25.0 / May 24, 2018
(4.2/5) (317)
Loading...

Description

Inginkah anda membaca Berita Malaysia terbaru kegemaran anda didalam satu tempat. Anda harus menggunakan APLIKASI INI !! Kamimenyenaraikan hampir 40 LINK / PAUTAN akhbar berita malaysia dalam5 bahasa utama iaitu Bahasa Malaysia , Bahasa Jawi, Bahasa Cina,Bahasa India, Bahasa Inggeris dan akhbar politik Malaysia. SemogaBermanfaat.BERIKUT ADALAH CIRI - CIRI TAMBAHAN APLIKASI INI:1)Sekarang, anda sudah boleh SHARE / SEND info melalui facbook,Twiter, Email, MMS dan lain - lain lagi2) Anda boleh merakam danberkongsi rakaman anda di mana mana3) Anda boleh mengimbas danberkongsi Kod QR4) Anda boleh mengimbas Kod Bar5) Anda bolehmenulis dan menyimpan nota6) Fungsi "Countdown Timer" untuk Tahun20197) Peta ringkas Malaysia8) Fungsi Tanda Tangan Digital9)Koleksi Kata Hikmah dan Motivasi10) Sejarah ringkas Malaysia11)Fakta Malaysia yang menarik12) Koleksi resepi masakan yang sedapbetul13) Senarai nombor telefon penting, untuk hal - halkecemasan14) Maklumat cuti sekolah dan cuti umum 2018 di seluruhnegara15) Fungsi Target / Goal trackerdan banyak lagi..Jikaterdapat sebarang komen / cadangan / bantahan terhadap isikandungan akhbar online tersebut, sila hubungi langsung ke pihak -pihak akhbar berkenaan.Jika terdapat sebarang komen / cadangan /bantahan terhadap aplikasi ini, sila hubungi kami.DISCLAIMER:Allthe news information link in this app belongs to the respectivenews channel. We do not have any affiliation with them. We onlybuilt simple app that make it easier for you to view all the newsfrom various newspapers / magazines in Malaysia easily.MogaBermanfaat..Terima kasih.Do you want to read the latest news onyour favorite Brazil in one place. You should use THIS APPLICATION!! We made a list of nearly 40 LINKS / LINKS malaysia newsnewspaper in 5 languages, namely Bahasa Malaysia, Jawi, Chinese,Indian, English and Malaysian political newspaper. HopefullyHelpful.THE FOLLOWING IS A FEATURE - ADDITIONAL FEATURESAPPLICATIONS:1) Now, you can already SHARE / SEND info throughfacbook, Twitter, Email, MMS and other - other again2) You canrecord and share your recordings in any3) You can scan and share QRcodes4) You can scan the barcode5) You can write and save notes6)The "Countdown Timer" for 20197) Maps brief Malaysia8) FunctionDigital Signatures9) Collection of Words of Wisdom andMotivation10) A Short History of Malaysia11) Malaysia interestingfacts12) Collection of yummy recipes right13) A list of importantphone numbers, for this - the emergency14) Information on schoolholidays and public holidays in 2018 in the whole country15) TheTarget / Goal trackerand many more..If there are any comments /suggestions / objections to the content of the online newspaper,please contact directly to the parties - the newspaper.If there areany comments / suggestions / objections to this application, pleasecontact us.DISCLAIMER:All the news information links in this appbelongs to the respective news channel. We do not have anyaffiliation with them. We only built simple app that make it easierfor you to view all the news from various newspapers / magazines inMalaysia easily.Moga Helpful ..Thank you.

App Information Berita Malaysia Terkini 2018

 • App Name
  Berita Malaysia Terkini 2018
 • Package Name
  com.greatestwebapp.beritamalaysia
 • Updated
  May 24, 2018
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  25.0
 • Developer
  Lizdin Enterprise
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Lot 375, Nombor 4A, Jalan Melati, Off Jalan Changkat, Kampung Simpang Tiga, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 • Google Play Link

Berita Malaysia Terkini 2018 Version History

Select Berita Malaysia Terkini 2018 Version :
 • 11.0 (11)
 • Berita Malaysia Terkini 2018 11.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/31
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 12.4 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: dbc15f99e7a3479752c50c61a812f56a6658ac0f
  APK Signature: 9edf7fe12ed2a2472fb07df1e398d1039b9d2f5d

Lizdin Enterprise Show More...

KAD HARI RAYA AIDILFITRI 2018 18.0 APK
Dapatkan 60 ++ koleksi kad hari raya aidilfitri sekarang. Percumadan anda tidak perlukan sebarang talian Internet untuk melihatkoleksi kad raya ini. Anda juga boleh menghantar kad - kad raya inikepada kawan - kawan anda dengan mudah.KELEBIHAN - KELEBIHANAPLIKASI INI:1) Penambahan fungsi template kad raya. Anda tidakperlukan sambungan internet untuk membaca senarai kad dan andaboleh juga menghantar kad raya ini kepada rakan - rakan anda yanglain2) Game Baling2 comel3) Goal Tracker4) Countdown Idulfitri20185) Kalendar offline6) Tanda tangan digital7) Anda boleh simpannota dengan mudah8) Barkod Scanner9) QR Kod Scanner10)ScoreboardINFO APLIKASI INI:Sebarang permasalahan berkaitanaplikasi ini, emailkan kepada kamiTERIMA KASIH.Get 60 ++ collectionHari Raya Aidilfitri Card now. Free and you do not need anyInternet connection to view card collection this election. You canalso send a card - this election cards to friends - your friendseasily.ADVANTAGES - BENEFITS OF APPLICATIONS:1) Adding a templatefunction cards. You do not need an Internet connection to read thelist of cards and you can also send a card to a friend thiselection - your other friend2) Game Baling2 cute3) Goal Tracker4)Countdown Eid 20185) Calendar offline6) Digital signatures7) Youcan save your notes easily8) Barcode Scanner9) QR Code Scanner10)ScoreboardINFO APPLICATIONS:Any problems related to thisapplication, email usTHANK YOU.
RESEPI KEK COKLAT KUKUS SEDAP 2019 20.0 APK
Jom cuba Resepi Kek Coklat Kukus yang paling sedap sekali ! Andapasti tak menyesal mencubanya. Apa lagi ? Jom Try :-) Ada banyakvariasi, ada yang jenis moist / lembap dan ada juga yang jenis kekcoklat kukus mudah aje. Semoga bermanfaat. Ciri - ciri aplikasi ini: 1) Anda TIDAK PERLUKAN TALIAN INTERNET untuk mencuba info resepiini. UPDATE 10.0 - KEMASKINI HEBAT -Banyak penambahbaikan seperti:1) Fungsi Nota 2) Permainan memori 3) Pengimbas barkod 4) PengimbasQR kod 5) Goal Tracker 6) Magic Gambar 7) Tanda Tangan Digital 8)Gambar ke PDF 9) SMS dalam aplikasi 10) Scorecard dan banyak lagiSemoga bermanfaat :-) Segala info / soalan / cadangan / bantahan ,sila kemukakan kepada kami Kami hargai setiap cadangan anda Terimakasih.. Let's try the most delicious Cheese Chocolate Recipe! Youdefinitely do not regret trying it out. What else ? Jom Try :-)There are many variations, some are moist / damp and there are alsosome types of steamed chocolate soup. Hopefully useful. Features ofthis app: 1) You DO NOT NEED INTERNET QUOTES to try this recipeinfo. UPDATE 10.0 - GREAT UPDATING -Many improvements like: 1) NoteFunction 2) Memory game 3) Barcode scanner 4) QR code scanner 5)Goal Tracker 6) Magic Pictures 7) Digital Signature 8) Image to PDF9) In-app SMS 10) Scorecard and many more Hopefully useful :-) Anyinfo / question / suggestion / strike, please submit to us Weappreciate your every suggestion Thank you..
Funny Punjabi Jokes 2017 15.0 APK
Get 70 funniest Punjabi Jokes in one app. Funny and hilarious.Start your day with a smile.We will constantly add new jokes and wehope to make it to more than 1000 punjabi jokes.We are really happyin building this app and we hope to share the joyous benefit ofPunjabi jokes to the world.Be happy and cherish laughter more. Ifyou have any complaint / suggestion / feedback, please email to us:-)We really appreciate it.We hope this app will surely enlightenyour day :-)
AYAT AYAT JIWANG CINTA 2017 14.0 APK
Kami menyediakan pelbagai koleksi ayat ayat jiwang cinta yang khasuntuk kekasih dan sahabat anda. Lepaskan rindu anda dengan aplikasiini. Terdapat juga ayat lucu dan juga yang dalam english. Semogaaplikasi ini dapat menghiburkan andaSemoga bermanfaatWe provide awide collection of verses jiwang a special love for your lover andbest friend. Miss miss you with this application. There are alsosigns that funny and also in Bahasa Inggeris. Hopefully this appcan entertain youHopefully useful
PERIBAHASA MELAYU LENGKAP 16.0 APK
Ingin mendapatkan koleksi Peribahasa Melayu yang lengkap? Disinijawapannya. Kami menyediakan hampir 700 koleksi peribahasa melayuuntuk anda. Semoga ia bermanfaat, insyaallah.KELEBIHAN - KELEBIHANAPLIKASI INI:1) Anda tidak perlukan sambungan internet untukmelihat / membaca / menghafal koleksi peribahasa ini.2) Anda bolehmencari peribahasa yang anda ingini dengan fungsi "CARI"3) Andaboleh simpan nota dengan mudah4) Anda boleh rakam suara anda denganmudah5) Ada countdown timer untuk Tahun Baru 2018Banyak ciri - ciribaru seperti1) Pengimbas QR kod2) Permainan baling - baling3)Permainan memori4) Goal Tracker5) SMS di dalam aplikasi6) PengimbasBarkod7) Scoreboard8) Kalendar9) Kesan gambar khas10) Fungsi tandatangandan banyak lagiINFO APLIKASI INI:1) Sebarang permasalahanberkaitan aplikasi ini, emailkan ke [email protected]) Andaada bantahan berkenaan penggunaan informasi / lirik / gambar didalam aplikasi ini? Emailkan ke [email protected] Semogabermanfaat.Want to get a complete collection of Malay proverb? Herethe answer. We provide nearly 700 Malay proverb collection for you.Hopefully it will be useful, God willing.ADVANTAGES - APPLICATIONSADVANTAGES:1) You do not need an internet connection to view / read/ memorize this proverb collection.2) You can find a proverb youwant with the function "SEARCH"3) You can save your notes easily4)You can easily record your voice5) There is a countdown timer forthe New Year 2018Many features - new features such as1) Scanner QRcode2) Games handball - handball3) Memory Game4) Goal Tracker5) SMSin the application6) Barcode Scanner7) Scoreboard8) Calendar9)special photo effects10) The signatureand many moreINFOAPPLICATIONS:1) Any issues relating to this application, email itto [email protected]) You have objections regarding the useof information / lyrics / pictures in this application? Email [email protected] useful.
Simple Myanmar Map Offline 18.0 APK
Get Myanmar map application here. It is a simple but POWERFUL andinformational map of Myanmar that can be view offline easily. Youcan also zoom in to view it in details. It shows map of everystates and divisions in Myanmar.List of places that itscover:Kachin stateKayah stateKayin stateChin stateMon stateRakhinestateShan stateYangon divisionMandalay divisionSagaingdivisionMagway divisionBago divisionAyeyarwaddydivisionThanintharyi divisionIt also cover recreational / touristattraction places such as Kyaikhtiyo , Ngapali beach , Mrauk U andInle map :-)We also add a lot of beneficial features that we thinksuitable for tourists and locals such as:1) Myanmar information andhistory2) Useful emergency telephone number 3) Foreign embassyaddress , website , email and phone number in Myanmar4) 14 traveltips for your journey here5) The do's and don't when arriving andventuring in this beautiful country6) 10 list of traditional foodsyou should try7) Simple information about the culture of Myanmarnation8) List of places that suitable for Eco-tourism9) Addition offestivals that happen here every year10) List of religions thatbeing embrace by local11) Have any complaint? You can contactrelevant body / organization hereWe have also added a lot of greatand useful features such as:1) QR Scanner2) Throwing game3) Memorygame4) Magic picture effect5) Voice recorder6) Offline calendar7)Goal Tracker8) Note9) Barcode Scanner10) Digital signature11)Boxing Scoreboard12) Golf scoreboard13) New Year 2017 countdownandmany more :-)Hope you enjoy itWe hope that the development of thissimple app will help a lot of people tremendouslyWe really enjoymaking this app :-)Any feedback, please email to usWe appreciateyour feedback.
RESEPI KEK RED VELVET BEST 2019 16.0 APK
Jom Cuba Resepi Kek Red Velvet paling sedap di Malaysia :-) Pastimenyelerakan . Semoga bermanfaat. Ciri - Ciri aplikasi ini : 1)Anda TIDAK PERLUKAN TALIAN INTERNET untuk mencuba info resepi ini.2) Resepi yang pasti menggiurkan anda untuk mencubanya. Antaranyaadalah seperti resepi kek red velvet cupcake dan banyak lagi :-)Segala info / soalan / cadangan / bantahan , sila kemukakan kepadakami Kami hargai setiap cadangan anda Terima kasih.. Let's Try TheBest Red Velvet Cake Recipe in Malaysia :-) It's definitelyappetizing. Hopefully useful. Features - Features of this app: 1)You DO NOT NEED INTERNET QUOTES to try this recipe info. 2) Therecipes are sure to tempt you to try it. Among them are like redvelvet cake cupcakes and more :-) Any info / question / suggestion/ strike, please submit to us We appreciate your every suggestionThank you..
PANTUN HARI RAYA 2018 16.0 APK
Dapatkan 70 ++ koleksi pantun hari raya yang hebat. Hantarkankepada kawan - kawan anda sekarang! Semoga sambutan hari rayaaidilfitri 2018 ini akan menjadikan anda insan yang hebat dunia danakhirat.*ADA FUNGSI STICKERS yang hebatINFO HARI RAYA:Hari RayaAidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebutjuga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah, dan HariLebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang dirayakanoleh umat Islam di seluruh dunia tidak kira bangsa sama ada Arab,Inggeris, Melayu, India-Muslim, Cina-Muslim dan lain-lain bangsa diseluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya bulanRamadhan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengantekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam,selain Hari Raya Korban.Hari Raya Puasa bermula melalui dua cara;iaitu melalui rukyah (melihat anak bulan) ataupun secara hisab(kiraan). Sekiranya melalui rukyah, apabila anak bulan kelihatan,ini menandakan bermulanya bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalamTakwim Hijrah Islam. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan olehpegawai bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib dibeberapa tempat strategik.KELEBIHAN - KELEBIHAN APLIKASI INI:1)Anda tidak perlukan sambungan internet untuk membaca senarai pantunhari raya ini.2) Anda boleh simpan nota dengan mudah3) Adacountdown timer untuk Hari Raya Aidilfitri 20184) Anda boleh hantarpantun raya ini melalui email, facbook, twiter dan macam - macamlagi kepada rakan - rakan anda.INFO APLIKASI INI:Sebarangpermasalahan berkaitan aplikasi ini, emailkan kepada kamiGet 70 ++poetry collection of the great day. Send it to your friends - yourfriends now! May the celebration of Hari Raya Aidilfitri 2018 willmake you a great human world and the hereafter.* NO FUNCTION greatSTICKERSINFO FEAST:Eid is celebrated on the 1st of Shawwal inHijri. The festival is also known as Hari Raya Puasa, Eid Fitr andEid days. Eid is a festival celebrated by Muslims all over theworld regardless of race either Arabic, English, Malay, Indian,Muslim, Chinese, Muslim and other peoples around the world Muslimsto mark the end of Ramadan in which people Islam has undergonefasting diligently. It is one of the two biggest festival forMuslims, in addition to the Feast of Sacrifice.Hari Raya Puasastarting in two ways; namely through rukyah (see the moon) or bycalling (counting). If by rukyah, when the moon is visible, thismarks the beginning of the month of Shawwal, the 10th month in theIslamic calendar Islam. In Malaysia, the moon will be observed bythe officer on duty in the afternoon until dusk at severalstrategic points.ADVANTAGES - BENEFITS OF APPLICATIONS:1) You donot need an Internet connection to read the list of rice thisfeast.2) You can save your notes easily3) There is a countdowntimer for the Hari Raya Aidilfitri 20184) You can submit this poemhighway via email, facbook, tweeters and kind - of another friend -friends.INFO APPLICATIONS:Any problems related to this application,email us
Loading...