2.0.11 / October 1, 2015
(3.6/5) (117)

Description

Sau khi Kiều Phong tuẫn tiết ở Nhạn Mônquan.Thấm thoát đã 100 năm trôi qua. Võ lâm nhiều phen biến độngvớinhiều thế lực trỗi dậy.Ma Giáo với giáo chủ mới là Đông PhươngChânLong với bộ võ công Tịch Tà Huyết Kiếm độc bá võ lâm khôngđốithủ.Ma Giáo ngày càng bành trướng tiêu diệt,Trước Thiếu Lâm,sauVõĐang. Các môn phái lớn như Cái Bang, Thiên Sơn,Đoàn Thị,....đềudầnbị tiêu diệt.Võ lâm lầm than.Đông Phương Chân Long trở thầnThiênhạ quần anh vô địch thủ
Trước tình thế cấp bách trên.Các môn phái hợp lực nhau cùng đưaracác loại bí kiếm võ công của mình và chọn ra 4 người để có thêdunghợp các tuyệt kĩ trên tạo ra 1 bộ bí kiếp võ công có thể khángcựvói Tịch Tà Huyết Kiếm.Tuy Nhiên để dung hợp cần 1 loại nộilựcgiúp trung hòa chính là bí Tịch Bắc Minh Thần Công của TiêuDaoPhái dùng Nội lực Bắc Minh để có thể tái khởi lại các bộ bíkiếpthất truyền như: 72 tuyệt kĩ thiếu lâm,Hàng Long thậpbátchưởng,Thái Cực Quyền,Lục mạch thần kiếm,Cửu Dương Thần Công,ĐộcCôcửu kiếm...
Bạn tham gia vào game sẽ chọn 1 trong 4 môn phái của võ lâm vàtừngbước tìm ra các loại bí tịch thất truyền đồng thời phải tìm ravàdùng Bắc Minh Thần Công để dung hợp các tuyệt kĩ và tiêu diệtMaGiao và Đông Phương Chân Long.Tuy nhiên các thế lực Ma Giaoluôntìm mọi cách cản trở bạn cũng như những người chơi cùng có thểgianhập ngay vào Ma Giáo và tiêu diệt bạn
Bắc Minh Thần Công chính là tựa game kế thừa sự hoàn hảo của cácthểloại game nhập vai trên thị trường như:Tuyệt đại song kiêu,thiênlong bát bộ 3d(tlbb3d),Ngạo kiếm,Tru Tiên,kiếm hiệp,...
Với đồ họa Full 3D và hệ thống Bí Tịch kĩ năng cực kỳ đa dạng vàđồhọa siêu đẹp
Game play Bắc Minh Thần công thật sự tuyệt vời.Các bạn có thểthamgia vào hệ thống phụ bản với những địa danh nổi tiếng trong cáctácphẩm của Kim Dung như:Trường bạch sơn,Cổ mộ phái, Thiên sơn,NúiVõđang,Núi thiếu thất,....
Hệ thống PVP và PK cực chất.Các bạn có thể tham gia PK như khithamgia các tựa game huyền thoại.MU,Võ lâm chi mộng hay võ lâmtruyềnkỳ.
Hệ thống treo máy thông minh,cày cấp và cày Vàng cực đỉnh dànhchocác bạn gamer không có thời gian
Tính năng Bang hội chiến cực kỳ hoành tráng.Tham gia các trậnđánhlớn giữa Chính Phái và Ma Giáo.

Với những tính năng và đồ họa tuyệt vời.Hi vọng các bạn sẽcónhững giây phút vui vẽ cùng Bắc Minh Thần Công

Hỗ trợ: [email protected]

After Qiao Fengcommittedsuicide in Yanmen Pass. Fleeting already 100 years. Vo Lammanytimes with many power fluctuations day.Ma Church emerged withnewcardinals are Eastern Long Legs with President Ta BloodSwordmartial wives do not poison the increasingly expansionistthu.MaChurch destroyed, Prior Shaolin, Wudang later. The largestsect asCai Province, Tian Shan, Doan Thi, .... are graduallybeingmistaken target forest diet.Vo than.Dong The Long Legs becamehisgod heaven pants championship defense
Facing urgent tren.Cac same sect forces launched several kindsofmartial arts for his mysterious and pick out four people to betrueof the attack on the secret lives created 1 martial arts canresistWith built Ta Blood Kiem.Tuy 1 Fuel for fusion need helpneutralizetype internal resources is a key North Wanli President ofStandardDao Cong MP Mission North Ming used to be able to re-startthesecret of life lost as: 72 top-level Shaolin, Long Itembowlattorney, tai chi, sword god Luc circuit, Nine Yang Shen Co.,DocShe lasting for ...
You participate in the game will pick 1 of 4 sects of martialandpinpointing the types sacrament lost and must find and useNorthWanli Co. to fusion of the attack and destroy MaCommunications andEast Chan Phuong forces Long.Tuy MaCommunications course trieshinder you as well as those who playtogether can join right in andkill your Ma Church
North Wanli Co., main titles the perfect successor of the RPGgenreon the market such as arrogant The great song, Tian Long Ba Bu3d(tlbb3d), Ngạo sword, Tru Tien, swordplay, .. .
With full 3D graphics and system sacrament extremely diverseskillsand super nice graphics
Game Play Bac Wanli 'range of really cool you can participate inthesystem side with famous landmarks in the works of Kim Dungas:Changbai Mountain, fade, God painting, Mountain Martial am,Mountlack furniture, ....
PVP and PK pole system chat.Cac you can join as participatingPKtitles thoai.MU suspension, Vo Lam spent dreamingorSwordsman.
Suspension intelligent machines, plows and plows Gold level fortheextreme gamer you do not have time
Features guild battle raging trang.Tham extremely large part inthebattle between the Catholic Mission and Ma.

With these great features and graphics you would expectvoi.Hihave moments of humor along North Wanli Co.

Support: [email protected]

App Information Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp

 • App Name
  Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp
 • Package Name
  com.bacminhthancong.gamekiemhiep
 • Updated
  October 1, 2015
 • File Size
  40M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0.11
 • Developer
  bacminh-lucmachthankiem-ngoahotanglong-dongphuong
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  33 Ly Van Phuc Street, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam
 • Google Play Link
Loading...

bacminh-lucmachthankiem-ngoahotanglong-dongphuong Show More...

Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp 2.0.11 APK
Sau khi Kiều Phong tuẫn tiết ở Nhạn Mônquan.Thấm thoát đã 100 năm trôi qua. Võ lâm nhiều phen biến độngvớinhiều thế lực trỗi dậy.Ma Giáo với giáo chủ mới là Đông PhươngChânLong với bộ võ công Tịch Tà Huyết Kiếm độc bá võ lâm khôngđốithủ.Ma Giáo ngày càng bành trướng tiêu diệt,Trước Thiếu Lâm,sauVõĐang. Các môn phái lớn như Cái Bang, Thiên Sơn,Đoàn Thị,....đềudầnbị tiêu diệt.Võ lâm lầm than.Đông Phương Chân Long trở thầnThiênhạ quần anh vô địch thủTrước tình thế cấp bách trên.Các môn phái hợp lực nhau cùng đưaracác loại bí kiếm võ công của mình và chọn ra 4 người để có thêdunghợp các tuyệt kĩ trên tạo ra 1 bộ bí kiếp võ công có thể khángcựvói Tịch Tà Huyết Kiếm.Tuy Nhiên để dung hợp cần 1 loại nộilựcgiúp trung hòa chính là bí Tịch Bắc Minh Thần Công của TiêuDaoPhái dùng Nội lực Bắc Minh để có thể tái khởi lại các bộ bíkiếpthất truyền như: 72 tuyệt kĩ thiếu lâm,Hàng Long thậpbátchưởng,Thái Cực Quyền,Lục mạch thần kiếm,Cửu Dương Thần Công,ĐộcCôcửu kiếm...Bạn tham gia vào game sẽ chọn 1 trong 4 môn phái của võ lâm vàtừngbước tìm ra các loại bí tịch thất truyền đồng thời phải tìm ravàdùng Bắc Minh Thần Công để dung hợp các tuyệt kĩ và tiêu diệtMaGiao và Đông Phương Chân Long.Tuy nhiên các thế lực Ma Giaoluôntìm mọi cách cản trở bạn cũng như những người chơi cùng có thểgianhập ngay vào Ma Giáo và tiêu diệt bạnBắc Minh Thần Công chính là tựa game kế thừa sự hoàn hảo của cácthểloại game nhập vai trên thị trường như:Tuyệt đại song kiêu,thiênlong bát bộ 3d(tlbb3d),Ngạo kiếm,Tru Tiên,kiếm hiệp,...Với đồ họa Full 3D và hệ thống Bí Tịch kĩ năng cực kỳ đa dạng vàđồhọa siêu đẹpGame play Bắc Minh Thần công thật sự tuyệt vời.Các bạn có thểthamgia vào hệ thống phụ bản với những địa danh nổi tiếng trong cáctácphẩm của Kim Dung như:Trường bạch sơn,Cổ mộ phái, Thiên sơn,NúiVõđang,Núi thiếu thất,....Hệ thống PVP và PK cực chất.Các bạn có thể tham gia PK như khithamgia các tựa game huyền thoại.MU,Võ lâm chi mộng hay võ lâmtruyềnkỳ.Hệ thống treo máy thông minh,cày cấp và cày Vàng cực đỉnh dànhchocác bạn gamer không có thời gianTính năng Bang hội chiến cực kỳ hoành tráng.Tham gia các trậnđánhlớn giữa Chính Phái và Ma Giáo.Với những tính năng và đồ họa tuyệt vời.Hi vọng các bạn sẽcónhững giây phút vui vẽ cùng Bắc Minh Thần CôngHỗ trợ: [email protected] Qiao Fengcommittedsuicide in Yanmen Pass. Fleeting already 100 years. Vo Lammanytimes with many power fluctuations day.Ma Church emerged withnewcardinals are Eastern Long Legs with President Ta BloodSwordmartial wives do not poison the increasingly expansionistthu.MaChurch destroyed, Prior Shaolin, Wudang later. The largestsect asCai Province, Tian Shan, Doan Thi, .... are graduallybeingmistaken target forest diet.Vo than.Dong The Long Legs becamehisgod heaven pants championship defenseFacing urgent tren.Cac same sect forces launched several kindsofmartial arts for his mysterious and pick out four people to betrueof the attack on the secret lives created 1 martial arts canresistWith built Ta Blood Kiem.Tuy 1 Fuel for fusion need helpneutralizetype internal resources is a key North Wanli President ofStandardDao Cong MP Mission North Ming used to be able to re-startthesecret of life lost as: 72 top-level Shaolin, Long Itembowlattorney, tai chi, sword god Luc circuit, Nine Yang Shen Co.,DocShe lasting for ...You participate in the game will pick 1 of 4 sects of martialandpinpointing the types sacrament lost and must find and useNorthWanli Co. to fusion of the attack and destroy MaCommunications andEast Chan Phuong forces Long.Tuy MaCommunications course trieshinder you as well as those who playtogether can join right in andkill your Ma ChurchNorth Wanli Co., main titles the perfect successor of the RPGgenreon the market such as arrogant The great song, Tian Long Ba Bu3d(tlbb3d), Ngạo sword, Tru Tien, swordplay, .. .With full 3D graphics and system sacrament extremely diverseskillsand super nice graphicsGame Play Bac Wanli 'range of really cool you can participate inthesystem side with famous landmarks in the works of Kim Dungas:Changbai Mountain, fade, God painting, Mountain Martial am,Mountlack furniture, ....PVP and PK pole system chat.Cac you can join as participatingPKtitles thoai.MU suspension, Vo Lam spent dreamingorSwordsman.Suspension intelligent machines, plows and plows Gold level fortheextreme gamer you do not have timeFeatures guild battle raging trang.Tham extremely large part inthebattle between the Catholic Mission and Ma.With these great features and graphics you would expectvoi.Hihave moments of humor along North Wanli Co.Support: [email protected]

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.3 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps. FEATURES • Singkaraoke free to millions of songs with music and lyrics. Karaokeanytime, anywhere. • Sing solo or duet to songs, sing a cappella,dance, play along, or just enjoy the show! • Sound like a pro! Addpolish to your vocals with studio effects. • Use pitch correctionfor real-time tuning while you sing. • Star in your own musicvideo! Record your vocals first, then add any video that youcreate. • Apply video filters to make your recording look pro!Choose from Selfie, Vintage, Black & White, Sepia, and FightClub. • Add visual effects, like smoke, bubbles and fireflies, tomake your recording stand out even more. • Share your creation onour 50M+ global platform to get discovered. • Upload your song tothe Smule Songbook for other singers to perform • Connect withFacebook to find and karaoke with friends on Smule, as well as chatwith other singers! • Have a karaoke duet with top artists: ShawnMendes, Jason Derulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, JamesArthur, Jessie J and more! • Beat your singing score and sing likea karaoke pro! • Customize your profile page and pin your favekaraokes. With new songs added daily, you’ll find your favoritesongs and karaoke hits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule: SING POP HITS & KARAOKE BALLADS: * Shape ofYou - Ed Sheeran * Play That Song - Train * Treat You Better -Shawn Mendes * Say You Won’t Let Go - James Arthur * Closer - TheChainsmokers, ft. Halsey * 7 Years - Lukas Graham * Rockabye -Clean Bandit, ft. Anne-Marie * Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend SING NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS: * Killing Me Softly - The Fugees * I Will Survive -Gloria Gaynor * Un-break My Heart- Toni Braxton * Happy - PharrellWilliams * Eye of the Tiger - Survivor * Bohemian Rhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS: * Beauty and the Beast - Beautyand the Beast (Disney) * Part of Your World - The Little Mermaid(Disney) * Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney) * Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Smule Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTING THE WORLDTHROUGH MUSIC™ We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree. FIND YOUR VOICE No matter what kind of singer you are, youcan sound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers on Smule http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smule http://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smule http://plus.google.com/+smule Havequestions? http://www.smule.com/support/sing#android This app hasbeen Superpowered