3.2 / September 11, 2018
(4.2/5) (16)
Loading...

Description

Az arGO egy mászkálós játék valós térben és valós időben, csak nemfura lényekre kell vadászni, hanem autókat kell ellopni. Azalkalamzás egy rendkívül gyors (felhasználónév / jelszó)regisztrációt követően azonnal használható. Fontos, hogybekapcsolva legyen a mobilon a GPS, illetve engedélyezve legyen ahelymeghatározás az alkalmazásbeállításokban. Ha minden megvan,akkor az alkalmazás megmutatja (KÖZELEDBEN menü), milyen ellophatójárgányok vannak az 2 km-es körzetedben. A frissítés gombbal tudszúj járműveket generálni magad köré, de csak maximum 12-t. Harányomsz egy járműre, akkor megjelenik a térkép, ami a pontoshelyét mutatja. A térkép nézet jobb felső sarkában található ikonranyomva útvonaltervezést is kérhetsz. Az ellopni kívánt járművetlegalább 100 méterre meg kell közelítened, majd rányomod és márisindul a lopási kísérlet. Nem lesz mindig sikeres, hiszen még alegjobb tolvajokkal is előfordulhat, hogy megzavarják őket vagyelkapja őket a rendőrség. Van ilyen... Lopni mehetsz bármivel:autóval, busszal, gyalog, biciklivel, bukfencezve… itt nincsenekmegkötések, mint más hasonló játékban. Az autók ellopásávalpontszámokat is gyűjtesz, a legsikeresebb tolvajokat megtekintheteda KÖZÖZÉSI LISTA menüpont alatt. A PROFIL oldalon megtalálod alegfontosabb adatokat és megtekintheted, hogy milyen járműveketloptál el eddig (GARÁZS) és itt találod a részletes tudnivalókat isaz appról (INFO). Mit lehet ellopni a játékban? Többnyire autót ésmotort, de néha feltűnnek a repülőtereken repülők, állomásoknálvonatok vagy hajók a vizek közelében. Érdemes figyelni a pushüzenetekre, mert ezek a különegességek csak ritkán elérhetőek ésnagyon sok pontot érnek! Miért kaptak női neveket a járművek azarGO-ban? Emlékszel még a Tolvajtempó című filmre? Abban is nőinevekkel illették az ellopni kívánt verdákat, mert így egyátlagosnak tűnő beszélgetésbe is bele tudtak szőni fontosinformációkat. A valóságban SOHA NE LOPJ el semmit, mert a törvénybünteti! A játék használata során mindig figyelj oda akörnyezetedre, mások testi épségére, tartsd be a közlekedésiszabályokat és tartsd tiszteletben a magántulajdont! The ARGO is aarcade game, not only strange creatures to hunt in real time andreal space, but need to steal cars. The applications in useimmediately after an extremely fast (username / password)registration. It is important to have a mobile phone with GPSturned on, or be allowed to determine their position in theapplication settings. When all is done, then the application willshow (menu near you), what is there to steal capstans 2 km radiusyou. The update button you can generate new vehicles around you,but only up to 12 t. If rányomsz a vehicle, the map appears showingthe exact location. The hold icon at the top right corner of themap view can ask for route planning. The vehicle you want to stealat least 100 meters must converge, and that's it then pressed ontothe attempted theft. They will not always successful, as even thebest thieves may also disrupt them or that they are caught by thepolice. It happens... You can go steal anything: by car, by bus, onfoot, by bicycle, tumbling ... there are no restrictions than othersimilar games. The cars are also stealing the scores you earn, youcan view the most successful thieves during the KÖZÖZÉSI LIST menu.The profile page, you'll find the most important data and see howfar you steal vehicles (garage) and here you will find detailednotes in the appról (INFO). What can we steal the game? Mostly carsand motorbikes, but sometimes show up at airports, airplanes,trains or stations for ships in the waters near. You may need topush messages, because these különegességek rarely available andare worth a lot of points! Why women were given names of thevehicles in the Argo? Do you remember the film was a thief Pace?They also women's names was designated by the verdákat you want tosteal, because it is a seemingly average conversation is importantinformation could weave into it. In reality, DO NOT steal anything,because the law punishes! Always pay attention when using this gamethere your environment, physical safety of others, adhere to thetraffic rules and to respect private property!

App Information arGO - magyar tolvajok játéka

 • App Name
  arGO - magyar tolvajok játéka
 • Package Name
  hu.argo
 • Updated
  September 11, 2018
 • File Size
  8.9M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  3.2
 • Developer
  DanielV
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

DanielV Show More...

kAPParj! - a magyar játék 5.1 APK
DanielV
100 százalékban Magyarországra vonatkozó, több mint 2000megfejtendő 33 kategóriában: sport, város, film, mese,nevezetességek, természet, zene, tájszavak, TV, történelem,irodalom, logók, retró, festmények és megyék. Indítsd el a játékot,válassz kategóriát, majd készülj a megmérettetésre. Kapard le aszürke mezőt és próbáld meg kitalálni, hogy a 4 lehetőség közülmelyik helyes. Minél nagyobb részt kaparsz le, annál kevesebbpontot kapsz, úgyhogy csak óvatosan az ujjmozdulatokkal! Hahelytelen választ adtál, azt pontlevonással "jutalmazza" az app.Egy játék 20 kérdést tartalmaz (ezt a Beállításokban módosíthatod),melyek egy adatbázisból kerülnek kiválasztásra véletlenszerűen, ígysosem fogod kétszer ugyanazt a kérdéssort a kapni! A végénáttketinheted a válaszaidat és tanulhatsz a hibáidból. Astatisztikák menüpontban részletes képet kaphatsz ateljesítményedről. Jó szórakozást! 100 percent for Hungary, over2,000 decipherable 33 categories: sports, city, movie, story,landmarks, nature, music, tájszavak, TV, history, literature,logos, retro, paintings and counties. Start the game, choose acategory, and then get ready for the contest. Scratch the gray boxand try to figure out which of the four options is correct. Thegreater part kaparsz down, the less points you get, so be carefulof gestures! If you gave an incorrect answer, he downgraded"reward" in the app. A game contains 20 questions (this can changein Settings) that are randomly selected from a database, so you'llnever twice in the same series of questions to get! In the endáttketinheted the answers, and you can learn from your mistakes.The statistics menu can get a detailed picture of your performance.Have fun!
Betű 1.4 APK
DanielV
A feladat nagyon egyszerű. Kapsz 4 betűt, rakd ki belőle a helyesmagyar szót. Menni fog? Az óra 20 másodpercről indul és mindenhelyen megfejtés után kapsz 4 extra másodpercet. Minden 10. helyesmegfejtés után 3 bónusz pontot kapsz, valamint minden 8. után 1 újsegítséget - használd okosan! A játék addig folytatódik, amíg elnem fogy az idő ... vagy amíg bírod ... vagy amíg meg nem fejted atöbb, mint 1000 darab 4 betűs szót. Kezdhetjük? :) The task is verysimple. You get four letters, put out the correct Hungarian words.He will go? 20 seconds to start the clock and in all places giveyou an extra four seconds after decipher. After every 10 correctinterpretation bonus points you get 3, 8, and each new one help -use it wisely! The game continues until you run out of time oruntil you holding ... ... or until it exerts a four-letter wordmore than 1,000 pieces. Ready to get started? :)
arGO - magyar tolvajok játéka 3.2 APK
DanielV
Az arGO egy mászkálós játék valós térben és valós időben, csak nemfura lényekre kell vadászni, hanem autókat kell ellopni. Azalkalamzás egy rendkívül gyors (felhasználónév / jelszó)regisztrációt követően azonnal használható. Fontos, hogybekapcsolva legyen a mobilon a GPS, illetve engedélyezve legyen ahelymeghatározás az alkalmazásbeállításokban. Ha minden megvan,akkor az alkalmazás megmutatja (KÖZELEDBEN menü), milyen ellophatójárgányok vannak az 2 km-es körzetedben. A frissítés gombbal tudszúj járműveket generálni magad köré, de csak maximum 12-t. Harányomsz egy járműre, akkor megjelenik a térkép, ami a pontoshelyét mutatja. A térkép nézet jobb felső sarkában található ikonranyomva útvonaltervezést is kérhetsz. Az ellopni kívánt járművetlegalább 100 méterre meg kell közelítened, majd rányomod és márisindul a lopási kísérlet. Nem lesz mindig sikeres, hiszen még alegjobb tolvajokkal is előfordulhat, hogy megzavarják őket vagyelkapja őket a rendőrség. Van ilyen... Lopni mehetsz bármivel:autóval, busszal, gyalog, biciklivel, bukfencezve… itt nincsenekmegkötések, mint más hasonló játékban. Az autók ellopásávalpontszámokat is gyűjtesz, a legsikeresebb tolvajokat megtekintheteda KÖZÖZÉSI LISTA menüpont alatt. A PROFIL oldalon megtalálod alegfontosabb adatokat és megtekintheted, hogy milyen járműveketloptál el eddig (GARÁZS) és itt találod a részletes tudnivalókat isaz appról (INFO). Mit lehet ellopni a játékban? Többnyire autót ésmotort, de néha feltűnnek a repülőtereken repülők, állomásoknálvonatok vagy hajók a vizek közelében. Érdemes figyelni a pushüzenetekre, mert ezek a különegességek csak ritkán elérhetőek ésnagyon sok pontot érnek! Miért kaptak női neveket a járművek azarGO-ban? Emlékszel még a Tolvajtempó című filmre? Abban is nőinevekkel illették az ellopni kívánt verdákat, mert így egyátlagosnak tűnő beszélgetésbe is bele tudtak szőni fontosinformációkat. A valóságban SOHA NE LOPJ el semmit, mert a törvénybünteti! A játék használata során mindig figyelj oda akörnyezetedre, mások testi épségére, tartsd be a közlekedésiszabályokat és tartsd tiszteletben a magántulajdont! The ARGO is aarcade game, not only strange creatures to hunt in real time andreal space, but need to steal cars. The applications in useimmediately after an extremely fast (username / password)registration. It is important to have a mobile phone with GPSturned on, or be allowed to determine their position in theapplication settings. When all is done, then the application willshow (menu near you), what is there to steal capstans 2 km radiusyou. The update button you can generate new vehicles around you,but only up to 12 t. If rányomsz a vehicle, the map appears showingthe exact location. The hold icon at the top right corner of themap view can ask for route planning. The vehicle you want to stealat least 100 meters must converge, and that's it then pressed ontothe attempted theft. They will not always successful, as even thebest thieves may also disrupt them or that they are caught by thepolice. It happens... You can go steal anything: by car, by bus, onfoot, by bicycle, tumbling ... there are no restrictions than othersimilar games. The cars are also stealing the scores you earn, youcan view the most successful thieves during the KÖZÖZÉSI LIST menu.The profile page, you'll find the most important data and see howfar you steal vehicles (garage) and here you will find detailednotes in the appról (INFO). What can we steal the game? Mostly carsand motorbikes, but sometimes show up at airports, airplanes,trains or stations for ships in the waters near. You may need topush messages, because these különegességek rarely available andare worth a lot of points! Why women were given names of thevehicles in the Argo? Do you remember the film was a thief Pace?They also women's names was designated by the verdákat you want tosteal, because it is a seemingly average conversation is importantinformation could weave into it. In reality, DO NOT steal anything,because the law punishes! Always pay attention when using this gamethere your environment, physical safety of others, adhere to thetraffic rules and to respect private property!
Word 1.5 APK
DanielV
Time to test your knowledge of 4 letter English words. Start a gameand try to guess the correct word by swiping your finger across theletters. It might sound easy, but it's actually pretty hard! Timestarts at 20 seconds and you can gain extra 4 seconds after everycorrect guess. 3 bonus scores are given after every 10th correctword and you get 1 bonus hint after every 8th - use them wisely!Game is on until you have time or until you find all the 500 words:) Have fun!
Thief GO 1.0 APK
DanielV
What is Thief GO?In this game you have to walk in real time in thearea around you. Instead of catching weird animals you have to haveto steal cars or other vehicles.How does it work?After a quickregistration process (username and password is required only) youcan start using the app.It is very important to turn on GPS on ourdevice and to give permission to the app to get your location. Youcan manage this when starting the app first time or if you havemissed it you can fix it in the settings section of your device.Ifyou are all set all you need to do it tap on the refresh button inthe NEARBY screen a few times. This generated some stealable carsaround you. Tap on the one you like and the map pops up to show youthe exact location of the car.You must get within 100 meters to thepicked car to steal it. Tap on it to start stealing the vehicle.Not all attempts will be successful: sometimes the police willcatch you or you just simply fail.You travel by anything to stealcars: car, bus, tram, feet, etc. There are no restrictions!If youtap on the MOST WANTED screen you can see the most successfulthiefs.Go to your PROFILE to edit your name and photo and to reviewwhich vehicles you have stolen already.NEVER steal anything in reallife, it is against the law! Always be aware of your environmentwhile playing the game. Never enter a private property, do notbreak any traffic rules and stay secure.
Car Scratch Quiz 3.0 APK
DanielV
It's time to test your knowledge of cars! Can you recognise themodel from a few details you scratch? Let's find out! Every gamecontains 20 questions by default (you can modify it in theSettings)! Start scratching the grey area and try to guess whichcar is in the picture (you can choose from 4 answers).The largerarea you scratch, the less scores you receive, so be careful! Ifyou chose an incorrect answer the current score will be deductedfrom the total score.Settings: set sound on/off and decide how manyquestions you want per game.Car facts: learn something new everyday about cars.After finishing the game you can review your answersand share your result. Have fun!
Magyar dekázó 1.0 APK
DanielV
Szeretsz dekázni? Szereted a magyar focit? Szurkoltál a magyaroknakaz EB-n? Ha akár egy kérdésre is 'igen" a válasz, akkor ez a TEjátékod! Magyar labdával, magyar háttérrel, magyar szívvel, magyartűzijátékkal! Ne tévesszen meg a játék egyszerűsége, akár órákra isképes lekötni az embert (nem is beszélve az idegszálairől). Aképernyő tetején látható a legjobb eredményedet, a nagy zöld számpedig az aktuális játék teljesítményét mutatja.A játék végénmegnézheted a ranglistát vagy meg is oszthatod a legjobberedményedet (utóbbiért előre is köszi!).Sportszerű nehezítések:-Minden sikeres labdaérintés után feldobban egy magyar szív- 20 pontután bekapcsol egy pásztázó reflektor- 30 pont után bekapcsol egytűzijáték- 40 pont után bekapcsol még egy pásztázó reflektor- 50pont után bekapcsol még egy tűzijátékNeked hány pontot sikerülelérned? Próbáld ki és nyomd le a haverokat is!Do you dekázni? Doyou like Hungarian football? Rooting for the Hungarians in theEuropean Championship? If even one question is 'yes', then this isyour game! Magyar ball Hungarian background, hearts Hungarian,Hungarian fireworks!Do not be fooled by the simplicity of the gameis the ability to tie up the man hours (not to mention theidegszálairől). At the top of your screen is the best result, alarge number of green lines represent actual gaming performance.Atthe end of the game you can see the rankings and you can also shareyour best results (for the latter thanks in advance!).SportingWeighting:- After each successful toss a ball touch the heartHungarian- After 20 points turns a spotlight scanning- After a30-point turn on fireworks- After turns on another 40 points byscanning the reflector- After turns 50 points one more fireworkHowmany points you manage to achieve this? Try and hit the man aswell!
Car Cards 1.9.1 APK
DanielV
Car Cards was a very popular offline game. You had some cards inyour hand and from the top one you had to choose one data to beatyour opponent. Now Car Cards for you smartphone is here with sometwists. First of all, you get to play with your own car. Take aphoto, fill out some data and you are ready to go. If your car isnot good enough you can buy tuning or bonus cards for some coins.Bonus cards include nitro (gives you an extra boost for somerounds) and peek cards (you can take a peek at your opponent’s carpicture, which makes your decision easier). Create an account (onlyusername and password are required), fill out your car data (if youdon’t know all of them there are a bunch of portals which providedetailed car data) and upload a picture of your car either from thegallery or take a new one. As soon as you are done you will see themain screen which is basically the game. You will find your car inthe left with blue background and all your car data. Pick one tostart a new game. You will play against another real user. If youwin you get a coin, which will be good later to tune your car orbuy bonus cards.
Loading...