/ February 15, 2019
(4.7/5) (3675)
Loading...

Description

You can search Arabic-Turkish and Turkish-Arabic. Tevakkudictionary contains 570.000+ words and phrases. WHY Tevakku ArabicTurkish Dictionary? INSTANT SEARCH: You can see results while youtype! Speed is an important factor for Tevakku Arabic TurkishDictionary. You can search with harakat(vowel points) or withoutit. It corrects spell errors. Consequently, you can find resultseven if you mistyped. EXTENSIVE VOCABULARY: Arabic TurkishDictionary contains 570.000+ words and phrases. WORD SORTINGMETHOD: We used this method for sorting meanings.: 1. Usage 2.Credibility 3. Internal sorting 4. Ownership of Harf-i Cer Thisway, you can see the best-sorted results. We also added raremeanings in the dictionary. PRONUNCIATION: You can listen to Arabicwords and learn through voice. OFFLINE: You don't need to beconnected to the internet to use Tevakku Dictionary. FREE: We don'tcharge. Sources: el-Halil, Arabic Turkish Dictionary OnlineArabic,Arabic Turkish Dictionary Osman Erbay, Turkish-Arabic-EnglishDictionary Ahmed Zehrani, Turkish Arabic Dictionary

App Information Arabic Turkish Dictionary

 • App Name
  Arabic Turkish Dictionary
 • Package Name
  com.tevakku.sozluk
 • Updated
  February 15, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Tevakku
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Arabic Turkish Dictionary Version History

Select Arabic Turkish Dictionary Version :
 • 3.8.1 (71)
 • 3.7.8 (68)
 • Arabic Turkish Dictionary 3.8.1 APK File

  Publish Date: 2019 /2/7
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 18.1 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: 6ee6ef01f5956b6d3f32984b92c9b8a26127e1a4
  APK Signature: 49429a5f0076a05e3b4f0c984ab9346e3c5ba78b
 • Arabic Turkish Dictionary 3.7.8 APK File

  Publish Date: 2018 /12/19
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 18.1 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: fc1410a02db4a77b6c0d61f7a8f21ba75a007290
  APK Signature: 49429a5f0076a05e3b4f0c984ab9346e3c5ba78b

Tevakku Show More...

Arabic Turkish Dictionary APK
Tevakku
You can search Arabic-Turkish and Turkish-Arabic. Tevakkudictionary contains 570.000+ words and phrases. WHY Tevakku ArabicTurkish Dictionary? INSTANT SEARCH: You can see results while youtype! Speed is an important factor for Tevakku Arabic TurkishDictionary. You can search with harakat(vowel points) or withoutit. It corrects spell errors. Consequently, you can find resultseven if you mistyped. EXTENSIVE VOCABULARY: Arabic TurkishDictionary contains 570.000+ words and phrases. WORD SORTINGMETHOD: We used this method for sorting meanings.: 1. Usage 2.Credibility 3. Internal sorting 4. Ownership of Harf-i Cer Thisway, you can see the best-sorted results. We also added raremeanings in the dictionary. PRONUNCIATION: You can listen to Arabicwords and learn through voice. OFFLINE: You don't need to beconnected to the internet to use Tevakku Dictionary. FREE: We don'tcharge. Sources: el-Halil, Arabic Turkish Dictionary OnlineArabic,Arabic Turkish Dictionary Osman Erbay, Turkish-Arabic-EnglishDictionary Ahmed Zehrani, Turkish Arabic Dictionary
Osmanlıca Sözlük & Çeviri 3.8.10 APK
Tevakku
Tevakku Osmanlıca Sözlük ve Çeviri, Osmanlı Türkçesinden TürkiyeTürkçe'sine ya da Türkiye Türkçe'sinden Osmanlı Türkçe'sine aramayapabildiğiniz kaliteli bir Osmanlıca lugat ve çeviriuygulamasıdır. Toplam 216.000+ kelime ve deyim içerir ve sınırsızuzunlukta cümleyi çevirebilmenize olanak tanır. Neden TevakkuOsmanlıca Sözlük? ANINDA ARAMA: Arama butonuna basmaya gerekkalmaksızın sonuçlar anında karşınıza gelir. Harekeli veyaharekesiz arama yapabilirsiniz. Çeşitli yazım hatalarına karşıotomatik düzeltme yapar. Böylece, kelimeyi yanlış yazsanız bilehızlıca çevirilere ulaşabilirsiniz. GENİŞ KELİME HAZİNESİ: 216.000+kelime ve deyim ile diğer Osmanlıca sözlükler arasında en büyükkelime hazinesine sahip sözlüktür. KELİME SEÇME USULÜ: Manalarsıralanırken şu usul uygulanmıştır: 1. Kullanım düzeyi 2. Kaynağıngüvenilirliği 3. İç Sıralama Bu sayede en yakın Türkçe manayı enüst sıralarda görürsünüz. Kelimenin nadir kullanılan manaları dasözlük içine alınmıştır. Böylelikle en zayıf manayı da sözlüktebulabilirsiniz. OSMANLICA KLAVYE: Türk Standartları Enstitüsü'nünyayınladığı, TS13206 numaralı belgeye göre Osmanlıca Klavye'ninözellikleri oluşturulmuştur. ÇEVİRİ: Latin alfabesiyle yazdığınızcümleleri otomatik olarak Osmanlı alfabesine göre yazılmış haleçevirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, çevirmek istediğinizcümleyi yazmak. Osmanlıca çeviri otomatik olarakgerçekleştirilecektir. TELAFFUZ: Kelimelerin nasıl okunduğunudinleyebilirsiniz. Böylece, harflerin seslerinin nasılçıkarıldığını öğrenirsiniz. SADE ARAYÜZ: Göz yormaması ve Arapçaöğrenenlerin en kolay kullanabilmesi amacıyla, Google'ın MateryalDizayn ilkeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. SİMETRİKARAMA: Osmanlı Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile sözlükte aramayapabilirsiniz. İNTERNETSİZ (OFFLINE): Tevakku Sözlük, çeviriyaparken internet bağlantısına ihtiyaç duymaz. ÖZELLEŞTİRME:Kelimelerin fontunu değiştirebilir, ve boyutlarını isteğinize göreayarlayabilirsiniz. Böylece çevirileri daha rahat okuyabilirsiniz.ÜCRETSİZ: Uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Hazırlayan:Musab Gültekin - İÜ Sözlük hazırlanılırken kullanılan bazıkaynaklar: Abdullah Yeğin - Yeni Lugat Cemal Erşen - OsmanlıcaLugat Mehmet Kanar - Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Ömer Sevinçgül -Muhtasar Lügat Kapsamlı Osmanlıca-Türkçe Yazım Kılavuzu - JoelThomas Altınbaşak Neşriyat - Osmanlıca Lugat Söz Basım Yayın -Osmanlıca Lugat Tevakk the Ottoman Dictionary and Translation, orfrom Turkey Turkish Ottoman Turkish Ottoman Turkey is a qualityapplication that you can search the glossary and translation fromthe Turkish Ottoman Turkish. Total 216.000+ contains words andphrases and allows you to translate a sentence of indefinitelength. Why Tevakk the Ottoman Turkish dictionary? INSTANT SEARCH:results without the need to press the Search button will bring upinstantly. You can search the movable or harekesiz. It makesautomatic corrections against several spelling errors. Thus, evenif you write the word wrong translation can be accessed quickly.WORD WIDE TREASURE: 216.000+ with words and phrases from otherOttoman dictionaries dictionary has the largest vocabulary. WORDSELECTION PROCEDURE: Man sorting is applied are the followingmethod: 1. Use level 2. Supply reliability 3. Domestic Placement Inthis way, the closest Turkish meaning top rankings You'll see. Themeaning of the words used are rarely taken into the dictionary.Thus you can find the weakest meaning in the dictionary. OTTOMANKEYBOARD: Published by the Turkish Standards Institute, accordingto the characteristics of the Ottoman Keyboard TS13206 certificatenumber has been established. TRANSLATION: The sentence you write inthe Latin alphabet can translate automatically be written by theOttoman alphabet. The only thing you should do is write thesentence you want to translate. Ottoman translation will be carriedout automatically. PRONUNCIATION: You can hear how to pronounce thewords. Thus, you will learn how the sounds of the letters removed.SIMPLE INTERFACE: Eye fatigue and Arabic learners in order to usethe easiest, Google's Material Design principles are designedconsidering. Symmetrical SEARCH: You can search the dictionaryOttoman Turkish or Turkish of Turkey. INTERNET (ONLINE): The Tevakkdictionary does not need internet connection while translating.CUSTOMIZE: You can change the font of the word, and can adjust thesize according to your request. So you can read the translationsare more comfortable. FREE: You can use the application free ofcharge. Prepared: Musab Gideon - IU Some sources used whenpreparing the dictionary: Abdullah Tiller - New Lugati Jamal Erşan- Ottoman Lugati Mehmet Kanar - Ottoman Turkish Dictionary OmarSevinçgül - Concise Lexicon Comprehensive Ottoman-Turkish WritingGuide - Joel Thomas Altınbasak Publications - Ottoman LugatiPrinted Word Publications - Ottoman Lugati
Loading...