1.6.9.5 / April 9, 2015
(3.3/5) (45)
Loading...

Description

Interactive Mobile TV App for TV Everywhere with easy-to-useinteractive operation. Optimised for tablets and smartphone usage.Includes LiveTV with Electronic Programme Guide and TV Archive formost watched channels. Embedded player supports HLS for streamingin unfavorable internet conditions and KeyRider scrambling sw,fully integrated to Antik Media Streaming Platform.

App Information AtkTV

 • App Name
  AtkTV
 • Package Name
  com.antik.atktv
 • Updated
  April 9, 2015
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.6.9.5
 • Developer
  ANTIK Telecom
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Media & Video
 • Developer
 • Google Play Link

AtkTV Version History

Select AtkTV Version :
 • 1.6.9.5 (38) - Latest Version
 • AtkTV 1.6.9.5 APK File

  Publish Date: 2015 /12/4
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 4.4 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: c176f02ddd9cbc48d7c42d1cb6dfd4bbc3a2c933
  APK Signature: 2f68ffc95da2fd8b1e9b598466a967089b1ed9ae

ANTIK Telecom Show More...

AntikTV GO 1.7.0.13 APK
ANTIK Telecom
Antik TV GO is a media application providing interactive TVservices through Internet (minimum recommended Internet datatransmission speed refers to 1mbit/s)You are offered with thefollowing possibilities:• Watching live broadcasting of many TV andradio channels • Watching broad range of archived programs onselected TV channels • Browsing TV program guide on all availableTV channels for the following 14 days. Equipment• Tablets with OPsystem iOS, Android and Windows 8• Smart phones with OP system iOS,Android and Windows Phone 8• Personal computers with OP systemWindows 8UseYou can use this unique media service without anyobstructions after downloading the application Antik TV GO fromrespective e-shop (AppStore, Android Store or Windows Store) toyour equipment, entering all required data in the columnRegistration, payment of the charge for particular service offeruse and logging in the application with the data selected by you.
AtkTV 1.6.9.5 APK
ANTIK Telecom
Interactive Mobile TV App for TV Everywhere with easy-to-useinteractive operation. Optimised for tablets and smartphone usage.Includes LiveTV with Electronic Programme Guide and TV Archive formost watched channels. Embedded player supports HLS for streamingin unfavorable internet conditions and KeyRider scrambling sw,fully integrated to Antik Media Streaming Platform.
AntikTV for STB/TV 1.1.8 APK
ANTIK Telecom
AntikTV prináša slovenské a české TV programy na Android box aleboAndroidTV. Zahŕňa archív najsledovanejších kanálov, takže užnezmeškáte žiaden obľúbený program prípadne preskočíte neželanúreklamu. Prehľad programov je na niekoľko týždňov dopredu. Ovládatecez diaľkový ovládač Vášho set-top boxu, tak ako pri bežnomtelevízore. Pre tablet či smartfón použite našu aplikáciuAntikTVGO.AntikTV brings Slovak and Czech TV on Android box orandroidtv. It includes an archive of the most watched channels, soyou miss a favorite program may skip unwanted advertising. Overviewof the programs for a few weeks in advance. Controlled via theremote control of your set-top box, as with a normal TV. Tablet andsmartphone use our application AntikTVGO.
KdeMasAuto 1.1.0 APK
ANTIK Telecom
Kde máš auto - Jednoduché sledovanie aktuálnej polohy Vášho autaalebo celej flotily kdekoľvek sa nachádza priamo na Vašom mobile čitablete. História prejdených trás na mape a v prehľadnej tabuľke,maximálna/priemerná rýchlosť, dĺžka státia a automatickégenerovanie knihy jázd. Využíva službu GPS satelitného monitoringuspoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. ktorú si môžete objednať nastránke www.kdemasauto.sk už od 10EUR s DPH mesačne.Where's yourcar - Easily track the current location of your car or the entirefleet wherever located directly on your mobile or tablet. Historytracks on the chart and summary table maximum / average speed,length standing and automatic generation of the tracks. It uses GPSsatellite monitoring service company ANTIK Telecom Ltd. which canbe ordered at www.kdemasauto.sk since 10EUR VAT per month.
Antik SmartHome 1.1.28 APK
ANTIK Telecom
S Antik SmartHome máte domov pod kontrolou bez ohľadu na vašupolohu. Spotreba energie, plánovanie správania spotrebičov, zásuvkyako aj prvky bezpečnosti – pohybové snímače, dverné senzory,snímače úniku vody, plynu či dymu, sledovanie životného štýlu cezinteligentnú váhu, všetko viete riadiť aj sledovať. Napríkladmôžete pred príchodom domov zapnúť kúrenie alebo nastaviť zapínanieosvetlenia s ohľadom na úroveň svetla v priestore či dostať správuo neželanom pohybe vo vašom príbytku, nebezpečenstve pre starkéhopri zabudnutom plyne na sporáku alebo dopredu naplánovať čo sa mákedy zapnúť či vypnúť. Aplikácia vyžaduje set-top box Antik Mini 2alebo Nano vybaveného SmartHome vysielačom a príslušenstvo AntikSmarthome. Aplikácia podporuje nasledovné Antik SmartHomepríslušenstvo: Antik Energy Monitor – merač el. Energie, teploty,vlhkosti, svetla Antik Wall Plug – inteligentná zásuvka Antik SmartScale – inteligentná váha Antik Smart Bulb – viacfarebná ďialkovoovládateľná žiarovka Antik Smart Display – inteligentný bezdrôtovoovládaný displej Antik Motion Sensor – pohybový sensor pre domácubezpečnosť Antik Radiator Valve – inteligentná diaľkovo ovládanáhlavica na bežný radiátor Antik Multisensor – kombinovaný detectorpohybu, dymu a plynu Antik MeteoStation – inteligentnámeteorologická stanica – teplota, slnečný svit, vlhkosť, zrážky,rýchlosť vetra, atmosferický tlak Antik Door Sensor – dverný aokenný senzor pre domácu bezpečnosť Antik Water Leakage Sensor –detector zaplavenia vodou Antik Wall Switch 230V – podomietkovýdiaľkovo ovládaný vypínač The Antik SmartHome your home undercontrol, regardless of your location. Energy consumption planningbehavior appliances, drawers and elements of security - motionsensors, door sensors, sensor of water leakage, gas or smoke,watching lifestyles through intelligent weight, everything you knowto manage and monitor. For example, you before coming home to turnon the heating or set the switching of light with respect to thelevel of light in space or get a report on unintentional movementin your abode, Grandpa danger to the Forgotten gas cooker or toplan ahead on what is to be turned on or off.   Theapplication requires a set-top box 2 Antique Mini or Nano SmartHomeequipped with a transmitter and accessories Antik Smarthome.  The application supports the following Antik SmartHome accessories:Antik Energy Monitor - electric meter. Power, temperature,humidity, light Antik Wall Plug - Intelligent power socket AntikSmart Scale - intelligent weight Antik Smart Bulb - Remotecontrollable multi-colored bulb Antik Smart Display - intelligentwireless control display Antik Motion Sensor - motion sensor forhome security Antique Radiator Valve - IntelligentRemote-controlled socket on a conventional radiator AntikMultisensor - combined motion detector, smoke and gas AntikMeteostation - Intelligent weather station - temperature, sunshine,humidity, rainfall, wind speed, atmospheric pressure Antique DoorSensor - Door and window sensor for home security Antik WaterLeakage Sensor - detector flooding Antik Wall Switch 230 -Concealed Remote Control Switch
Antik SmartCam 2.16 APK
ANTIK Telecom
Antik SmartCam is a platform of remote access for you.You canmanage devices via user registration account.After you havesuccessfully registered, added mobitoring device to your account,then you can preview, view historical record, config device andetc.You can add and delete in your account.Antik SmartCam is aplatform of remote access for you.You can manage devices via userregistration account.After you have successfully registered, addedmobitoring device to your account, then you can preview, viewhistorical record, device config and etc.You can add and delete inyour account.
Antik Cam 1.0 APK
ANTIK Telecom
Antik Cam is a platform of remote access for you.You can managedevices via user registration account.After you have successfullyregistered, added mobitoring device to your account ,then you canpreview, view historical record, config device and etc.You can addand delete in your account.
Antik Linka 1.3.5 APK
ANTIK Telecom
Aplikácia na využívanie VoIP služieb Antik TelecomApplication forthe use of VoIP services Antik Telecom
Loading...