1.06 / September 28, 2016
(5.0/5) (3)

Description

Azzy WoW your cool pet.
Azzy will be talking with you.
Pet will learn.
Azzy will have their character behavior.
If you will be good for him, he will be nice .
If you will be bad for him, he will be not nice.
Azzy WoW learns to speak .
Take care of him .

App Information Azzy WoW ★★★★★

ABC Games Studio Show More...

Azzy 1 - Virtual Pet 1.06 APK
This is your pet Azzy.Pupil can speak.*** Take care of your pet **** Enjoy your time together* Bring pet food* Prepare your pet to sleep* Give medications*** Control ***Tap and drag your finger.Your pet follows the finger.*** Lots of room ***- bathroom- kitchen- bedroom- music Hall- football pitch- pool- changing room- shop- Peace surprises- Language school- School math- Park- forest*****************Pupil Azza is very nice, sweet and nice.Azza forest farts.You need to be cleaned.***************Come on walks.Shop at the store.Get dressed pet.Play with the football and score goals.
Timons City 1.10 APK
Welcome to the Timons City.It is a new game from Timon.You need to take care of your TimonsFeed him, play with him, play mini-games and take care of hishealth and sleep.With the money earned in Mini-Games, you can buy anotherTimons.The city is in 3D graphics. The buildings are realistic.You need to take care of your Timons and city residents they werehappy.The game has 2 time of day - day and night.*** Movement ***Touch and slide your finger to the right, left, up and down.*** Feeding, medication, sleeping ***When your Timon is hungry go home and walk to therefrigerator.Give him something to eat.If the refrigerator is empty, go to the store to shopping toreplenish the fridge.*** MEDICINE, HEALTH ***When your Timon is sick you have to give him medicine.Go to the kitchen and go to the medicine cabinet.Give him medicine.*** SLEEPING ***When your Timon is sleepy go with him to the bedroom and put him tosleep.It can also relax on a lounger.--------------------------------ELECTRA GLIDE L.L.C.16192 Coastal HighwayLewes, DE 19958United States
Timons Swing 1.02 APK
Play with Timons.Fly as far as possible.Rises higher and higher.Bad Timonki will interfere.Avoid obstacles.----------------------------CONTROLTouch your finger to turn.Each touch changes the direction.--------------------------------ELECTRA GLIDE L.L.C.16192 Coastal HighwayLewes, DE 19958United States
My Cat Kiki - Virtual Pet 1.04 APK
This is your kitty.Take care of your cat.Every day you have to give him to eat.Kitten must be clean and must wash.Cat must be healthy - give him pills.Cats like to sleep, turn off the light when he sleeps.It is a virtual pet.Every day you have to take care of it.
Azzy WoW ★★★★★ 1.06 APK
Azzy WoW your cool pet.Azzy will be talking with you.Pet will learn.Azzy will have their character behavior.If you will be good for him, he will be nice .If you will be bad for him, he will be not nice.Azzy WoW learns to speak .Take care of him .
Ile wiesz o Bajkach? 1.10 APK
Test sprawdza wiedzę z bajek:Smerfy, Garfield, Shrek, Czerwony Kapturek, Muminki, Gumisie,Gdziejest Nemo, Harry Potter, Król Lew,Jakiego koloru są Smerfy?Kto codziennie budzi Smerfy?Jaki kolor butów miał Gargamel?Do kogo szedł Czerwony Kapturek?Kogo spotkał Czerwony Kapturek w lesie?Jakiego koloru jest futerko Garfielda?Jak nazywa się właściciel Garfielda?Jak nazywali się rodzice Nemo?Ile lat miał żółw Crush?Jakie zwierzęta pomagały Dori i Marlinowi dostać się do Nemo?Gdzie mieszkają Gumisie?Z czego Gumisie tworzą Gummi sok?Jak ma na imię najmłodszy z Gumisi?Jak miała na imię mama Harrego Pottera?Gdzie Hagrid miał ukrytą złamaną różdżkę?Który pantofelek gubi Kopciuszek?Jakiego koloru była sukienka na bal Kopciuszka?Jak nazywa się mama Simby?Przed czym ratują Simbę Timon i Pumba?Jaki jest ulubiony smakołyk Kubusia Puchatka?W jakim kolorze jest Tygrysek?Które uszko misia Uszatka jest oklapnięte?Jak nazywa się dolina, w której mieszkają Muminki?Jak ma na imię ojciec Włóczykija?Tata Pinokia nazywa się?Gdy Pinokio kłamał...?Kto nosi na głowie Kapselw bajce Rio?Jak nazywa się wybranka Shreka?Jak miał\nna imię Osioł ze Shreka?Gdzie mieszkał Shrek?Jak nazywa się królestwo, którym rządzą rodzice Fiony?Sprawdź czy znasz odpowiedź na kilka z powyższych pytań?Test sprawdzi twoją wiedzę, zainteresuje Cię bajkami, dziękiniemunie będziesz się nudził.Wpisz swoje imię i porównuj wyniki z innymi graczami.Ranking jest ogólnopolski i możesz zapraszać znajomych zfacebookaby grali razem z tobą.Zrób zawody ze znajomymi z klasy.The testverifiesknowledge of fairy tales:Smurfs, Garfield, Shrek, Little Red Riding Hood, Moomin,gummibears, Finding Nemo, Harry Potter, The Lion King,What color are the Smurfs?Who wakes up every day Smurfs?What color shoes had Gargamel?Who walked Little Red Riding Hood?He met Little Red Riding Hood in the forest?What color is the fur Garfield?What is the owner of Garfield?As parents called Nemo?How old was the turtle Crush?What animals helped Dori and Marlinowi get to Nemo?Where the gummi bears?What Gumisie make Gummi juice?What is the name of the youngest gummi bears?What was her name Mother of Harry Potter?Where Hagrid had hidden a broken wand?Who lost slipper Cinderella?What color was the dress to the prom Cinderella?What is the mother of Simba?Before the rescue Simba, Timon and Pumbaa?What is a favorite treat of Winnie the Pooh?What color is Tiger?Which damaged bear Uszatek is oklapnięte?What is the valley in which they live Moomin?What is the name my father Włóczykij?Pinocchio's dad called?When Pinocchio lied ...?Who wears a fairy tale Kapselw Rio?What is the chosen one of Shrek?As he \ nna name Donkey from Shrek?Where he lived Shrek?What is the kingdom, ruled by Fiona's parents?Check whether you know the answer to some ofthesequestions?The test will check your knowledge, you are interested infairytales, thanks to him you will not be bored.Enter your name and compare the results with other players.The ranking is nationwide and can invite friends from facebooktoplay with you.Make a competition with friends from class.
Prawda czy Ściema 2 1.01 APK
Zgadnij czy to prawda czy ściema:- Koci mocz świeci w ciemności?- Delfiny komunikują się gestami z człowiekiem?- W USA istnieje zakaz wyprowadzania psów po godzinie 19:00 ?- W Atenach za prowadzenie auta w pidżamie można stracićprawojazdy?Nowa wersja popularnej aplikacji Prawda czy Ściema 2.Fantastyczny nowy wygląd przedstawiający cuda nauki.Zgadnij czy zadane pytania to Prawda czy Ściema.Sprawdź czy to prawda czy fałsz.Odpowiedz na pytania.Codziennie nowe rankingi - sprawdź swój wynik z innymi osobamizinternetu.Pytania są zabawne ale też i uczą.To teleturniej dla młodszych i starszych.Jeśli lubisz quiz i zagadki to jest to gra dla Ciebie.Sprawdź swoją wiedzę! Dzięki tej aplikacji doceniszjeszczebardziej naukę i technikę.Poczuj się jak w prawdziwym teleturnieju. Rywalizuj zinnymigraczami i konkuruj w Rankingu..-------------------------------------------Gra ma cel wyłącznie teoretyczną edukację, nie praktykujtychteorii, nie wykonuj niebezpiecznych eksperymentów.Prawda czy SciemaPowodzenia!Guess whether it istrueor fake:- Cat urine glows in the dark?- Dolphins communicate with gestures of man?- In the US there is a ban on walking dogs after 19:00?- In Athens, for keeping the car in pajamas, you can loseyourdriver's license?The new version of the popular application Truth orŚciema2.Fantastic new look showing the wonders of science.Guess whether the questions are true or Ściema.Check whether it is true or false.Answer the questions.Every day new rankings - check your score with others fromtheinternet.The questions are fun but also teach.This game show for young and old.If you like quiz and puzzles then this is the game for you.Test your knowledge! With this application you'll appreciateevenmore science and technology.Feel like a real game show. Compete with other players andcompetein the ranking ..-------------------------------------------The game has a purpose purely theoretical education, thesetheoriesdo not practice, do not perform dangerousexperiments.True or fakeGood luck!
Red Button Smash hit 101 APK
This is funny arcade game.Once you press it once you just got to press it again.Just quickly press the red button! Push Red Button in 60seconds.You can enter your name and watch other people in theranking.The best Red Button app in the market!Need to exercise your fingers?Hours of fun! Stress reliever!---------------------------This is a lovly and funny story about cute funny Red Button.If you like acradegames, puzzles you must have Red Button :)Press the big red button to see what happens.Smash red button hit.Big Red Button is awesome videogame.Smash Red Button smasher.Red Button Smash hit apk is the property and trademark from thedeveloper Roof Game and ABC Games Studio.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered