2.0.0 / April 8, 2016
(4.1/5) (7)
Loading...

Description

Deze app biedt de Bijbel aan indeStatenvertaling (SV) van 1637. Kortweg is devolgendefunctionaliteit beschikbaar.

LEZEN
• Een Bijbelgedeelte opzoeken en lezen, eventueel opvolledigscherm.
• Navigeren kan naast swipen ook met de volumeknoppen.
• Tekstgrootte, lettertype, enz. kun je naar voorkeurinstellen.

ZOEKEN
• Zoeken van een Bijbeltekst doe je door een gedeelte van detekstop te geven. Vervolgens kun je gevonden teksten in huncontextlezen.
• Je kunt eventueel een zoekfilter gebruiken op Bijbelindelingof-boeken.

MARKEREN
• Elke Bijbeltekst kun je markeren, eventueel meerdere tegelijk(ookals ze niet op elkaar volgen).
• Bijbelteksten die je gemarkeerd hebt kun je laternatuurlijkmakkelijk in een lijst opzoeken, of terugvinden door eendeel vande tekst op te geven.

STUDEREN
• Je kunt teksten ook opnemen in een studie. Dit is eenverzamelingteksten die je groepeert onder een naam en waarbij je jeeigennotities kunt maken.
• Een studie kun je ook in leesmodus openen, waardoor je detekstenmakkelijk naast elkaar kunt lezen en vergelijken.
• Je kunt later nog teksten toevoegen aan een studie (ennatuurlijkverwijderen).

In deze Bijbel-app worden er bewust geenadvertentiesgetoond.
Bevalt de app? Met een positieve beoordeling help je ons enorm!

This app offers theBiblein the King James Version (SV) from 1637. In short, thefollowingfunctionality is available.

READING
  • Search for a Bible passage and read, possibly infullscreen.
  • Navigate next swipe can also use thevolumebuttons.
  • Text size, font, etc., you can set toyourpreference.

SEARCH
  • Find a Bible do you give up a portion of thetext.Then you can find texts read in context.
  • You can optionally use a search filter layout Bibleorart books.

HIGHLIGHT
  • Every scripture you can mark, possibly several atonce(even if they do not follow each other).
  • Biblical texts that you've marked you later,ofcourse, easy to look at a list, or find by entering a part ofthetext.

STUDY
  • You can also include text in a study. This isacollection of texts which you can create groups under one nameandwith your own notes.
  • A study can also be accessed in read mode, makingiteasy to read and compare together the texts.
  • You can add text to a later study (and, ofcourse,delete).

In this Bible app will not show ads deliberately.
Like the app? A positive assessment helps us tremendously!

App Information Bijbel (Statenvertaling)

 • App Name
  Bijbel (Statenvertaling)
 • Package Name
  nl.arievisser.bijbel
 • Updated
  April 8, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Arie Visser
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Arie Visser Show More...

Bijbel (Statenvertaling) 2.0.0 APK
Arie Visser
Deze app biedt de Bijbel aan indeStatenvertaling (SV) van 1637. Kortweg is devolgendefunctionaliteit beschikbaar.LEZEN• Een Bijbelgedeelte opzoeken en lezen, eventueel opvolledigscherm.• Navigeren kan naast swipen ook met de volumeknoppen.• Tekstgrootte, lettertype, enz. kun je naar voorkeurinstellen.ZOEKEN• Zoeken van een Bijbeltekst doe je door een gedeelte van detekstop te geven. Vervolgens kun je gevonden teksten in huncontextlezen.• Je kunt eventueel een zoekfilter gebruiken op Bijbelindelingof-boeken.MARKEREN• Elke Bijbeltekst kun je markeren, eventueel meerdere tegelijk(ookals ze niet op elkaar volgen).• Bijbelteksten die je gemarkeerd hebt kun je laternatuurlijkmakkelijk in een lijst opzoeken, of terugvinden door eendeel vande tekst op te geven.STUDEREN• Je kunt teksten ook opnemen in een studie. Dit is eenverzamelingteksten die je groepeert onder een naam en waarbij je jeeigennotities kunt maken.• Een studie kun je ook in leesmodus openen, waardoor je detekstenmakkelijk naast elkaar kunt lezen en vergelijken.• Je kunt later nog teksten toevoegen aan een studie (ennatuurlijkverwijderen).In deze Bijbel-app worden er bewust geenadvertentiesgetoond.Bevalt de app? Met een positieve beoordeling help je ons enorm!This app offers theBiblein the King James Version (SV) from 1637. In short, thefollowingfunctionality is available.READING  • Search for a Bible passage and read, possibly infullscreen.  • Navigate next swipe can also use thevolumebuttons.  • Text size, font, etc., you can set toyourpreference.SEARCH  • Find a Bible do you give up a portion of thetext.Then you can find texts read in context.  • You can optionally use a search filter layout Bibleorart books.HIGHLIGHT  • Every scripture you can mark, possibly several atonce(even if they do not follow each other).  • Biblical texts that you've marked you later,ofcourse, easy to look at a list, or find by entering a part ofthetext.STUDY  • You can also include text in a study. This isacollection of texts which you can create groups under one nameandwith your own notes.  • A study can also be accessed in read mode, makingiteasy to read and compare together the texts.  • You can add text to a later study (and, ofcourse,delete).In this Bible app will not show ads deliberately.Like the app? A positive assessment helps us tremendously!
Loading...