2.0 / September 20, 2018
(3.7/5) (21)
Loading...

الوصف

Many people in our age are under the negative influence of stress.There is a lot of interest in methods of coping with stress. Slightstress is also good, as mild anxiety is better than carefree;however, as the level of stress increases, negativities alsoincrease. With this application, you can measure your stress levelwith scientific questions.

App Information Stress Gauge Stress Test

 • App Name
  Stress Gauge Stress Test
 • اسم الحزمة
  com.Gthpro.strestesti
 • Updated
  September 20, 2018
 • الحجم
  1.8M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 4.0 and up
 • الإصدار
  2.0
 • المطور
  6th Pro
 • عدد مرات التثبيت
  10,000+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Lifestyle
 • المطور
  Yeşilyurt Mah. 70023 Adana
 • Google Play Link

6th Pro عرض المزيد...

Sure Dua Öğretici Ezberletici 2.4 APK
6th Pro
Namazda okunan sureleri, (Hanefi ve Şafi) namaz dualarını, namazsureleri dışındaki diğer surelerden bazılarını, müezzinlikte okunantemel duaları vb. ezberlemek için yardımcı bir uygulama sunuyoruz.Ayrıca 5 vakit namaz ile Cenaze namazı ve bayram namazınınkılınışını ana hatlarıyla öğrenebileceğiniz, basit bir simülasyon(benzetim) ile seçeceğiniz zammı surelerin okunduğu bir namazıbaştan sona sesli ve görüntülü takip edebileceğiniz Namaz Hocası(Namaz nasıl kılınır?) bölümü bulunmaktadır.İnternet olmadan tümiçeriği kullanabilirsiniz.Sure ve dua öğretici, ezberletici adınıverdiğimiz uygulamamız ile seçeceğiniz bir sureyi ayet ayet,duaları da cümle cümle ve belirli aralıklarla tekrar eden şekildedinleyebilirsiniz. Sesli olarak okunan ayetler ve dualar Arapça veLatin harfleriyle (Türkçe) takip edilebilir. O anda okunan ayetveya dua cümlesi, renklendirilmekte, renkli olarakgösterilmektedir.Her bir cümlenin kaç kere tekrar etmesini vetekrarlar arasında kaç saniye beklemesini istiyorsanız, hemen oekranda bunları ayarlayabilirsiniz. Sureyi veya duayı dinlemeyebaşladığınız anda bile tekrar sayısı ve bekleme zamanı ayarlarındadeğişiklik yapabilirsiniz. Dinlediğiniz ayeti (veya cümleyi) tekraretmeniz için araya uygun bir bekleme zamanı ayarlamanızı tavsiyeederiz. Geri tuşu ile önceki ekrana döndüğünüzde bekleme süresi,tekrar sayısı ve yazı boyutu cihazınıza kaydedilir ve her seferindeyeniden ayar yapmaksızın kendi ayarlarınız hazır olur.Sure veyaduanın sadece belli bir yerini dinlemek isterseniz istediğinizsatıra parmağınızın ucuyla dokunmanız yeterli. Hangi satıradokunursanız uygulamamız o satıra geçecektir. Dilediğiniz cümleyiiyice öğrenene kadar tekrar edebileceksiniz.Sureleri ve dualarıtekrarsız bir şekilde dinlemek isterseniz tekrar sayısını vebekleme süresini en az değere ayarlayın.Metin boyutlarınıdeğiştirmek isterseniz A- ve A+ düğmelerini kullanabilirsiniz.KuranEzberlemek isteyenlere de inşallah uygulamamız faydalıolur.Uygulamamızda:İstiaze (Euzu Besmele)Kelime-i ŞehadetKelime-iTevhidSelaEzanKametEzan DuasıSeyyidül İstiğfar DuasıKolaylıkDuası/Rabbi YessirAyetelKürsiAmenerresuluHuvallahulleziSubhanekeTahiyyat(Ettahiyyatu)Allahümme SalliAllahümme BarikRabbenaAtinaRabbenağrifliKunut duaları (Allahümme inna nesteinüke,Allâhümme iyyakenabüdü)VeccehtüAmentü(..Sureler..)FatihaFilKureyşMaunKevserKafirunNasrTebbet(Mesed)İhlasFelakNasDuha Suresiİnşirah SuresiTin suresiKadr / KadirSuresiAsr SuresiHumeze SuresiAdiyat SuresiKaria SuresiAlakSuresiTekasur SuresiAbese SuresiBuruc SuresiFecr SuresiFetihSuresiHakka Suresiİnfitar SuresiKıyame SuresiMuddessir SuresiMulksuresiMurselat SuresiNebe SuresiRahman SuresiYasinSuresi(.Yeni.)CumaNaziatTekvirMutaffifinİnşikakTarıkA'laGaşiyeBeledŞemsLeylBeyyineZilzal(Zelzele)Namaz simülatörü ve temel müezzinlikte gerekli olabilecekbazı ayet ve dualar yer almaktadır. 30. cüz ayrı başlık altındaverilmiştir.Uygulamamız ile ayet ve duaları cümle cümle görüp,okuyup, dinleyip, otomatik tekrarlarla öğrenebilirsiniz.Besmele,sadece Fatiha Suresinde seslendirilmiştir. Elektronik ortamdakifontlardan dolayı bazı cihazlarda şeddeli kullanımlarda esre harfindeğil şeddenin altında gösterilebilmektedir.Uygulamızın amacı sureve duaları ayet ayet, cümle cümle ezberlemenize yardımcı olmakolduğundan, bazı sure ve dualarda genel okuma kurallarından farklıbir okuma şekliyle karşılaşabilirsiniz. Mesela iki ayetin birleşikokunabildiği Kadr Suresinde ...emrin selam... yerine, ayetin bitimyerindeki ..emr. kelimesinde durulmuş, sonra diğer ayetegeçilmiştir. Tek ayetten oluşan bazı uzun bölümler, ezber kolaylığıolması açısından bölümlere ayrılmıştır.Uygulamamız için sure veduaları özel olarak okuyup bize gönderen Türkiye-Adana NomanoğluCamii Müezzini Nuri Akar Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allahondan ve sizlerden razı olsun.read time in prayer (Hanafi andShafi) prayers prayers, some other period outside prayer times,etc. müezzinlik read the basic prayers. We offer an applicationthat helps you to memorize. Also you can learn with their fivedaily prayers and funeral prayers and Eid prayers of actionalitythe main line, a simple simulation (emulation) with the reading ofthe hike you choose time a prayer Prayer Coach you can follow theaudio and video from start to finish (how is made prayer?) Sectionfor your convenience.You can use all of the content without theInternet.Sure tutorial and prayer, verse by verse, a verse youchoose our application we give the name ezberletic, sentence bysentence and prayers so that you can listen again at regularintervals. Voice recited verses in Arabic and Latin letters andprayers are with the (Turkish) can be followed. She currently beingread sentence verse or prayer are colored is displayed in color.Ifyou want to wait for a few seconds between each sentence to repeatand repeat many times, now he can set them on the screen. Themoment you start to listen to Surat or even prayer can change inthe number of repetitions and the wait time setting. The verse youlisten (or sentence) we advise you to set an appropriate waitingtime for you to meet again. waiting time when you return to theprevious screen with the Back button, the number of repetitions andfont size are saved to your device and is ready every time withoutre-setting your own settings.If you want to listen to Surat or justa certain place praying, just touch the tip of your finger to thedesired line. If you touch Which line application we will get inthat line. You can repeat until the desired sentence thoroughlylearned.Set Surat and prayers unrepeated way if you want to listento the number of repetitions and the waiting time to a minimumvalue.A. If you want to change the text size and use the +button.Our hope would be helpful to those who want to memorize theQuran application.Our Practice:İstiaz A (Lng Basmala)Islamicconfession of faithWord-i TawhidSelaCall to prayerKametAthan'sPrayerPrayers of repentance SeyyidülConvenience Prayer / RabbiYessAyetel Kürsithe Amenerresulthe HuvallahullezSubhanek toTahiyyat(Ettahiyyat a)Allahumma SalliAllahümme BarikaRabbana AthenstheRabbenağriflKunut prayers (Allahumma inna nesteinük to, allahümmeiyyak was Nabua)I VeccehCredo(..Sur are..)FatihaElephantQureshiMahoganyKawtharthe infidelsNasrTebbet(Mesed)IhlasFelakNasaSurah Duhaİnşirah SuratTin SurahKadr / KadirSuratAl-AsrAl-humazaAl-adiyatKarin Surat'AlaqTakathur SuratAbesSuratAl-buroojAl-FajrSurat al-FathRightSuratAl-infitarAl-qiyamaSura or chapter MuddaththirSurahMulkAl-mursalatAn-NabaSurah RahmanSurahYasin(.New.)FridayNaziatTakwirdefraudingSUNDERING,SPLITTINGTariqSuperbGhashiyyaBaladShamsLeylaBayyinaZilzal(Earthquakes)Prayer may be necessary in the simulator and basicmuezzin is located some verses and prayers. Cüz 30 is providedunder separate titles.See verses and prayers are with ourapplication, sentence by sentence, read, listen, you can learn withautomatic again.Bismillah, was performed only in Surah Fatiha.Because of the font in the electronic environment in some devicesnot in use şeddel Ezra's letter to be displayed under theŞedd.Apply aim of our prayer time and verse by verse, is to helpyou memorize sentence by sentence, you may experience a differentway of reading general rule some time reading and prayer. Forexample, the composite can be read two verses of Surah women's hi... instead of ... order of the verses of the end site of the ..em.word is stressed, then move to other signs. some long segmentsconsisting only verse memorization in that it is divided intosections with ease.Our application for special prayers as time andread the Turkey-Adana Mosque muezzin sending us Nomanoğl We wouldlike to thank our teacher Nuri mites. God bless you and from him.
Salat-i Nariye Tefriciyye 3.0 APK
6th Pro
Salat-ı Nariye veya Salat-ı Nariyye duasının diğer adı Salat-ıTefriciyye ( Salat-ı Tefriciye ) dir.Peygamber Efendimize (SAV) çokça salat ü selam getirmek gerekir.Salatı Nariye, Perygamberimize (SAV) salat getirmek içinokunabileceği gibi, kendimizin veya başka bir kardeşimizin içindebulunduğu sıkıntıdan kurtulmamız, bir arzumuzun hayırlısıylaneticelenmesi için de hatmi yapılabilir. Hüküm Allah'ındır. SalatıTefriciyye (Salat-ı Nariyye) hatmi, bu duayı 4444 adet okumaksuretiyle yapılır.Bu uygulamamızda, Salat-ı Nariyeyi Arap veya Latin harfleriyleokurken, program içindeki sayaç ile kaç defa okuduğunuzu da takipedebilirsiniz. Uygulamayı yeniden açtığınızda sayaç kaldığı yerdendevam etmektedir.SalatNariye or Salat-i alias of Nariyy Tefriciyy to pray Salat-i(Salat-i Tefriciye) d.Our Prophet (saas) need to bring greetings lot Salati. SalatiNarie, as can be read to bring our Perygamberi (SAV) salatourselves or another to get rid of boredom in which our brother,made marshmallow in order to end up with one of our good wishes.Provisions of Allah. Salati Tefriciyy to (Salat-i Nariyy A)marshmallow, this prayer is done by reading number 4444.In our application, Salatin Nariye Arab or reading the Latinalphabet, you can track how many times you have read on the counterin the program. Practice continues from where it left when youreopen the counter.
Resimli Kurban Bayramı Mesajları Oluştur 3.2.1 APK
6th Pro
Resimli Kurban Bayramı mesajları olarak metninden fotoğrafına kadartamamen özelleştirilmiş mesajlar oluşturun. İsterseniz facebook,twitter, whatsapp, instagram fotoğrafı olarak veya caps oluşturarakpaylaşın. Birkaç dokunuşla kolayca, paylaşıma hazır tasarımlarhazırlayın. Bir söz, dize, mesaj vb paylaşmak istediğinizde, bunubir görsel haline getirip paylaşmak artık çok kolay. Yeni GörselMetinler. Metinlere görsellik katabilecek, mesajlarınızı estetikmetinler haline getirebileceksiniz. Afiş şeklinde resimli mesajlarkullanın. Yazı stillerini temsil eden başlıklara her dokunmanızdafarklı bir tasarımla karşılaşacaksınız. Metni düzenleyebilir,döndürebilir, taşıyabilirsiniz. Dilediğiniz renkleri kullanarakmetni veya metin zeminini renklendirin. En iyi tasarım içintransparan ayarı da var. Birçok konudaki hazır mesajları veya kendiyazacağınız mesajlarınızı daha güzel hale getirmek için onları arkaplan fotoğraflarıyla birleştirerek, resimlere metin ve çıkartmaekleyerek resimli mesajlar oluşturmak isterseniz bu uygulamamız tamsize göre. Dilerseniz kendi yazdığınız metni, dilerseniz yüzlercehazır mesajlar arasından seçeceğiniz bir mesajı, onlarca fotoğrafarasından istediğinizi seçerek resimli mesaj haline getirippaylaşabilirsiniz. Kendi çektiğiniz veya cihazınızdaki beğendiğinizbir fotoğrafı kullanabilirsiniz. Resim seçme ekranında yer alanbuton ile resminizi dilediğiniz şekilde döndürebilirsiniz.Fotoğraflı mesaj kullanmak istemezseniz, yazacağınız veyaseçeceğiniz mesajı, dilerseniz resimli mesaj ekranına geçmedenhemen o ekranda metin mesajı olarak paylaşabilirsiniz.Uygulamamızda resimli Kandil mesajları, Bayram Mesajları, (RamazanBayramı Mesajları, Kurban bayramı mesajları), mübarek Cumamesajları, yeni yıl mesajları, iyi geceler mesajları, günaydınmesajları, aşk sevgi mesajları ve anneler günü mesajları olarakkullanabileceğiniz hazır mesajlar vardır. 14 Şubat Sevgililer Günüiçin resimli sevgililer günü mesajları kullanın. En güzelmesajlarla dolu bir mesaj kutusu. İsterseniz hazır mesajlardanbirini seçip kullanabileceğiniz gibi, mesajlar üzerinde istediğinizdeğişikliği, eklemeyi ve çıkarmayı yapabilirsiniz. Tamamen kendiyazacağınız bir mesajı da kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize, onlaraözel mesajlar gönderebilirsiniz. Mesajlara kendi isminizi veyaalıcıların ismini ekleyerek mesajlarınızı özelleştirebilirsiniz.Uygulamamızı Sevgililer günü, yılbaşı mesajları, babalar günümesajları, doğum günü, kutlama mesajlari gibi her türlü özel güniçin kullanabilirsiniz. Resimli Fotoğraflı mesajlar ile daha kalıcımesajlar... Artık özelleştirilmiş mesajlarınıza çıkartmaekleyebiliyoruz. Bunu mutlaka deneyin. Parmaklarınızı kullanarakçıkartmayı boyutlandırabilir ve ekranın istediğiniz yerinetaşıyabilirsiniz. Mesajları metin mesajı olarak paylaşmak için,ekranın altında yer alan Paylaş düğmesini kullanın. Resimlimesajlar için, mesaj metni seçildikten veya yazıldıktan sonra,Resimli Mesaj Oluştur düğmesine basınız. Resimli mesajı paylaşmakiçin, ekranda yer alan paylaş butonlarını kullanabilirsiniz.Resimli mesajlarınız, aynı zamanda ResimliMesajlar klasörünekaydedilmektedir. Buraya kaydedeceğiniz mesajları daha sonrapaylaşabilirsiniz. Bu şekilde resimli sözler ile daha etkilipaylaşımlarda bulunabilirsiniz. Caps yapmak istediğinizde metniistediğiniz konuma ayarlayıp, uygun zemin renginikullanabilirsiniz. Özel resimli mesaj oluşturma bölümünde başlıcarenkler için RENK düğmesini de kullanabilirsiniz. Metnin konumunudeğiştirebilir, metin alanının genişliğini ayarlayabilirsiniz.ZEMİN RENGİ düğmesini kullanarak, metninizin zeminine çeşitlirenkleri atayabilirsiniz. (Resimli mesajlar sd kartınıza/depolamabiriminize kaydedilmektedir. Cihazınız kilitli bir cihazsa (örneğinokul tabletleri) Resim kaydetme için gerekli izinleri vermemişsenizveya kaydetme özelliğini aktif etmemişseniz resimli mesaj paylaşımıyapılamamaktadır.) Create fully customized messages from text tophoto as illustrated Sacrifice Feast messages. If you want to sharefacebook, twitter, whatsapp, instagram as a photo or by creatingcaps. Easily create ready-to-share designs with a few taps. Whenyou want to share a word, a string, a message, etc., it's easy tomake it a visual and share it. New Visual Texts. You can visualizetexts and make your messages aesthetic texts. Use picture messagesin the form of banners. Each time you touch the titles thatrepresent the writing styles, you will come across a differentdesign. You can edit, rotate, and move the text. Color the text ortext ground using the colors you want. There is also a transparencysetting for the best design. If you want to create picture messagesby adding text and subtitles to pictures, combining them withbackground pictures to make your messages more beautiful, you canwrite your own messages in many subjects or just write themyourself. If you write your own text, you can choose a message fromhundreds of ready messages, choose from dozens of photos and make apicture message and share it. You can use a photo that you havetaken or that you like on your device. With the button on thepicture selection screen, you can rotate your picture as you wish.If you do not want to use a picture message, you can write orselect the message you want to send as a text message on thatscreen immediately without going to the picture message screen. Inour application, there are ready messages that you can use aspicture Kandil messages, Bayram messages, holy Friday messages, newyear messages, good night messages, good morning messages, loveaffection messages and Mothers Day messages. Use the messages ofthe day with pictures of Valentine's Day for February 14,Sevgililer Day. A message box full of beautiful messages. You canselect and use one of the available messages as well as change, addand remove messages on the message. You can use a message that youwill write entirely on your own.      Youcan send private messages to your loved ones. You can customizeyour messages by adding their own name or the name of therecipients to the messages. You can use our application for anyspecial day such as Sevgiler day, Christmas messages, Father's daymessages, birthday, celebration messages. With Photo Messaging,more permanent messages ... We can now add your customized messagesto your address book. Be sure to try this. Using your fingers, youcan size the sticker and move it anywhere you want on the screen.To share messages as text messages, use the Share button at thebottom of the screen. For picture messages, press the CreatePicture Message button after the message text is selected or typed.To share a picture message, you can use the share buttons on thescreen. Your picture messages are also saved in the PictureMessages folder. You can share messages here later. In this way,you can find more effective sharing with picture words. When youwant to do Caps, you can set the text to the desired position anduse the appropriate background color. You can also use the COLORbutton for the main colors in the Create custom picture messagesection. You can change the position of the text, you can set thewidth of the text field. Using the GROUND COLOR button you canassign various colors to the background of your text. (Picturemessages are saved to your SD card / storage If your device is alocked device (such as school tablets), you can not share picturemessages if you have not given permission to save pictures or ifyou have not activated the save feature.)
Amenerresulu Dinle 2.0 APK
6th Pro
Amener Resulü şeklinde okunarak başlayan Bakara Suresinin 285.ayetinden dolayı bu adla anılır. Bakara Suresinin son iki ayetiolan 285 ve 286. ayetlerinden oluşur.Bu uygulamamızda AmenerresulüArap ve Latin harfleriyle okunuşu ve Türkçe meali yer almaktadır.Dilerseniz uygulamamıza özel seslendirilmiş bu ayetleri sesliolarak da dinleyebilir ve Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.Uygulamamız tamamen ücretsiz ve reklamsızdır. İnternet, konumbilgilerinize erişim gibi hiçbir özel izne ihtiyaç duymaz.(Arapharfleri, cihazınızın özelliklerine göre farklılıkgösterebilir.)Anahtar kelimeler: Amanarrasul, amener rasul,amenerrasulu.Dr. Amen is His Messenger began reading the Qur'an asreferred to by this name because of the 285 verses. The last twoverses of the Qur'an is composed of the 285 and 286 verses.Thisapplication has Amenerresul is located Arabic and Latin letters andthe reading of a Turkish meal. If you like our app, you can listenin private dubbed these verses aloud and learn the meaning ofTurkish.Our application is completely free and advertisement free.Internet, such as the position does not need any special permissionto access your information.(Arabic letters may vary according tothe device's features.)Key words: Amanarrasul, Amen is Rasul, theamenerrasul.
Listen Read Azan - Salat Times 1.6.1 APK
6th Pro
Learn World Prayer Times, all countries salat times. fasting andiftar times. You can listen to the sound of the azan, the world'smost beautiful. incoming calls to your phone, alarm sound, you canset the tone for messages and other notification sounds. Adhan /Azan dua. Muslims use the human voice to announce the times ofprayer to the community. The adhan is the call to prayer itself,and the person who calls it is called the muadhan.
Baattin Karikatürü Yap 3.1 APK
6th Pro
Baattin veya diğer karakter, sizin istediğinizsözleri söylesin. Baattin karikatürü oluşturun ve cihazınızakaydedin, dilerseniz paylaşın. İyi eğlenceler.Baattin veya diğer 10 karakter, sizin kontrolünüzde birkarikatür kahramanı olsun. Aklınıza gelen komik veya dikkat çekicibir söylemi, Baattin'e söyletin ve arkadaşlarınızla paylaşın.Oluşturduğunuz karikatürlerini SD kartınızdaki BAATTİNklasöründe depolayabilir, galeriden seçip düzenleyebilir,dilediğiniz zaman, kullanabilirsiniz.Yazı tipini, metin alanının genişliğini ve metnin konumunudeğiştirerek en uygun tasarımınızı yapabilirsiniz. Baattindışındaki karakter resimlerini kullanıyorsanız, zemin renginideğiştirebilirsiniz.Anahtar kelimeler: Baattin ne dedi, Baattin der ki, Baattinderki, Baattin karikatürleri.Baat you or othercharacters, you say the words you want. Create Baat you cartoon andsave it to your device, if you wish to share. Have fun.You Baat or 10 other characters, you get a cartoon hero underyour control. funny or striking rhetoric that comes to mind, saidthe Baattin and share with your friends.You can store the BAAT cartoons you create folders on your SDcard, you can select and edit the gallery, at any time, you can useit.The font, the width of the text field and changing the positionof the text can make your optimal design. If you are using imagesother than the character you Baat, you can change the backgroundcolor.Keywords: Baat did what he said, Baat you say, you say Baat,Baat you cartoon.
Günaydın Mesajları 2.0 APK
6th Pro
Sevdiğinize göndereceğiniz bir günaydın mesajı ile onun güne mutlubaşlamasını sağlayabilirsiniz. Uygulamamızda 100'den fazla mesajyer almakta olup, dilediğiniz mesajda hemen o ekranda değişiklikyapabilir, mesajınızı kolayca paylaşabilirsiniz. with a goodmorning message you send love can make you happy to start his day.Our practice is located more than 100 messages, make changesimmediately on the screen in the message that you want, you caneasily share your message.
5 Vakit Namaz - Ezan Vakti 2.1.4 APK
6th Pro
Dünyanın neresinde olursanız olun Ezan Vakitlerini takipedebilecek, Kıble yönünü belirleyebilecek, beş vakit namazızamanında kılabileceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığından alınannamaz vakitlerini sade, açık ve anlaşılır bir arayüz ile sunuyoruz.O güne ait tüm ezan zamanlarını görebilir, içinde bulunulan vakitile sonraki vakte kalan süreyi kolaylıkla takip edebilirsiniz.Kerahat vakitlerinde uyarıyı görebilirsiniz. Ayrıca; sure ve duaezberleme uygulamamızın Namaz Sureleri ve Dualarını içeren bölümünüuygulamamıza dahil ettik. Özel olarak hazırlanmış bu bölümde ezberyapabilir, eksikliklerinizi giderebilir ve olası hatalarınızıdüzeltme imkanı bulabilirsiniz. Yine uygulamamızda yer alan NamazHocası bölümünü de buraya ekledik. Seçeceğiniz bir namazı okuyarakveya tüm dua, sure ve tesbihatıyla görüntülü ve sesli olaraköğrenebilirsiniz. Beş vakit namazın kılınışını simülasyon ileöğrenin. Kıble pusulası ve Kıble haritası ile Kıble yönü bulmak çokkolay. Kullanım kolaylığı için her ikisine de aynı ekrana yerverilmiştir. Dilediğiniz ezan vakitlerinde farklı ses seçeneklerinitercih ederek bildirim alabilir veya bildirimleri devre dışıbırakabilirsiniz. (Uygulama ilk yüklendiğinde bildirimlervarsayılan olarak kapalıdır. Açmak için Ayarlar > Bildirimlerekranını) Vakitlerden önce bildirim ayarlayabilirsiniz. Widgetekleyebilirsiniz. GPS ile o andaki konumunuzu ayarlayabilirsiniz.(Şimdilik sadece Türkiye için kullanılabilmektedir.) Bildirim sesiolarak tam ezan seslerinden birini seçmiş iseniz, ezan sesinindevam etmesini istemeyeceğiniz durumlarda sesi kapatmak içinbildirim simgesine dokunmanız, uygulamayı açmanız ya da uygulamaiçinde başka bir ekrana geçmeniz yeterli olacaktır. Ezan vakitleri,seçilen şehir için 1 aylık olarak alınır. Ezan vakitlerini aldıktansonra bir ay boyunca tekrar internet bağlantısına ihtiyaçduymazsınız. Alınan 1 aylık ezan vaktleri ile 2018 Ramazanimsakiyesi iftar vakitleri. Tüm bir ayın vakitlerini tek yerdegörebilirsiniz. Vakitleri gösteren ana ekranda PeygamberEfendimizin bir hadisi sunulur. Namaz vaktine bakarken buradaverilen hadis-i şerifi de istifadenize sunuyoruz. Esmaü'l Hüsnaekranında, Allah'ın (cc) 99 ismini kısa açıklamalarıyla birliktebulabilirsiniz. Ezan sesini seviyorsanız ve sürekli duymakisterseniz, Ezan sesini cihazınızda zil, bildirim veya alarm sesiolarak kullanabilirsiniz. Ezan Zil Sesi ekranını kullanarak ezandinleyebilir ve ezan sesini telefonunuzun zil sesi olarakayarlayabilirsiniz. (Ezan sesini zil, mesaj veya bildirim sesiolarak ayarlarsanız, uygulamamızı kaldırsanız bile bu özelliktenfaydalanmaya devam edersiniz. Ezan sesini zil, bildirim veya alarmsesi olarak kullanmak istemezseniz cihazınızın ses ayarlarıbölümünden başka bir ses seçebilirsiniz. Lütfen şuna dikkat edin:Ezan sesini mesela bildirim sesi olarak seçtiğinizde, size gelenbir sms olursa ezan sesi duyarsınız. Bu durumda okunan ezanın vakitezanı olamayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) Başta Almanya,Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi cami veya mescitbulunmasına rağmen hoparlörden ezan sesi duymanın pek mümkünolmadığı Avrupa ülkelerinde ya da daha farklı bölgelerde, gurbetteyaşayan veya bulundukları yerden ezan sesini duyamayankardeşlerimiz hasret kaldıkları ezan sesini dinleyebilirler, buülkeler için ezan vakitleri ve iftar vakitlerini öğrenebilirler.Daha kapsamlı, daha istikrarlı ve yüksek performanslı olan bu yeniEzan Vakti uygulamamız cihazınıza ilave yük getirmeden çalışacakşekilde tasarlanmıştır. Uygulamamızı beğenerek kullanacağınızıumuyoruz. Tüm dikkatlerimize rağmen herhangi bir eksikliğimiz veyahatamız olmuş olabilir. Bildirirseniz inşallah en kısa sürededüzeltmeye çalışırız. Daha iyi bir uygulama sunabilmek içinçalışmaya devam edeceğiz. Kısmet olursa daha kapsamlı vekardeşlerimizin daha fazla istifade edebileceği güncellemelersunacağız. Selam ve dua ile.. Allah razı olsun. Azan Times to beable to follow you anywhere in the world, could determine thedirection of Qibla, will be able to pray five times a timelymanner. Presidency of Religious Affairs of the prayers from thesimple, clear and straightforward interface with the offer. One cansee all the prayer times of the day, you can easily keep track ofthe time in the current time remaining on the next time. You cansee the warning in Kerahat time. Also; We have included memorizingprayers and practices of our time and part Surat Prayerapplications involving our prayers. Specially crafted in thissection can memorization, you can address your shortcomings andmistakes you will likely find your corrections facilities. Yet herewe have added our application located in the section Teacher ofPrayer. Select all the prayers or reciting a prayer for you, andyou can learn as imaged by time and tasbihat voice. Learn about thefive daily prayers with the lexical simulation. Qibla Compass Qibladirection and very easy to find with Qibla map. Locations are giventhe same screen also both for ease of use. You can receivenotifications by choosing different audio options in the languageof your prayer time or you can disable notifications. (When theapplication is first installed notifications are turned off bydefault. To open Settings> Notifications screen) You can setnotifications before the time. You can add a widget. You can setyour location by GPS at that moment. (Currently only available forTurkey.) Notice as audio If you have chosen one of complete callsto prayer, to turn off the audio in case you do not want tocontinue the voice of prayer Do not touch the notification iconwill be sufficient to pass another on a screen in your openapplications or applications. Prayer times, taken as 1 month oldfor selected cities. You do not need internet connection again fora month after receiving the prayer time. Get monthly prayer timeswith 1 imsakiyesinde 2018 Ramadan iftar times. You can see amonth's time in one place. Times shows the main screen of our Lordpresents a hadith of the Prophet. The prayer time here looking atthe hadith, we offer you the benefit. In Esmaü'l Hosni screen,Allah (SWT), you can find a brief description along with 99 names.If you love and you want to hear the call to prayer soundsconstantly ringing call to prayer sounds on your device, you canuse as a notification or alarm sound. Azan can listen to the callto prayer using the Tone screen, and you can set the call to prayersounds as ringtones on your phone. (Azan sound of the bell, if youset messages or notifications to sound, even if you're our app youwill continue to benefit from this feature. Athan sound the ringer,you can select another sound from notification or alarm on yourdevice if you do not want to use it as an audio tone settingssection. Please note the following: Athan sound such asnotification When you select a sound, if you received an sMS youwill hear the call to prayer sounds. in this case the call toprayer keep in mind that could Not prayer time.) EspeciallyGermany, France, Austria, Belgium, the Netherlands, such as mosquesor it has mosques in Europe, where speakers from the azan is heardhardly be possible countries or in different regions, our brothersand sisters can not be heard abroad living in or call to prayersounds from where they can listen to the call to prayer sounds theystarved, prayer for this country iftar time to time and can learn.More comprehensive, more stable and our new high-performanceapplications Athan Time, which is designed to work without puttingextra load on your device. We hope that you like to use ourapplication. Although it all could have been any of our lack ofattention or our fault. If you tell, I hope we'll try to fix assoon as possible. We will continue to work to provide a betterimplementation. Kismet will provide a more comprehensive and if ourbrothers and sisters will be able to benefit more updates. Withgreetings and prayers .. God bless.
Loading...