1.4 / October 13, 2018
(4.8/5) (6)
Loading...

Description

Berkcan bir sabah uyandığında kendini bilgisayar oyununiçindebuldu. Kurtarılmak için sana ihtiyacı var !! Bu oyunu altederekona özgürlüğünü ver. Sadece 2 bölüm var.Puan sistemi yok.Devamıgelicek. Gelmeyedebilir. Düşmanlarını yen. Mücadele et. Buoyunuoynamalısın. Berkcan woke up one morning and found himself inacomputer game. He needs you to be saved !! Give him your freedombydefeating this game. There are only 2 sections. We'il have more.Itmay never came. Defeat your enemies. Fight. You have to playthisgame.

App Information Berkcan - Aksiyon Oyunu

 • App Name
  Berkcan - Aksiyon Oyunu
 • Package Name
  com.swallowapps.berkcan
 • Updated
  October 13, 2018
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Swallow Apps
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Swallow Apps Show More...

Kayu Oyunu Balon Patlatma 1.1 APK
Swallow Apps
Kayu oyunu tamamen çocuklar için hazırlanmış basit ve eğiticibiroyundur. Kayu ile birlikte balonları patlatarak seviyeatlayın.Çocuk kanalının en çok sevilen çizgi film olan Kayu oyunuşimditelefonunuzda. Her yaştan insanın oynayabileceği bu eğlenceliKayuoyunu diğer oyunlar arasında ilk sırada kendine yer buluyor.Kayuçizgi filmlerinden esinlenerek hazırlanan oyun ileçocuğunuzlaberaber İnternetsiz güzel vakit geçirebilirsiniz. Oyunda8 renkbalon bulunmaktadır. Kayu oyununun amacı balon patlatarakseviyeatlamak ve çocukların renkleri öğrenmesini sağlamaktır. Kayuilemaceraya başla. Kayu oyunu tamamen ücretsiz veİnternetsizdir.Gönül rahatlığı ile kayu oyununu indirebilirsiniz.Kayu game is asimple and educational game prepared completely forkids. Skip theballoons together with Caillou. Kayu is the mostpopular cartoon ofthe children's channel, now on your phone. Thisfun arcade gamewhere people of all ages can play is the first placeamong othergames. Inspired by Kayu cartoons, you can have a goodtime withyour child. There are 8 color balloons in the game. Thegoal of thegame is to skip the balloon level and to help childrenlearncolors. Start your adventure with Caillou. Kayu game iscompletelyfree and without internet. You can download kayu gamewith peace ofmind.
Berkcan - Aksiyon Oyunu 1.4 APK
Swallow Apps
Berkcan bir sabah uyandığında kendini bilgisayar oyununiçindebuldu. Kurtarılmak için sana ihtiyacı var !! Bu oyunu altederekona özgürlüğünü ver. Sadece 2 bölüm var.Puan sistemi yok.Devamıgelicek. Gelmeyedebilir. Düşmanlarını yen. Mücadele et. Buoyunuoynamalısın. Berkcan woke up one morning and found himself inacomputer game. He needs you to be saved !! Give him your freedombydefeating this game. There are only 2 sections. We'il have more.Itmay never came. Defeat your enemies. Fight. You have to playthisgame.
Balloon Pop - Kids Game 1.7 APK
Swallow Apps
This Balloon Game contain tencolor.-red,white,black,orange,purple,yellow,green,blue,pink,brownParentcan teack colors this balloon pop game. With relaxing andenjoyingmusic you can calm your child. Balloon Pop is a simple andfullyentertaining game! Perfect Balloon Popping Game for toddlers,kids.babies, boys, girls, toddlers & adults. This kids balloonpopgame will keep your child entertained for hours. Enjoy the gameandplease leave some feedback so we can improve the game evenmore.Thanks!
Türkçe Eğitici Balon Oyunu 1.1 APK
Swallow Apps
Türkçe Eğitici Balon Oyunu Uygulama bebeğinizin ve çocuğunuzunelgöz koordinasyonunu, motor becerilerini, mantıksal düşünmesinivegörsel algısını geliştirmesine yardım edecektir. Eğiticiçocukoyunu tamamen Türkçedir. Çocukların renkleri görsel ve sesliolarakeğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlar. Türkçe çocuk oyunuilebalonları patlatarak renkleri öğretin. Bu eğitici oyun 8farklırenk içermektedir. Balonların hızı seviyeye göre artmaktadır.Oyunücretsizdir ve internet bağlantısı gerektirmez. Yaşlar: 2, 3,4yada 5 yas okul öncesi ve anaokulu çocukları. Bu uygulamayıheryastan çocuğunuz için indirebilirsiniz. Özellikle 3 yaş, 4 yaş,5yaş, 6 yaş, 7 yaş, ana sınıfı , 1. Sınıf 2. Sınıf, 3. Sınıf,4.Sınıf (Anasınıfı, Anaokulu, İlkokul) öğrenciler içingeliştirilmişeğitici bir oyundur. Turkish Educational Balloon GameTheapplication will help your child and your child develop handeyecoordination, motor skills, logical thinking and visualperception.Educational children's game is completely Turkish. Itallowschildren to learn colors in a fun and visual way. Teach kidsthecolors by blowing the balloons with the Turkish children'sgame.This educational game contains 8 different colors. The speedof theballoons increases according to the level. The game is freeanddoes not require internet connection. Ages: 2, 3, 4 or 5 yearsofpreschool and kindergarten children. You can download this appforevery child. Especially 3 years, 4 years, 5 years, 6 years,7years, master class, Grade 1 Grade 2, Grade 3, Grade4(Kindergarten, Kindergarten, Primary School) is an educationalgamedeveloped for students.
Maşa ile Koca Ayı Puzzle Oyunu 1.1 APK
Swallow Apps
Maşa ile koca ayı puzzle oyunları ile çocuğunuzla eğlencelivakitgeçirin. Bu oyun arkadaşlarına, Koca Ayı'ya ve kaplan,kurt,penguen, sincap gibi hayvan dostları ile Maşa'nınmaceralarınıtemel alan, sevilen çizgi dizinin karakterlerine yervermektedir.Maşa ve Koca Ayı eğitici oyunları 6 yaşından küçükçocuklarayöneliktir. Hem çocuklara hem de ailelerine yönelikeğitici birçizgi dizi olduğu için "Maşa ve Koca Ayı" tüm dünyadabir aileeğlencesi haline geldi. Maşa ve Koca Ayı çocuklaraeğlenceli vedahice bir yöntemle gerçek arkadaşlığı öğretiyor.Parçaları doğruyerleştirerek puzzle tamamlayın ve bölümleri geçin.Masa ile kocaayi Oyununun amacı çocukların görsel hafızasınıgeliştirmektir.Masa ile koca ayı ile maceraya başlayın. Masa ilekoca oyunlarıtamamen ücretsiz ve İnternetsiz. Gönül rahatlığı ileeğiticioyununu indirebilirsiniz. Have fun with your child withhusbandbear puzzle games with tongs. This play features thecharacters ofthe beloved cartoon series based on the adventures ofMasha, withfriends, Big Bear and tigers, wolves, penguins andsquirrels. Mashaand Big Bear educational games are for childrenunder 6 years old.Since it is an educational line for both childrenand theirfamilies, "Masha and the Big Bear" has become a family funall overthe world. The Masha and the Big Bear teach childrentruefriendship in a fun and ingenious way. Complete the puzzlebyplacing the pieces correctly and proceed to the sections. BigBearwith Table The aim of the game is to improve the visual memoryofchildren. Start the adventure with the husband bear with thetable.Table and husband games are completely free and withoutinternet.You can download the educational game with ease.
Niloya Balon Patlama Oyunu 1.2 APK
Swallow Apps
Balonları patlatarak seviye atlayın. Çocuk kanalının en çoksevilençizgi film olan Niloya oyunu şimdi telefonunuzda. Heryaştaninsanın oynayabileceği bu eğlenceli Niloya oyunu arasındailksırada kendine yer buluyor. Niloya çizgi filmlerindenesinlenerekhazırlanan oyun ile çocuğunuzla beraber İnternetsizgüzel vakitgeçirebilirsiniz. Oyunda 8 renk balon bulunmaktadır.NiloyaOyununun amacı balon patlatarak seviye atlamak veçocuklarınrenkleri öğrenmesini sağlamaktır. Niloya ve tospiklemacerayabaşla. Eğlenceli ve basit bir oyun. Niloya oyunu tamamenücretsizve İnternetsiz. Gönül rahatlığı ile niloyaoyununuindirebilirsiniz. Level up by exploding balloons. Niloya,the mostpopular cartoon of the children's channel, is now on yourphone. Itis the first place among the fun Niloya games that peopleof allages can play. Inspired by Niloya cartoons, you can have agoodtime together with your child. In the game there are 8colorballoons. The aim of Niloya Game is to level up by makingballoonsand to help children learn colors. Start the nile andtoppingadventure. Fun and simple game. The Niloya game iscompletely freeand without internet. You can download nilo gamewith ease.
Maşa ile Koca Ayı Balon Oyunu .1 APK
Swallow Apps
Maşa ile koca ayı oyunları ile çocuğunuza renkleriöğretirkeneğlenceli vakit geçirin. Bu oyun arkadaşlarına, KocaAyı'ya vekaplan, kurt, penguen, sincap gibi hayvan dostlarına bakanMaşa'nınmaceralarını temel alan, sevilen çizgi dizininkarakterlerine yervermektedir. Buna bayılacaksınız! Maşa ve KocaAyı eğitici oyunları6 yaşından küçük çocuklara yöneliktir. Hemçocuklara hem deailelerine yönelik eğitici bir çizgi dizi olduğuiçin "Maşa ve KocaAyı" tüm dünyada bir aile eğlencesi haline geldi.Maşa ve Koca Ayıçocuklara eğlenceli ve dahice bir yöntemle gerçekarkadaşlığıöğretiyor. Balonları patlatarak seviye atlayın. Oyunda 8renk balonbulunmaktadır. Masa ile koca ayi Oyununun amacı balonpatlatarakseviye atlamak ve çocukların renkleri öğrenmesinisağlamaktır. Masaile koca ayı ile maceraya başlayın. Masa ile kocaoyunları tamamenücretsiz ve İnternetsiz. Gönül rahatlığı ileeğiticioyununuindirebilirsiniz. Have fun while teaching your childcolors withhusband bear games with tongs. This play featurescharacters fromthe popular cartoon series based on the adventuresof Masha, wholooks after his friends, Big Bear and animal friendslike tigers,wolves, penguins and squirrels. You'il love this! Mashaand BigBear educational games are for children under 6 years old.Since itis an educational line for both children and theirfamilies, "Mashaand the Big Bear" has become a family fun all overthe world. TheMasha and the Big Bear teach children true friendshipin a fun andingenious way. Level up by exploding balloons. Thereare 8 colorballoons in the game. Big Bear with Table The aim of thegame is tomake the balloons explode and learn the colors of thechildren.Start the adventure with the husband bear with the table.Table andhusband games are completely free and without internet.You candownload the tutorial with ease.
Pepee Balon Patlatma Oyunu 1.1 APK
Swallow Apps
Pepee oyunu ile balonlarını patlatarak çocuğunuzla eğlencelivakitgeçirin. Her yaştan çocuğun oynayabileceği basitlikte biroyun.Pepee çizgi filminden esinlenerek yapılmış bir oyundur.Çocuğunuzundikkati uzun süre çekecektir. Pepee ile balonlarıpatlatarak seviyeatlayın. Seviye atladıkça balonların hızıartacaktır. Pepee ilemaceraya başla. Have fun with your child bypopping balloons withPepee game. It's a simple game that kids ofall ages can play. Itis a game inspired by the Pepee cartoon. Yourchild will take careof your attention for a long time. Jump up thelevel by poppingballoons with Pepee. As the level jumps, the speedof the balloonswill increase. Start the adventure with Pepee.
Loading...