1.1 / June 30, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

الوصف

Turkish-German phrasebook helps you interact with people who knowGerman language.Recommended app for tourists and business peoplevisiting Germany. With over 1000 spoken and phonetically writtenphrases you can easily speak and understand the local people. Ourprogram also has two language quizzes that help you learn phrasesin a fun way.FREE Version contains more than 200phrases!CATEGORIES- Greetings- General conversations- Common- Atthe border- Numbers- BorderIf you upgrade to the PRO, you'll get1000+ phrases- Places- Time and date- Accommodation- Travel-Entertainment & Rest- Eating Out- Family- Taxi- Telephon-Weather- Emergency- Health- Body parts- Occupations- Bank- SomeCommon Descriptions- Feelings- Love

App Information Turkish-German phrasebook PRO

 • App Name
  Turkish-German phrasebook PRO
 • اسم الحزمة
  tr.comp.trkgrphrpro
 • Updated
  June 30, 2017
 • الحجم
  2.4M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 2.2 and up
 • الإصدار
  1.1
 • المطور
  Alex&C
 • عدد مرات التثبيت
  10+
 • Price
  $1.49
 • الفئة
  Travel & Local
 • المطور
 • Google Play Link

Alex&C عرض المزيد...

Rusça Konuşma Rehberi (DEMO) 1.04 APK
Alex&C
Rus Dili dünya üzerinde en çok kişi tarafından konuşulan 7. dildir.Rusya ve Rusça konuşan diğer ülkelerle giderek artan ekonomik vekültürel ilişkilerde ortaya çıkan iletişim sorunlarının çözümünekatkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bu uygulama, yurt dışıyolculuklarınızda ve çeşitli amaçlarla Türkiye'ye gelen Rusçakonuşan turistlerle kolay iletişim kurabilmeniz için, içerdiği herdurum için 700 den fazla cümle ve sözcük örneğiyle büyükyardımcınız olacaktır.Uygulamanın asıl amacı,Türkçe konuşanlarınaRusçayı ihtiyaç duyduğu alanlarda temel düzeylerde kullanmaimkanını sunmaktır.Bu uygulamadan Rusçayı belli bir düzeydebilenler de ilk defa başlayanlar dayararlanabilecektir.UygulamaRusça anadili olan birisi tarafından yazılmıştır.Uygulama 23 temelbölümden oluşmaktadır.Konular, anadili Rusça olan kişilertarafından hazırlanmış olup seslendirilmiş cümleleri, ifadeleri vekelimeleri içerir.Online olmak zorunda değilsiniz, bu cümlelereistediğiniz zaman kullanma imkanına sahipsiniz.İster yabancı birülkede, ister okulda, ister turistik bir mekanda, Rusçaya ihtiyaçduyduğunuz her yerde,Rusça Konuşma Rehberi hem sorunlarınızıçözecek, hem de Rusçanızı geliştirecek.UygulamanınBölümleri:Ücretsiz:-Merhabalaşma veKarşılaşma-Tanışma-Varışta-ŞehirdeÜcretli: -Sayılar-Günler veZaman-Otelde-Turistik Gezi-ArkadaşEdinme-Lokanta-Seyahat-Alışveriş-Taksi-Özür dileme ve teşekkür etmeFormları-Aylar ve Mevsimler-Doktor ve Eczane-Kullanışlı Kelimelerve Sorular-Sıfatlar-Renkler-Beden-Kuaför-İş Kontakları-Polis
Rusça aşk sözleri 1.0 APK
Alex&C
Türk kültüründe de dilinde de aşkın etkisi büyüktür. Türkkültüründe aşka olan ilginin artması İslam'ın kabul edilmesi ilebaşladı.Rusça aşk sözleri sizleri sevdikleriniz ile ortak noktadabuluşturan etkili cümlelerden oluşmaktadır. Sevdiğinize söylemek yada bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşksözleri, sevgiliye aşk sözleri, aşkı anlatan sözler, aşkla ilgiligüzel sözler sizler için bu uygulamayı hazırladık. Bu uygulamadanRusçayı belli bir düzeyde bilenler de ilk defa başlayanlar dayararlanabilecektir.Uygulama 10 bölümden oluşmaktadır.Konular,anadili Rusça olan kişiler tarafından hazırlanmış olupseslendirilmiş cümleleri, ifadeleri ve kelimeleri içerir.Onlineolmak zorunda değilsiniz, bu cümlelere istediğiniz zaman kullanmaimkanına sahipsiniz.Uygulamanın Bölümleri:-Ricalar-Yolculuk veGörüşme-Aşk Sözleri-Telefon Konuşmaları-Otelde-Anlamamış anları veÖzürler-Parti-Bayramlar-Hitaplar-Sorular-Kullanışlı kelimeler
Турецкий для влюблённых(DEMO) 1.0 APK
Alex&C
Русско-турецкий разговорник для влюблённых содержит типичные фразыи выражения по широкому кругу тем. Турецкий текст снабженпрактической транскрипцией и аудио сопровождением.Разговорникпредназначен для людей знающих русский язык и желающих выразитьсвои чувства, но не владеющих турецким языком.В разговорниквключены наиболее употребительные слова и выражения. Онисгруппированы по тематическим разделам:"Просьбы","Поездки иВстречи","Комплименты" и т.д.Содержание:* Просьбы* Поездки иВстречи* Комплименты* Телефонный разговор* Отель* Недопонимания иИзвинения* Вечеринка* Праздники* Обращения* Вопросы* Повседневныефразы
Turkish Russian Phrasebook 1.04 APK
Alex&C
Rus Dili dünya üzerinde en çok kişi tarafından konuşulan 7. dildir.Rusya ve Rusça konuşan diğer ülkelerle giderek artan ekonomik vekültürel ilişkilerde ortaya çıkan iletişim sorunlarının çözümünekatkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bu uygulama, yurt dışıyolculuklarınızda ve çeşitli amaçlarla Türkiye'ye gelen Rusçakonuşan turistlerle kolay iletişim kurabilmeniz için, içerdiği herdurum için 700 den fazla cümle ve sözcük örneğiyle büyükyardımcınız olacaktır.Uygulamanın asıl amacı,Türkçe konuşanlarınaRusçayı ihtiyaç duyduğu alanlarda temel düzeylerde kullanmaimkanını sunmaktır.Bu uygulamadan Rusçayı belli bir düzeydebilenler de ilk defa başlayanlar dayararlanabilecektir.UygulamaRusça anadili olan birisi tarafından yazılmıştır.Uygulama 23 temelbölümden oluşmaktadır.Konular, anadili Rusça olan kişilertarafından hazırlanmış olup seslendirilmiş cümleleri, ifadeleri vekelimeleri içerir.Online olmak zorunda değilsiniz, bu cümlelereistediğiniz zaman kullanma imkanına sahipsiniz.İster yabancı birülkede, ister okulda, ister turistik bir mekanda, Rusçaya ihtiyaçduyduğunuz her yerde,Rusça Konuşma Rehberi hem sorunlarınızıçözecek, hem de Rusçanızı geliştirecek.UygulamanınBölümleri:-Merhabalaşma ve Karşılaşma-Tanışma-Varışta-Şehirde-Sayılar-Günler ve Zaman-Otelde-TuristikGezi-Arkadaş Edinme-Lokanta-Seyahat-Alışveriş-Taksi-Özür dileme veteşekkür etme Formları-Aylar ve Mevsimler-Doktor veEczane-Kullanışlı Kelimeler veSorular-Sıfatlar-Renkler-Beden-Kuaför-İş Kontakları-Polis
Russian-Turkish Phrasebook 1.05 APK
Alex&C
It’s true that anyone can speak another language.Russian-Turkishphrasebook helps you interact with people who know Turkishlanguage. With over 1000 spoken and phonetically written phrasesyou can easily speak and understand the local people. Our programalso has two language quizzes that help you learn phrases in a funway.FEATURES• Over 1000 essential phrases translated in Turkishwith phonetic transliteration and audio.• High quality recordingsfrom native speaker.• Two language quizzes.• No internet connectionrequired.FREE Version contains more than 200 phrases!CATEGORIES-Greetings- General conversations- Common- At the border- NumbersIfyou upgrade to the PRO, you'll get 1000+ phrases- Places- Time anddate- Accommodation- Travel- Entertainment & Rest- Eating Out-Family- Taxi- Small Talk- Weather- Emergency- Health- Body parts-Occupations-Some Common DescriptionsFEEDBACKIf you like this appand find it useful please give us a rating in the Android Market.Wewait for comments and suggestions.Also you can send an email [email protected]
Немецкий разговорник(DEMO) 1.1 APK
Alex&C
Pусско-немецкий разговорник содержит минимум слов и фраз,необходимых российским гражданам, выезжающим в Германию. Цельразговорника - помочь тем, кто не владеет немецким языком, вделовой или туристической поездке заграницу. В разговорник включенынаиболее употребительные слова и выражения. Они сгруппированы потематическим разделам: "Приветствие и встреча","Знакомствa","Награнице" и т.д. Содержание: * Приветствие и встреча. * Знакомствa *О себе * На границе. * В городе. * Числа. * Дни недели и время. * Вотеле. * Путешествие. * Развлечения, отдых. * В ресторане. * Впути. * Покупки. * Такси. * Извинения и благодарность. * Месяцы ивремена года. * У врача, аптека. * Повседневные слова и фразы. *Прилагательные * Цвета * Тело * Профессии * Телефонный разговор *Банк * Свидание * Цвета Разговорник включает 2 теста позволяющихлучше усваивать материал. Бесплатный русско-немецкий разговорникпредназначен для тех, кто не очень хорошо владеет немецким языком,он упростит общение и взаимопонимание. Разговорник работает врежиме ОФФЛАЙН и не требует интернет-соединения для работы.Если высобираетесь в путешествие по Европе или у вас намечаетсякомандировка в немецкий город, то наш русско-немецкий разговорникименно то, что вам нужно. Фразы, разделенные по темам, помогутбыстро сориентироваться в ситуациях и помочь в разговорах.Транспорт, покупки, финансы, путешествия, знакомства, ресторан,отель - везде вы сможете общаться, даже с самым низким знаниемязыка. Язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и большей частишвейцарцев, официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, одиниз официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Являетсяодним из самых распространённых языков в мире после китайского,арабского, хинди, английского, испанского, бенгальского,португальского, русского и японского. Немецкий — один изофициальных и рабочих языков Европейского союза и ряда другихмеждународных организаций. Немецкий разговорник это лёгкий ивесёлый новый способ выучить Немецкий язык. English-Germanphrasebook contains a minimum of words and phrases necessary toRussian citizens traveling to Germany. The purpose of a phrase book- to help those who do not speak the German language, for businessor leisure trips abroad. The phrase book includes the most commonlyused words and phrases. They are grouped by thematic sections:"Welcome and meeting", "Znakomstva", "On the border", etc. Content:* Welcome and meeting. * Znakomstva * About myself * On the border.* In the city. * Numbers. * Days of week and time. * In a hotel. *Journey. * Entertainment, recreation. * Restaurant. * On my way. *Purchases. * Taxi. * Apologies and thanks. * Months and seasons. *The doctor, pharmacy. * Everyday words and phrases. * Adjectives *Colors * body * Professions * Phone conversation * Bank *Appointment * Colors The phrasebook includes 2 test allows toabsorb the material better. Free Russian-German phrasebook isdesigned for those who are not very good command of the Germanlanguage, it will facilitate communication and mutualunderstanding. Phrasebook works in offline mode and does notrequire internet connection to work.If you are going on a trip toEurope or have planned trip to the German city, our Russian-Germanphrase book is exactly what you need. Phrases, separated bysubject, will help you quickly navigate the situation and help inconversations. Transport, shopping, finance, travel, love,restaurant, hotel - everywhere you will be able to communicate,even with the lowest knowledge of the language. Language German,Austrian, Liechtenstein and most of the Swiss, the official Germanlanguage in Austria, Liechtenstein, one of the official languages​​of Switzerland, Luxembourg and Belgium. He is one of the world'smost widespread language after Chinese, Arabic, Hindi, English,Spanish, Bengali, Portuguese, Russian and Japanese. German - one ofthe official and working languages ​​of the European Union andother international organizations. German Phrasebook is an easy andfun new way to learn German.
English-Russian Phrasebook 1.0 APK
Alex&C
It’s true that anyone can speak another language.English-Russianphrasebook helps you interact with people who know Russianlanguage.Recommended app for tourists and business people visitingRussia. With over 1000 spoken and phonetically written phrases youcan easily speak and understand the local people. Our program alsohas two language quizzes that help you learn phrases in a funway.FEATURES• Over 1000 essential phrases translated in Russianwith phonetic transliteration and audio. • High quality recordingsfrom native speaker. • Two language quizzes.• No internetconnection required.FREE Version contains more than 200phrases!CATEGORIES- Greetings- General conversations- Common- Atthe border- NumbersIf you upgrade to the PRO, you'll get 1000+phrases- Places- Time and date- Accommodation- Travel-Entertainment & Rest- Eating Out- Family- Taxi- Small Talk-Weather- Emergency- Health- Body parts- Occupations-Some CommonDescriptionsAbout Russian language:Russian is a Slavic language ofthe Indo-European family. It is a lineal descendant of the languageused in Kievan Rus'. From the point of view of the spoken language,its closest relatives are Ukrainian, Belarusian, and Rusyn, theother three languages in the East Slavic group. In many places ineastern and southern Ukraine and throughout Belarus, theselanguages are spoken interchangeably, and in certain areastraditional bilingualism resulted in language mixtures, e.g.Surzhyk in eastern Ukraine and Trasianka in Belarus.Russian is oneof the six official languages of the United Nations. Education inRussian is still a popular choice for both Russian as a secondlanguage (RSL) and native speakers in Russia as well as many of theformer Soviet republics. Russian is still seen as an importantlanguage for children to learn in most of the former SovietrepublicsFEEDBACKIf you like this app and find it useful pleasegive us a rating in the Android Market.We wait for comments andsuggestions.Also you can send an email to [email protected]
Turkish for all (Demo) 1.1 APK
Alex&C
It’s true that anyone can speak another language."Turkish for all"helps you interact with people who know Turkishlanguage.Recommended app for tourists and business people visitingTurkey. You can easily speak and understand the local people. Ourprogram also has four language quizzes that help you learn languagein a fun way.Speak Turkish with perfect native accent.Tap tolisten, compare and learn, have fun with it!Immensely boost yourconfidence to go out and talk to peopleDo it in an Easy and Fun waythat skyrockets your knowledge of Turkish like you’ve never dreamedbeforeYou will find in this application:the most useful real lifephrases to get YOU ready for conversationsprofessional nativespeakersgreat voice clarityquiz questions to test yourknowledgereally simple and innovative interfaceALWAYS LEARNPHRASES, NOT INDIVIDUAL WORDS:Meaning: Phrases are easier toremember, because they have meaning, they paint a picture, theytell a story.Speed: When you learn phrases instead of a word,you're learning how to use that word correctly, and it’s muchfaster. When we're children, we learn with phrases, groups ofwords, not just one word by one word by one word. Word by word isslow.Pronunciation: In real life some groups of words are said asthough it were a single word, in one breath-group, without pausing.If you stop to take a breath in the middle of the phrase, you arenot saying it correctly, and you risk being misunderstood.LEARNWITH YOUR EARS AND WITH YOUR EYESListen, listen and again listen isthe magic key to speaking excellent TurkishListen to how the nativespeaker speaks some words more strongly with different loudness,speed or pitch. In Turkish, these strong words are about new orimportant information. Without the correct stress on words,listeners may get the wrong meaning.All our materials are writtenand spoken so you can hear, see and learn fastUSE REAL PROFESSIONALMATERIALSThis will help you to be immersed as soon as possible inthe foreign language environment.All the recordings you will listento are made by native professionals.LISTEN TO YOUR OWNVOICESelf-recording is the best approach for reviewing andeliminating diction and pronunciation and grammar errors from yourspeech. It develops Self-Awareness, which in turn lends itself toSelf-Correction.Studies have shown that we focus most on voicesthat are similar to our own, therefore, by listening to your ownvoice the learning process is greatly accelerated.You can recordyour own voice, compare it with the native recordings and exerciseuntil you speak with perfect accentWORK WITH A MODELPronunciationdeteriorates easily, so the longer you go without checking yoursagainst a native, the more likely you are to revert to your motherlanguage speech habits.Check your pronunciation often until goodspeech habits are firmly established in the new language.Use thisapplication to achieve all these and more while having fun withit!"Turkish for all" contains over 500+ commonly-used Turkishphrases and vocabularies for travelers and beginners.Together withyou to practice your speaking and listening skills, wherever andwhenever you are. Learning Turkish can never be easier.
Loading...