2.1 / March 6, 2017
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

De fleste ved, at fysisk aktivitet bidrager til at bevarefunktionsevnen, et godt helbred og forlænget levealder. Men hvadmåske ikke alle ved er, at man også kan både forebygge og behandleen række såkaldte livsstilssygdomme, fx diabetes, hjertekarsygdommeog flere kræftsygdomme ved at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitetbidrager således til at skabe de bedste rammer for en aktiv ogselvhjulpen tilværelse som ældre.Mange, der i dag dyrker motionunder en eller anden form, har imidlertid kun en generel viden om,at det er sundt at være fysisk aktiv. De færreste ved således,hvilke former for træning, der er egnet til at forebygge ellerbedre konkrete sygdomme eller den fysiske funktionsevne, og hvilkentræningsintensitet og varighed der skal til for at opnå effekt.Deter baggrunden for, at ÆldreForum har udviklet dette øvelsesprogram,der bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitetfor ældre. Programmet indeholder inspiration til at sammensætte etprogram, der passer til netop dig og din hverdag – fx øvelser derkan udføres hjemme og i det fri - og samtidig forslag til hvordandu kan teste, om du fx har forbedret din kondition ellerbevægelighed.Most people know that physical activity helps tomaintain functional ability, good health and extended lifeexpectancy. But what perhaps not everyone knows is that you canboth prevent and treat a variety of so-called lifestyle diseasessuch as diabetes, heart disease and several types of cancer bybeing physically active. Physical activity thus helping to createthe best conditions for an active and independent living older.Manywho today are exercising in one form or another, has only a generalknowledge that it is healthy to be physically active. Not manypeople know so what kinds of workouts that are suitable to preventor ameliorate specific disease or physical disability, and theexercise intensity and duration required to achieve power.This isthe reason why the Age Forum has developed this exercise program,based on public health recommendations for physical activity forolder people. The program provides inspiration to put together aprogram that suits you and your everyday life - such as exercisesthat can be performed at home and in the open - and alsosuggestions on how to test if for example, you have improved yourfitness or movement.

App Information Bevægelse hele livet

 • App Name
  Bevægelse hele livet
 • Package Name
  aeldreforum.bevaegelse
 • Updated
  March 6, 2017
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  Hjertholm Media
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Hjertholm Media Show More...

Marselisborg Havn 2.0 APK
Mindre end 2 km fra centrum af Aarhus -- byen med de mangestuderende, stemningsfulde kvarterer og kulturelle perler - liggerMarselisborg Lystbådehavn - lige ud til den smukke Aarhus Bugt medmange, skønne og afvekslende sejladsmuligheder.Less than 2 km fromthe center of Aarhus - the city with the many students evocativeneighborhoods and cultural gems - lies Marselisborg Marina - rightnext to the beautiful Bay of Aarhus with many beautiful and variedsailing opportunities.
Bevægelse hele livet 2.1 APK
De fleste ved, at fysisk aktivitet bidrager til at bevarefunktionsevnen, et godt helbred og forlænget levealder. Men hvadmåske ikke alle ved er, at man også kan både forebygge og behandleen række såkaldte livsstilssygdomme, fx diabetes, hjertekarsygdommeog flere kræftsygdomme ved at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitetbidrager således til at skabe de bedste rammer for en aktiv ogselvhjulpen tilværelse som ældre.Mange, der i dag dyrker motionunder en eller anden form, har imidlertid kun en generel viden om,at det er sundt at være fysisk aktiv. De færreste ved således,hvilke former for træning, der er egnet til at forebygge ellerbedre konkrete sygdomme eller den fysiske funktionsevne, og hvilkentræningsintensitet og varighed der skal til for at opnå effekt.Deter baggrunden for, at ÆldreForum har udviklet dette øvelsesprogram,der bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitetfor ældre. Programmet indeholder inspiration til at sammensætte etprogram, der passer til netop dig og din hverdag – fx øvelser derkan udføres hjemme og i det fri - og samtidig forslag til hvordandu kan teste, om du fx har forbedret din kondition ellerbevægelighed.Most people know that physical activity helps tomaintain functional ability, good health and extended lifeexpectancy. But what perhaps not everyone knows is that you canboth prevent and treat a variety of so-called lifestyle diseasessuch as diabetes, heart disease and several types of cancer bybeing physically active. Physical activity thus helping to createthe best conditions for an active and independent living older.Manywho today are exercising in one form or another, has only a generalknowledge that it is healthy to be physically active. Not manypeople know so what kinds of workouts that are suitable to preventor ameliorate specific disease or physical disability, and theexercise intensity and duration required to achieve power.This isthe reason why the Age Forum has developed this exercise program,based on public health recommendations for physical activity forolder people. The program provides inspiration to put together aprogram that suits you and your everyday life - such as exercisesthat can be performed at home and in the open - and alsosuggestions on how to test if for example, you have improved yourfitness or movement.
Loading...