3.1 / April 22, 2021
(4.1/5) (113)
Loading...

Description

Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve me pyetje me figura sidheshenjat dhe rregullat e komunikacionit në mënyrë shumë të lehtëdhetë shpejtë të përgaditeni për pjesën Teorike për marrjen elejedrejtimit. Në Autoshkolla mund të mësoni komplet literaturënenevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale.Nëliteraturë janë të përfshira Përcaktime rrugësh dhetrafiku,Sinjalet e komunikacionit (Sinjalizimi vertikale dheSinjalizimihorizontale), Sinjalizime të policit dhe rregulla përkomunikacion,Normat e sjelljes dhe rregulla për komunikacion dheSinjale tëvendosura në kroskotin e mjetit etj. Përmes Ilustrimeveme video dote keni të lehtë të mësoni mënyrën se si të veprojmë nëshumë rastetë komunikacionit Disa prej veçorive të Autoshkollësjanë: • Testeme pyetje dhe figura • Pyetje në të gjitha kategoritë• Kuizi Luaj& Mëso • Përcaktime rrugësh dhe trafiku •Sinjalizime vertikale• Sinjalizime horizontale • Sinjalizime tëpolicit dhe rregulla përkomunikacion • Normat e sjelljes dherregulla për komunikacion •Sinjale të vendosura në kroskotin emjetit

App Information Autoshkolla Shqipëri - Testet online

TENTON Show More...

Prefix 383 - Konverto numrat +377, +386, +381 1.4 APK
TENTON
PREFIX 383 Kryje punën shumë thjeshtë, veq me ni klikim.Përditësojekrejt listën e kontakteve që të fillojnë me +377, +386dhe +381.Shkarko Prefix +383 dhe thjeshtoja vetës punën. NAKONTAKTOFaleminderit për përkrahje dhe sygjerime! Mendimi i juajështë shumëi rëndësishëm për ne. Për cdo pyetje që keni, nakontaktoni nëemailin tonë hi@tenton.al www.tenton.al
Avtoskola Makedoniјa - Testovi Online 1.2 APK
TENTON
Učilištata za vozenje vi ovozmožuvaat lesno i brzo da sepodgotviteza teoretskiot del od dobivanje vozačka dozvola prekutestovi zakviz so brojki i alternativi, kako i soobraḱajni znaci ipravila.
Radio ONE - Radio Një 1.12 APK
TENTON
‘Radio 1’ bashkë me Portalin ‘Njeshi’ vijnë në tregunmbarëshqiptarë medial, si kërkesë imediate e kohës, në një periudhëkur vendit e veçanërisht rrafshit të dukagjinit u mungon njëplatformë dhe ofertë e tillë, një media familjare.
Autoshkolla Kosovë - Testet online APK
TENTON
Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve, pyetjve, literaturësdhekuizeve të ndryshime në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtëtëpërgaditeni për pjesën teorike për marrjen e patentshoferit.Testet: Përmes testeve me pyetje të ndryshme si do të kenishumë tëlehtë përgaditjen e Testit Final. Pyetjet: Mangësit që mundti keninë ndonjërën nga kategoritë e pyetjeve mund ti përmirësonikëtu, kupyetjet janë të ndara në kategori si: - Situatat ne trafik,-Shenjat e trafikut - Semaforët - Personi i autorizuar-Shenjat(shënimet) rrugore, - Rregullat e trafikut dhe sigurisë-Kryqëzimet - Dhe, faktorët që ndikojnë në ngasje,Eko-ngasja.Literatura: Mësoni komplet literaturën e nevojshme ecila ju duhetpër të arritur rezultate maksimale, ku janë tëpërfshira: -Nocionet, - Shenjat e trafikut (Sinjalizimi vertikaldheSinjalizimi horizontal), - Shenjat e personave të autorizuar,-Rregullat e trafikut rrugor, - Ilustrimet - Dhe, Shenjat etabelëssë instrumenteve. Kuizet: Luaj & Mëso është veqori unikeeAutoshkolla e përbërë prej pyetjeve të ndryshme nga testet, ecilaju mundëson ti përvetësoni njohurit për rregullat epërgjithshme tëtrafikut rrugor.
Autoshkolla Shqipëri - Testet online 3.1 APK
TENTON
Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve me pyetje me figura sidheshenjat dhe rregullat e komunikacionit në mënyrë shumë të lehtëdhetë shpejtë të përgaditeni për pjesën Teorike për marrjen elejedrejtimit. Në Autoshkolla mund të mësoni komplet literaturënenevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale.Nëliteraturë janë të përfshira Përcaktime rrugësh dhetrafiku,Sinjalet e komunikacionit (Sinjalizimi vertikale dheSinjalizimihorizontale), Sinjalizime të policit dhe rregulla përkomunikacion,Normat e sjelljes dhe rregulla për komunikacion dheSinjale tëvendosura në kroskotin e mjetit etj. Përmes Ilustrimeveme video dote keni të lehtë të mësoni mënyrën se si të veprojmë nëshumë rastetë komunikacionit Disa prej veçorive të Autoshkollësjanë: • Testeme pyetje dhe figura • Pyetje në të gjitha kategoritë• Kuizi Luaj& Mëso • Përcaktime rrugësh dhe trafiku •Sinjalizime vertikale• Sinjalizime horizontale • Sinjalizime tëpolicit dhe rregulla përkomunikacion • Normat e sjelljes dherregulla për komunikacion •Sinjale të vendosura në kroskotin emjetit
Marketi 1.6 APK
TENTON
Aplikacioni Marketi është vendi i duhur për të gjetur atë qëjuduhet. Kërko online ndër mijëra produkte dhe gjej atë që pokërkonpikërisht në çmimin më të ulët. Me aplikacionin e Marketit jumundtë kërkoni dhe të shpallni produktet tuaja për shitje. Veçorieaplikacionit është platforma e komunikimit mes blerësitdheshitësit, ata mund të shkëmbejnë mesazhe mes tyre dhe tëbëjnëbashkëpunime për shit-blerje. Shpejtë, lehtë, blerësitgjejnëproduktet që i duhen ndërsa shitësit kanë mundësi tëzhvillojnëbizneset e tyre online brenda aplikacionit. Marketipermbanë 12kategori: Makina, Elektronikë, Shtëpi & Kopsht,Patundshmëri,Veshëmbathje, Aksesorë, Shërbime, Sport, Zyre &Punë, Kuzhinë,Bukuri, Tjera si dhe 136 nënkategori të shpërndara nëkategori.Shkarko Marketin dhe kërko produkte tani! NA KONTAKTOFaleminderitpër përkrahje dhe sygjerime! Mendimi i juaj është shumëirëndësishëm për ne. Për cdo pyetje që keni, na kontaktoninëemailin tonë hi@tenton.al
Kartela 3.2 APK
TENTON
Bashkohuni me përdorues të Kartela dhe ruani të gjitha kartelatetua të besnikërisë në një aplikacion falas. DIGJITALIZONIKARTELATTUAJA TË BESNIKËRISË Zvogëlojeni portofolin tuaj dukeskanuar kodinnë kartelat plastike brenda pak sekondash. SHIKONIPIKËT ME KARTELAKurdoherë që jeni duke blerë, vetëm hapeni kartelattuaja tëbesnikërisë në telefonin tuaj dhe e skanoni barkodin ngaarkëtaripër të marrë pikët tuaja. Për ne janë shumë tërëndësishmesygjerimet e juaja andaj na shkruani në hi@tenton.al
Dating app - CRUSH 1.0.6 APK
TENTON
Crush is the app that is bringing people closer together andisbeing used by everyone who is looking for a date, friend or justtobuild a valuable connection. “Love is in the air”. Well, loveisall around in CRUSH “Crush” is making it easier for you tofindyour next date in this very dynamic world. Here, you cancreateyour personal profile and mention all your interest in ordertofind your most likely match. We are not a hookup culture, wearetrying to help people connect in long-terms. Bring yourcoolattitude at “Crush” and this will become the first app youwillopen on a daily basis because it is joyful, fun, and a great-safenetworking app. “Your next matchy date is only one swipeaway.”Swipe right to look for a crush, and left to go to the next.Whenin doubt, swipe right, take a chance and find out if it wasworthit. The other person on the other side of the screen iswaiting foryour right swipe. After every crush, you will get apopupnotification to let you know who is your potential date. In“Crush”you might match with the person you never had the guts totake astep towards them. You can choose to look up for your crushwithin300km, so beware that your next date is not that far away!!No onecan message you unless you have also expressed an interest inthem,which means you get no unsolicited messages. You can sign upforfree with your Facebook account, Twitter account, Instagramaccountor email address and voilà. Features: Create your profilewith yourinterests Upload up to 10 photos of you Update yourprofilewhenever you want You are can select the age range which youareseeking for Free to sign up by email, facebook, twitterorinstagram. “Crush” is evolving every day, and we will readyourfeedback and improve our features and tools. If “Crush” hasbroughtyou closer to a friend or love life, let the others know,maybethey are waiting for it.
Loading...