1.0 / October 15, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Archery Master Bow and Arrow Shooting Game Play store is themostpopular and interesting arrow throwing game here. Hit allthetargets in the line from the nearest position to the centerandfocus on the other target. Try to catch the target everytime.Stretch your post with a natural look that gives a naturallook andrelease the arrow in the most appropriate position. Be verycarefuland do not miss the goal. This game to increase sportiveactivity.Free Mobile sport game . You are best gamer. Colorfultarget isenjoyable. Become a most populer sportmen this archerygame.Archery Master Bow and Arrow Shooting Game - Game features✔archery game ✔ shooting game ✔ bow and arrow ✔ sport masterarcherygame ✔ Increase your score ✔ HD graphics ✔ A realistic anddynamicphysics ✔ Easy to use and Free ✔ No wifi required ✔Beautiful,realistic and easy controls ✔ Addictive game ✔ 2D ✔ EpicGames ✔Classic game ✔ Legendery and legend puzzle game ✔ Test yoursportskill ✔ Colorful Game ✔ spor and sport game ✔ square strategy✔ oldgames and new games combine ✔ free games HOW TO PLAY Touchthescreen and drag drop right, left, up and down Play More, WinMore!Download this FREE app quickly and easily. Enjoy YourLearningcolor! And, please don't forget to give us your feedback&valuable comments! Colorfull game Caymaz Studios

App Information Archery Master Bow and Arrow Shooting Game

 • App Name
  Archery Master Bow and Arrow Shooting Game
 • Package Name
  com.CaymazStudios.ArcheryMasterBowAndArrowShootingGame
 • Updated
  October 15, 2018
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Caymaz Studios
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Caymaz Studios Show More...

Basit Çarpım Tablosu - Matematik Oyunu 1.0 APK
Oyna & öğren - Çocuklar için matematik çarpım tablosu oyunu !Enpopüler çocuklar için matematik çarpım tablosu oyunu Basit ÇarpımTablosu oyunu sayesinde oynarken çocuklar matematik öğrenecek.Okulderslerine yardımcı bu oyunu oynarken dikkatini topla ve tümişlemleri en doğru şekilde cevapla. Boş vakitlerinizideğerlendireceğiniz eğlenceli matematik oyunu. Artık çocuklarsıkılmayacakOyun Modları✔ Sıralı : 1 x 1 den 9 x 9 a kadar tümişlemleri sırası ile teker teker çözün.✔ Tersten Sıralı : 9 x 9 den1 x 1 a kadar tüm işlemleri sırası ile teker teker çözün.✔ Karışık: Çarpım tablosundaki bütün işlemleri rastgele gelen sorular ileçöz.Oyun Özellikleri✔ 3 farklı oyun modu✔ 3 yanlış yapma hakkı✔Etkileyici HD grafik✔ Akıcı, etkileyici, sürükleyici ✔ Ücretsiz veoynaması kolay✔ Wifi olmadan offline oynanabilirlik✔ Efsanematematik bilgi geliştirme oyunu✔ Çarpım tablosu ezberleme oyunu✔Okul derslerine yardımcı✔ IQ geliştirir ve IQyükseltirArkadaşlarınla yarışbilgi artırıcıTek başına ya daarkadaşlarınla oynaTelefon ya da tablet üzerinden oynaDikkatinigeliştirirEğlenceli arayüzBoş vakitİşlem becerisigeliştirirEğlenceli müzik içerirBasit kullanılan arayüz içerirŞimdiücretsiz indir ve matematik ve çarpım tablosu bilgini geliştir!Play & Learn - multiplication tables math game for kids!Themost popular game for kids math multiplication table MultiplicationTable Simple math kids to learn through playing the game.Schoolclasses to help gather the attention of playing this game in theright way and answer all transactions. fun math game that you enjoyin your spare time. Now the kids will not be boredGame Modes✔Sequential: 1 x 1 up to 9 x 9 to individually solve all thesuccessive operations.✔ Sequential Reversed: 9 x 9 to 1 x 1 up tosolve all transactions individually in order.✔ Shuffle: random fromall operations in the multiplication table to solve thequestions.Game Features✔ 3 different game modes✔ 3 the right tomake falseImpressive HD graphics ✔✔ smooth, impressive, immersive✔Free and easy to play✔ playability offline without Wifi✔ developmathematical knowledge Legends game✔ memorize the multiplicationtable game✔ help their school lessons✔ improves IQ and IQraisesCompete with your friendsenhancing informationPlay alone orwith your friendsPlay to your telephone or via tabletImprovesattentionfun interfaceFree timeImprove processing skillsFun musicincludesIt includes simple use interfaceNow free download anddeveloped the math and multiplication table knowledge!
Toplama İşlemi Alıştırması 1.0 APK
Toplama işlemi alıştırmalarıyla kendinizi geliştireceğiniz vetoplama işleminde pratiklerle daha iyi öğrenebileceğiniz bir oyun.Daha çok toplama yapın. Daha çok işlem yapın. Hem eğleneceğiniz vehem öğrenebileceğiniz en eğlenceli oyun.Bu uygulama, çocuklarıneğlenirken öğrenebileceği, eğlendirici , eğitici ve öğretici birortam sunmak için tasarlanmıştır.Bu oyun, çocuk matematikbilgisinin gelişmesi için ve toplamayı öğrenebileceği çok eğlencelibir oyundur. Muhteşem görselleriyle size sürükleyici bir eğlencesunduk. Matematik ne adar da kolaymış diyeceksiniz. Matematiksorularını artık daha hızlı çözeceksiniz. Okuldaki başarılarınızıbu matematik işlemi olan toplama işlemini daha iyiöğrenin.Matematik işlemini çocuklarınız çok kolay öğrensin.Çocuklar toplama işlemini bu uygulama sayesinde çok iyiöğrenebilecekler.3 adet yanlış hakkınız var ve çok dikkatlikullanın.Oynayın. Eğlenin. Öğrenin. Nasıl oynanır.?- Sorulansoruların cevabını en hızlı ve en doğru şekilder girin ve tamamtuşunu tıklayın. - Eğer yanlış yazarsanız Sil tuşuna basarak yanlışhakkınız eksilmeden tekrar cevap girin. - 3 tane yanlış hakkınızvar. Çok dikkatli kullanın. - Süreye dikkat edin ve en iyizamanlama ile en doğru cevap sayısına ulaşın.Özellikler- Etkileyicimenü müziği- Eğlenceli oyun içi müzikler- Dikkat çekicigrafikler.-Zaman sayacı bulunmaktadır.-3 adet yanlış yapma hakkıvar.İzinler:- İzin gerektirmez.a game where you can learn betterwith practice in the collection process that you develop yourselfwith exercise and collection process. Do more collection. Make moretransactions.Both fun and you can learn the most fun gamesalike.This practice, children can learn while having fun,entertaining, it is designed to offer training and educationalenvironment.This game, for the development of children'smathematical knowledge and can learn to collect a lot of fun.Weprovide you with an immersive visual entertainment spectacular.Mathematics island what would you say was easier. How can you solvemath questions faster now. This mathematical operation whichcollect your success in schoolbetter learn the process.Yourchildren should learn math operation very easy. Kids collectionprocess will be able to learn very well through this application.3You have the right and the wrong use extreme caution.Play. Havefun. Learn.How to play.?- Enter şekild the fastest and mostaccurate answer the questions posed and click the OK button.- Enteryour wrong answers to decrease again without pressing the Deletekey If you type the wrong right.- You are wrong about one third.Use extreme caution.- Pay attention to the time and get the mostnumber of correct answers with the best timing.Features- Impressivemenu music- Fun in-game music- Eye-catching graphics.There -Timecounter.-3 units have the right to do wrong.Permissions:- it doesnot require permission.
Bilgi Yarışması 1 APK
Genel kültür bilginizi test edebileceğiniz eğlenceli türkçe bilgiyarışması. Bilgi Yarışması ile keyifli vakit geçirirken kendinizisınayabilirsiniz. Hem eğlenin hem de kendinizi geliştirin. Kimmilyoner olmak ister programındaki sorulardan daha zor sorular ilekarşnnızdayız. Entellektüel, zeki, kültürlü eğlenceli bir insanmısın?Bilgi Yarışması oyununda 3 adet joker bulunmaktadır. %25joker hakkınız ile yanlış olan bir şık kaybolacaktır ve soruyubilmeniz kolaylaşacaktır.%50 joker hakkınız ile yanlış olan bir şıkkaybolacaktır ve soruyu bilmeniz kolaylaşacaktır.Pas joker hakkınızile bilemediğiniz soru yerine başka soru gekecektir ve bu sayedeoyunu kaybetmemiş olacaksınız.Nasıl oynanırOyunumuzda her soru için60 saniye süreniz bulunmaktadır. Yeterince uzun bir süre verdik.Eğer 60 saniye içinde yanıt veremezseniz otomatik olarak kaybetmişolacaksınız.Oyunumuzda ilk sorular kolaydır. Sorular ilerledikçesorular zorlaşmaya başlayacaktır.Oyunu biterebilecek kadar kendinegüveniyormusun?Şimdi ücretsiz indir ve ücretsiz oyna!Öyleyse dahane bekliyorsun? Hadi git! Oyunu indir!Caymaz StudiosTurkish funquiz where you can test your general culture knowledge. With Quiz,you can test yourself when you pass a pleasant time. Have fun anddevelop yourself both.Who we karşnnızd with more difficultquestions of the questions on the program wants to be amillionaire. Intellectual, intelligent, cultured're a funperson?There are 3 wildcard in the quiz game.It will disappearwithin a stylish wrong with your wildcard and will be easier if youknow the right questions to 25%.It will disappear within a stylishwrong with your wildcard and 50% will be easier if you know theright questions.Instead Pas question you do not know your lifelinesand other questions will GeKa this way you will not lose thegame.How to playYou have 60 seconds for each question in our game.We have a long enough period of time. If you do not respond within60 seconds you will be automatically lost.The first question iseasy for our game. Questions difficult questions will begin to moveforward.You trust yourself enough to ends the game?Now freedownload and play for free!So what are you waiting for? Go! Gamedownload!Caya does Studios
Which Color - Color Blast Game 1.0 APK
Select true color pop! What is this color pop and find the rightcolor ! This game is a great example of keeping your brain active.Which color your color ?This is color and coloring games for kids.Which Color is a mental brain reflex puzzle game designed to helpyou relax and test your brain at the same time. Be carefully do notbe color blind.Show color for us. This is chancing color games. Tabcolor and learn tab color is true color? Full color pop is there.Soon you will become a color doctor.We select color on color chart.This mobile color chart game contains inverse color pop. You willlook like you are color blind.Which Color - Color Blast GameFeatures✔ A one button game that tests your reactions✔ It’saddictive, it’s fun & it’s fast.✔ Easy to learn✔ Cool, colorfuland fun graphics.✔ Colorful game, coloring games ✔ Its availablefree on the store.✔ Free Game, coloring games✔ Show us your colorblast✔ Color changes in the all new game✔ You will experience colorblast✔ New color selected from color tunnel✔ All new game containsdifferent color✔ Be careful not to be color blind✔ Be careful forcolor blast✔ Color PopHow to Play✔ Tap your screen to match thetrue colorPlay More!Download this FREE app quickly and easily.EnjoyYour Learning Time ! And, please don't forget to give us yourfeedback & valuable comments!Language/Sounds: EnglishCaymazStudios
Simple Multiplication Table 1.0 APK
A simple and entertaining game where you can learn themultiplication table and practice it. A simple App for learningMultiplication Tables for kids - all in one place!This free game isyour best option to learn all multiplication tables (from 1 to 10)and improve your grades at school while playing and having fun. Youcan make 3 wrong. Try to solve all the questions before you arefinished. The multiplication process has never been so fun.Thispractice will bring you a significant improvement. You'll lovedoing your math homework! Multiplying is no problem now! You'llpass all your school exams and it 'll help you to graduate with thebest grades.Try to raise your IQ solving easy and hard math tablesand getting the highest possible score! It is perfect for primaryschool kids or for adults who need to revise. Multiplicationstables is a practical educational game for everyone.Your life willbe a lot easier when you can solve and master all multiplicationstables making no mistakes.Enhance your knowledge in multiplicationtable with fun structure.This free game is your best option tolearn all multiplication tables (from 1 to 10) and improve yourgrades at school while playing and having fun. It's a cool math appfor children, school kids or adults that will help you to learn thetime tables in an easy and progressive way at home.InMultiplications Game you can find:1. Quiz Game in 3 modes: normalmode (timer and mistakes), relaxed mode (without timer) andlearningmode (easy learning)2. Duel Mode: play mode with split screen tohave fun with your friends3. School Exam Simulator4. Check ModeYoucan find math games, quiz and tests to improve your skills, measureyour progress and stay on track with your goals. Take on thechallenge and test your brain and mathematic abilities. Train yourmind, have fun playing math quiz duel with friends and enjoy mathsand time tables! With the new play mode with split screen you cancompete with your classmates: who is the best math kid?Downloadthis FREE app quickly and easily.Enjoy Your Learning! And, pleasedon't forget to give us your feedback & valuablecomments!Multiplying is easy now!
Addition Training 1.0 APK
A simple and entertaining game where you can learn the addition andpractice it.Addition Training is an interactive game for kids.Addition Training an ideal math app to practice and learn additionconcept,for kids of Kindergarten,1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th and8rd.This game is for kids with ages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and10 yrsThis is a free children game. The game helps kindergarten andfirst grade children to learn addition with numbers up to 10 foreasy level, up to 20 for medium level and up to 100 for hardlevel.For a good answer an "OK" sound is generated and the buttonbecome green. For a wrong answer a "not ok" sound is generated andthe button become red. The score is displayed in the upper side ofthe screen.You can make 3 wrong. Try to solve all the questionsbefore you are finished.The addition process has never been sofun.Enhance your knowledge in addition with fun structure.Featuresof the app * Addition Tables from 1-15* Exercise and Questionsessions for each table* Practice session which combines all thetables * Colorful game *Enjoyable music*Its available free on thestore.* Addition ChartPermissions required:-- Do not requirepermissionThe application is available in englishPlay this game andenjoy!Download this FREE app quickly and easily.Enjoy YourLearning! And, please don't forget to give us your feedback &valuable comments!Multiplying is easy now!
Jurassic Park Sport Car Simulator 1.0 APK
The most popular simulation training super extreme flying sportscar simulator racing game 3D pro free in Jurassic Park Island. Thisdriving game is epic simulation training game. Drive under the seaand all over the island. See dinosaurs while driving through theJurassic Park Island. Travel with your sports car, gt race, stuntcar on the island, which is a spectacular view. Improve yourdriving ability with simulation training. This is a sport carsimulation game on the island.Jurassic Park Sport Car Simulator -Game features✔ Stunning HD graphics✔ Floating and submarine car✔ Arealistic and dynamic car physics✔ Realistic underwater submarinephysics on Jurassic Park Island✔ Easy to use and Free✔ Play offlineyour sport car, stunt car, gt race✔ No wifi required✔ Submarine andisland games are made for all fans.✔ Beautiful, realistic and easydriving controls✔ Addictive game✔ 3D Car Driving✔ Car Crash✔ Gt Carracing✔ Epic Games Stunt Car✔ Fast car and fast driving game✔ Supersport car simulator✔ Flying sport car simulator 3d full✔ Superspeed sport car simulator racing challenge✔ Sea run racing✔ Stuntcar✔ 3d simulator game✔ Flying sport car✔ In Jurassic Park Island✔Gt race game✔ Stunt car game✔ Simulation trainingDownload now andfeel the best submarine and driving experience in deserted islandcar!
Tetris Block 1.0 APK
Break lines and earn points with Tetris Block Puzzle ClassicGameBest Puzzle Game for Tetris Tetris Block, a classic puzzle gamefor all ages.Tetris Block is most funny and addictive game onPlaystore.Easy to play and enjoyable game for all ages. Enjoy asimple and addictive puzzle game!Play this game and unlimitedfunThe different blocks of tetris:I - blocks are useful forcompeting four lines at once.O - blocksfor filling large gaps.L -blocks for filling medium-sized holes.J - blocks face the oppositedirection as L-blocks.S - blocks for filling small holes.Z - blocksface the opposite direction as S-blocks.Puzzle Block - Gamefeatures✔ Different Blocks✔ Easy to use and Free✔ Play offline✔ Nowifi required✔ Beautiful, realistic and easy controls✔ Addictivegame✔ Epic Games✔ Classic Games✔ 2d game✔ Touch control✔ TiltControl✔ Classic console with this game✔ Old classic brick game✔Hours of fun, exciting play✔ Different blocks and highly coloredgraphics✔ Blocks can rotateWith the Puzzle Block is now free todownload. Download now and feel the best !
Loading...