58 / May 14, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Barnsjukhuset Martina erbjuder barnsjukvård över video. Förattkunna delta i ett videosamtal med oss behöver du göra följande:*Ladda ner och installera Appen i din mobiltelefon * GodkännattAppen får tillgång till mikrofon och bild * Logga in medmobiltBankID. Saknar du mobilt BankID kan du ansöka om det via dinbank *Vid den tidpunkt som du kommit överens med oss om ett mötekommervi ringa upp dig. * Framöver kommer du även kunna boka tidmed ossi Appen och skicka in information på ett säkert sätt.

App Information Barnsjukhuset Martina

Trajector Apps Show More...

VoiceGo 7.7.3 APK
Med VoiceGo enkla och användarvänliga mobilapp får du tillgång tillväxelfunktionalitet direkt i din mobil. Se dina kollegorstillgänglighet, ställ in din egen status med talad hänvisning närdu är upptagen samt många fler funktioner som att koppla samtaltill kollegor, logga in/ur grupper eller visa ditt fastnätsnummernär du ringer. VoiceGo kan även kombineras med Panasonics prisvärdafasta- & decttelefoner.
Fridhemsplans Vårdcentral 58 APK
För att komma igång: * Ladda ner appen antingen till din mobilellersurfplatta. * Godkänn att appen får tillgång till video,högtalareoch notiser För att sedan kunna logga in i appen behöverdu haMobilt BankID I appen får du sedan ett antal val där duharmöjlighet att boka en tid för exempelvis videobesök. Du kankommaatt behöva besvara ett par frågor innan besöket och beroendepå omdu har högkostnadsskydd eller inte betala med dittkreditkort,annars är besöket kostnadsfritt. När vi bokar in ettdigitalt besökhos oss kommer du att få en notis om detta i dintelefon då kan dulogga in i appen och se när besöket är planerat.Vid tidpunkten förmötet så ringer vi upp dig, du behöver inte sittaoch vänta iappen. Välkommen till oss på Fridhemsplans Vårdcentral!
Barnsjukhuset Martina 58 APK
Barnsjukhuset Martina erbjuder barnsjukvård över video. Förattkunna delta i ett videosamtal med oss behöver du göra följande:*Ladda ner och installera Appen i din mobiltelefon * GodkännattAppen får tillgång till mikrofon och bild * Logga in medmobiltBankID. Saknar du mobilt BankID kan du ansöka om det via dinbank *Vid den tidpunkt som du kommit överens med oss om ett mötekommervi ringa upp dig. * Framöver kommer du även kunna boka tidmed ossi Appen och skicka in information på ett säkert sätt.
Österåkersdoktorn 58 APK
För att komma igång: * Ladda ner appen antingen till din mobilellersurplatta. * Godkänn att appen får tillgång till video,högtalareoch notiser För att sedan kunna logga in i appen behöverdu haMobilt BankID I appen får du sedan ett antal val där duharmöjlighet att boka en tid för exempelvis videobesök. Du kankommaatt behöva besvara ett par frågor innan besöket och beroendepå omdu har högkostnadsskydd eller inte betala med dittkreditkort,annars är besöket kostnadsfritt. När vi bokar in ettdigitalt besökhos oss kommer du att få en notis om detta i dintelefon då kan dulogga in i appen och se när besöket är planerat.Vid tidpunkten förmötet så ringer vi upp dig, du behöver inte sittaoch vänta iappen. Varmt välkommen till oss på Österåkersdoktorn!
AK Online 59 APK
Vi erbjuder våra kunder möjligheten till videokonsultation ochsäkradigitala tjänster. För att kunna delta i ett videosamtal medossbehöver du göra följande: * Ladda ner och installera Appen idinmobiltelefon * Godkänn att Appen får tillgång till mikrofon ochbild* Logga in med mobilt BankID. Saknar du mobilt BankID kan duansökaom det via din bank * Vid den tidpunkt som du kommit överensmed ossom ett möte kommer vi ringa upp dig. * Framöver kommer duäven kunnaboka tid med oss i Appen och skicka in information påett säkertsätt. AK online, AK-online, ak-online, akademikliniken,ak video
KvA Serafen 58 APK
Kvartersakuten Serafen! Vi finns vid stadshuset, bara 400 meterfråncentralen. Din vårdcentral på Kungsholmen KvarterakutenSerafen appi din telefon bara ett klick bort. KvartersakutenSerafen erbjuderalla patienter en namngiven husläkare som ärspecialist iallmänmedicin.
Attundahälsan 58 APK
För att komma igång: * Ladda ner appen antingen till din mobilellersurfplatta. * Godkänn att appen får tillgång till video,högtalareoch notiser För att sedan kunna logga in i appen behöverdu haMobilt BankID I appen får du sedan ett antal val där duharmöjlighet att boka en tid för exempelvis videobesök. Du kankommaatt behöva besvara ett par frågor innan besöket och beroendepå omdu har högkostnadsskydd eller inte betala med dittkreditkort,annars är besöket kostnadsfritt. När vi bokar in ettdigitalt besökhos oss kommer du att få en notis om detta i dintelefon då kan dulogga in i appen och se när besöket är planerat.Vid tidpunkten förmötet så ringer vi upp dig, du behöver inte sittaoch vänta iappen. Varmt välkommen till Attundahälsan!
Anwar BUMM 43 APK
Anwar BUMM erbjuder vårdmöten över video. Ladda ner Appen förattkunna ta del av vår service! Så här gör du * Ladda ochinstalleraappen * Logga in med mobilt BankID (Beställ mobilt BankIDav dinbank om du inte har detta) * Svara på några förberedandefrågor *Boka en tid som passar dig * När det är dags för möteringer vi uppdig - du behöver inte ha appen igång. En annanmöjlighet är att vibokar in ett videomöte med dig. Då kommer du sedet i din App närdu loggar in. När det är dags för möte ringer viupp dig! AnwarBUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinskmottagning som drivspå uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Viarbetar under sammavilkor som landstingsdrivna barn- ochungdomsmedicinskamottagningarna. Målgruppen är barn och ungdomar iåldrarna 0 tilloch med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild,men som intebehöver akutsjukhusets specialistkompetens ochutrustning.Basuppdraget är på specialistnivå. Vi har inte ettakutuppdrag menvi kan erbjuda ett antal oplanerade akutbesök perdag främst förbarn under 18 år samt barn med olika kroniskasjukdomar.
Loading...