4.0.1 / November 10, 2014
(1.0/5) (1)

Description

Badkamers Naarden isdébadkamerspecialist
Bent u binnenkort van plan om uw badkamer te verbouwen? Of zelfseengeheel nieuwe badkamer aan te schaffen? Dan nodigen wij u graaguitom eens langs te komen bij Badkamers Naarden.

Wij hebben een showroom van 2.000 m op de eerste etageenverkopen diverse A-merken kranen, tegels, keramiek enbadmeubels.Een aantal A-merken die wij voeren zijn: Sphinx,Grohe,Detremmerie, Villeroy & Boch, Sanibell, Cleopatra,Pelipal,Rowe, Hansa, Instamat, Geberit, Macbath, Duravit,Dornbracht,Giquardro, Thermic, X-pools, Newform.

Wij voeren sinds dit jaar een eigen merk BN-Design sanitair.

Accessoires
Verder hebben we een groot assortiment accessoires van ondermeerEmco en Smedbo. Ook denken wij met u mee wat betreft deinvullingvan uw badkamer en eventueel kunnen wij deinstallatieverzorgen.

3D-ontwerp
In de showroom maken we een 3d ontwerp, zodat u een levensechtbeeldkrijgt van uw nieuwe droombadkamer.

- Maak gebruik van onze aanbiedingen
- Bekijk ons uitgebreide assortiment
- Check onze gerealiseerde projecten
- Maak direct een afspraak
- Bekijk onze video's

Bathrooms Naarden isthebathroom specialist
If you are soon planning to remodel? Your bathroom Or even to buyawhole new bathroom Then we invite you to come and whenBathroomsNaarden by.

We have a showroom of 2,000 m on the first floor and sellvariousA-brands taps, tiles, ceramics and bathroom furniture. Anumber ofleading brands that we carry are: Sphinx, Grohe,Detremmerie,Villeroy & Boch, Sani Bell, Cleopatra, PELIPAL,Rowe, Hansa,Instamat, Geberit, Macbath, Duravit, Dornbracht,Giquardro, Thermic,X-pools, Newform.

We carry since this year its own brand BN-Design plumbing.

Accessories
We also have a large assortment of accessories include EmcoandSmedbo. We also work with you on how to implement your bathroomandif we can take care of the installation.

3D design
In the showroom we make a 3d design, giving you a lifelikepictureof your new dream bathroom.

- Take advantage of our offers
- View our extensive range
- Check our completed projects
- Make an appointment
- Watch our videos

App Information Badkamers Naarden

 • App Name
  Badkamers Naarden
 • Package Name
  com.app_naarden.layout
 • Updated
  November 10, 2014
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  4.0.1
 • Developer
  AppTomorrow BV
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

AppTomorrow BV Show More...

Dojo 1.401 APK
Download de App van Dojo Burning Heart: De familie sportschoolvan’t Gooi.Vol energie door het leven. In balans met jezelf. Respect voorenmet elkaar. Dat zijn de basisprincipes van SportschoolBurningHeart. Een naam die alles zegt. We hebben passie voor onsvak enbrengen dit direct over op onze leden, van beginner totgevorderdeen vechtsporters met wedstrijdambities, en van jong totouder. WantSportschool Burning Heart is een echtefamiliesportschool.Fitness,conditietrainingen, circuittrainingen,kettlebell-trainingen, kickboksen, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance-workouts, een schitterende saunaenadvies op het gebied van leefstijl en voeding: voor dit allesisSportschool Burning Heart the place to be.In onze App vind je meer informatie over de sportschool,onzelessen en trainingen, onze trainers, het rooster, nieuws enevents,maar vind je ook foto's, video's en social media links. Envergeetniet dat je met de App kunt sparen voor leuke prijzen!- Informatie over Dojo Burning Heart- Sporten bij Dojo Burning Heart- Rooster met alle les- en trainingstijden- Onze trainers- Foto's, video's en Social Media- Train & Win actiesDownloadthe App Dojo Burning Heart: Family gym 't Gooi.Full of energy through life. In balance with yourself. Respectforand with each other. Those are the basics of Fitness BurningHeart.A name that says it all. We have a passion for our professionandbring it directly to our members, from beginner to advancedandmartial race with ambitions, and from young to old. BecauseFitnessBurning Heart is a real familiesportschool.Fitness,fitnesstraining, circuit training,kettlebell workouts, kickboxing, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance workouts, a beautiful sauna andadvice inthe field of lifestyle and nutrition: for this is allFitnessBurningHeart the place to be.In our App you can find more information about the gym,ourclasses and training, our trainers, lattice, news and events,butyou will also find photos, videos and social media links. Anddonot forget that you can save up for great prizes! With App- Information about Dojo Burning Heart- Sports at Dojo Burning Heart- Grid with all teaching and training times- Our trainers- Photos, Videos and Social Media- Train & Win actions
AVR Watersport 4.0.1 APK
AVR Watersport is een snelgroeiend bedrijf datsinds november 2003 actief is. Wij hebben ons gespecialiseerd in dein- en verkoop van boten en motoren. Daarnaast verrichten wij ookalle onderhoud en reparaties aan zowel motoren als boten.Bij ons koopt u een boot zoals u dat wilt. Wij krijgen al onzeboten zonder optie binnen en bouwen deze af volgens uw wensen. Nietalleen de standaard opties, maar ook speciaal voor u gemaakt. Denkdaarbij eens aan de 21 verschillende soorten vloeren, of tafels inveel verschillende materialen en vormen. Zo heeft u bij ons altijduw special edition.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons bedrijf,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van nieuws en acties op die voor u van belang zijn.- Alles over AVR Watersport- Volledig aanbod nieuw en tweedehands- GEMAKKELIJK: aanbod bekijken en direct contact opnemen!- Directe route en contact opnemen- Service- en informatieformulierenAVR Watersport is arapidly growing company that has been active since November 2003.We specialize in buying and selling boats and motors. We alsoperform all maintenance and repairs on both motorcycles and boats.With us you buy a boat the way you want. We get all our boatswithout option within and building that meets your needs. Not onlythe default options, but also made especially for you. Think againto the 21 different types of flooring, or tables in many differentmaterials and shapes. So you have always with us your specialedition.With this App you will find all relevant information about ourcompany, you can make an appointment and we will keep you informedof monthly news and actions that are important to you.- All about AVR Watersport- Full range of new and second-- EASY: View offer and contact us directly!- Direct Route and contact- Service and information forms
Bureau Toerisme Laag Holland 1.401 APK
Laag Holland het prachtige nationaal Landschapvlak boven Amsterdam in de provincie Noord Holland, heeft alleswaar Nederland bij de toerist zo bekend om is. Zuiderzee stadjes,weilanden met koeien, bloemen, molens en kaas. Ontdek de prachtigenatuur per fiets, wandelend of per boot, maak kennis met decultuurhistorie, proef de vele streekproducten.In deze App vindt u handige kaarten, routes, restaurants,overnachtingsmogelijkheden en informatie om u de weg te wijzen naaralles wat Laag Holland te bieden heeft. Foto's en video's geven ueen beeld van dit verrassende stukje Nederland. Alles wat u nodigheeft voor een geslaagd dagje uit of een vakantie in LaagHolland.- Ontdek de vele mogelijkheden om Laag Holland per fiets,wandelend of varend te ontdekken- Volg een wandel- of fietsroute- Vind een bijzondere eetgelegenheid in Laag Holland- Ontdek de leukste plaatsen om te overnachten in LaagHolland- Bekijk foto's en videos van bezienswaardigheden- Bekijk onze evenementen- Maak gebruik van arrangementen en aanbiedingen- Stuur ons een leuke vakantiefoto uit Laag HollandLow Holland beautifulnational scenic area north of Amsterdam in the province NorthHolland, Netherlands at the tourist everything is so well known.Zuiderzee towns, pastures with cows, flowers, windmills and cheese.Discover the beautiful countryside by bike, on foot or by boat,meet the cultural, sample the many local products.In this app you will find helpful maps, routes, restaurants,accommodation and information to help you the way to whatever LowHolland has to offer. Photos and videos give you a picture of thisamazing part of the Netherlands. Everything you need for asuccessful day out or holiday in Lower Holland.- Discover the many possibilities to Low Holland by bike, onfoot or by boat to discover- Follow a hiking or cycling- Find a special eatery Low Holland- Discover the best places to stay in Lower Holland- View photos and videos of interest- View our events- Make use of packages and deals- Send us a nice vacation from Low Holland
Cabinet 1.400 APK
CABINET By Bob Voshol: Maatwerk tot in hetkleinste detailCABINET inloopkasten blinken uit in individuele vormgeving op hetallerhoogste kwaliteitsniveau.CABINET By Bob Voshol:Customized to the smallest detail CABINET walk-in closets excel in individual design at the highestlevel of quality.
HetNotarieel 1.0.1 APK
Het Notarieel, notariskantoor te Zwolle, Deventer enRijssen-Holten.Met maar liefst 45 ambitieuze professionals gaan wevérder dan u gewend bent met zowel zakelijke als particulierenotarisdiensten. We helpen u graag, snel, goed en creatief. En metveel plezier. Want naast vakmensen zijn we vooral ookmensen-mensen.Heeft u een huis gekocht? Het Notarieel is u graagvan dienst. Gaat u samenwonen? Het Notarieel maakt graag uwsamenlevingscontract. U wilt een B.V. oprichten? Het Notarieelgeeft deskundig advies. U wilt een testament maken? het Notarieelpraat daar graag met u over. Met andere woorden: voor allenotariële zaken is Het Notarieel graag uw notariskantoor.U heeftons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’.Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maar zeker ook voorfamilie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaar bedient met eenslim en goed advies. Via deze App vindt u alle relevante informatieover ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op notarieel gebied dievoor u van belang zijn.Het Notarieel: snel, goed en creatief.TheNotary, Notary office in Zwolle, Deventer and Rijssen-Holten.Withmore than 45 ambitious professionals, we go further than you areused to with both corporate and private notary services. We like tohelp you fast, good and creative. And with pleasure. Because inaddition to professionals especially we are people-people.Did youbuy a house? The Notarial happy to be of service. Go together? TheNotarial likes your civil partnership. You want a BV establishment?The Notarial provides expert advice. You want to make a will? TheNotarial like to talk to you about it. In other words, for allnotarial matters is the Notarial like your notary office.You do notneed daily. Our notary office Nevertheless, the topics we adviseyou important enough to 'keep up'. Not only for yourself, yourfamily or your business, but also for family, friends and businessassociates, you grateful operate with a smart and good advice. Withthis App you will find all relevant information about our firm, youcan make an appointment and we will keep you informed of monthlytopics notarial matters that are of interest to you.The Notarial:fast, good and creative.
Loogman Carwash 1.402 APK
Loogman Carwash is onderdeel van de LoogmanGroep. Het bedrijf is begonnen in 1959 en sinds 1989 gestart metwasstraten. Wat ooit begon als een stukje extra service voortankende klanten, is inmiddels uitgegroeid tot een keten met degrootste wasstraat van Nederland. Loogman Carwash heeft vestigingenin Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Het grote succes is vooral te danken aan de constante vernieuwingvan het wasproces in de wasstraten.Loogman Carwash heeft wasstraten in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Om op de hoogte te blijven van acties en locaties, kijk in dezeApp.- Spaar voor leuke kortingen- Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief- Social Media links met leuke acties- Upload jouw eigen Loogman Carwash moment- Wasprogramma's- Services van Loogman- Zakelijke diensten- Video's en foto'sloogman,loogman carwash,carwash,wasstraat,wasstraten,loogmantanken en wassenLoogman Carwash is partof the Loogman Group. The company started in 1959 and since 1989started with washes. What started as an extra service for fuelingcustomers, has grown into a chain with the largest car wash in theNetherlands. Loogman Carwash has offices in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam and Utrecht. The success is mainlydue to the constant renewal of the laundry in the wash.Loogman Carwash has carwashes in Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp,Lelystad, Rotterdam and Utrecht.To keep abreast of activities and locations, visit this App.- Savings for nice discounts- Stay informed with our newsletter- Social Media links with fun activities- Upload your own Loogman Carwash time- Wash programs- Services of Loogman- Business services- Videos and photosLoogman, Loogman car wash, car wash, car wash, car washes,Loogman refueling and washing
Acade Accountants 1.0.0 APK
Acade Accountants is een modern accountantskantoor in Amstelveen.Onze ervaren, gemotiveerde medewerkers kunnen u als MKB-ondernemerveel werk en zorgen uit handen nemen. Van accountancy, begeleidingbij uw administratie of belastingadvies tot onder meersalarisverwerking, juridische dienstverlening en financiëleplanning. Samen zorgen we voor rust, financieel overzicht en eengezonde bedrijfsstructuur. Zo komt u toe aan datgene waar u goed inbent: ondernemen! Ook al heeft u ons accountantskantoor nietdagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviserenbelangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen opfiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. DeBTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst teontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen.Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maaten/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloadenvan deze App pushberichten te accepteren.New in this version:Quick-nieuws op maat BTW-Alert Brochures en foldersManagementinformatie Stel een vraag Snel een offerteAcadeAccountants is a modern accounting firm in Amstelveen. Ourexperienced, motivated employees to you as an SME entrepreneur lotof work and worry off taking hands. Accountancy, tax advice orassistance with your administration to include payroll, legalservices and financial planning. Together, we offer peace,financial overview and sound business structure. This will take youto what you do best: action!Even if you do not need us dailyaccounting firm, yet the subjects on which we advise you importantenough to keep up. Through this app you will find all relevantinformation about our office, you can make an appointment and wewill keep you regularly informed of issues in fiscal and financialmatters that are important to you. VAT alert enables you to ouroffice if you wish to receive a timely reminder to do your monthly,quarterly or annual return. To our office to receive relevant newsto size and / or utilizing the VAT alert you must accept when youdownload this app push notifications.New in thisversion:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures andleafletsManagement Informationask a questionQuick quote
OBDTracker 4.1.1 APK
Weten. Managen. Rendementsverhoging. Voor als u ook zorgen heeftover uw wagenpark. Voor als u geen overzicht heeft over wat ergebeurt met uw auto’s, zodra ze het hek uitrijden. Als u hogeonderhoudskosten heeft, verzekeringspremies die maar blijvenstijgen en veel tijd kwijt bent aan administratieve handelingen.Dan heeft u nu de oplossing gevonden.Rental Tracker heeft deoplossing waardoor de deze problemen tot het verleden behoren.Rental Tracker levert de hardware (een OBD Tracker) en debijbehorende internetsoftware, het zogenaamde Online TrackingPortal, direct benaderbaar vanuit deze App.- Direct inloggen opTracking Portal- Vanaf uw telefoon de juiste auto opzoeken endirect vinden- Direct contact opnemen- Direct informatie opvragen-Blijf op de hoogte van nieuwsTo Know. Manage. Higher returns.If youcare about your fleet. For if you have no control over what happensto your car, once they exit the gate. If you have high maintenancecosts, insurance premiums continue to rise and time spend onadministrative tasks. Then you have found the solution.RentalTracker has the solution causing the problems a thing of the past.Rental Tracker provides the hardware (OBD Tracker) and associatedInternet software, called Online Tracking Portal, accessed directlyfrom this app.- Direct login on Tracking Portal- From your phonelook up and find the right car directly- Contact directly- Directrequest information- Stay informed of news

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Smule - The #1 Singing App 5.7.7 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
com.borninteractive.panda 3.12 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات.العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الأيفون مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده...قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على الفئة السعريةتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معينقائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ...) 
محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرعبنده، هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا،وبلمسة واحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائطالجوال للوصول الى الفرع