2.0.11 / October 1, 2015
(3.6/5) (117)

Description

Sau khi Kiều Phong tuẫn tiết ở Nhạn Mônquan.Thấm thoát đã 100 năm trôi qua. Võ lâm nhiều phen biến độngvớinhiều thế lực trỗi dậy.Ma Giáo với giáo chủ mới là Đông PhươngChânLong với bộ võ công Tịch Tà Huyết Kiếm độc bá võ lâm khôngđốithủ.Ma Giáo ngày càng bành trướng tiêu diệt,Trước Thiếu Lâm,sauVõĐang. Các môn phái lớn như Cái Bang, Thiên Sơn,Đoàn Thị,....đềudầnbị tiêu diệt.Võ lâm lầm than.Đông Phương Chân Long trở thầnThiênhạ quần anh vô địch thủ
Trước tình thế cấp bách trên.Các môn phái hợp lực nhau cùng đưaracác loại bí kiếm võ công của mình và chọn ra 4 người để có thêdunghợp các tuyệt kĩ trên tạo ra 1 bộ bí kiếp võ công có thể khángcựvói Tịch Tà Huyết Kiếm.Tuy Nhiên để dung hợp cần 1 loại nộilựcgiúp trung hòa chính là bí Tịch Bắc Minh Thần Công của TiêuDaoPhái dùng Nội lực Bắc Minh để có thể tái khởi lại các bộ bíkiếpthất truyền như: 72 tuyệt kĩ thiếu lâm,Hàng Long thậpbátchưởng,Thái Cực Quyền,Lục mạch thần kiếm,Cửu Dương Thần Công,ĐộcCôcửu kiếm...
Bạn tham gia vào game sẽ chọn 1 trong 4 môn phái của võ lâm vàtừngbước tìm ra các loại bí tịch thất truyền đồng thời phải tìm ravàdùng Bắc Minh Thần Công để dung hợp các tuyệt kĩ và tiêu diệtMaGiao và Đông Phương Chân Long.Tuy nhiên các thế lực Ma Giaoluôntìm mọi cách cản trở bạn cũng như những người chơi cùng có thểgianhập ngay vào Ma Giáo và tiêu diệt bạn
Bắc Minh Thần Công chính là tựa game kế thừa sự hoàn hảo của cácthểloại game nhập vai trên thị trường như:Tuyệt đại song kiêu,thiênlong bát bộ 3d(tlbb3d),Ngạo kiếm,Tru Tiên,kiếm hiệp,...
Với đồ họa Full 3D và hệ thống Bí Tịch kĩ năng cực kỳ đa dạng vàđồhọa siêu đẹp
Game play Bắc Minh Thần công thật sự tuyệt vời.Các bạn có thểthamgia vào hệ thống phụ bản với những địa danh nổi tiếng trong cáctácphẩm của Kim Dung như:Trường bạch sơn,Cổ mộ phái, Thiên sơn,NúiVõđang,Núi thiếu thất,....
Hệ thống PVP và PK cực chất.Các bạn có thể tham gia PK như khithamgia các tựa game huyền thoại.MU,Võ lâm chi mộng hay võ lâmtruyềnkỳ.
Hệ thống treo máy thông minh,cày cấp và cày Vàng cực đỉnh dànhchocác bạn gamer không có thời gian
Tính năng Bang hội chiến cực kỳ hoành tráng.Tham gia các trậnđánhlớn giữa Chính Phái và Ma Giáo.

Với những tính năng và đồ họa tuyệt vời.Hi vọng các bạn sẽcónhững giây phút vui vẽ cùng Bắc Minh Thần Công

Hỗ trợ: info@gamephori.com

After Qiao Fengcommittedsuicide in Yanmen Pass. Fleeting already 100 years. Vo Lammanytimes with many power fluctuations day.Ma Church emerged withnewcardinals are Eastern Long Legs with President Ta BloodSwordmartial wives do not poison the increasingly expansionistthu.MaChurch destroyed, Prior Shaolin, Wudang later. The largestsect asCai Province, Tian Shan, Doan Thi, .... are graduallybeingmistaken target forest diet.Vo than.Dong The Long Legs becamehisgod heaven pants championship defense
Facing urgent tren.Cac same sect forces launched several kindsofmartial arts for his mysterious and pick out four people to betrueof the attack on the secret lives created 1 martial arts canresistWith built Ta Blood Kiem.Tuy 1 Fuel for fusion need helpneutralizetype internal resources is a key North Wanli President ofStandardDao Cong MP Mission North Ming used to be able to re-startthesecret of life lost as: 72 top-level Shaolin, Long Itembowlattorney, tai chi, sword god Luc circuit, Nine Yang Shen Co.,DocShe lasting for ...
You participate in the game will pick 1 of 4 sects of martialandpinpointing the types sacrament lost and must find and useNorthWanli Co. to fusion of the attack and destroy MaCommunications andEast Chan Phuong forces Long.Tuy MaCommunications course trieshinder you as well as those who playtogether can join right in andkill your Ma Church
North Wanli Co., main titles the perfect successor of the RPGgenreon the market such as arrogant The great song, Tian Long Ba Bu3d(tlbb3d), Ngạo sword, Tru Tien, swordplay, .. .
With full 3D graphics and system sacrament extremely diverseskillsand super nice graphics
Game Play Bac Wanli 'range of really cool you can participate inthesystem side with famous landmarks in the works of Kim Dungas:Changbai Mountain, fade, God painting, Mountain Martial am,Mountlack furniture, ....
PVP and PK pole system chat.Cac you can join as participatingPKtitles thoai.MU suspension, Vo Lam spent dreamingorSwordsman.
Suspension intelligent machines, plows and plows Gold level fortheextreme gamer you do not have time
Features guild battle raging trang.Tham extremely large part inthebattle between the Catholic Mission and Ma.

With these great features and graphics you would expectvoi.Hihave moments of humor along North Wanli Co.

Support: info@gamephori.com

App Information Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp

 • App Name
  Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp
 • Package Name
  com.bacminhthancong.gamekiemhiep
 • Updated
  October 1, 2015
 • File Size
  40M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0.11
 • Developer
  bacminh-lucmachthankiem-ngoahotanglong-dongphuong
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email kelvin@gamephori.com
  33 Ly Van Phuc Street, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam
 • Google Play Link
bacminh-lucmachthankiem-ngoahotanglong-dongphuong Show More...
Bắc Minh Thần Công - Kiếm Hiệp 2.0.11 APK
Sau khi Kiều Phong tuẫn tiết ở Nhạn Mônquan.Thấm thoát đã 100 năm trôi qua. Võ lâm nhiều phen biến độngvớinhiều thế lực trỗi dậy.Ma Giáo với giáo chủ mới là Đông PhươngChânLong với bộ võ công Tịch Tà Huyết Kiếm độc bá võ lâm khôngđốithủ.Ma Giáo ngày càng bành trướng tiêu diệt,Trước Thiếu Lâm,sauVõĐang. Các môn phái lớn như Cái Bang, Thiên Sơn,Đoàn Thị,....đềudầnbị tiêu diệt.Võ lâm lầm than.Đông Phương Chân Long trở thầnThiênhạ quần anh vô địch thủTrước tình thế cấp bách trên.Các môn phái hợp lực nhau cùng đưaracác loại bí kiếm võ công của mình và chọn ra 4 người để có thêdunghợp các tuyệt kĩ trên tạo ra 1 bộ bí kiếp võ công có thể khángcựvói Tịch Tà Huyết Kiếm.Tuy Nhiên để dung hợp cần 1 loại nộilựcgiúp trung hòa chính là bí Tịch Bắc Minh Thần Công của TiêuDaoPhái dùng Nội lực Bắc Minh để có thể tái khởi lại các bộ bíkiếpthất truyền như: 72 tuyệt kĩ thiếu lâm,Hàng Long thậpbátchưởng,Thái Cực Quyền,Lục mạch thần kiếm,Cửu Dương Thần Công,ĐộcCôcửu kiếm...Bạn tham gia vào game sẽ chọn 1 trong 4 môn phái của võ lâm vàtừngbước tìm ra các loại bí tịch thất truyền đồng thời phải tìm ravàdùng Bắc Minh Thần Công để dung hợp các tuyệt kĩ và tiêu diệtMaGiao và Đông Phương Chân Long.Tuy nhiên các thế lực Ma Giaoluôntìm mọi cách cản trở bạn cũng như những người chơi cùng có thểgianhập ngay vào Ma Giáo và tiêu diệt bạnBắc Minh Thần Công chính là tựa game kế thừa sự hoàn hảo của cácthểloại game nhập vai trên thị trường như:Tuyệt đại song kiêu,thiênlong bát bộ 3d(tlbb3d),Ngạo kiếm,Tru Tiên,kiếm hiệp,...Với đồ họa Full 3D và hệ thống Bí Tịch kĩ năng cực kỳ đa dạng vàđồhọa siêu đẹpGame play Bắc Minh Thần công thật sự tuyệt vời.Các bạn có thểthamgia vào hệ thống phụ bản với những địa danh nổi tiếng trong cáctácphẩm của Kim Dung như:Trường bạch sơn,Cổ mộ phái, Thiên sơn,NúiVõđang,Núi thiếu thất,....Hệ thống PVP và PK cực chất.Các bạn có thể tham gia PK như khithamgia các tựa game huyền thoại.MU,Võ lâm chi mộng hay võ lâmtruyềnkỳ.Hệ thống treo máy thông minh,cày cấp và cày Vàng cực đỉnh dànhchocác bạn gamer không có thời gianTính năng Bang hội chiến cực kỳ hoành tráng.Tham gia các trậnđánhlớn giữa Chính Phái và Ma Giáo.Với những tính năng và đồ họa tuyệt vời.Hi vọng các bạn sẽcónhững giây phút vui vẽ cùng Bắc Minh Thần CôngHỗ trợ: info@gamephori.comAfter Qiao Fengcommittedsuicide in Yanmen Pass. Fleeting already 100 years. Vo Lammanytimes with many power fluctuations day.Ma Church emerged withnewcardinals are Eastern Long Legs with President Ta BloodSwordmartial wives do not poison the increasingly expansionistthu.MaChurch destroyed, Prior Shaolin, Wudang later. The largestsect asCai Province, Tian Shan, Doan Thi, .... are graduallybeingmistaken target forest diet.Vo than.Dong The Long Legs becamehisgod heaven pants championship defenseFacing urgent tren.Cac same sect forces launched several kindsofmartial arts for his mysterious and pick out four people to betrueof the attack on the secret lives created 1 martial arts canresistWith built Ta Blood Kiem.Tuy 1 Fuel for fusion need helpneutralizetype internal resources is a key North Wanli President ofStandardDao Cong MP Mission North Ming used to be able to re-startthesecret of life lost as: 72 top-level Shaolin, Long Itembowlattorney, tai chi, sword god Luc circuit, Nine Yang Shen Co.,DocShe lasting for ...You participate in the game will pick 1 of 4 sects of martialandpinpointing the types sacrament lost and must find and useNorthWanli Co. to fusion of the attack and destroy MaCommunications andEast Chan Phuong forces Long.Tuy MaCommunications course trieshinder you as well as those who playtogether can join right in andkill your Ma ChurchNorth Wanli Co., main titles the perfect successor of the RPGgenreon the market such as arrogant The great song, Tian Long Ba Bu3d(tlbb3d), Ngạo sword, Tru Tien, swordplay, .. .With full 3D graphics and system sacrament extremely diverseskillsand super nice graphicsGame Play Bac Wanli 'range of really cool you can participate inthesystem side with famous landmarks in the works of Kim Dungas:Changbai Mountain, fade, God painting, Mountain Martial am,Mountlack furniture, ....PVP and PK pole system chat.Cac you can join as participatingPKtitles thoai.MU suspension, Vo Lam spent dreamingorSwordsman.Suspension intelligent machines, plows and plows Gold level fortheextreme gamer you do not have timeFeatures guild battle raging trang.Tham extremely large part inthebattle between the Catholic Mission and Ma.With these great features and graphics you would expectvoi.Hihave moments of humor along North Wanli Co.Support: info@gamephori.com
Loading...