1.8.0 / June 13, 2018
(1.9/5) (1363)
Loading...

Description

Oficiální Aukro aplikace pro všechny, kdo chtějí přihazovat naaukce a nakupovat přes Kup teď bez omezení. Široká komunitauživatelů posouvá vývoj aplikace neustále kupředu. Praktická spodnínavigace vám umožní rychlou orientaci v aplikaci a snadno se takdostane k milionům nabídek. Díky přehledným filtrům a tříděnínajdete v aplikaci rychle to, co právě hledáte.Novinkou v aplikacije také plnohodnotný vystavovací proces, pomocí kterého jednodušepošlete nepotřebné věci dál. Prodávejte za pevnou cenu nebo v aukcicokoliv, co už doma v kanceláři nebo na zahradě nepotřebujete.Naaplikaci neustále pracujeme a vylepšujeme ji a proto uvítáme vašepřipomínky a nápady. Stačí otevřít apku v mobilu, zatřást telefonema objeví se formulář, kde můžete napsat přímo našimprogramátorům.Co aplikace umí: * NOVĚ: Vystavte předmět a promujtejej přímo v mobilní aplikaci.* Dokončete nákup přímo v aplikaciprostřednictvím volby Doprava a platba. Pokud zvolíte dobírku,osobní odběr nebo platbu bankovním převodem, můžete nákup dokončitze svého mobilu. Do budoucna počítáme s rozšířením těchto možností.* Využijte funkce Sledované, která je umístěna ve spodním menu amáte ji po přihlášení okamžitě po ruce * Přidejte si kategorie neboprodejce do Oblíbených. * Nově se vám budou na hlavní stráncezobrazovat aktuální tipy z Aukro nabídek, které nahradí Úlovky. *Hledání v kategoriích je díky nové grafice přehlednější aintuitivnější. Novou navigaci doplňují ilustrační fotografie anázvy podkategorií, které se zobrazí hned při otevření menu. *Přímo přes aplikaci nám můžete psát a zasílat zpětnou vazbu - stačízatřást telefonem a otevře se formulář, ve kterém nám můžetezanechat vzkaz. Třeba o tom, co na novou aplikaci říkáte. Oprotiminulé verzi jsme v aplikaci něco přidali, a jiné funkce zaseubrali. A zajímá nás, co vy na to!Aukro official app for anyone whowants to bid on auctions and buy via Buy Now without restrictions.Broad community of users application development moves forwardsteadily. Practical bottom navigation allows you to quickorientation in and easy to get to millions of offers. Thanks toclear filters and sorting can be found in quickly what you'relooking for.A novelty in the actuator is also a full-fledgedprocess by which simply send unnecessary things further. Sell ​​ata fixed price or auction anything at home in the office or in thegarden need.On the application constantly working and improving it,and therefore we welcome your comments and ideas. Just open apkumobile, shake the phone to display the form where you can writedirectly to our programmers.What application can:* NEW: Post asubject and promujte it directly from the mobile app.* Complete thepurchase within an application by selecting Transport and payment.If you choose cash on delivery, personal collection or payment bybank transfer, you can complete your purchase from your mobilephone. In the future, we expect expansion of these options.* Usetracking function, which is located in the bottom menu and have itimmediately after logging on hand* Add category or seller toFavorites.* Newly you will appear on the main page of the currentAukro tips from the menus, replacing catches.* Search categoriesthanks to a new graphics clearer and more intuitive. New navigationcomplement illustrative photographs and names of subcategories thatappear immediately when you open the menu.* Directly across theapplication, we can write and send feedback - just shake the phoneand opens a form where you can leave us a message. Maybe about whatto call the new application. Compared to the previous version, wehave added something in, and other functions again getting. And weare interested in what you think!

App Information Aukro.cz

AUKRO s.r.o. Show More...

Aukro.cz 1.8.0 APK
AUKRO s.r.o.
Oficiální Aukro aplikace pro všechny, kdo chtějí přihazovat naaukce a nakupovat přes Kup teď bez omezení. Široká komunitauživatelů posouvá vývoj aplikace neustále kupředu. Praktická spodnínavigace vám umožní rychlou orientaci v aplikaci a snadno se takdostane k milionům nabídek. Díky přehledným filtrům a tříděnínajdete v aplikaci rychle to, co právě hledáte.Novinkou v aplikacije také plnohodnotný vystavovací proces, pomocí kterého jednodušepošlete nepotřebné věci dál. Prodávejte za pevnou cenu nebo v aukcicokoliv, co už doma v kanceláři nebo na zahradě nepotřebujete.Naaplikaci neustále pracujeme a vylepšujeme ji a proto uvítáme vašepřipomínky a nápady. Stačí otevřít apku v mobilu, zatřást telefonema objeví se formulář, kde můžete napsat přímo našimprogramátorům.Co aplikace umí: * NOVĚ: Vystavte předmět a promujtejej přímo v mobilní aplikaci.* Dokončete nákup přímo v aplikaciprostřednictvím volby Doprava a platba. Pokud zvolíte dobírku,osobní odběr nebo platbu bankovním převodem, můžete nákup dokončitze svého mobilu. Do budoucna počítáme s rozšířením těchto možností.* Využijte funkce Sledované, která je umístěna ve spodním menu amáte ji po přihlášení okamžitě po ruce * Přidejte si kategorie neboprodejce do Oblíbených. * Nově se vám budou na hlavní stráncezobrazovat aktuální tipy z Aukro nabídek, které nahradí Úlovky. *Hledání v kategoriích je díky nové grafice přehlednější aintuitivnější. Novou navigaci doplňují ilustrační fotografie anázvy podkategorií, které se zobrazí hned při otevření menu. *Přímo přes aplikaci nám můžete psát a zasílat zpětnou vazbu - stačízatřást telefonem a otevře se formulář, ve kterém nám můžetezanechat vzkaz. Třeba o tom, co na novou aplikaci říkáte. Oprotiminulé verzi jsme v aplikaci něco přidali, a jiné funkce zaseubrali. A zajímá nás, co vy na to!Aukro official app for anyone whowants to bid on auctions and buy via Buy Now without restrictions.Broad community of users application development moves forwardsteadily. Practical bottom navigation allows you to quickorientation in and easy to get to millions of offers. Thanks toclear filters and sorting can be found in quickly what you'relooking for.A novelty in the actuator is also a full-fledgedprocess by which simply send unnecessary things further. Sell ​​ata fixed price or auction anything at home in the office or in thegarden need.On the application constantly working and improving it,and therefore we welcome your comments and ideas. Just open apkumobile, shake the phone to display the form where you can writedirectly to our programmers.What application can:* NEW: Post asubject and promujte it directly from the mobile app.* Complete thepurchase within an application by selecting Transport and payment.If you choose cash on delivery, personal collection or payment bybank transfer, you can complete your purchase from your mobilephone. In the future, we expect expansion of these options.* Usetracking function, which is located in the bottom menu and have itimmediately after logging on hand* Add category or seller toFavorites.* Newly you will appear on the main page of the currentAukro tips from the menus, replacing catches.* Search categoriesthanks to a new graphics clearer and more intuitive. New navigationcomplement illustrative photographs and names of subcategories thatappear immediately when you open the menu.* Directly across theapplication, we can write and send feedback - just shake the phoneand opens a form where you can leave us a message. Maybe about whatto call the new application. Compared to the previous version, wehave added something in, and other functions again getting. And weare interested in what you think!
Loading...