1.3.1 / April 19, 2016
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

الوصف

Vi ønsker å være en kristen web-tv kanal som formidler under, tegnog mirakler fordi vi tror på hva bibelen sier om at disse tegn skalfølge dem som tror. Vi ønsker også å formidle et rent evangeliumsom går ut på det med at vi kommer til tro, vi blir døpt og tillagtmenigheten. Vi tror på at ordet om korset er en Guds kraft tilfrelse. Derfor må evangeliet forkynnes på rett måte så det kan værevirkekraftig. Vi ønsker en kanal med rett lære og vi ønsker ikke atdet skal komme surdeig inn i kanalen som gjør at kraften avevangeliet svekkes.We want to be a Christian web TV channel thatconveys below, signs and miracles because we believe in what theBible says about these signs shall follow them that believe. Wealso wish to convey a pure gospel that goes out on it that we cometo believe, we are baptized and added to the congregation. Webelieve that the message of the cross is the power of God tosalvation. Therefore, the gospel is preached in the right way so itcan be truly powerful. We want a channel with law and we do notwant it to become leaven into the channel that allows the power ofthe gospel is weakened.

App Information Miracle Revival Channel

 • App Name
  Miracle Revival Channel
 • اسم الحزمة
  no.dcapps.mrc
 • Updated
  April 19, 2016
 • الحجم
  1.7M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 4.1 and up
 • الإصدار
  1.3.1
 • المطور
  dcapps.no
 • عدد مرات التثبيت
  50+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Lifestyle
 • المطور
  St. Halvards gt 67, 0657 OSLO (Norway)
 • Google Play Link

dcapps.no عرض المزيد...

Kanal 10 2.0.0 APK
dcapps.no
Kanal 10 is a part of DBC Media AB in Sweden. Founder is Mr BorjeClaesson. Kanal 10 Norge reaches all over Norway and Scandinavia onthe Thor satellite, Kanal 10 Sverige reaches all over Sweden andScandinavia on the Astra, Sirius satellite, Kanal 10 Asia reachesall over Asia on the ABS-1 satelllite. The vision is to reach outto all the world with the good news of Jesus Christ, on the locallanguage and in the local culture. Watch, receive and enjoy!Contactus for info!
Disippelhåndbok 1.1.1 APK
dcapps.no
Dette er en kort innføring i hva det vil si å være en disippel avJesus i dag. Hva av det Jesus lærte oss er det viktigste vi girvidere til de som ønsker å følge Ham? Og hvilke konsekvenser fårdet at Jesus er Herre?– Kristent Fellesskap Oslo, 2016This is abrief introduction to what it means to be a disciple of Jesustoday. What of it Jesus taught us the most important thing we passon to those who want to follow Him? And what consequences wouldthat Jesus is Lord?- Christian Fellowship Oslo, 2016
Miracle Revival Channel 1.3.1 APK
dcapps.no
Vi ønsker å være en kristen web-tv kanal som formidler under, tegnog mirakler fordi vi tror på hva bibelen sier om at disse tegn skalfølge dem som tror. Vi ønsker også å formidle et rent evangeliumsom går ut på det med at vi kommer til tro, vi blir døpt og tillagtmenigheten. Vi tror på at ordet om korset er en Guds kraft tilfrelse. Derfor må evangeliet forkynnes på rett måte så det kan værevirkekraftig. Vi ønsker en kanal med rett lære og vi ønsker ikke atdet skal komme surdeig inn i kanalen som gjør at kraften avevangeliet svekkes.We want to be a Christian web TV channel thatconveys below, signs and miracles because we believe in what theBible says about these signs shall follow them that believe. Wealso wish to convey a pure gospel that goes out on it that we cometo believe, we are baptized and added to the congregation. Webelieve that the message of the cross is the power of God tosalvation. Therefore, the gospel is preached in the right way so itcan be truly powerful. We want a channel with law and we do notwant it to become leaven into the channel that allows the power ofthe gospel is weakened.
Krinet Event 1.0.2 APK
dcapps.no
Denne appen fungerer som et digitalt program på eventene KristentNettverk og Kristent Fellesskap arrangerer, blant annet Lys og Saltog Nyttårsfestivalen. Du vil kunne melde deg på workshops og følgemed på kjøreplanen, samt motta oppdatert informasjon underveis.Thisapp acts as a digital program on events Christian Network andChristian Fellowship organizes, including Light and Salt and NewYear festival. You will be able to enroll in workshops and followthe schedule, as well as receive updated information along.
Bønn for Norge 1.0.6 APK
dcapps.no
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse,forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledendestillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfryktog verdighet i alt.Dette er godt og noe Gud, vår frelser, glederseg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og læresannheten å kjenne.(1.Tim 2,1-3)I urge you above all to offer upprayer and supplication, intercession and thanksgiving for all men.Pray for kings and all in senior positions, that we may live aquiet and peaceful life with piety and dignity in everything.Thisis good and something God our Savior, rejoice, who desires all mento be saved and learn the truth.(1 Tim 2.1 to 3)
Loading...