1.3 / March 27, 2017
(3.8/5) (322)
Loading...

Description

İlk başta bebek bakımı özellikle yeni anne babalar için oldukça zorolabiliyor. Bir sürü soru işareti ve bir sürü bilinmeyen varçünki.Bir de tabii uzun, yorgun, uykusuz geceler üzerine ekleniyoryorgunluğun.Ama merak etmeyin kısa süre içinde bebeğinizikeşfetmeye başlarsınız ve soru işaretleri yavaş yavaş ortadankalkar.Ġlk başta asla altından kalkılamayacak gibi gelen işlerkolayca yapılmaya başlar.Bebeğinizin sesi kulağınıza müzik olarakgelir.Bu kitapçık bebeğinizin kullanma kılavuzu olmayı amaçlamıyorancak hem inanılmaz keyifli hem de oldukça zor olan yenidoğandöneminde işinizi biraz kolaylaştırmak,içinizi biraz rahatlatmak vekendinize güveninizi arttırmak niyetiyle yazıldı.Yenidoğan hakkındaokumak son derece önemli ancak bebek doğduktan sonra pek çok annebabanın uzun uzadıya okuyacak kadar enerjisi ve fırsatıolamıyor.Hamilelik dönemi yenidoğanla ilgili okuma yapmak için çokiyi bir dönem.Hamilelikte bol bol okuyan anne bebek doğduktan sonrada kolayca bilgilerini pekiştirebilir.Bu rehberde doğumdan bebekbakımına ve yenidoğanın muayenesinden sık görülen hastalıklarakadar ilginizi çekeceğini düşündüğüm konular üzerindedurduk.Yararlı olabilmesini umuyorum. Uygulama ücretsizdir veinternet gerektirmez.Gözleri yormaması için gece modu eklendi.Atfirst, babysitting can be quite difficult, especially for newparents. A lot of question marks and a lot of unknown çünki.b is ofcourse a long, tired, sleepless nights on, you begin to discoveryour baby soon, do not worry Adding yorgunluğun., and questionmarks gradually disappear kalkar.ġlk under never particularly asunmanageable that works easily of the mill in the sound of yourmade to başlar.bebeği be music to your ears booklet is not intendedto be a manual of your baby, but both incredibly enjoyable and alsovery difficult in the newborn period to facilitate a little bit toyour work, to relieve a bit of your house and written with theintention to increase your self-confidence.After birth the newbornread about extremely important, but the baby Many parents at lengthread enough energy and opportunity olamıyor.hamilelik term newbornso read very good dönem.hamilelik in plenty to read about after themother the baby is born can consolidate information easily.In thisguide the birth of newborn baby care and examination, we stand onthe issues that I think will be of interest as the commondiseases.I hope to be useful. The application is free and does notrequire internet.easy on the eyes for added night mode.

App Information Bebek Bakım Rehberi

 • App Name
  Bebek Bakım Rehberi
 • Package Name
  com.bebek.ytech
 • Updated
  March 27, 2017
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  yTech
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

yTech Show More...

Dua Rehberi 2.0 APK
yTech
Günlük hayatımızda her an yanımızda bulunması gereken ve kolayezberlenebilen kısa dualar. Manevi bir huzur elde etmek isteyen herMüslümanın dilinden düşürmemesi gereken dualar ve Türkçeanlamları.İnternet bağlantısı gerektirmez.Should be present inevery moment of our daily lives, and easy ezberlenebilen shortprayers with us. Every Muslim who wants to achieve spiritual peaceand prayers to impair the Turkish meanings of the language.Internetconnection is required.
Digital Painting 1.4 APK
yTech
Tutorials reveals the digital painting techniques with a step bystep walk through including images for each stage and layersettings. Photoshop based tutorials but you can use same techniqueson Sai and other applications.No internet connection needed.
3ds Max Tips&Tricks 1.6 APK
yTech
Very useful tips and tricks for 3ds Max users.Includes many tips and tricks for speed up your modelling andanimation time. You can searh any term or word in program.BasicsModellingLight and CameraModifiersAnimationMaxscriptShortcuts List
Bodybuilding 1.4 APK
yTech
Basic bodybuilding exercises categorised and explained by animatedgifs.Shows the correct workout for training. Swipe images for newones.No internet connection needed.
Kurandan Dualar 1.1 APK
yTech
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alınan bu dualar Cenâb-ı Hakk'ınöğrettiği dualardır. Bunlar, peygamberlerin ve onlarınzamanlarındaki bazı müminlerin yaptığı, kabul edilmiş dualardır.Allah dualarımızı kabul eylesin.Arama motoru mevcuttur. Kuran'daki surelerin sıralanışına görelistelenmiştir.İnternet olmadan da çalışabilir.Ourcompetitors Almighty Quotes taken from The Holy Quran teaches thatAllah Almighty prayers are prayers. These are some of the prophetsand believers made their time, prayers are accepted.Eylesin Allah accept our prayers.Search engine site. Are listed according to the order of theKoran.It can also work without the Internet.
Peygamberler Tarihi 2.3 APK
yTech
Uygulamamız 400 000 den fazla download yapmıştır."Ey Muhammed! Andolsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onlarınkimini anlattık, kimini de anlatmadık." (Mümin suresi: 78)Kuran vesünnet ışığında adları sıkla anılan peygamberlerin hayatı buuygulamada bir araya getirildi. Sade ve hızlı menü, Gündüz yüksekışıkta okumak için gündüz modu ve gözü yormayan gece modueklendiOur application has more than 400 000 download free."OMuhammad! And it is, we have sent many prophets before you. We tellthem who you, who also was not explained." (Mümin duration: 78)Inthe light of Quran and Sunnah names of prophets mentioned in thelife of cyclin it has been brought together in thisapplication.Simple and quick menu, day by day mode to read in highlight and easy on the eyes at night was added mode
Sahabelerin Hayatları 1.8 APK
yTech
“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensarile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razıolmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. (Tövbe,100)”Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar vesıkıntılar çekerek, tek olan doğrunun yani İslam'ın yayılması vegelişmesinde malları ve canları ile mücadele eden mübarekinsanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur. Sahabelerin öndegelen isimlerinden kırkın üzerinde sahabenin hayatı ve bize yolgösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekildeanlatılmıştır.Hayat-üs Sahabe günümüze ışık tutacak biruygulama."(Islamic religion in taking) to the front of the firstemigrants and Ansar them with beauty, those subject to thereeither, that Allah is pleased with them, they are also God arepleased. (Repentance, 100) "The Prophet (peace be upon him) sawgreat sacrifices and hardships, pulling the line, so that thespread of Islam and the development of a single goods and blessedthe lives of people who are struggling with their souls are thosein our application. Companions of the Companions over forty leadingfigure in the stories of his life and show us the way of life isdescribed broadly.Life-base Companions to shed light on the presentapplication.
Alkaline Food Chart 1.7 APK
yTech
Really extented guide for alkaline or ph diet. List of foodsBreadCondimentsDairyDrinksOilsFruitsGrainsSeeds VegetablesSweetsRootsNutsMeat and fishesThis chart is based on the resulting pH"ash" of foods after digestion. This is the reading you should goby when alkalizing foods for your body.
Loading...