15.0 / July 12, 2017
(4.6/5) (32)

Description

Wer. 12+ Uzupełniono publikacje do 2016 roku (kolejne numeryStrażnica, Przebudźcie się i CHŻiS)+ Usunięto pojawianie sięklawiatury podczas przegladania wersetów interlinearu+ Poprawionobłędy w nazwie w Biblii w 1Kn i 2Kn oraz brakujące wersety winterlinearzeWersja 11 + Dodano interlinear (Pozwala porównaćwerset z Przekładu Nowego Świata z innymi przekładami [zbiórcytatów z 8 innych polskich przekładów]) Wersja 10 + Uzupełnionopublikacje z 2016 roku (Strażnica, Przebudźcie się i CHŻiS orazrocznik ŚJ na 2016) + Uzupełniono publikacje do końca 2015 roku(Strażnica, Przebudźcie się i NSK) - poprawiono źle wyświetlanewersetyWersja 9 + Dodano współpracę "Wiele okien" - dla urządzeńSamsung posiadających obsługę "Wiele okien" (należy ponownieuruchomić urządzenie i wyzerować zasobnik przed pierwszym użyciem )+ Uzupełniono publikacje do końca 2015 roku (Strażnica, Przebudźciesię)Wersja 8 + Uzupełniono publikacje do 2015 roku (kolejne 2miesiące Strażnica, Przebudźcie się i NSK)Wersja 7 + Uzupełnionopublikacje do 2015 roku (kolejne numery Strażnica, Przebudźcie sięi NSK) Wersja 6+ Od tej wersji programu , nie trzeba już ręcznieaktualizować z dropbox. Wszystko przeniesiono do Google Play.Wersja1.5 + Ujednolicono rozmiar czcionki, gdy zaznaczone jestposzukiwane wyrażenie + Panel wyniki został aktywowany dla urządzeńz systemem android wersja poniżej 4.4 (ale chowa się po wyborzewyniku) + Wyświetlanie tekstu publikacji podczas przegladania ikorzystania z wyszukiwarki ujednoliconoWersja 1.4+ Uzupełnionopublikacje do 2015 roku (pierwsza połowa)+ Panel szukajprrzeniesiono pod górną belkę+ Do górnej belki przeniesionoprzyciski 《Następny artykuł》《Poprzedni artykuł》Wersja1.3Uzupełniono zasoby od 1960 do 2014 rokuUWAGARejestracjanateogry@gmail.com(Imię nazwisko adres i nazwa zboru)PozdrawiamAriel Biszczad--------------------Program służy jako narzędzie doprzeszukiwania publikacji, i może być traktowane jedynie jako kopiazapasowa osobistych publikacjiWer. 12+ Supplemented publications2016 (consecutive numbers Watchtower, Awake and CHŻiS)+ Removed theappearance of the keyboard while browsing the verses interlinearu+Fixed bugs in the name in the Bible 1Ch and 2Ch and missing versesinterlinearzeversion 11+ Added interlinear (allows you to compare averse from the New World Translation of the other translations [acollection of quotes from 8 other Polish translations])version10  + Supplemented publications from 2016 years(Watchtower, Awake and CHŻiS and JW year for 2016)  +Supplemented publications the end of 2015. (Watchtower, Awake andNSK) - Fixed wrong displayed versesversion 9  + Addedcooperation "Multiple windows" - for Samsung devices with supportfor "Multiple windows"      (You needto restart the device and reset the reservoir before firstuse)  + Supplemented publications the end of 2015.(Watchtower, Awake)version 8  + Supplemented publications2015 (next 2 months Watchtower, Awake and NSK)version7  + Supplemented publications 2015 (consecutive numbersWatchtower, Awake and NSK) version 6+ From this version, youno longer need to manually update the dropbox. All were transferredto Google Play.version 1.5  + Standardized the font size,when checked the search string  + Panel results isenabled for devices running Android version below 4.4 (but hidingafter the election result)  + Display text while browsingthe publication and use of standardized searchversion 1.4+Supplemented publications 2015 (first half)+ Panel searchprrzeniesiono under the upper beam+ The upper beam moved thebuttons "Next article" "Previous article"version 1.3Supplementedwith resources from 1960 to 2014 yearsWARNINGRegistrationforteogry@gmail.com(Your name address and name of thechurch)Regards Ariel Biszczad--------------------The program servesas a tool for searching publications, and can be regarded only as abackup personal publishing

App Information Biblioteczka

 • App Name
  Biblioteczka
 • Package Name
  com.biszczad.biblioteczka
 • Updated
  July 12, 2017
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  15.0
 • Developer
  Teogry
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Teogry Show More...
Biblioteczka 15.0 APK
Teogry
Wer. 12+ Uzupełniono publikacje do 2016 roku (kolejne numeryStrażnica, Przebudźcie się i CHŻiS)+ Usunięto pojawianie sięklawiatury podczas przegladania wersetów interlinearu+ Poprawionobłędy w nazwie w Biblii w 1Kn i 2Kn oraz brakujące wersety winterlinearzeWersja 11 + Dodano interlinear (Pozwala porównaćwerset z Przekładu Nowego Świata z innymi przekładami [zbiórcytatów z 8 innych polskich przekładów]) Wersja 10 + Uzupełnionopublikacje z 2016 roku (Strażnica, Przebudźcie się i CHŻiS orazrocznik ŚJ na 2016) + Uzupełniono publikacje do końca 2015 roku(Strażnica, Przebudźcie się i NSK) - poprawiono źle wyświetlanewersetyWersja 9 + Dodano współpracę "Wiele okien" - dla urządzeńSamsung posiadających obsługę "Wiele okien" (należy ponownieuruchomić urządzenie i wyzerować zasobnik przed pierwszym użyciem )+ Uzupełniono publikacje do końca 2015 roku (Strażnica, Przebudźciesię)Wersja 8 + Uzupełniono publikacje do 2015 roku (kolejne 2miesiące Strażnica, Przebudźcie się i NSK)Wersja 7 + Uzupełnionopublikacje do 2015 roku (kolejne numery Strażnica, Przebudźcie sięi NSK) Wersja 6+ Od tej wersji programu , nie trzeba już ręcznieaktualizować z dropbox. Wszystko przeniesiono do Google Play.Wersja1.5 + Ujednolicono rozmiar czcionki, gdy zaznaczone jestposzukiwane wyrażenie + Panel wyniki został aktywowany dla urządzeńz systemem android wersja poniżej 4.4 (ale chowa się po wyborzewyniku) + Wyświetlanie tekstu publikacji podczas przegladania ikorzystania z wyszukiwarki ujednoliconoWersja 1.4+ Uzupełnionopublikacje do 2015 roku (pierwsza połowa)+ Panel szukajprrzeniesiono pod górną belkę+ Do górnej belki przeniesionoprzyciski 《Następny artykuł》《Poprzedni artykuł》Wersja1.3Uzupełniono zasoby od 1960 do 2014 rokuUWAGARejestracjanateogry@gmail.com(Imię nazwisko adres i nazwa zboru)PozdrawiamAriel Biszczad--------------------Program służy jako narzędzie doprzeszukiwania publikacji, i może być traktowane jedynie jako kopiazapasowa osobistych publikacjiWer. 12+ Supplemented publications2016 (consecutive numbers Watchtower, Awake and CHŻiS)+ Removed theappearance of the keyboard while browsing the verses interlinearu+Fixed bugs in the name in the Bible 1Ch and 2Ch and missing versesinterlinearzeversion 11+ Added interlinear (allows you to compare averse from the New World Translation of the other translations [acollection of quotes from 8 other Polish translations])version10  + Supplemented publications from 2016 years(Watchtower, Awake and CHŻiS and JW year for 2016)  +Supplemented publications the end of 2015. (Watchtower, Awake andNSK) - Fixed wrong displayed versesversion 9  + Addedcooperation "Multiple windows" - for Samsung devices with supportfor "Multiple windows"      (You needto restart the device and reset the reservoir before firstuse)  + Supplemented publications the end of 2015.(Watchtower, Awake)version 8  + Supplemented publications2015 (next 2 months Watchtower, Awake and NSK)version7  + Supplemented publications 2015 (consecutive numbersWatchtower, Awake and NSK) version 6+ From this version, youno longer need to manually update the dropbox. All were transferredto Google Play.version 1.5  + Standardized the font size,when checked the search string  + Panel results isenabled for devices running Android version below 4.4 (but hidingafter the election result)  + Display text while browsingthe publication and use of standardized searchversion 1.4+Supplemented publications 2015 (first half)+ Panel searchprrzeniesiono under the upper beam+ The upper beam moved thebuttons "Next article" "Previous article"version 1.3Supplementedwith resources from 1960 to 2014 yearsWARNINGRegistrationforteogry@gmail.com(Your name address and name of thechurch)Regards Ariel Biszczad--------------------The program servesas a tool for searching publications, and can be regarded only as abackup personal publishing
Loading...