1.0.7 / August 5, 2015
(5.0/5) (27)
Loading...

Description

İnsan beyni her ne kadar karmaşık bir sistemesahip gözükse de kuralı basittir:
Geliştirilebilir ve körelebilir... Körelmesi için özel bir çabayagerek yok.

Geliştirmek için ise sürekli uyarmak gerekiyor.
Beyin Halteri, hem eğlenceli hem de beyniniz için mükemmel biregzersizdir.

Oyunu tek başınıza oynamak, bazı kişiler için ilk başta birazsıkıcı olabilir. Her gün oynamaya devam edin.
Özellikle arkadaşlarınızla ve ailenizle oynamak size çok dahaeğlenceli gelecek.

BEYİN HALTERİ, çocuklar, gençler ve yetişkinler, her yaştanherkesin zevk ile oynayabileceği beyninizi dürtükleyen yararlı biroyundur. Her gün oynayarak matematiksel düşünme ve problem çözmebecerilerinizi geliştirin.

OYUN NASIL OYNANIR

Size verilen beş sayının ve dört işlemin yerlerini değiştirerekhedef sayı ya ulaşmanız gerekiyor.
Çok mu basit !!? Evet öyle görünüyor. Fakat biraz oynayınca kazınayağının hiç de öyle olmadığını anlamak uzun sürmeyecek.Beyninizden dumanlar yükseldikçe, kas yapmaya başlayacaksınız.


OYUN AÇIKLAMALARI

Çözeceğiniz her bir puzzle için 1 sikke (coin)kazanıyorsunuz.
Takıldığınız puzzle için ipucu kullanmak isterseniz 5 sikke, çözümeulaşmak için 10 sikke harcamanız gerekiyor.
Elbette uygulama içi satın alma ile de sikke satın alabilir vekullanabilirsiniz.

İpucu kullandığınızda işlemler sabitleniyor. Sadece sayılarınyerlerini uygun bir şekilde değiştirmelisiniz.
Eğer problem çözme becerinize güveniyorsanız, oyunu tamamenücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.

Oyuna "PİYON" olarak başlayıp, Puzzle çözdükçe "ÜSTAD"mertebesine erişebilirsiniz.

Anahtar kelimeler : Puzzle, bulmaca, düşünme, problem çözme, IQ,matematik, matematiksel, dört işlem, beyin geliştirme

Bize yazmaktan çekinmeyin >>> support@mathminigames.com

Although it seems nomatter how complex human brain has a system rule is simple:
Improved and might die ... no need for a special effort toVestigiality.

To continuously enhance the need to warn.
Weightlifting brain is both fun and a great workout for yourbrain.

To play the game on your own, at first can be a little boringfor some people. Continue to play every day.
Especially to play with your friends and family will be so muchfun.

WEIGHTLIFTING BRAIN, children, teens and adults, your brain mayplay a useful nudge to everyone of all ages to enjoy a game.Improve your mathematical thinking and problem solving skills byplaying every day.

How to play

The five numbers given to you and you need to reach or changingthe location of a target number of four operations.
Too simple !!? Yes, it seems. But he plays a little excavation ofthe foot will not take long to realize that it's not at all. Smokerises, your brain will start making muscle.


GAME TRANSACTIONS

Each puzzle you solve for 1 coins (coins) you earn.
Jewelry that you want to use to puzzle clue 5 coins, you need tospend 10 coins to reach a solution.
Of course you can take in-app purchase to buy coins and use.

Transactions are secured when you use tip. Only the number oflocations must change accordingly.
If you rely on your problem-solving skills, you can play completelyfree.

The game "pawn" as a start, as they solved puzzle of "Master"you can access the order.

Keywords: Puzzle, puzzle, thinking, problem solving, IQ,mathematics, mathematical, four operations, brain development

He does not hesitate to write us >>> support@mathminigames.co

App Information BEYİN HALTERİ

Math Mini Games Show More...

BEYİN HALTERİ 1.0.7 APK
İnsan beyni her ne kadar karmaşık bir sistemesahip gözükse de kuralı basittir:Geliştirilebilir ve körelebilir... Körelmesi için özel bir çabayagerek yok.Geliştirmek için ise sürekli uyarmak gerekiyor.Beyin Halteri, hem eğlenceli hem de beyniniz için mükemmel biregzersizdir.Oyunu tek başınıza oynamak, bazı kişiler için ilk başta birazsıkıcı olabilir. Her gün oynamaya devam edin.Özellikle arkadaşlarınızla ve ailenizle oynamak size çok dahaeğlenceli gelecek.BEYİN HALTERİ, çocuklar, gençler ve yetişkinler, her yaştanherkesin zevk ile oynayabileceği beyninizi dürtükleyen yararlı biroyundur. Her gün oynayarak matematiksel düşünme ve problem çözmebecerilerinizi geliştirin.OYUN NASIL OYNANIRSize verilen beş sayının ve dört işlemin yerlerini değiştirerekhedef sayı ya ulaşmanız gerekiyor.Çok mu basit !!? Evet öyle görünüyor. Fakat biraz oynayınca kazınayağının hiç de öyle olmadığını anlamak uzun sürmeyecek.Beyninizden dumanlar yükseldikçe, kas yapmaya başlayacaksınız.OYUN AÇIKLAMALARIÇözeceğiniz her bir puzzle için 1 sikke (coin)kazanıyorsunuz.Takıldığınız puzzle için ipucu kullanmak isterseniz 5 sikke, çözümeulaşmak için 10 sikke harcamanız gerekiyor.Elbette uygulama içi satın alma ile de sikke satın alabilir vekullanabilirsiniz.İpucu kullandığınızda işlemler sabitleniyor. Sadece sayılarınyerlerini uygun bir şekilde değiştirmelisiniz.Eğer problem çözme becerinize güveniyorsanız, oyunu tamamenücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.Oyuna "PİYON" olarak başlayıp, Puzzle çözdükçe "ÜSTAD"mertebesine erişebilirsiniz.Anahtar kelimeler : Puzzle, bulmaca, düşünme, problem çözme, IQ,matematik, matematiksel, dört işlem, beyin geliştirmeBize yazmaktan çekinmeyin >>> support@mathminigames.comAlthough it seems nomatter how complex human brain has a system rule is simple:Improved and might die ... no need for a special effort toVestigiality.To continuously enhance the need to warn.Weightlifting brain is both fun and a great workout for yourbrain.To play the game on your own, at first can be a little boringfor some people. Continue to play every day.Especially to play with your friends and family will be so muchfun.WEIGHTLIFTING BRAIN, children, teens and adults, your brain mayplay a useful nudge to everyone of all ages to enjoy a game.Improve your mathematical thinking and problem solving skills byplaying every day.How to playThe five numbers given to you and you need to reach or changingthe location of a target number of four operations.Too simple !!? Yes, it seems. But he plays a little excavation ofthe foot will not take long to realize that it's not at all. Smokerises, your brain will start making muscle.GAME TRANSACTIONSEach puzzle you solve for 1 coins (coins) you earn.Jewelry that you want to use to puzzle clue 5 coins, you need tospend 10 coins to reach a solution.Of course you can take in-app purchase to buy coins and use.Transactions are secured when you use tip. Only the number oflocations must change accordingly.If you rely on your problem-solving skills, you can play completelyfree.The game "pawn" as a start, as they solved puzzle of "Master"you can access the order.Keywords: Puzzle, puzzle, thinking, problem solving, IQ,mathematics, mathematical, four operations, brain developmentHe does not hesitate to write us >>> support@mathminigames.co
KURT KUZU OYUNU 1.0.0 APK
Kurt Kuzu Problemi. O Bir Klasik!!Bazı şirketlerin işe alımlarda sorduğu bir puzzle.Oyun, sevimli karakterle ve harika grafiklerle yenidentasarlandı.Hadi bakalım kurt ve kuzuları jet ski ile karşı adaya geçirebilecekmisiniz?İyi eğlenceler...◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Çocuklar için : Çocuğunuz, sevimli masal karakterleriyle azlık -çokluk kavramını, sayı saymayı kavramsal olarak eğlenerek öğrensin.Problem çözme becerilerini geliştirmelerine izin verin.◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Gençler için : Arkadaşlarınızın, ailenizin ve tanıdıklarınızın IQsu hakkında fikir edinin. Bakalım kaç adımda problemiçözebilecekler. Takılırlarsa Siz zaten bir dahi olarak onlarayardım edersiniz elbette.◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Yetişkinler için : Tanıdığınız küçük - büyük herkeseyöneltebileceğiniz ilgi çekici bir oyun. Telefonunuzun birköşesinde dursun. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz.◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Öğretmenler için : Her yaştan öğrencinizin severek oynamakisteyebilecekleri bir oyun. Öğrencilerinizin problem çözmebecerileri hakkında fikir sahibi olun.◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆OYUN AÇIKLAMALARI◆ Üç kurt ve üç kuzuyu karşı adaya geçirmeniz gerekiyor.◆ Fakat herhangi bir tarafta kurt sayısı kuzu sayısından fazlaolmamalı.◆ Jet-ski iki kişiliktir.◆ Jet-ski mazot ile çalışır. Oyunu mümkün olan en az hamleylebitirmelisiniz. Boşuna mazot yakmayın.◆ Mazot biterse yakıt satın alabiliyorsunuz elbette.Bize yazmaktan çekinmeyin >>> support@mathminigames.comKurt Lamb problem. He's aclassic !!Some companies have asked a puzzle in recruitment.The game has been redesigned with cute characters and greatgraphics.Come on, let's see if you can spend a candidate against wolves andlambs jet ski?Have fun ...◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆For children: Children, lack of charming fairy-tale characters -the concept of multiplicity, number counting should learnconceptually amused. Let them develop problem solving skills.◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆For young people: friends, family and acquaintances to get an ideaof ​​your IQ. Let's see how many steps will be able to solveproblems. You of course will help them if they are already attachedas a genius.◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆For adults: you know little - a game can lead to all major pointsof interest. You stand in a corner of your phone. When do you needto be unpredictable.◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆For teachers: you might want to play a game loving your students ofall ages. Make your students an idea of ​​problem-solvingskills.◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆GAME TRANSACTIONS◆ you need to spend to run against three wolves and threelambs.◆ However, the number of wolves on any side should be no more thanthe number of lambs.◆ two-person jet-ski.◆ it works with jet-ski diesel. Games must finish at least mindfulas possible. Burning diesel avail.◆ If the diesel fuel you can buy bits of course.He does not hesitate to write us >>> support@mathminigames.co
Math Quiz Game - Integer Operations 10 APK
Math Mini Games
“Math Quiz Game - Integer Operations” is an exciting math gamewhereyou can practice and reinforce your addition,subtraction,multiplication, division and order of operations skillswithintegers. The game contains three game modes: • "What is mysign?"• "Comparing and Ordering Integers" • "Play Quiz Game" GameKeyFeatures: • Randomly generated multiple choice style Tonsofquestions! • Simple and user friendly interface, Crisp andcleargraphics, Sound effects. • No complicated rules orregistrationrequired. • No in-app purchases. • No third-party ads.• %100 safefor kids. Grade Levels : 6th, 7th, 8th, 9th, Homeschool.Perfectfor teachers setting practice in the classroom. Math Gamescan beused for independent practice, a small group activity, awholegroup review, or for progress monitoring. This game provides afunand challenging way for students to practice adding,subtracting,multiplying, dividing positive and negative integersand theirorder of operations skills! Questions, suggestions orotherfeedback? Please email us: support@mathminigames.com, or tweetus:@mathminigames
Loading...