3.4.6 / February 8, 2019
(4.5/5) (14364)
Loading...

Description

AutoUncle - Your independent price-check for used cars AutoUnclegathers, compares and evaluates more than 6 million used cars frommore than 1.900 websites in Europe - including the largest used carportals and dealer websites. We create transparency and overview inthe used car jungle and help you through the car search and carbuying process. AutoUncle - Search for cars and find the best dealwith AutoUncle’s price evaluation. +++ Price evaluation on all usedcars on AutoUncle +++ Every single car on AutoUncle gets a priceevaluation, which helps you to quickly and easily find the bestused car offer on the market. AutoUncle’s price evaluation has 5categories: Super price, Good price, Fair price, A bit Pricey, andExpensive. Cars with “Fair price” rating are for sale at thecurrent market price. “Super price” and “Good price” are cars whereyou can save money. “A bit pricey” and “expensive” rated cars areoffers above market price and are offered too expensive in marketcomparisons. The price evaluation considers more than a 100parameters and compares offers in the market to evaluate every car.The algorithm, behind the price evaluation, is so accurate theDanish Ministry of Taxation (SKAT) is using it to determine themarket value of imported cars. +++ The AutoUncle App +++ All usedcars from the biggest marketplaces gathered in one app Free priceevaluation on all cars: “Super price” to “Expensive” Calculate yourtrade in price See price development on a specific car Createpersonal search agents: Receive offers for your search and beinformed about price reductions Useful searchfilter functions:price evaluations, price, listing age, mileage, year, fuelsufficiency and horsepower Save and compare favourite cars Shareused cars by SMS, WhatsApp, Facebook or e-mail Direct forwarding tothe original ad: See all the details, contact the seller Car searchin 10 countries: DE, AT, DK, IT, ES, PL, PT, SE, FI, RU Do you havequestions or comments, please do not hesitate to contact us. Pleasewrite to [email protected] Follow us on Facebook: [facebooklink] Good luck with your car search! AutoUncle - Your independentprice-check for used cars.

App Information AutoUncle: Used car search, compare prices

 • App Name
  AutoUncle: Used car search, compare prices
 • Package Name
  com.autouncle.autouncle
 • Updated
  February 8, 2019
 • File Size
  9.0M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.4.6
 • Developer
  AutoUncle
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

AutoUncle: Used car search, compare prices Version History

Select AutoUncle: Used car search, compare prices Version :
 • 3.4.1 (64)
 • 2.5.2 (34)
 • AutoUncle: Used car search, compare prices 3.4.1 APK File

  Publish Date: 2018 /9/9
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 8.6 MB
  Tested on: (, API: 26)
  File Sha1: 1b68e9faf7a2f520976d6ae3f090b343dd70c451
  APK Signature: 77a931741826703e88d341f5aaf001606daf3016
 • AutoUncle: Used car search, compare prices 2.5.2 APK File

  Publish Date: 2016 /4/25
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 6.3 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 52a4ae4da00d5dd6643c2d90d6db70d17d251d3a
  APK Signature: 77a931741826703e88d341f5aaf001606daf3016

AutoUncle Show More...

AutoUncle: Used car search, compare prices 3.4.6 APK
AutoUncle
AutoUncle - Your independent price-check for used cars AutoUnclegathers, compares and evaluates more than 6 million used cars frommore than 1.900 websites in Europe - including the largest used carportals and dealer websites. We create transparency and overview inthe used car jungle and help you through the car search and carbuying process. AutoUncle - Search for cars and find the best dealwith AutoUncle’s price evaluation. +++ Price evaluation on all usedcars on AutoUncle +++ Every single car on AutoUncle gets a priceevaluation, which helps you to quickly and easily find the bestused car offer on the market. AutoUncle’s price evaluation has 5categories: Super price, Good price, Fair price, A bit Pricey, andExpensive. Cars with “Fair price” rating are for sale at thecurrent market price. “Super price” and “Good price” are cars whereyou can save money. “A bit pricey” and “expensive” rated cars areoffers above market price and are offered too expensive in marketcomparisons. The price evaluation considers more than a 100parameters and compares offers in the market to evaluate every car.The algorithm, behind the price evaluation, is so accurate theDanish Ministry of Taxation (SKAT) is using it to determine themarket value of imported cars. +++ The AutoUncle App +++ All usedcars from the biggest marketplaces gathered in one app Free priceevaluation on all cars: “Super price” to “Expensive” Calculate yourtrade in price See price development on a specific car Createpersonal search agents: Receive offers for your search and beinformed about price reductions Useful searchfilter functions:price evaluations, price, listing age, mileage, year, fuelsufficiency and horsepower Save and compare favourite cars Shareused cars by SMS, WhatsApp, Facebook or e-mail Direct forwarding tothe original ad: See all the details, contact the seller Car searchin 10 countries: DE, AT, DK, IT, ES, PL, PT, SE, FI, RU Do you havequestions or comments, please do not hesitate to contact us. Pleasewrite to [email protected] Follow us on Facebook: [facebooklink] Good luck with your car search! AutoUncle - Your independentprice-check for used cars.
Nummerplade oplysning 1.0 APK
AutoUncle
Tjek nummerplade oplysninger – slå nummerpladen opTjek bilenskilometertal, tidligere synsrapport og restgæld før du køberMedAutoUncle’s værktøj til nummerpladetjek kan du med bare bilensnummerplade søge i både Trafikstyrelsen og Bilbogen.Trafikstyrelsen gør det muligt for dig at tjekke nummerplade viasøgning på bilens registreringsnummer eller stelnummer. Den giverdig de nødvendige oplysninger om den brugte bils kilometertal(herunder fusk, der skyldes at kilometertælleren er spolettilbage), seneste synsdato, synsrapporter, fejl samt oplysninger ommærke, model, motorstørrelse og årgang. Bilbogen er en anden gratistjeneste, hvor du kan tjekke restgæld i bil, ejerpant eller andrehæftelser. Desuden er der information om panthavere, pantebreve ogbilens ejere.Sådan virker AutoUncle’s nummerplade opslagNår dutaster registreringsnummeret ind ovenfor slår AutoUncle automatiskop i Trafikstyrelsen.dk’s system og henter seneste synsdatoer,kilometerstand registreret ved bilsyn og oplysninger om bilen blevgodkendt, betinget godkendt eller ikke godkendt. Herefter slår viop på Bilbogen via Tinglysning.dk. Note: I DMR (SKATs Digital MotorRegister) kan du finde lignende stam informationer om bilen.10% harforkerte nummerplade oplysningerPå Autouncle.dk er der gratistjekket langt over 10.000 nummerplader og cirka 1 ud af 10 havde etutroværdigt km-tal. Tjek dit næste brugtbilkøb nemt, inden duskriver under på en slutseddel eller købskontrakt og gør en meresikker brugtvognshandel. Der kan være snyd med kilometertælleren påalle typer af biler, så gør dig selv den tjeneste at tjekke omdette også er tilfældet for den bil du påtænker at købe. AutoUnclekontrollerer om kilometertallet er troværdigt ved at sammenlignedet registrert km-tal ved hvert syn. Hvis km-tallet pludseligfalder ved et syn, bliver det påpeget.Generelt viser statistik fraAutoUncle på over 2000 biler at jo ældre bilen er, des større errisikoen for at kilometertallet er utroværdigt. Den mest logiskeforklaring hertil er, at grundet bilens højere alder, vil bilentypisk have skiftet ejermænd oftere, hvilket øger hyppigheden forutroværdige kilometertal.Check license plate information - switchplate upCheck the car's mileage, previous inspection report and theremaining debt before you buyWith AutoUncle's Tool license platecheck you with just the car's license plate search in both theTransport Authority and the HPI. Traffic Agency makes it possiblefor you to check license plate via search on the car's registrationnumber or chassis number. It gives you the necessary informationabout the used car mileage (including fudge, due to the odometer isrewound), latest survey date, survey reports, error, andinformation on the make, model, engine size and year ofmanufacture. The HPI is another free service, you can checkoutstanding debt by car owner mortgage or other liens. Moreover,there is information about the mortgagees, mortgages and carowners.How it works Car Uncle's license plate lookupWhen you enterthe registration number into the above states AutoUncleautomatically in Trafikstyrelsen.dk's system and retrieves recentvisual dates, mileage recorded at the vehicle inspection andinformation about the car was approved, conditionally approved ornot approved. Then we turn up at the HPI via Tinglysning.dk. Note:In DMR (SKAT Digital Motor Register) you can find similar mastertheir car.10% have wrong license plate informationOn Autouncle.dkis free checked well over 10,000 license plates and about 1 in 10had an unbelievable km figure. Check your next used car buyerseasily before you sign a bill of sale or purchase contract and makea safer used car trade. There may be cheating with the odometer onall types of cars, so do yourself a favor and check this is alsothe case for the car you intend to buy. AutoUncle checks whetherthe mileage is trustworthy by comparing the registered km counts ateach sight. If km century suddenly falls by a vision, it will bepointed out.In general, statistics from AutoUncle of over 2000 carsthat the older the car is, the greater the risk of mileage isincredible. The most logical explanation for this is that due tothe vehicle's higher age, the car will typically have changed handsmen more often, increasing the frequency of untrustworthy mileage.
Loading...