1.0.7 / November 11, 2016
(4.3/5) (59)

Description

Bắn Cá Ăn Xu 2017 là tựa game bắn cá hàngđầuvới những ưu việt:
- Thưởng lớn gấp 2 lần các game bắn cá khác.
- Boss được thả nhiều và dễ tiêu diệt hơn các game bắncákhác.
- Dễ dàng bắt các sinh vật hơn các game bắn cá khác.
- Nhiều sự kiện với giải thưởng cực khủng.
- Nhiều loại súng khủng có độ sát thương cao.
- Thưởng Xu miễn phí mỗi ngày.
- Game nhẹ, không giật, không lag, không mất Xu.
Là một trong những game đang thu hút rất nhiều Xạ thủ bắn cáhiệnnay. Bắn Cá Ăn Xu 2017 với cách thức chơi đơn giản sẽ làm chongườichơi say mê, giờ đây bạn không phải tốn nhiều tiền để bắn cátrongSiêu thị xa xôi nữa, chỉ cần cài Bắn Cá Ăn Xu 2017 vàthưgiãn.
Thưởng ngay 91.000 Xu khi hoàn thành 6 nhiệm vụ
Shoot Fish Eat Xugameshooting fish in 2017 is leading the Vietnameseadvantages:
- Bonus 2x larger shooting games other fish.
- Boss is dropping more and more easy to destroy theotherindividual shooter.
- Easy to catch the creatures other than fish shooter.
- Many events with super expensive prize.
- Many kinds of terrible weapons with high damage level.
- Enjoy free daily trend.
- Game lightweight, no shock, no lag, no loss of Xu.
As one of the game is attracting a lot of fish today gunnerfired.Shoot Fish Eat Xu 2017 with a simple way to play will maketheplayer enthralled, now you are not expensive to shoot fish inadistant supermarket anymore, just install Shoot Fish Eat Xu in2017and relax.
Xu 91,000 reward immediately when completed 6 tasks

App Information Bắn cá ăn xu 2017 - đổi thưởng

 • App Name
  Bắn cá ăn xu 2017 - đổi thưởng
 • Package Name
  com.longtam.bancaanxu2017
 • Updated
  November 11, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.7
 • Developer
  BC Mobile 888
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

BC Mobile 888 Show More...

Bắn cá ăn xu 2017 - đổi thưởng 1.0.7 APK
BC Mobile 888
Bắn Cá Ăn Xu 2017 là tựa game bắn cá hàngđầuvới những ưu việt:- Thưởng lớn gấp 2 lần các game bắn cá khác.- Boss được thả nhiều và dễ tiêu diệt hơn các game bắncákhác.- Dễ dàng bắt các sinh vật hơn các game bắn cá khác.- Nhiều sự kiện với giải thưởng cực khủng.- Nhiều loại súng khủng có độ sát thương cao.- Thưởng Xu miễn phí mỗi ngày.- Game nhẹ, không giật, không lag, không mất Xu.Là một trong những game đang thu hút rất nhiều Xạ thủ bắn cáhiệnnay. Bắn Cá Ăn Xu 2017 với cách thức chơi đơn giản sẽ làm chongườichơi say mê, giờ đây bạn không phải tốn nhiều tiền để bắn cátrongSiêu thị xa xôi nữa, chỉ cần cài Bắn Cá Ăn Xu 2017 vàthưgiãn.Thưởng ngay 91.000 Xu khi hoàn thành 6 nhiệm vụShoot Fish Eat Xugameshooting fish in 2017 is leading the Vietnameseadvantages:- Bonus 2x larger shooting games other fish.- Boss is dropping more and more easy to destroy theotherindividual shooter.- Easy to catch the creatures other than fish shooter.- Many events with super expensive prize.- Many kinds of terrible weapons with high damage level.- Enjoy free daily trend.- Game lightweight, no shock, no lag, no loss of Xu.As one of the game is attracting a lot of fish today gunnerfired.Shoot Fish Eat Xu 2017 with a simple way to play will maketheplayer enthralled, now you are not expensive to shoot fish inadistant supermarket anymore, just install Shoot Fish Eat Xu in2017and relax.Xu 91,000 reward immediately when completed 6 tasks

Top Apps Show More...

XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value