3.0 / November 22, 2015
(4.2/5) (30)
Loading...

Description

Ứng dụng gồm 4 phần + Phần 1: học bảng cửu chương: có danh sách cácbảng cửu chương để trẻxem, trẻ sẽ bấm vào từng con số để xem và họcbảng đó + Phần 2: luyện tập: trên màn hình có danh sách các phéptính, trong cácphép tính đó kết quả có thể đúng có thể sai, nhiệmvụ của người chơi là bấm để chọn racác đáp án đúng, sau đó bấm"Kiểm tra" để xem số câu trả lời đúng, bấm "Bỏ qua" để xemcác phéptính khác + Phần 3 Thử tài: trong phần 3, sẽ có 2 phần nhỏ là chơiđơn và chơi đôi - chơi đơn: trên màn hình sẽ xuất hiện 1 phép toán,nhiệm vụ củangười chơi là tính được kết quả và bấm chọn trên mànhình trong vòng 5 giây, trảlời đúng sẽ đến với câu tiếp theo, trảlời sai sẽ bị dừng chơi - chơi đôi: phần hay nhất của ứng dụng,trong phần này sẽ có 2 ngườicùng tham gia chơi, người chơi cùng trẻcó thể là bất cứ ai, từ anh- chị- bố- mẹ-.. hoặc trẻ khác. Phầnchơi giúp cho trẻ luyện khả năng tính nhanh và phản xạ tốt trongtoán họctrong tất cả các bộ môn thì phản xạ đều rất quan trọng, nênphần này rất tốt để luyện tập cho trẻThe application consists of 4parts+ Part 1: learn multiplication tables: a list of themultiplication tables to childrensee, they will click on thenumbers to see and learn that table+ Part 2: training: on-screenlist of the operations, in theThat calculation may be correctresults may be wrong, the player's task is to click to selectthethe correct answer, then click "Check" to see the correctanswer, click "Ignore" to seeOther calculations+ Try resource Part3: in section 3, will have 2 small part is single and double play-Single player: the screen will appear 1 operations and taskstheplayer is the results and click on the screen within 5 seconds,returnsright words will come to the next question, wrong answerwill stop play- Double play: the best part of the application, inthis section will have 2 peoplejoin, players young and could beanyone, from you- just- Beef solvers .. or others.Part play helpschildren to practice quick calculation ability and good reflexes inmathematicsin all disciplines, the reflexes are very important, sothis is very good to practice for children

App Information Bảng Cửu Chương

 • App Name
  Bảng Cửu Chương
 • Package Name
  com.multiplicationtable
 • Updated
  November 22, 2015
 • File Size
  6.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  TruongVM
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

TruongVM Show More...

Bảng Cửu Chương 3.0 APK
TruongVM
Ứng dụng gồm 4 phần + Phần 1: học bảng cửu chương: có danh sách cácbảng cửu chương để trẻxem, trẻ sẽ bấm vào từng con số để xem và họcbảng đó + Phần 2: luyện tập: trên màn hình có danh sách các phéptính, trong cácphép tính đó kết quả có thể đúng có thể sai, nhiệmvụ của người chơi là bấm để chọn racác đáp án đúng, sau đó bấm"Kiểm tra" để xem số câu trả lời đúng, bấm "Bỏ qua" để xemcác phéptính khác + Phần 3 Thử tài: trong phần 3, sẽ có 2 phần nhỏ là chơiđơn và chơi đôi - chơi đơn: trên màn hình sẽ xuất hiện 1 phép toán,nhiệm vụ củangười chơi là tính được kết quả và bấm chọn trên mànhình trong vòng 5 giây, trảlời đúng sẽ đến với câu tiếp theo, trảlời sai sẽ bị dừng chơi - chơi đôi: phần hay nhất của ứng dụng,trong phần này sẽ có 2 ngườicùng tham gia chơi, người chơi cùng trẻcó thể là bất cứ ai, từ anh- chị- bố- mẹ-.. hoặc trẻ khác. Phầnchơi giúp cho trẻ luyện khả năng tính nhanh và phản xạ tốt trongtoán họctrong tất cả các bộ môn thì phản xạ đều rất quan trọng, nênphần này rất tốt để luyện tập cho trẻThe application consists of 4parts+ Part 1: learn multiplication tables: a list of themultiplication tables to childrensee, they will click on thenumbers to see and learn that table+ Part 2: training: on-screenlist of the operations, in theThat calculation may be correctresults may be wrong, the player's task is to click to selectthethe correct answer, then click "Check" to see the correctanswer, click "Ignore" to seeOther calculations+ Try resource Part3: in section 3, will have 2 small part is single and double play-Single player: the screen will appear 1 operations and taskstheplayer is the results and click on the screen within 5 seconds,returnsright words will come to the next question, wrong answerwill stop play- Double play: the best part of the application, inthis section will have 2 peoplejoin, players young and could beanyone, from you- just- Beef solvers .. or others.Part play helpschildren to practice quick calculation ability and good reflexes inmathematicsin all disciplines, the reflexes are very important, sothis is very good to practice for children
Học Tiếng Hàn 5.0 APK
TruongVM
The application provides the words and phrases common in everydaylife.Each word, phrase have corresponding listening, users canlisten to learn how to read, how to pronounce to the practice ofthe highest efficiency
Học Tiếng Nhật 3.0 APK
TruongVM
This app support learning japanese.
Baby Piano 1.0 APK
TruongVM
Ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, giúp các bé phát triển tính sángtạo, niềm yêu thích âm nhạc.Tạo cho các bé một môi trường vừa chơi,vừa học một cách hiệu quảSimple application, easy to use, helpchildren develop creativity and love of music.Creating anenvironment for children while playing, learning an effective way
Loading...