1.10.0.252 / September 10, 2018
(4.3/5) (6,309)

Description

Ứng dụng tra cứu danh sách bài hát Karaoke Arirang miễn phí - Tracứu bài hát theo mã số, theo tiêu đề, theo nhạc sĩ, đặc biệt có thểtìm kiếm theo lời bài hát - Quản lý danh sách bài hát yêu thích ,đồng bộ với máy chủ - Cập nhật đến Vol mới nhất, với đầy đủ lời bàihát - Dữ liệu nhiều nên sau khi cài đặt , ứng dụng cần kết nối wifiđể tải dữ liệu - Tính năng nghe bài phối karaoke khi xem lời. Chânthành cảm ơn bạn đã sử dụng Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòngliên hệ với chúng tôi qua email: arirang@maseco.com.vn Xem hướngdẫn sử dụng tại : http://arirang.vn/c/click.php?id=2 Applicationslookup list Karaoke song Arirang Free - Search songs by number, bytitle, according to the musician, especially can search by lyrics -Manage a list of your favorite songs, synchronized with the server- Update to latest Vol, with full lyrics - Data more so afterinstallation, the application needs to connect wifi to downloaddata - Feature listening to view lyrics karaoke distribution. Thankyou for using Any suggestions or error, please contact us viaemail: arirang@maseco.com.vn See the user guide at:http://arirang.vn/c/click.php?id=2

App Information ARIRANG LIST

 • App Name
  ARIRANG LIST
 • Package Name
  com.triviet.ariranglist.android
 • Updated
  September 10, 2018
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.10.0.252
 • Developer
  PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY (MASECO)
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

ARIRANG LIST Version History

Select ARIRANG LIST Version :
 • 1.10.0.246 (246)
 • 1.9.0.238 (238)
 • 1.9.0.236 (236)
 • 1.8.0.232 (232)
 • 1.7.0.230 (230)
 • ARIRANG LIST 1.10.0.246 APK File

  Publish Date: 2018 /1/28
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 33.5 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: a370c7ee1d72dbd4fbeaa599b8170b3b00ce9742
  APK Signature: 7f269b6cad711f516cffadd563b6fdf66bc799a3
 • ARIRANG LIST 1.9.0.238 APK File

  Publish Date: 2017 /4/30
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 32.6 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 6737b58374322b4bbe6ef85b20c20b23c8ed3a38
  APK Signature: 7f269b6cad711f516cffadd563b6fdf66bc799a3
 • ARIRANG LIST 1.9.0.236 APK File

  Publish Date: 2016 /12/6
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 31.9 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 81cd771957f8b34d03ba0531f62e1196e6a8301c
  APK Signature: 7f269b6cad711f516cffadd563b6fdf66bc799a3
 • ARIRANG LIST 1.8.0.232 APK File

  Publish Date: 2016 /5/3
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 30.1 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0ef90c86475958e37eeec2efa633958dd305d649
  APK Signature: 7f269b6cad711f516cffadd563b6fdf66bc799a3
 • ARIRANG LIST 1.7.0.230 APK File

  Publish Date: 2016 /1/22
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 29.3 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 3a2745d2e468a6fcb95f42302038d51751a16b46
  APK Signature: 7f269b6cad711f516cffadd563b6fdf66bc799a3
PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY (MASECO) Show More...
ARIRANG LIST 1.10.0.252 APK
Ứng dụng tra cứu danh sách bài hát Karaoke Arirang miễn phí - Tracứu bài hát theo mã số, theo tiêu đề, theo nhạc sĩ, đặc biệt có thểtìm kiếm theo lời bài hát - Quản lý danh sách bài hát yêu thích ,đồng bộ với máy chủ - Cập nhật đến Vol mới nhất, với đầy đủ lời bàihát - Dữ liệu nhiều nên sau khi cài đặt , ứng dụng cần kết nối wifiđể tải dữ liệu - Tính năng nghe bài phối karaoke khi xem lời. Chânthành cảm ơn bạn đã sử dụng Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòngliên hệ với chúng tôi qua email: arirang@maseco.com.vn Xem hướngdẫn sử dụng tại : http://arirang.vn/c/click.php?id=2 Applicationslookup list Karaoke song Arirang Free - Search songs by number, bytitle, according to the musician, especially can search by lyrics -Manage a list of your favorite songs, synchronized with the server- Update to latest Vol, with full lyrics - Data more so afterinstallation, the application needs to connect wifi to downloaddata - Feature listening to view lyrics karaoke distribution. Thankyou for using Any suggestions or error, please contact us viaemail: arirang@maseco.com.vn See the user guide at:http://arirang.vn/c/click.php?id=2
Smart K Pad 1.253N APK
Ứng dụng điều khiển và chọn bài hát trênTablet cho máy karaoke Smart K.- Tìm kiếm bài hát theo kí tự đầu,theo tiêu đề,theo ca sỹ,tácgiả- Điều chỉnh Tempo/Key cho bài hát- Hiển thị nội dung bài hát trực tiếp trên màn hình thiết bị
Smart K 1.199 APK
Ứng dụng điều khiển và chọn bài hát trên Smart phone,Tablet cho máykaraoke Smart K.- Tìm kiếm bài hát theo kí tự đầu,theo tiêu đề,theoca sỹ,tác giả- Điều chỉnh Tempo/Key cho bài hát- Hiển thị nội dungbài hát trực tiếp trên màn hình thiết bịControl applications andselect songs on Smart Phone, Tablet Smart karaoke machine K.-Search songs by first character, by title, according to the singer,author- Adjust Tempo / Key for songs- Displays song contentdirectly on the device screen
AK-36HDD Beta_7.2.25 APK
Ứng dụng điều khiển và chọn bài hát cho máy AK-36 và AK-36HDDChânthành cảm ơn bạn đã sử dụngMọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòngliên hệ với chúng tôi qua email: arirang@maseco.com.vnControlapplications and select songs for AK-36 and AK machine-36HDDThankyou for usingAny suggestions or error please contact us via email:arirang@maseco.com.vn
Smart K+ 1.2.6 by 20181221 APK
Ứng dụng chọn bài hát cho máy Smart K+ trên điện thoại di độngApplications Smart selection of songs for K + machines on mobilephones
AR-36MB 1.05 APK
Ứng dụng điều khiển và chọn bài hát trên smartphone,tablet cho máykaraoke AR-36M, AR-3600B trên hệ điều hành Android do công tyMASECO sở hữu và phát triển.Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòngliên hệ với chúng tôi qua email: arirang@maseco.com.vnApplicationcontrol and select music on your smartphone, tablet karaoke machineAR-36M, AR-3600B on the Android operating system owned by thecompany and development MASECO.Any suggestions or error pleasecontact us via email: arirang@maseco.com.vn
AR-3600WTK PAD 1.1.5 by 20170224 APK
Ứng dụng chọn bài hát cho máy AR-3600WTK Chú ý: Ứng dụng chỉ dànhcho máy tính bảng nhãn hiệu Arirang
AR-3600WTK 1.0.3 by 20170315 APK
Ứng dụng chọn bài hát cho máy AR-3600WTKApplications select songsfor AR-3600WTK machine
Loading...