2.2 / November 12, 2017
(2.3/5) (3)
Loading...

الوصف

De NVA app bestaat uit tweedelen:--------------------------------------------------------DeNVA app voor ledenAlleen NVA leden hebben toegang tot dit gedeeltevan de App. De dynamische werkomgeving van de anesthesioloog maaktdat de App belangrijke bijdrage kan leveren aan de dagelijksepraktijkvoering: op ieder moment en op iedere plek kan deanesthesioloog beschikken over relevante (beroeps)informatie, zoalsrichtlijnen en standpunten. Ook is veel aandacht besteed aan decongres functie. Informatie over sessies en sprekers is opoverzichtelijk wijze in te zien en via een koppeling met de agendakunnen deelnemers zelf een programma samenstellen. Aios kunnen snelen overzichtelijk zien wanneer er cursussen en examens plaatsvindenen zich via een link naar het inschrijfformulier direct aanmelden.Uiteraard biedt de NVA App een nieuwsfunctie en kunnen erpushberichten worden verstuurd om leden te informeren overnieuwsberichten enupdates.--------------------------------------------------------DeArtsenwijzer PijnDe Artsenwijzer Pijn is ontwikkeld om verwijzersuit de eerste en tweede lijn te informeren over de mogelijkhedendie pijnbehandelcentra kunnen bieden. De ontwikkeling van kennisover pijn en pijnbehandeling gaat razendsnel; het is in het belangvan de patiënt dat verwijzers van de mogelijkheden op de hoogtezijn.--------------------------------------------------------Gebruikersvan de App kunnen een reactie sturen naar nva@anesthesiologie.nlTheNVA app consists of twoparts:-------------------------------------------------- ------TheNVA app for membersOnly NVA members have access to this portion ofthe App. The dynamic environment of the anesthesiologist makes theapp can contribute significantly to the daily practice: at any timeand any place the anesthetist have relevant(professional)information, such as guidelines and positions.Special attention was paid to the conference feature. Informationabout sessions and speakers is shown in readable form and via alink to the agenda, participants can make a program yourself. Aioscan quickly and clearly see when courses and examinations takeplace and sign up directly through a link to the registration form.Naturally, the NVA App offers a new function and can push messagesare sent to inform members about news andupdates.--------------------------------------------------------The Artsenwijzer PainThe Artsenwijzer Pain is developed toinform referrers from the first and second line of thepossibilities that can provide pain treatment centers. Thedevelopment of knowledge about pain and pain treatment is veryfast; it is in the interest of the patient that pointers of thepossibilities are on theheight.--------------------------------------------------------Users of the app can send a message to nva@anesthesiologie.nl

App Information NVA

 • App Name
  NVA
 • اسم الحزمة
  nl.pixelfarm.nva
 • Updated
  November 12, 2017
 • الحجم
  5.5M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 2.3 and up
 • الإصدار
  2.2
 • المطور
  everywhereIM
 • عدد مرات التثبيت
  500+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Medical
 • المطور
  Media Park Paasheuvelweg 25, Tower 5D 1105 BP Amsterdam Zuid Oost The Netherlands
 • Google Play Link

everywhereIM عرض المزيد...

NOV 2.0.1 APK
everywhereIM
De Ortho App is speciaal ontwikkeld voororthopedisch chirurgen in Nederland en biedt op een handzame wijzerelevante informatie.De functie MIJN NOV , waarin onder andere de ledenlijst te vindenis, is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NOV.De functie NIEUWS biedt een handig nieuwsoverzicht en de functieAGENDA toont alle relevante (aankomende) events voor orthopedischchirurgen.Deze functies zijn ook terug te vinden op de website van de NOVwww.orthopeden.org. Nieuw is de funktie CONGRES die informatiegeeft over de jaar-, najaars- en voor jaarscongressen inclusiefhaar abstracten.De BIBLIOTHEEK verwijst naar relevante links binnen hetvakgebied.The Ortho App isspecifically designed for orthopedic surgeons in the Netherlandsand offers a handy way relevant information.The MY NOV function, inter alia, the list of members is to befound, is only accessible to members of the NOV.The NEWS feature provides a convenient news and AGENDA functiondisplays all the (future) events for orthopedic surgeons.These features are also found on the website of the NOVwww.orthopeden.org. New is the function CONGRESS which providesinformation on the annual, autumn and spring conferences includingits abstracts.LIBRARY refers to links within the field.
NVA 2.2 APK
everywhereIM
De NVA app bestaat uit tweedelen:--------------------------------------------------------DeNVA app voor ledenAlleen NVA leden hebben toegang tot dit gedeeltevan de App. De dynamische werkomgeving van de anesthesioloog maaktdat de App belangrijke bijdrage kan leveren aan de dagelijksepraktijkvoering: op ieder moment en op iedere plek kan deanesthesioloog beschikken over relevante (beroeps)informatie, zoalsrichtlijnen en standpunten. Ook is veel aandacht besteed aan decongres functie. Informatie over sessies en sprekers is opoverzichtelijk wijze in te zien en via een koppeling met de agendakunnen deelnemers zelf een programma samenstellen. Aios kunnen snelen overzichtelijk zien wanneer er cursussen en examens plaatsvindenen zich via een link naar het inschrijfformulier direct aanmelden.Uiteraard biedt de NVA App een nieuwsfunctie en kunnen erpushberichten worden verstuurd om leden te informeren overnieuwsberichten enupdates.--------------------------------------------------------DeArtsenwijzer PijnDe Artsenwijzer Pijn is ontwikkeld om verwijzersuit de eerste en tweede lijn te informeren over de mogelijkhedendie pijnbehandelcentra kunnen bieden. De ontwikkeling van kennisover pijn en pijnbehandeling gaat razendsnel; het is in het belangvan de patiënt dat verwijzers van de mogelijkheden op de hoogtezijn.--------------------------------------------------------Gebruikersvan de App kunnen een reactie sturen naar nva@anesthesiologie.nlTheNVA app consists of twoparts:-------------------------------------------------- ------TheNVA app for membersOnly NVA members have access to this portion ofthe App. The dynamic environment of the anesthesiologist makes theapp can contribute significantly to the daily practice: at any timeand any place the anesthetist have relevant(professional)information, such as guidelines and positions.Special attention was paid to the conference feature. Informationabout sessions and speakers is shown in readable form and via alink to the agenda, participants can make a program yourself. Aioscan quickly and clearly see when courses and examinations takeplace and sign up directly through a link to the registration form.Naturally, the NVA App offers a new function and can push messagesare sent to inform members about news andupdates.--------------------------------------------------------The Artsenwijzer PainThe Artsenwijzer Pain is developed toinform referrers from the first and second line of thepossibilities that can provide pain treatment centers. Thedevelopment of knowledge about pain and pain treatment is veryfast; it is in the interest of the patient that pointers of thepossibilities are on theheight.--------------------------------------------------------Users of the app can send a message to nva@anesthesiologie.nl
Quizmeister 2.0 APK
everywhereIM
Are you the Quizmeister? In this app you will find various medicalquizzes. After you have registered for a quiz you will receive amultiple-choice question every day. Depending on whether youanswered this question correctly and how fast, you can gain morepoints. You can also keep track of fellow players.Are you the trueQuizmeister?
NLcolosurvRL 1.4 APK
everywhereIM
Deze app is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn coloscopiesurveillance van de Nederlandse Vereniging vanMaag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De volledige richtlijn is te vindenop www.mdl.nl.This app is based on the Dutch guideline colonoscopysurveillance of the Dutch Society of Gastroenterology LiverPhysicians (NVMDL). The full guideline is available at www.mdl.nl.
De Slimste Arts 1.1 APK
everywhereIM
Bent u de slimste arts? In deze app vindt u verschillendegethematiseerde medische quizzen. Nadat u zich heeft aangemeld vooreen quiz ontvangt u dagelijks een multiple-choice vraag.Afhankelijk van de vraag of u deze goed heeft beantwoord en hoesnel, verdient u punten. Met deze punten kunt u vervolgens in deapp uw eigen ziekenhuis inrichten. U kunt ook de score en deziekenhuizen van de andere artsen bekijken via het scorebord. Durftu het aan?You're the smartest doctor? In this app you will findseveral medical themed quizzes. Once you've signed up for a dailyquiz you receive a multiple-choice question. Depending on whetheryou have answered this well and how quickly, you earn points. Thesepoints can then be in the app design your own hospital. You canalso view the score and the hospitals of the other doctors on thescoreboard. Do you dare?
Grunenthal Monitor 1.0.20 APK
everywhereIM
De Pijn Monitor is een handig hulpmiddel om uw pijnmedicatie bij tehouden en alerts te ontvangen wanneer een nieuwe dosering ingenomendient te worden. U kunt uw pijnscore en andere scores bijhouden endelen met uw behandelend arts. U kunt de Pijn Monitor koppelen aaneen dashboard van de arts die dan kan meekijken hoe het met u gaaten eventuele aanpassingen in uw pijnmedicatie kan doorgeven. DePijn Monitor is mogelijk gemaakt door Grünenthal. Pain Monitor is ahandy tool to keep track of your pain medication and receive alertswhen a new dose should be taken. You can track your pain scores andother scores and share with your doctor. You can Pain Monitor mounta dashboard of the doctor who can then watch how it goes and youcan pass any changes in your pain medication. Pain Monitor was madepossible by Grünenthal.
DENTSPLY Implants 1.2 APK
everywhereIM
De DENTSPLY Implants app is dé app voor uw DENTSPLY Implantstandwortel implantaten. De app bevat: het implantaatpaspoort,informatie over garantie, agenda voor gebit gerelateerde afspraken,tips voor reiniging van het gebit en het implantaat, antwoorden opveel gestelde vragen, afbeeldingen en videomateriaal.De hoofdfunctionaliteit is een digitale variant van het implantaatpaspoort. Dit paspoort bevat informatie over de locatie van deaanwezige implantaten, merk van het implantaat, maten en desuprastructuur. Daarnaast bevat het implantaat paspoort de gegevensvan de verschillende behandelaars die aan uw implantaten hebbengewerkt. Het is heel prettig om dit digitale implantaat paspoortaltijd bij u te dragen in uw telefoon. Zo heeft u, of u nu opvakantie bent of in Nederland, altijd alle relevante informatie bijde hand.The DENTSPLY Implants app is the app for your DENTSPLYImplants dental root implants. The app includes: the implantpassport, warranty information, calendar appointments for dentalrelated, tips for cleaning the teeth and the implant, answers tofrequently asked questions, images and video.The main feature is adigital version of the implant passport. This passport containsinformation about the location of the implants present, brand ofimplant sizes and the superstructure. In addition, the implantpassport contains the details of the various practitioners who haveworked on. Your implants It is very comfortable to wear in yourphone. This digital implant passport with you at all So you,whether you are on vacation or in the Netherlands, all relevantinformation is always at hand.
Medialis 1.1.0 APK
everywhereIM
Medialis is a training app for medical students and professionalswhich uses validated medical content. Choose the correct course ofaction as quickly as possible to score and to learn while havingfun!At the core of Medialis is a quick-fire quiz which challengesthe player to respond quickly and correctly to medical dilemmas aspresented in photos taken from the daily medical practice. It's arace against time. For each correct answer, time is added, whilethe player loses time for each incorrect answer. The aim is toanswer as many questions correctly in the available time aspossible.This first version, which was created together withsurgeons and anesthesiologists of the Academic Medical CenterAmsterdam, covers the subjects of surgical mastery for laparoscopiccholecystectomy (surgery) and airway management (anesthesiology).Medical professionals are invited to submit their own questions forfuture updates. The developers are also interested in yoursuggestions and collaborations with other content partners / healthcare professionals. • Content created and validated by the AcademicMedical Center Amsterdam• Train knowledge and quick decisionmaking• Surgical mastery and airway management• Real-life medicaldilemmas in 13 categories• Additional information for each dilemma•Multiple-choice answers • Correct, incorrect and neutral answers•Overview of knowledge level in each category
Loading...