1.0 / April 9, 2017
(3.0/5) (1)

Description

Kokology chỉ là một trò chơi, nhưng như bất cứ trò chơi nào khác nósẽ có thể dạy cho bạnđôi điều về chính mình nếu bạn tạo điều kiệncho nó phát huy hết tác dụng của nó. Đừng sợchấp nhận sự thật khimột lỗi nhỏ hay một khiếm khuyết nào đó của bạn bị phơi bày ra.Cánhân tôi cảm nhận rằng: về cơ bản bạn là ngừơi giỏi giang, thôngminh và rất dễ mến.Kokology just a game, but like any other game itwill be able to teach yousomething about yourself if you areenabling it to fulfill its effects. Dont be afraidaccept the truthwhen a small error or a defect of you were exposed. FishIpersonally feel that basically you are or arch, smart and verylikeable.

App Information BÓI TÍNH CÁCH

 • App Name
  BÓI TÍNH CÁCH
 • Package Name
  com.tanxe.comodo88.boitinhcach
 • Updated
  April 9, 2017
 • File Size
  1.9M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  LE KHANH NAM
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link
LE KHANH NAM Show More...
KINH DỊCH TRỌN BỘ 1.0 APK
LE KHANH NAM
Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người cónhữngcông trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học (Tập I - Lý,Tập II -Trần), các bộ Hoàng Lê nhất thống chí, Đường Thi, Lão Tử,Mặc Tử,Kinh dịch… đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. TrongKinh dịchcác yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Địch, cáctriết lýnhân sinh trong Kinh dịch được Ngô Tất Tố trình bày mộtcách kháchquan khoa học. Ông cho rằng, đây là một cuốn sách lạtrong văn họcgiới của nhân loại, là bộ sách cổ triết học phươngĐông. Nhưng Kinhdịch không như Kinh Thi, Kinh Thư; nó là thứsách nói hết sự lý vôcùng, vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một haichữ đã là một cái đạolý…Giới thiệu Kinh dịch của Ngô Tất Tố, chúng tôi mong cung cấpmộtcuốn sách khảo sát giúp bạn đọc hiểu thêm về văn học cổ TrungHoatừ thời Phục Hy tới Xuân Thu, Hán, Đường… cũng đồng thờigiúp cácnhà nghiên cứu Hán Nho, bộ sách cổ xưa ẩn khuât baoniềm triết lý vềtu, tề, trị, bình và cách xem hình tượng, chiêmđoán để tham khảo,ngẫm suy lẽ hayIn the field of research, translation, Ngo Tat whohaveserious works, such as the Vietnam Literature (Volume I -Physics,Episode II - Tran), the Hoang Le Nhat Thong Chi, RoadConstruction, Lao Tzu,Mozi, Business services ... were hetranslated and annotated clear. InBusiness services materialisticfactors, progress of doctrine While enemy, theHuman biblicalphilosophy translated Ngo Tat To present ascientific objective. Hesaid that this is a strange bookthe literary world of humanity, isthe philosophy of ancientDong. But it does not translate as ofPoetry, and Scriptures; it is somethingexaggerate the justice ofinfinity, endless galaxy of afterlife, only one or twothe letterwas a moral ...Introduction of Ngo Tat Trading services, we hope toprovide asurvey book help readers understand more about ancientliterature MiddleStates from time to Spring and Autumn Fu Xi, Han,Tang ... alsohelp researchers Han Confucianism, ancient bookshidden howphilosophy of religious conviction, presentable,treatment, mean and how to view images, seeguess for reference, orperhaps contemplate failure
KINH DỊCH TRỌN BỘ 2.0 1.0 APK
LE KHANH NAM
KINH DỊCH TRỌN BỘ 2.0BUSINESS SERVICES FULL OF 2.0
36 KẾ BINH PHÁP TÔN TỬ 1.0 APK
LE KHANH NAM
Tôn Tử binh pháp trong tiếng Anh nó được gọi là The Art of War (tạmdịch: Nghệ thuật chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô TônTử, là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vàonăm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh họctruyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoànchỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tửđược tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại.Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa mà kiệt tác này cònđược hết mực ca ngợi ở nước Nhật Bản láng giềng.Đây được xem là mộttrong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới.Mặtkhác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp TônTử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể ápdụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao,khoa học,The Art of War in English it is called The Art of War(roughly translated: Art of War) and also known as the Battle of WuSun Tzu, is of strategic tactics kanji by Sun Tzu drafted in 512 BCSpring and Autumn life, not only laid the foundation fortraditional infantry, but also created a theoretical system firstcomplete military in human history. Therefore, The Art of War wascalled the Great War the world's leading mail antiquity. Veryhonored not only in China but this masterpiece is out of inkremaining in Japan praised gieng.Day patent is considered one ofthe classics in the military manuals of military history that othergioi.Mat, but is a letter infantry, but the influence of the Art ofwar is not just limited to the military field, but also can beapplied in other fields such as economics, sports, science,
ĐẠO ĐỨC KINH 1.0 APK
LE KHANH NAM
Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảngnăm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sựnên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải HàmCốc níu lại "nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộsách!", Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ "Đạo Đức Kinh" dặnDoãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọilà sách Lão Tử.Tao Te Ching is a book by philosopher Lao Tzu wrotecirca 600 BC. According to legend, Lao Tzu so frustrated that thegreen should go at riding buffalo hide. Mr. Doan Hy doing whichkeeps ải Ham cup hook again "if he decided to go hermitage askbecause I leave a book!", Lao Tzu he stayed gate Ham Cups wrote the"Tao Te Ching" paste the Hy itself according to which theenlightened practitioner. Therefore, the Tao Te Ching also known asLao Tzu books.
BÓI TÍNH CÁCH 1.0 APK
LE KHANH NAM
Kokology chỉ là một trò chơi, nhưng như bất cứ trò chơi nào khác nósẽ có thể dạy cho bạnđôi điều về chính mình nếu bạn tạo điều kiệncho nó phát huy hết tác dụng của nó. Đừng sợchấp nhận sự thật khimột lỗi nhỏ hay một khiếm khuyết nào đó của bạn bị phơi bày ra.Cánhân tôi cảm nhận rằng: về cơ bản bạn là ngừơi giỏi giang, thôngminh và rất dễ mến.Kokology just a game, but like any other game itwill be able to teach yousomething about yourself if you areenabling it to fulfill its effects. Dont be afraidaccept the truthwhen a small error or a defect of you were exposed. FishIpersonally feel that basically you are or arch, smart and verylikeable.
TRANG TỬ NAM HOA KINH 1.0 APK
LE KHANH NAM
TRANG TỬ NAM HOA KINH CHỨA ĐỰNG HỌC THUYẾT VỀ ĐỐI NHÂN XỬ THẾ , VŨTRỤ LUẬN , QUAN SÁT NỘI HÀM SỰ VẬT ... MÀ CÓ NHÀ NGHIÊN CỨU ĐÃ TỪNGNÓI RẰNG CÁI SIÊU VIỆT VƯỢT RA NGOÀI THẾ TỤC , VƯỢT QUA NHỊ NGUYÊNĐÃ LÀM CHO HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ NÂNG LÊN MỘT TẦM CAO MỚI , ĐƯA TÊNTUỔI TRANG TỬ SÁNH NGANG TẦM LÃO TỬ . DO ĐÓ MÀ TA CÓ HỌC THUYẾT -TƯ TƯỞNG LÃO - TRANGUNITED BUSINESS PAGE since DOCTRINE CONTAINEDON dealing with people, cosmology, observers say TITLES THAT THEANIMALS ... RESEARCHERS once said that CAI VIETNAM SUPER beyondsecular dualism OVERCOME HAS MADE dOCTRINE OF Laozi elevated to newheights, made a name adverb par Laozi. THEREFORE HAVE THAT THEORY -THOUGHT LÃO - PAGE
THÀNH NGỮ VIỆT NAM 1.0 APK
LE KHANH NAM
TUYỂN TẬP GẦN 6000 THÀNH NGỮ VIỆT NAM THÔNG DỤNG TERMS OFALMOST6000 anthology VIETNAM COMMON
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ ĐẠO PHẬT 1.0 APK
LE KHANH NAM
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ ĐẠO PHẬT LIFE BUDDHA AND BUDDHISM
Loading...