1.0.0-baby-sensory / July 20, 2018
(3.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Baby Sensory Play & Sign teaches you and your little one,simplesigns while engaging in multi-sensory play. This enables youto'talk' long before the development of speech and makes for ahappiercalmer baby.ABOUT THE APP- Learn simple baby signs, whileplayingtogether.- Specially developed for little ones and theirparents..-Based on a combination of proven educational anddevelopmentalmethods.- Learn to sign together trough auditive,visual and pretendplay. - Clear videos for parents that show howthe signs are done inan instant.ABOUT USBaby Sensory was the firstbaby programme tooffer a complete approach to learning anddevelopment from birth to13 months. Designed to stimulate, educateand provide preciousmemories during the all-important first yearof life, the programmehas won multiple awards both nationally andinternationally since2008. Everything we do is backed by over 35years of expert researchin childhood development. To create thebest products possible. Wework together with families, scientistsand childcare professionals.At Baby Sensory we use a combinationof ASL (American SignLanguage), BSL (British Sign Language) andMakaton.If you have anyquestions regarding the app, please let usknow. Send us a messageor see www.babysensory.com for moreinfo.CONTACTWebsite:www.babysensory.comMail:[email protected] are super excited tohear what you think ofour little app!Send your thoughts and tipsto:[email protected] and follow us to stay up to date onfutureupdates:www.facebook.com/babysensorywww.twitter.com/babysensory

App Information Baby Sensory Play & Sign

 • App Name
  Baby Sensory Play & Sign
 • Package Name
  com.babysensory.play.android
 • Updated
  July 20, 2018
 • File Size
  64M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0-baby-sensory
 • Developer
  Kwebl BV
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Kwebl HQ Watertorenplein 4b 1051PA, Amsterdam
 • Google Play Link

Kwebl BV Show More...

Kwebl Baby- en Kindergebaren 1.3.3-nl APK
Kwebl BV
Écht communiceren met je kind, nog voordat het kan praten? Dat kanmet gebaren! Met de Kwebl Gebaren app kun jij als ouder makkelijkgebaren leren, zodat je samen met je kind kunt communiceren. Alvanaf dat het 8 maanden oud is! FUNCTIES - Altijd 250 handige enleuke baby- en kindergebaren bij je. - Duidelijke video voorbeeldendoor enthousiaste docenten. - In 3 stappen het gebaar vinden doorde eenvoudige interface. - Lijst met favorieten voor de gebaren dieje oefent. OVER DE APP Met de Kwebl Gebaren app, kunnen ouder enkind op een leuke en makkelijke manier de onderlinge communicatieverbeteren. Dit maakt al heel vroeg, échte communicatie mogelijk enstimuleert de ontwikkeling van je kind. OVER KWEBL Kwebl helptouders en professionals om de communicatie met hun jonge kindeerder mogelijk te maken. Ons doel is om ouders handige tools tegeven bij het leren van gebaren, zodat hun kinderen de mogelijkheidkrijgen zichzelf beter te uiten. Kwebl werkt samen metwetenschappers en pedagogisch professionals, en we gebruiken deofficiële NmG gebaren. Lees meer over hoe wij werken opwww.kwebl.co. CONTACT Website: www.kwebl.co Mail: [email protected] zijn enorm benieuwd naar wat je van ons app'je vindt! Stuur jeervaring, vraag of tips naar: [email protected] Deel je ervaringenmet andere ouders op: www.facebook.com/kwebl www.twitter.com/kwebl
Baby Sensory Signbook 1.6 APK
Kwebl BV
With the Baby Sensory Signbook app you can quickly and easily findsigns, so you and your baby can start communicating from birth.Learn to communicate way before the talking starts, using simplebaby signs. FEATURES - All official Baby Sensory baby signs rightin your pocket. - Learn the 'Say Hello' song with audio snippets. -Looping videos, so you can easily see how it’s done. - Slow downthe video, to better view the hand shapes. - Find a sign in 3simple steps with the easy interface. - Make a list of favourites,for the signs you're learning. ABOUT THE APP With the Baby Sensoryapp, you can easily learn all official signs to make earlycommunication possible. This creates a stronger parent-child bondand stimulates early language development. Even the youngest babywants to tell you what they need and how they feel. But they’reunable to express themselves verbally and may cry if their needsare not met. Signing helps your baby to express his or her needsand takes the guesswork out of parenting. ABOUT US Baby Sensory wasthe first baby programme to offer a complete approach to learningand development from birth to 13 months. Designed to stimulate,educate and provide precious memories during the all-importantfirst year of life, the programme has won multiple awards bothnationally and internationally since 2008. Everything we do isbacked by over 35 years of expert research in childhooddevelopment. If you have any questions regarding the app, pleaselet us know. Send us a message or see www.babysensory.com for moreinfo. CONTACT Website: www.babysensory.com Mail:[email protected] We are super excited to hear what you think ofour little app! Send your thoughts and tips to:[email protected] Like and follow us to stay up to date onfuture updates: www.facebook.com/babysensorywww.twitter.com/babysensory
Baby Sensory Play & Sign 1.0.0-baby-sensory APK
Kwebl BV
Baby Sensory Play & Sign teaches you and your little one,simplesigns while engaging in multi-sensory play. This enables youto'talk' long before the development of speech and makes for ahappiercalmer baby.ABOUT THE APP- Learn simple baby signs, whileplayingtogether.- Specially developed for little ones and theirparents..-Based on a combination of proven educational anddevelopmentalmethods.- Learn to sign together trough auditive,visual and pretendplay. - Clear videos for parents that show howthe signs are done inan instant.ABOUT USBaby Sensory was the firstbaby programme tooffer a complete approach to learning anddevelopment from birth to13 months. Designed to stimulate, educateand provide preciousmemories during the all-important first yearof life, the programmehas won multiple awards both nationally andinternationally since2008. Everything we do is backed by over 35years of expert researchin childhood development. To create thebest products possible. Wework together with families, scientistsand childcare professionals.At Baby Sensory we use a combinationof ASL (American SignLanguage), BSL (British Sign Language) andMakaton.If you have anyquestions regarding the app, please let usknow. Send us a messageor see www.babysensory.com for moreinfo.CONTACTWebsite:www.babysensory.comMail:[email protected] are super excited tohear what you think ofour little app!Send your thoughts and tipsto:[email protected] and follow us to stay up to date onfutureupdates:www.facebook.com/babysensorywww.twitter.com/babysensory
Baby Sensory Play & Sign 1.1.1-baby-sensory APK
Kwebl BV
Baby Sensory Play & Sign teaches you and your little one,simplesigns while engaging in multi-sensory play. This enables youto'talk' long before the development of speech and makes for ahappiercalmer baby. ABOUT THE APP - Learn simple baby signs, whileplayingtogether. - Specially developed for little ones and theirparents..- Based on a combination of proven educational anddevelopmentalmethods. - Learn to sign together trough auditive,visual andpretend play. - Clear videos for parents that show howthe signs aredone in an instant. ABOUT US Baby Sensory was thefirst babyprogramme to offer a complete approach to learning anddevelopmentfrom birth to 13 months. Designed to stimulate, educateand provideprecious memories during the all-important first yearof life, theprogramme has won multiple awards both nationallyandinternationally since 2008. Everything we do is backed by over35years of expert research in childhood development. To createthebest products possible. We work together with families,scientistsand childcare professionals. At Baby Sensory we use acombinationof ASL (American Sign Language), BSL (British SignLanguage) andMakaton. If you have any questions regarding the app,please let usknow. Send us a message or see www.babysensory.com formore info.CONTACT Website: www.babysensory.com Mail:[email protected] Weare super excited to hear what you think ofour little app! Sendyour thoughts and tips to: [email protected] and follow usto stay up to date on future updates:www.facebook.com/babysensorywww.twitter.com/babysensory
Kwebl 1.1.2-nl APK
Kwebl BV
Met gebaren kun je al écht met elkaar communiceren, nog vóór jekindje begint met praten! Met Kwebl oefenen jullie samen op eeneenvoudige en speelse manier, zodat je al vanaf 8 maanden oud metelkaar kunt 'praten'. * We willen graag van je weten hoe we de appnóg beter kunnen maken. Stuur daarom je feedback en tips [email protected] OVER DE APP - Eenvoudig gebaren leren, terwijl jesamen speelt. - Speciaal ontwikkeld voor de allerkleinsten en hunouders. - Gebaseerd op een combinatie van bewezen leerstijlen enlesmethodes. - Samen leren op een motorische, auditieve of visuelemanier. - Duidelijke filmpjes voor ouders, zodat je goed kan zienhoe het moet. OVER KWEBL Kwebl helpt ouders om de communicatie methun jonge kind eerder mogelijk te maken. Dit doen we door slimmeproducten te ontwikkelen, waarmee je op een laagdrempelige manier,samen gebaren kunt leren. Zo begrijpen jullie elkaar beter en geefje je kindje de mogelijkheid zichzelf beter te uiten. Om de bestmogelijke producten te ontwikkelen werken we samen met gezinnen,wetenschappers en pedagogisch professionals. We gebruiken degestandaardiseerde NmG/NGT gebaren. Lees meer over hoe we werken opwww.kwebl.co. Wij zijn enorm benieuwd naar wat je van de app vindt!Stuur je ervaringen, vraag of tips naar: [email protected] Like onsop Facebook om op de hoogte te blijven, en deel je ervaringen metandere ouders: www.facebook.com/kwebl www.twitter.com/kwebl Withgestures you can really communicate with each other, even beforeyour child starts talking! With Kwebl you practice together in asimple and playful way, so that you can 'talk' to each other from 8months old. * We would like to know how we can make the app evenbetter. Send your feedback and tips to [email protected] ABOUT THEAPP - Learn simple gestures while you play together. - Speciallydeveloped for the little ones and their parents. - Based on acombination of proven learning styles and teaching methods. -Learning together in a motor, auditory or visual way. - Clearvideos for parents, so you can see how it should be done. ABOUTKWEBL Kwebl helps parents to make communication with their youngchild possible earlier. We do this by developing smart productsthat allow you to learn gestures in a low-threshold way. This wayyou better understand each other and give your child theopportunity to express themselves better. In order to develop thebest possible products, we work together with families, scientistsand pedagogical professionals. We use the standardized NmG / NGTgestures. Read more about how we work at www.kwebl.co. We are verycurious about what you think of the app! Send your experiences,questions or tips to: [email protected] Like us on Facebook to keepup to date, and share your experiences with other parents:www.facebook.com/kwebl www.twitter.com/kwebl
Loading...