1.0 / May 21, 2018
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

Appen är uppbyggd i fyra steg och innehåller tolv olika övningarsomgår att göra hemma i badkaret eller badbaljan från myckettidigålder. Med hjälp av Therese Alshammar, instruktör ochambassadörför Babybojen, guidas du i korta filmer genom de olikastegen ochövar balans, koll och glädje i vatten ihop med ditt barn.Appen ärgratis och en del av Trygg-Hansas initiativ Babybojen somär enlångsiktig satsning för att demokratisera trygghet i ochkringvatten. Läs mer på www.trygghansa.se/babybojen Allinformationlagras lokalt i appen och är endast synlig för dig.Theapp is builtin four stages and contains twelve different exercisesthat you cando at home in the bathtub or the bath from a very earlyage. UsingTherese Alshammar, instructors and ambassador for Babybuoy, youwill be guided into short films through the steps andpracticebalance, track and joy in water together with your child.The appis free and part of Trygg-Hansa's initiative infant buoywhich is along-term initiative to democratize the security in andaroundwater. Read more on www.trygghansa.se/babybojen Allinformation isstored locally in the app, and is only visible toyou.

App Information Babybojen

 • App Name
  Babybojen
 • Package Name
  se.trygghansa.babybojen
 • Updated
  May 21, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Trygg-Hansa Försäkring filial
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Trygg-Hansa Försäkring filial Show More...

Trygg-Hansa 1.4.7 APK
Trygg-Hansas app ger dig snabb och enkel service vid bilskada. Vigör det enklare för dig att ha koll på vad som händer i dinbilskada I appen kan du till exempel:1. Göra fotobesiktning. Nu kandu fotografera skadan och skicka in bilderna till verkstaden, somgör en så kallad fotobesiktning, vilket gör att du slipper åka tillverkstaden för att besikta bilen 2. Anmäla bilskadaRegistrera ochanmäla din skada snabbt och enkelt. 3. Följa din bilskada.När duöppnar appen fyller du i registreringsnummer och skadenummer – somdu fått i sms:et från oss när du anmälde skadan. 4. Fotograferaskadan med mobilen.Vår app skickar automatiskt bilderna till rättverkstad, allt du behöver göra är att fylla i mätarställningen.Vill du, kan du naturligtvis göra en vanlig besiktning hosverkstaden istället. 5. Boka tid för hämtning och lämning avbilen.När verkstaden fått dina bilder och gjort en besiktning såkontaktar de dig för att Bestämma tid för reparation. Tillsammansbestämmer ni när din bil ska hämtas/lämnas. 6. Läs tips och rådFåbra tips på vad du kan göra för att förebygga skada.Trygg-Hansa appgives you quick and easy service at bilskada. We make it easier foryou to keep track of what's happening in your bilskada In theapp, you can for example:1. Make the photo inspection. Now you canphotograph the damage and send the images to the garage, whichmakes a so-called photo inspection, which saves you from having togo to the workshop to inspect the car 2. NotifierbilskadaRegister and notify your damage quickly and easily. 3.Following Your bilskada.When you open the app, fill in theregistration and injury numbers - given to you in a text messagefrom us when you signed injury. 4. Photograph the damage tothe cell phone.Our app automatically sends the images to the rightworkshop, all you have to do is fill in the mileage. If you want,you can of course make a regular inspection of the workshopinstead. 5. Make an appointment for collection and return ofthe car.Once the workshop got your pictures and made an inspectionso they will contact you to schedule a time for repair. Together,you decide when your car will be collected / submitted. 6.Read tips and adviceGet great tips on what you can do to preventinjury.
Babybojen 1.0 APK
Appen är uppbyggd i fyra steg och innehåller tolv olika övningarsomgår att göra hemma i badkaret eller badbaljan från myckettidigålder. Med hjälp av Therese Alshammar, instruktör ochambassadörför Babybojen, guidas du i korta filmer genom de olikastegen ochövar balans, koll och glädje i vatten ihop med ditt barn.Appen ärgratis och en del av Trygg-Hansas initiativ Babybojen somär enlångsiktig satsning för att demokratisera trygghet i ochkringvatten. Läs mer på www.trygghansa.se/babybojen Allinformationlagras lokalt i appen och är endast synlig för dig.Theapp is builtin four stages and contains twelve different exercisesthat you cando at home in the bathtub or the bath from a very earlyage. UsingTherese Alshammar, instructors and ambassador for Babybuoy, youwill be guided into short films through the steps andpracticebalance, track and joy in water together with your child.The appis free and part of Trygg-Hansa's initiative infant buoywhich is along-term initiative to democratize the security in andaroundwater. Read more on www.trygghansa.se/babybojen Allinformation isstored locally in the app, and is only visible toyou.
Loading...