soner / January 1, 2018
(4.8/5) (54)
Loading...

Description

En iyi yorumculardan ganyan tahminleri.Yorum AnalizleriKendiyorumunu yayınla üstelik kendi duvarındaKupon hesaplamaSosyalTahminciler platformu.Best ganyan predictions fromcommentators.Review AnalysisMoreover, in its own review of theposting wallcoupon calculationSocial Forecasters platform.

App Information AT YARIŞI ALTIN KIRBAÇ

 • App Name
  AT YARIŞI ALTIN KIRBAÇ
 • Package Name
  com.altin.kirbac
 • Updated
  January 1, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  soner
 • Developer
  Soner
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Soner Show More...

AT YARIŞI ALTIN KIRBAÇ soner APK
Soner
En iyi yorumculardan ganyan tahminleri.Yorum AnalizleriKendiyorumunu yayınla üstelik kendi duvarındaKupon hesaplamaSosyalTahminciler platformu.Best ganyan predictions fromcommentators.Review AnalysisMoreover, in its own review of theposting wallcoupon calculationSocial Forecasters platform.
7 KISA FİLM 1.0 APK
Soner
Yed’i Velayet 7 Vilayet 7. Sanatta BuluşuyorIII. ULUSLARARASI YED’İVELAYET 7 VİLAYET KISA FİLM FESTİVALİCoğrafyamızda Bir İlk…Yed-iVelayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, Kültür bakanlığı SinemaGenel Müdürlüğü ve Başbakanlık Tanıtma Fonu destekleriyle 2 yıldırMy Elit Yapım tarafından düzenlenen bir festivalidir.Konusu veiçeriği itibariyle bir ilk olarak düzenlenen festival, 7 şehrin 7velisini tema etmesi itibari ile Dünya’da ilk defa tasavvuffilmleri festivali olma özelliğini taşıyor. İçeriğinde ise dahaönce yapılmamış bir formatı barındırıyor.7 Veli 7. SanatlaAnlatılıyorFestivalimiz, Tasavvufun evrensel dilini, hayatlarınınmerkezine almış 7 Büyük karakterin hayatlarından, eserlerinden,sözlerinden esinlerek, dönemini ya da günümüz karşılığınısenaryolaştırdıkları veya çektikleri eserlerle yarışmamıza katılantüm meslektaşlarımızla birlikte farkındalık oluşturuyor.Festival,iki kategoride genç ve profesyonel sinemacılara açık yarışmalarlabaşlıyor. Senaryo ve Kısa film yarışmasında toplamda 11 ödülkarşılığı 36.500 TL,Final gecesinde sahiplerini buluyor.Türkiye’deilk defa olarak, senaristlerin hayalleri, beyaz perdeye taşınıyor.Senaryo Yarışmasında festival teması olan 7 velinin her biri içinbir birinci seçiliyor. En iyi 7 senaryo, uzman bir ekiple My ElitYapım tarafından film haline getiriliyor.Kısa film kategorisindeise yönetmenler, festival teması olan veliler hakkındahazırladıkları filmleri ile yarışıyor.Her yıl yeni 7 veli temaedilen festivalde, sinemacıların bakış açısıyla evrensel bir dilkitlere anlatılıyor.Amaçlananİslam Coğrafyasının ManeviMimarlarını, 7.Sanat Sinema İle Gündeme Taşımak.Genç Ve ProfesyonelSinemacıların Bakış Açısı İle Yorumlanmış, Kısa Film Ve Senaryolarİle Günümüz Genç Ve Yetişkinlerine Hitap Edecek Bir İletişim DiliOluşturmak.Festivalimizi, Sadece Türkiye’den Değil, Tüm DünyadanKatılımcıların Başvuru Yapabileceği Formda Gerçekleştirip, FarklıÜlkelerin Sinemacılarıyla, Ortak Değerlerimizin Anlaşılması VeAnlatılması Konusunda Birliktelik Oluşturmak.Her Yıl Farklı VeliŞahsiyetlerin Tema Edileceği Festival İçin Hazırlanacak Filmler İleBir Gönül Erleri Arşivi Oluşturmak.Diğer Ülkelerin VeliŞahsiyetlerini, Festival Konusu Haline Getirerek, Kültürel Bir İşBirliği İle Ülkemizin Bu Konuda Öncülüğünü Sağlamak.KüreselKültürün üretici ve taşıyıcı vasıtası televizyon ve sinemadır.Düzenlediğimiz kısa film Festivali ile yarının televizyon vesinemacılarının, kök paradigmalarımızın mimarları ve değerleriüzerine, filmler üretmesinin imkânını sağlamak istiyoruz.Gençmeslektaşlarımız ile gündemini oluşturmayı hedeflediğimizfarkındalık, sinemaya, onların perspektiflerinden yeni bir çerçeveaçacaktır.İslami edep yargılarına sağdık kalarak, hazırladığımızprojemizi aynı edep ile beyaz perdeye ve kağıda yansıtacakmeslektaşlarımızın heyecanına ortak olarak,Yed’i Velayeti 7Vilayeti 7.sanatta Buluşturuyoruz.Yarışma FormatıFestival ikikategoride oluşan yarışmadan oluşmaktadır.Kısa Film SenaryoYarışması: 7 velinin hayatlarından, fikirlerinden, kıssalarındangünümüz karşılıklarını ya da dönemlerini yansıtan senaryolarınyarıştığı kategoridir. 3 ila 15 dakikayı geçmeyecek şekildeyazılmalıdır. Bu kategoride her bir veli için bir birinciseçilecektir. Türkiye’de bir ilk olarak, seçilen senaryolar My ElitYapım tarafından film haline getirilecektir.Kısa Film Yarışması:Katılımcıların,7 veliyi tema alan hazırlamış oldukları kısafilmlerin yarıştığı kategoridir. Bu kategoride jüri değerlendirmesiile finale kalan 7 film belirlenecektir. Seçilen filimlergösterimlerde halk ile buluşturulacaktır. Final gecesinde En iyifilm, En iyi 2. (İkinci)film, En iyi 3. (Üçüncü)film, En iyi 4.(Dördüncü) film ödüllendirilecektir.Dünyanın 7 Manevi Mimarı, Yed-iVelayet 7 Vilayet Uluslararası Kısa Film Festivali ile BeyazPerdeye Taşınıyor!Yed’i Velayet Yedi Vilayet Uluslar Arası kısaFilm Festivali ile her sene farklı İslam’ın 7 manevi mimarınıgündeme taşımayı hedefledik.Yet Province Velayat 7 7 Meet inArtIII. ANNUAL INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL is CUSTODY 7PROVINCEGeography has a first ...Yeda 7 Province Velayat-i ShortFilm Festival, Cinema General Directorate of the Ministry ofCulture and the Prime Ministry Promotion Fund supports theconstruction of a festival organized by My Elite 2 years.As a firstsubject and content, the festival has the distinction of being thefirst Sufi festival films to the world at the theme of the city's 77 parents. If the content contains a format not been donebefore.Parents are told to art 7 of 7Our festival, Sufism universallanguage, taken at the center of life 7 Great character of life,the works Inspired by the words, time or awareness accounted forwith all our colleagues who participated in our contest todaycorresponds to the work they take or their screenplay.The festivalbegins with a young professional filmmaker and open competition intwo categories. A total of 11 prize money in the short filmcompetition scenario and £ 36,500, with the awardees in the finalnight.For the first time in Turkey, dreams of the writer, moved tothe big screen. A scenario for each of the seven parents who arefirst chosen festival theme of the competition. Best 7 scenario,filmed by a team of experts brought into My Elite Construction.Thedirectors of the short film category, competing with films aboutparents who prepare their festive theme.Each year a new theme isthe festival seven parents, told from the perspective of theuniversal language kits filmmaker.IntendedThe spiritual architectof the Islamic World, Movie 7.Sanat to move on with the agenda.Withyoung and Perspectives of Professional Filmmakers interpreted,Short Film and scenarios with and will appeal to today's youngadults to create a contact language.Our festival, not only fromTurkey, which can perform application form participants from allover the world, different countries of the Movie, Create UnityUnderstanding Regarding our common values ​​and to describe.Eachyear the festival will be be prepared for the different themes tocreate a movie with Betty's parents Figures Archive.Parents Figuresfor other countries, the Festival Bringing Become thread, aCultural Cooperation with our country Achieving this House tolead.Culture is a global manufacturer and carrier means oftelevision and cinema. We organize tomorrow's television and shortfilm festival with filmmakers, architects and values ​​on the rootparadigms, we want to provide the opportunity of producingfilms.Young colleagues we aim to create awareness on the agenda,cinema, will open a new frame from their perspective.We have theright to an Islamic judicial decorum remain, with the same decorumas we prepare our project partners to the big screen and on paperthat reflects the excitement of our colleagues, we are connectingthe province 7.sanat Yet Velayat 7.Competition FormatFestivalconsists competition occurs in two categories.Short Film ScriptContest: 7 guardian of life, the ideas, the provision reflects thepresent scenario categories of race or period of the story. 3 to 15minutes should be written to pass. The first one will be selectedfor each of the parents in this category. As a first in Turkey, itwill be turned into a movie by the selected scenario My EliteConstruction.Short Film Competition: Participants are parents ofseven short films by theme category of the race they preparedfields. 7 films finalists will be determined by the jury in thiscategory. Selected films will be brought together with the peoplein representation. Best film on the final night, the top 2nd(second) film, best 3rd (third) film, best 4 (fourth) film will beawarded.World's 7 Spiritual Architect, Yeda 7 Province Velayat-iInternational Short Film Festival is moving to the Big Screen!Yetthe custody of seven provinces with the International Short FilmFestival every year we aim to carry 7 different Islamic spiritualarchitect of the agenda.
Spor33 1.0 APK
Soner
İmtiyaz SahibiAjans Medya M & Volkan Toslak - Bekir Coşkunortasaha@spor33.comGenel Yayın Yönetmeni - Yazılım & TeknikDestekOnur Yıldırım - onur@spor33.com İletişim araçlarıTel: +90 531555 31 41 - Onur YıldırımE-Posta: info@spor33.comGranteeMediaagency M & Volcano Toslak - Bekir Coskun Iortasaha@spor33.coEditor in Chief - Software & TechnicalSupportOnur Yildirim - onur@spor33.co Communication toolsTel:+90,531,555 31 41 - Onur YildirimEmail: My info@spor33.co
Hocalar Fm 1.0 APK
Soner
Hocalar Fm 10 Yıldır YayındaBroadcast Fm teacher for 10 years
FateFat 1.0 APK
Soner
Bu uygulama FateFat'ın Resmi Web Sitesiyle senkronize olmaktadır.Uygulamanın amacı FateFat'ı hayranlarıyla bir araya getirmek veduyuruları anında uygulama üzerinden hayranlarıyla paylaşmaktır.Eğer uygulamayı kurmaya karar verdiyseniz puanlamayı ve yorumyapmayı unutmayınız. Şimiden teşekkürler.This application issynchronized with fatefat's Official Web Site. The purpose of theapplication fatefat bring together fans and announcements to sharewith fans through instant application. If you decide to set up thescoring application and do not forget to comment. Thanks to Shimei.
Gülhan CEREN 1.1.0 APK
Soner
Kişisel fotoğraf uygulamasıPersonal photo application
İkinci El Bisiklet 3.0 APK
Soner
Yalnızca motorsiklet ve Bisikletler için kullanılabilir. Diğeralakasız ürünler sistemden silinecektir.Only available formotorcycles and bicycles. Other unrelated products will be deletedfrom the system.
Salih Yayında Radyo Çetin soner APK
Soner
Salih Yayında Radyo Çetin MersinSalih Cetin in Mersin RadioBroadcast
Loading...