3.2 / September 24, 2015
(4.0/5) (6)
Loading...

Description

Wierszyki dla dzieci autorstwa Stanisława Jachowicza (1796-1857)część 2Bajki dla dzieci. Nagraj swoją interpretację !Polskie bajkido czytania i słuchania dla dzieci na dobranoc .Wyposażona wobracanie stron.Aplikacja wyposażona w obsługę ścieżki dźwiękowej(1 w wersji autorskie :j)Możliwość dokupienia uprawnień wersjipremium:- umożliwia nagrywanie własnych ścieżek dźwiękowych-możliwe wysłanie nagrania (m.in. przez email) do znajomych-wczytanie obcego nagrania (z katalogu "pobrane")- brakreklamyŚcieżka dźwiękowa: zestaw plików mp3 po jednym na każdąstronę bajki (wierszyka)nagrywanie zawsze zamazuje poprzednienagraniepo ustawieniu ścieżki domyślnej program zawsze jest gotowydo czytania (głośnik jest widoczny)w lewym dolnym rogu ekranugłównego wyświetlona jest bieżąca ścieżkana urządzenia bezprzycisku "menu" możemy wywołać je klikają na ikonę w prawym górnymrogu.Poems for children by Stanislaw Jachowicza (1796-1857) Part2Fairy tales for children. Record your interpretation!Polish fairytales for reading and listening to children at bedtime.Equippedwith turning pages.The application equipped to service thesoundtrack (1 version Author: j)Opportunity to buy the premiumversion permissions:- Allows you to record your own music tracks-Able to send recordings (including by email) to friends- Loads offoreign recordings (from the "downloaded")- No adsSoundtrack:set ofMP3 files, one for each side of the fairy tale (poem)Recordingalways overwrites the previous recordingafter setting the defaultpath program is always ready to read (the speaker is visible)in thelower left corner of the main screen displays the current pathonthe device without the "menu" we call them clicking on the icon inthe upper right corner.

App Information Bajki Jachowicza cz.2

 • App Name
  Bajki Jachowicza cz.2
 • Package Name
  com.milo.ebooksj2
 • Updated
  September 24, 2015
 • File Size
  7.2M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  3.2
 • Developer
  Amilo
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  ul. Obr.P-ty Gdanskiej 95 42-400 Zawiercie Poland
 • Google Play Link

Amilo Show More...

Trees 1.6 APK
Amilo
Guidebook on trees witth Wikipedia
micolor 1.7 APK
Amilo
Coloring Book: micolor is an educational and entertaining game.Easyto learn and to control: choose the color to use from the leftpalette,choose the eraser to remove the colors.Available for allscreen resolutions and devices, including tablet Android as kindleand samsung !Simple and intuitive, your baby will have lots of funfor hours!
kidColor 1.6 APK
Amilo
Coloring Book: micolor is an educational and entertaining game.Easyto learn and to control: choose the color to use from the leftpalette,choose the eraser to remove the colors.Available for allscreen resolutions and devices, including tablet Android as kindleand samsung !Simple and intuitive, your baby will have lots of funfor hours!
Home herbal 2.6 APK
Amilo
Mobile atlas of herbs by WikipediaRequires Internet Connection,
Imieniny 4.6 APK
Amilo
Kalendarz imion, szybko dowiesz się kiedy są imieniny.Z widgetemwskazującym imieniny dzisiejszego dnia.Aktualizacja treści widgetupo upływie 24g, lub po kliknięciu na nim.Calendar names, you willlearn quickly when they are birthday.The widget indicating thename-day.Widget content update after 24g, or by clicking on it.
foca Coloring Book 1.9 APK
Amilo
Coloring Book: micolor is an educational and entertaining game.Easyto learn and to control: choose the color to use from the leftpalette,choose the eraser to remove the colors.Available for allscreen resolutions and devices, including tablet Android as kindleand samsung !Simple and intuitive, your baby will have lots of funfor hours!
Bajki Fredry 1.9 APK
Amilo
Wiersze i bajki Aleksandra Fredry.Bajki dla dzieci. Nagraj swojąinterpretację !Polskie bajki do czytania i słuchania dla dzieci nadobranoc .Wyposażona w obracanie stron.Aplikacja wyposażona wobsługę ścieżki dźwiękowej (1 w wersji autorskie :j)Możliwośćdokupienia uprawnień wersji premium:- umożliwia nagrywanie własnychścieżek dźwiękowych- możliwe wysłanie nagrania (m.in. przez email)do znajomych- wczytanie obcego nagrania (z katalogu "pobrane")-brak reklamyŚcieżka dźwiękowa: zestaw plików mp3 po jednym na każdąstronę bajki (wierszyka)nagrywanie zawsze zamazuje poprzednienagraniepo ustawieniu ścieżki domyślnej program zawsze jest gotowydo czytania (głośnik jest widoczny)w lewym dolnym rogu ekranugłównego wyświetlona jest bieżąca ścieżkana urządzenia bezprzycisku "menu" możemy wywołać je klikają na ikonę w prawym górnymrogu.Poems and fairy Aleksander Fredro.Fairy tales for children.Record your interpretation!Polish fairy tales for reading andlistening to children at bedtime.Equipped with turning pages.Theapplication equipped to service the soundtrack (1 version Author:j)Opportunity to buy the premium version permissions:- Allows youto record your own music tracks- Able to send recordings (includingby email) to friends- Loads of foreign recordings (from the"downloaded")- No adsSoundtrack:set of MP3 files, one for each sideof the fairy tale (poem)Recording always overwrites the previousrecordingafter setting the default path program is always ready toread (the speaker is visible)in the lower left corner of the mainscreen displays the current pathon the device without the "menu" wecall them clicking on the icon in the upper right corner.
little Coloring Book 1.7 APK
Amilo
Coloring Book: micolor is an educational and entertaining game.Easyto learn and to control: choose the color to use from the leftpalette,choose the eraser to remove the colors.Available for allscreen resolutions and devices, including tablet Android as kindleand samsung !Simple and intuitive, your baby will have lots of funfor hours!
Loading...