Top 1 Apps Similar to Ecotourism in Thailand

Loading...
Daxiang Talk - Conversation 1.0.0
Praveenud Apiwattanahirun
Daxiang Talk-Conversationเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ฝึกหัดสนทนาภาษาจีนจากประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆมีประโยคและคำศัพท์มากกว่า800ประโยคจัดหมวดหมู่พร้อมกับการออกเสียงพูดโดยเจ้าของภาษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการสนทนาภาษาจีนนักท่องเที่ยวนักศึกษาและผู้สนใจในภาษาจีนคุณสมบัติของโปรแกรม1.เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว2.จัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน3.ค้นหาประโยคหรือคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว4.จัดเก็บประโยคและคำศัพท์ที่คุณชื่นชอบ5.ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา6.ปรับขนาดตัวอักษรและความเร็วเสียงได้7.ไม่ต้องต่อเน็ตในการใช้โปรแกรม