1.24 / June 29, 2018
(5.0/5) (5)
Loading...

الوصف

Aplicatia este foarte usor de utilizat pentru ca succesiuneacerintelor la deschiderea fiecarui ecran pe telefon este intuitiva,aplicatia fiind conceputa in asemenea maniera incat nu va lasa safaceti vreo eroare. In scurta vreme dupa accesarea configuratoruluionline multi split aveti deja realizata o configurare pe care vainvitam sa ne-o trimiteti pentru a primi avizul unui expert BuenoTech si pentru a stabili impreuna toate celelalte detalii pana lamontajul final.In primul pas dupa deschiderea aplicatiei aveti deales intre R-32 si R410A care sunt cele doua tipuri de agentfrigorific disponibil in instalatiile unitatilor exterioareDaikin.Pasul doi va ajuta sa alegeti din lista afisata in partea desus a ecranului una dintre cele opt categorii de putere a unitatiiexterioare, incepand de la 1,5 kW si pana la 7,1 kW. Fiecarecategorie are alocate unitati interioare disponibile pe care leputeti asocia in configurare indiferent de tipul lor. Aplicatia vaavertizeaza de la inceput ca sunt necesare cel putin doua unitatiinterioare pentru ca o configurare sa fie acceptata. Orice depasirede putere prin insumarea puterilor unitatilor interioare va fisemnalizata si veti putea sterge definitiv unitatea in plus, sau oveti putea inlocui cu alta cu putere mai mica. Trecerea de la unecran la altul se face prin apasarea pe semnul "+" care comutavizualizarea intre lista configurata si lista unitatilor interioaredisponibile pentru unitatea exterioara selectata.Permanent sistemulconfigurator afiseaza suma in lei care corespunde cu selectia pecare ati realizat-o. Oricand aveti acces la ajutor in timpulconfigurarii prin apasarea butonului de culoare galbena "?" dinpartea de jos/dreapta a ecranului. Un set de informatii referitoarela pasii de urmat va fi afisata.Incheierea configurarii serealizeaza accesand pasul 3 prin apasarea butonului albastru"Comanda" care va conduce spre ecranul in care veti lasa catevainformatii despre modul in care puteti fi contactat de catre unspecialist Bueno Tech. Numele dumneavostra, adresa de e-mail sitelefonul de contact, dar si alte observatii pe care doriti sa nile transmiteti le puteti completa rapid dupa care "Trimiteconfiguratia catre evaluare" este ultimul botun de apasat.Din acestmoment in cel mai scurt timp posibil veti fi contactat si vetiprimi toate detaliile despre cum aparatura de climatizare Daikin vadeveni parte din confortul vietii dumneavoastra.The application isvery easy to use because the opening sequence requirements of eachscreen on the phone is intuitive and the application is designed insuch a way that will not let you make an error. Shortly afteraccessing the online configurator you have already made multi splitconfiguration that please send us get an expert opinion todetermine Bueno Tech and all other details together to finalassembly.In the first step after opening the application you haveto choose between R-32 and R410A are two types of refrigerantavailable in installations Daikin outdoor units.Step two will helpyou choose from the list displayed at the top of the screen one ofthe eight categories of outdoor unit power, from 1.5 kW to 7.1 kWand up. Each category has allocated indoor units available that youcan assign in the setup regardless of their type. The applicationwill warn at the beginning that requires at least two indoor unitsfor a configuration to be accepted. Any exceeding of power byadding powers indoor units will be signaled and you can permanentlydelete the extra drive, or you can replace it with another withless power. The transition from one screen to another is done bypressing the "+" sign to switch between list view and configuredlist of indoor units available for selected outdoor unit.Permanentsystem configurator displays the sum in lei corresponding to theselection that you made. Anytime you have access to help during theconfiguration by clicking the yellow "?" the bottom / right of thescreen. A set of information about the steps will bedisplayed.Conclusion configuration is accomplished by accessingstep 3 by pressing the blue "Order" which will lead you to thescreen where you leave some information about how you can becontacted by a specialist Bueno Tech. Your name, address, email andtelephone number, and other comments you would like to send us youcan fill quickly then "Send configuration by assessment" is thelast botun press.From this point in the shortest time possible youwill be contacted and receive all the details on how Daikin airconditioning equipment will become part of your life comfort.

App Information Multi Split

 • App Name
  Multi Split
 • اسم الحزمة
  com.MultiSplit.app
 • Updated
  June 29, 2018
 • الحجم
  1.2M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 4.0.3 and up
 • الإصدار
  1.24
 • المطور
  Bueno Tech SRL
 • عدد مرات التثبيت
  500+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Lifestyle
 • المطور
  Heliade Intre Vii nr. 8, Sector 2, Bucuresti.
 • Google Play Link

Bueno Tech SRL عرض المزيد...

Multi Split 1.24 APK
Bueno Tech SRL
Aplicatia este foarte usor de utilizat pentru ca succesiuneacerintelor la deschiderea fiecarui ecran pe telefon este intuitiva,aplicatia fiind conceputa in asemenea maniera incat nu va lasa safaceti vreo eroare. In scurta vreme dupa accesarea configuratoruluionline multi split aveti deja realizata o configurare pe care vainvitam sa ne-o trimiteti pentru a primi avizul unui expert BuenoTech si pentru a stabili impreuna toate celelalte detalii pana lamontajul final.In primul pas dupa deschiderea aplicatiei aveti deales intre R-32 si R410A care sunt cele doua tipuri de agentfrigorific disponibil in instalatiile unitatilor exterioareDaikin.Pasul doi va ajuta sa alegeti din lista afisata in partea desus a ecranului una dintre cele opt categorii de putere a unitatiiexterioare, incepand de la 1,5 kW si pana la 7,1 kW. Fiecarecategorie are alocate unitati interioare disponibile pe care leputeti asocia in configurare indiferent de tipul lor. Aplicatia vaavertizeaza de la inceput ca sunt necesare cel putin doua unitatiinterioare pentru ca o configurare sa fie acceptata. Orice depasirede putere prin insumarea puterilor unitatilor interioare va fisemnalizata si veti putea sterge definitiv unitatea in plus, sau oveti putea inlocui cu alta cu putere mai mica. Trecerea de la unecran la altul se face prin apasarea pe semnul "+" care comutavizualizarea intre lista configurata si lista unitatilor interioaredisponibile pentru unitatea exterioara selectata.Permanent sistemulconfigurator afiseaza suma in lei care corespunde cu selectia pecare ati realizat-o. Oricand aveti acces la ajutor in timpulconfigurarii prin apasarea butonului de culoare galbena "?" dinpartea de jos/dreapta a ecranului. Un set de informatii referitoarela pasii de urmat va fi afisata.Incheierea configurarii serealizeaza accesand pasul 3 prin apasarea butonului albastru"Comanda" care va conduce spre ecranul in care veti lasa catevainformatii despre modul in care puteti fi contactat de catre unspecialist Bueno Tech. Numele dumneavostra, adresa de e-mail sitelefonul de contact, dar si alte observatii pe care doriti sa nile transmiteti le puteti completa rapid dupa care "Trimiteconfiguratia catre evaluare" este ultimul botun de apasat.Din acestmoment in cel mai scurt timp posibil veti fi contactat si vetiprimi toate detaliile despre cum aparatura de climatizare Daikin vadeveni parte din confortul vietii dumneavoastra.The application isvery easy to use because the opening sequence requirements of eachscreen on the phone is intuitive and the application is designed insuch a way that will not let you make an error. Shortly afteraccessing the online configurator you have already made multi splitconfiguration that please send us get an expert opinion todetermine Bueno Tech and all other details together to finalassembly.In the first step after opening the application you haveto choose between R-32 and R410A are two types of refrigerantavailable in installations Daikin outdoor units.Step two will helpyou choose from the list displayed at the top of the screen one ofthe eight categories of outdoor unit power, from 1.5 kW to 7.1 kWand up. Each category has allocated indoor units available that youcan assign in the setup regardless of their type. The applicationwill warn at the beginning that requires at least two indoor unitsfor a configuration to be accepted. Any exceeding of power byadding powers indoor units will be signaled and you can permanentlydelete the extra drive, or you can replace it with another withless power. The transition from one screen to another is done bypressing the "+" sign to switch between list view and configuredlist of indoor units available for selected outdoor unit.Permanentsystem configurator displays the sum in lei corresponding to theselection that you made. Anytime you have access to help during theconfiguration by clicking the yellow "?" the bottom / right of thescreen. A set of information about the steps will bedisplayed.Conclusion configuration is accomplished by accessingstep 3 by pressing the blue "Order" which will lead you to thescreen where you leave some information about how you can becontacted by a specialist Bueno Tech. Your name, address, email andtelephone number, and other comments you would like to send us youcan fill quickly then "Send configuration by assessment" is thelast botun press.From this point in the shortest time possible youwill be contacted and receive all the details on how Daikin airconditioning equipment will become part of your life comfort.
Loading...