1.0 / August 26, 2014
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Aplikacja Be Inspired 365 to prozdrowotna aplikacja mobilnadedykowana firmom, które chcą zatroszczyć się o zdrowie i dobresamopoczucie swoich pracowników. Dzięki aplikacji wszyscyużytkownicy dzielą się między sobą poradami, uporządkowanymi wczterech kategoriach: zdrowie, dieta, sport i umysł. Każdypracownik, bazując na własnym doświadczeniu, może inspirowaćwspółpracowników do dbania o siebie i poświęcenia większej uwagiswoim potrzebom.Baza porad jest unikalna dla każdej firmy, ponieważjest tworzona przez pracowników organizacji, chcących dzielić sięmiędzy sobą wskazówkami i dobrymi radami. Istnieje równieżmożliwość przygotowania indywidualnej bazy dla każdej firmy, abyprzyniosła jak najwięcej korzyści zatrudnionym. Dodatkowo każdyużytkownik ma możliwość stworzenia swojej własnej bazy ulubionychporad - łatwiej będzie mógł trafić do tych, które inspirują gonajbardziej.Dzięki regularnym przypomnieniom, porady szybko stająsię nawykiem, użytkownicy są zdrowsi, lepiej się czują, przez co sąbardziej zaangażowani i efektywni w pracy. Poświęcając uwagę swoimpotrzebom mogą uniknąć późniejszych dolegliwości związanych zprowadzonym trybem życia oraz dłużej cieszyć się dobrymsamopoczuciem i zdrowiem.Sprawdź jak proste może okazać sięwprowadzenie pozytywnych nawyków do codziennego życia z aplikacjąBe Inspired 365.Jeśli chcesz, by aplikacja zaczęła działać w Twojejfirmie - zacznij od kontaktu z nami, indywidualnie dopasujemy jejzawartość dla Twojej organizacji.Application Be Inspired 365 is apro-health mobile application dedicated to companies that want totake care of the health and well-being of their employees. Withthis application, all users share each other advice, orderly infour categories: health, diet, sports and mind. Every employee,based on their own experience, can inspire co-workers to take careof themselves and devote more attention to your needs.Database oftips is unique to each company, as it is created by employees ofthe organization, who want to share with each other tips and goodadvice. There is also the opportunity to prepare an individualbasis for each company to bring the most benefit employees. Inaddition, each user can create their own database favorite tips -it would be good to get to those that inspire him the most.Withregular reminders, tips fast becoming a habit, users are healthier,feel better, which makes them more engaged and effective at work.Devoting attention to your needs can avoid later problems relatedto lifestyle and run longer to enjoy well-being and health.See howeasy it can be to introduce positive habits into everyday life withthe application Be Inspired 365.If you want your application towork in your company - start contact us individually will match thecontent for your organization.

App Information Be Inspired 365

 • App Name
  Be Inspired 365
 • Package Name
  com.workmed.beinspired365
 • Updated
  August 26, 2014
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Workmed
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Workmed Show More...

Be Inspired 365 1.0 APK
Workmed
Aplikacja Be Inspired 365 to prozdrowotna aplikacja mobilnadedykowana firmom, które chcą zatroszczyć się o zdrowie i dobresamopoczucie swoich pracowników. Dzięki aplikacji wszyscyużytkownicy dzielą się między sobą poradami, uporządkowanymi wczterech kategoriach: zdrowie, dieta, sport i umysł. Każdypracownik, bazując na własnym doświadczeniu, może inspirowaćwspółpracowników do dbania o siebie i poświęcenia większej uwagiswoim potrzebom.Baza porad jest unikalna dla każdej firmy, ponieważjest tworzona przez pracowników organizacji, chcących dzielić sięmiędzy sobą wskazówkami i dobrymi radami. Istnieje równieżmożliwość przygotowania indywidualnej bazy dla każdej firmy, abyprzyniosła jak najwięcej korzyści zatrudnionym. Dodatkowo każdyużytkownik ma możliwość stworzenia swojej własnej bazy ulubionychporad - łatwiej będzie mógł trafić do tych, które inspirują gonajbardziej.Dzięki regularnym przypomnieniom, porady szybko stająsię nawykiem, użytkownicy są zdrowsi, lepiej się czują, przez co sąbardziej zaangażowani i efektywni w pracy. Poświęcając uwagę swoimpotrzebom mogą uniknąć późniejszych dolegliwości związanych zprowadzonym trybem życia oraz dłużej cieszyć się dobrymsamopoczuciem i zdrowiem.Sprawdź jak proste może okazać sięwprowadzenie pozytywnych nawyków do codziennego życia z aplikacjąBe Inspired 365.Jeśli chcesz, by aplikacja zaczęła działać w Twojejfirmie - zacznij od kontaktu z nami, indywidualnie dopasujemy jejzawartość dla Twojej organizacji.Application Be Inspired 365 is apro-health mobile application dedicated to companies that want totake care of the health and well-being of their employees. Withthis application, all users share each other advice, orderly infour categories: health, diet, sports and mind. Every employee,based on their own experience, can inspire co-workers to take careof themselves and devote more attention to your needs.Database oftips is unique to each company, as it is created by employees ofthe organization, who want to share with each other tips and goodadvice. There is also the opportunity to prepare an individualbasis for each company to bring the most benefit employees. Inaddition, each user can create their own database favorite tips -it would be good to get to those that inspire him the most.Withregular reminders, tips fast becoming a habit, users are healthier,feel better, which makes them more engaged and effective at work.Devoting attention to your needs can avoid later problems relatedto lifestyle and run longer to enjoy well-being and health.See howeasy it can be to introduce positive habits into everyday life withthe application Be Inspired 365.If you want your application towork in your company - start contact us individually will match thecontent for your organization.
Loading...