1.0.3 / March 25, 2019
(4.1/5) (38)
Loading...

Description

Để mở rộng tầm phủ sóng, ngoài việc vào hệ thống truyền hình CápHTVC, từ năm 2009 đến nay, sóng ATV đã nhiều lần hòa sóng với cácđài trong khu vực như: Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang,Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình ViệtNam tại thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình thành phố Hồ ChíMinh để có các chương trình phong phú như: “ Âm vang Miền Tây”, “Hào thiêng Phú Quốc”, “ Dòng đời tâm sử”, “ Nhịp điệu teen”. Ngoàira, chương trình của ATV cũng đã được nhiều đài tiếp sóng để phụcvụ đông đảo khán giả các tỉnh khu vực phía Nam. Chương trình phátthanh, truyền hình tiếng Khmer đã có nhiều cải tiến, mở thêm tiếtmục trong tuần và tăng thời lượng sản xuất chương trình từ 30 phútlên 60 phút phát thanh, 60 phút truyền hình. To expand coverage, inaddition to TV systems Cable HTVC, from 2009 to the present, waveATV has repeatedly air-waves with the radio in areas such as CaMau, Soc Trang, Tien Giang, Kien Giang, Bac Lieu, Vinh Long, HauGiang, can Tho, television Center Vietnam in Ho Chi Minh city andHo Chi Minh city television to the rich program like:"Reverberation West", " Phu Quoc Hao sacred "," The life historycenter "," rhythm teen ". In addition, the program has also been alot of ATV relay station to serve the audience provinces southernregion. Radio programs, television Khmer language has manyimprovements, opening repertoire of the week and increaseproduction program duration from 30 minutes to 60 minutes of radioand 60 minutes of television.

App Information ATV Go

ATV Digital Center Show More...

ATV Go 1.0.3 APK
Để mở rộng tầm phủ sóng, ngoài việc vào hệ thống truyền hình CápHTVC, từ năm 2009 đến nay, sóng ATV đã nhiều lần hòa sóng với cácđài trong khu vực như: Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang,Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình ViệtNam tại thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình thành phố Hồ ChíMinh để có các chương trình phong phú như: “ Âm vang Miền Tây”, “Hào thiêng Phú Quốc”, “ Dòng đời tâm sử”, “ Nhịp điệu teen”. Ngoàira, chương trình của ATV cũng đã được nhiều đài tiếp sóng để phụcvụ đông đảo khán giả các tỉnh khu vực phía Nam. Chương trình phátthanh, truyền hình tiếng Khmer đã có nhiều cải tiến, mở thêm tiếtmục trong tuần và tăng thời lượng sản xuất chương trình từ 30 phútlên 60 phút phát thanh, 60 phút truyền hình. To expand coverage, inaddition to TV systems Cable HTVC, from 2009 to the present, waveATV has repeatedly air-waves with the radio in areas such as CaMau, Soc Trang, Tien Giang, Kien Giang, Bac Lieu, Vinh Long, HauGiang, can Tho, television Center Vietnam in Ho Chi Minh city andHo Chi Minh city television to the rich program like:"Reverberation West", " Phu Quoc Hao sacred "," The life historycenter "," rhythm teen ". In addition, the program has also been alot of ATV relay station to serve the audience provinces southernregion. Radio programs, television Khmer language has manyimprovements, opening repertoire of the week and increaseproduction program duration from 30 minutes to 60 minutes of radioand 60 minutes of television.
Loading...