2.0 / January 9, 2016
(4.5/5) (2)

Description

Hãy thưởng thức thú vị với trò chơi vui vẽnhé!
Enjoy fun with the gamehave fun!

App Information BAY BAY

 • App Name
  BAY BAY
 • Package Name
  baybay.hoangquoctuan.net
 • Updated
  January 9, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  HOANG QUOC TUAN
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email hoangquoctuan.net@gmail.com
  To 2, Khoi 8, P. Tan Loi, TP. Buon Ma Thuot, Daklak
 • Google Play Link

HOANG QUOC TUAN Show More...

Square Tiles 3.0.0 APK
I’m just a happy Tiles, jumping joyfullyaroundmy beautiful colorful female neighbors…Easy CustomizationSounds IncludedTop game in the app store for more than a month alreadyGreat support
Quick Jump 6.1 APK
Trò chơi rèn trí óc nhanh hơn, bền bĩ hơn. Tròchơi được ví như trò nhảy dây vậy. Nếu vướng phải dây thì sẽ bịloại khỏi cuộc chơi. Vì thế hãy thật nhanh để vượt qua các vòng.Còn nhiều điều thú vị đường sau trò chơi nữa....Forged mental gamefaster, more durable. Is like an arcade game that jump rope. Ifcaught in the wire will be removed from the game. So be quick topass the round. There are many interesting things after game roadagain ....
Quản lý File 2.1.8 APK
Chương trình xem được và quản lý được cácfiletrong thiết bị android của mình.Chương trình đơn giản nhưng vô cùng hiệu quảVừa đủ các tính năng sử dụngProgram view andmanagefiles in your android device.The program is simple but extremely effectiveEnough of usability
BAY BAY 2.0 APK
Hãy thưởng thức thú vị với trò chơi vui vẽnhé!Enjoy fun with the gamehave fun!
Listen and Guess 2.0 APK
Listen and Guess ! Nghe những âm thanh vàđiềncác từ. Nó có thể là một bộ phim, một ban nhạc, liên quan đếnmộtnhân vật, một âm thanh động vật hoặc một đối tượng! Đơn giảncủanó, vui vẻ và gây nghiện!Chỉ có những thách thức và đoán âm thanh!Hãy bắt đầu trò chơi của bạn bây giờ! Giãn thời gian nhàn rỗivớigame này tuyệt vờiListen and Guess!Listento the sound and fill the word. It could be a movie, aband,related to a character, an animal sound or an object! Itssimple,fun and addictive!Only challenges and audio guess!Start your game now! Stretch idle time with this amazing game
Bees Sleep 1.0 APK
Chơi game một thời gian thì ong sẽ buồn ngủvàngười chơi phải điều khiển ong sao cho ong này hết buồn ngủ. Đểbaysuốt chặng đường điPlay the game for awhile,he would fall asleep and the player must control this beebee sothat all sleepy. To fly all the way to go
Do Maths 1.0 APK
Trò chơi tuyệt vời để cải thiện kỹ năngtoánhọc của bạn! Do Maths là một trò chơi tâm được phát triển bởiHoàngQuốc Tuấn giúp để cải thiện kỹ năng toán học của bạn. Nó làmộttrong những trò chơi câu đố toán học Android tốt nhất hiện có vàhỗtrợ tất cả các thiết bị di động phổ biến.Do Maths liên quan đến việc đơn giản trò chơi toán học tinh thầnvàcó một số trò chơi trong ứng dụng này. Ví dụ, trong một trongnhữngtrò chơi bạn chỉ cần có để phù hợp với một phép tính với sốhiểnthị trên góc trên cùng. Ví dụ, nếu nó hiển thị 18 sau đó bạnphảichọn một tính toán từ các tùy chọn nhiều lựa chọn phù hợp vàlàmcho 18, như 9 + 9 hoặc 6 x 3.Trò chơi này đi kèm với nhiều cấp độ để bạn có thể chơi mộtmứcđộ phù hợp với khả năng toán học của bạn, và là thú vị và phùhợpvới mọi lứa tuổi! Bạn có thể chơi ở dễ dàng, cứng hoặc miễn phíchếđộ chơi và mọi chế độ hoạt động cho phù hợp và có thời giangiớihạn khác nhau để hoàn thành các câu hỏi. Ví dụ trong chế độdễdàng, bạn có 20 giây để hoàn thành một số tiền nhưng trong chếđộcứng bạn chỉ có 10 giây. Nếu bạn muốn tìm hiểu và phân tích cáckỹnăng toán học của bạn như bạn chơi, sau đó bạn có thể lựa chọnchếđộ miễn phí mà không có bất kỳ giới hạn thời gian cho việchoàntiền.Ứng dụng này được thiết kế với các đối tượng mục tiêu trongtâmtrí và cung cấp một cách dễ dàng và đơn giản để nâng cao kỹnăngtoán học của bạn với các bài tập toán học tinh thần vui vẻ.Ứngdụng này là lý tưởng cho các sinh viên để tăng cường kỹ năngtoánhọc của họ.Vì vậy, tải về ứng dụng này ngay bây giờ và nâng cao kỹ năngtoánhọc của bạn!Hãy sử dụng đầy đủ các dịch vụ trò chơi của Google như lưutrữđám mây, Leaderboard và thành tích.Chúng tôi hy vọng ứng dụng này sẽ giúp bạn trở thành một bậcthầytoán!Great game to improveyourmath skills! Do Maths is a mind game developed by Hoang QuocTuanhelp to improve your math skills. It is one of themathematicalpuzzle game best available Android and supports allpopular mobiledevices.Do Maths involves simple mental math games and have some gameinthis app. For example, in one game you just have to fitacalculation with numbers displayed on the top corner. Forinstance,if it displays 18 then you must choose a calculation fromtheoptions fit many options and makes 18, as 9 or 6 x 9 + 3.This game comes with multiple levels so you can play alevelconsistent with your mathematical ability, and is fun andsuitablefor all ages! You can play on easy, hard or free play modeand alloperating modes as appropriate and have different timelimits tocomplete the questions. For example in the easy mode, youhave 20seconds to complete some money but in hard mode you onlyhave 10seconds. If you want to find out and analyze your mathskills asyou play, then you can choose free mode without any timelimits forrefunds.This application was designed with the target audience inmindand provides a simple and easy way to improve your math skillswithexercises mental math fun. This application is ideal forstudentsto improve their math skills.So, download this app right now and improve your mathskills!Make full use of Google services, such as games of cloudstorage,Leaderboard and Achievements.We hope this app will help you become a math teacher!
Maths Fast 1.0 APK
Bạn có thể làm các phép tính toán nhanh?Hãykiểm tra tốc độ tính toán của bạn! Maths Fast sẽ giúp bạn cảithiệnkhả năng tính toán của bạn trong một cách tương tác vuinhộnnày.Maths Fast được thiết kế để kiểm tra nhanh như thế nào bộ nãocủabạn có thể tính toán và giải quyết các vấn đề toán học đơn giản.Nócó thể được dễ dàng để giải quyết các vấn đề toán học nhưngkhichúng tôi phải hoàn thành một loạt các vấn đề dưới một giớihạnthời gian sau đó não của chúng ta có nhiều khả năng để làmchonhững sai lầm. Trong trò chơi này, bạn sẽ được hỏi một vấn đềđơngiản như là "2 + 3 = 5 'và sau đó bạn phải trả lời thật vềFalse.Bạn có 20 giây để hoàn thành 10 vấn đề, vì vậy hãy kiểm tranhanhnhư thế nào bạn đang ở việc giải quyết các vấn đề toán học!Tính năng bao gồm:- Một người chơi lựa chọn trò chơi- Lưu điểm Single player của bạn trên Leaderboard- Thực hiện khoảng 30 thành tựu- Lưu tất cả các điểm trò chơi của bạn và dữ liệu cấp trêncủaGoogle Cloud máy chủ do đó, nếu bạn muốn chơi trên nhiều thiếtbị,điểm số của bạn sẽ vẫn như cũ- Bạn có thể so sánh các kỹ năng toán học của bạn với bạn bè vàgiađình của bạn thông qua các chức năng multiplayer di động- Thời gian thực nhiều trò chơi có thể được chơi trực tuyến- Bạn cũng có thể mời bạn bè của bạn để thử thách kỹ năng toánhọccủa họ hoặc chọn nhanh game và ứng dụng sẽ tự động chọn một cầuthủngẫu nhiên cho bạn để thách thứcLợi ích:- Thưởng thức một giao diện người dùng tương tác và vui vẻ.- Chứng tỏ kỹ năng toán học của bạn để bạn bè trên khắpthếgiới- Nếu các kỹ năng toán học của bạn là yếu sau đó mặc dù trò chơinàybạn có thể cải thiện chúng- Có vui chơi với bạn bè và gia đình- Nâng cao toán học tâm thần của bạnLàm thế nào để chơi:1. Single Player: Bạn có 20 giây để giải quyết 10 vấn đề toánhọcđơn giản. Sau khi bạn đã hoàn thành một cấp độ, cấp độ tiếp theosẽkhó khăn hơn nhưng thời gian cũng tăng. Một câu trả lời saicónghĩa là trò chơi trên!2. Player 1 Vs. Thủ 2: Trong nhiều tùy chọn này bạn có thểchơivới bạn bè hoặc gia đình của bạn trên một thiết bị duynhất.3. Online Battle: Các tùy chọn nhiều thời gian thực - vàotùychọn này bạn có thể mời bạn bè Google Plus của bạn để chơi vớibạnhoặc chọn tùy chọn trò chơi nhanh nơi ứng dụng sẽ tự động chọnmộtcầu thủ cho bạn.Với phần chơi mạng, bạn và người chơi đối diện được hỏi 10 câuhỏingẫu nhiên và bất cứ ai trả lời nhanh nhất được quan điểm. Nếubấtcứ ai đưa ra một câu trả lời sai thì một điểm được khấu trừ.You can doquickcalculations? Please check your computing speed! Fast Mathswillhelp you improve your computing capabilities in a funinteractiveway of this.Fast Maths is designed to test how fast your brain can calculateandsolve simple math problems. It may be easier to solvemathematicalproblems, but when we have completed a series ofproblems under atime limit after which our brains are more likelyto make mistakes.In this game, you will be asked a simple questionsuch as "2 + 3 = 5'and then you have to answer is False. You have20 seconds tocomplete 10 issue, so please check How fast you areat solving mathproblems!Features include:- A choice of game players- Save your points Single player on the Leaderboard- Perform 30 achievements- Save all your game point and level data on Google's Cloudserversso if you want to play on multiple devices, your score willremainthe same- You can compare your math skills with friends and family viayourmobile multiplayer features- Real-time multiplayer game can be played online- You can also invite your friends to test their math skillsorchoose fast game and application will automatically select arandomplayer for you to challengeBenefit:- Enjoy an interactive user interface and fun.- Demonstrate your math skills to friends around the world- If your math skills are weak then even though this game youcanimprove them- Have fun with friends and family- Improve your mental mathHow to play:1. Single Player: You have 20 seconds to solve 10 simplemathproblems. After you have completed a level, the next level willbemore difficult, but time is also increased. A wrong answermeansgame over!2. Player 1 Vs. Player 2: In many options you can playwithfriends or your family on a single device.3. Online Battle: The optional real-time - at this option youcaninvite friends to your Google Plus to play with you or quickgameoption where the application will automatically select aplayer foryou .With online play, and the player opposite you asked 10randomquestions and whoever fastest answer is perspective. Ifanyonegives a wrong answer, one point is deducted.

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value