1.0.5 / June 26, 2015
(3.9/5) (212)

Description

Bluetooth games mini games folk games:
+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.
+ Chess co vua.
+ Co ganh vietnamese hexagon.
+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.
+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.
+ 99 Number find number.
+ Reversi Othello.
+ Bingo: miss number.
+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.


*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.
*** A solution to your Bluetooth connection problems. Itautomatically tries to connect to your Bluetooth devices whenBluetooth has been turned on or when your device screen goes on.First, connect and pair with your Bluetooth device manually (thisis a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leaveBluetooth on and turn the screen on) and it will autoconnect.

*** How to pair? With this device: Android setting / Wireless &networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth, clickDiscoverable after that click Search/Scan or maybe Find to seeanother android device and pair. Do it the same with other androiddevice. Note: your device can discoverable in 120 second, afterthat please click Discoverable again to make your devicediscoverable.

*** How to play? Device A can make host by click Menu/Create selectgame at list and click Create, device B can join to play by selecthost name at list and click Menu/Join or can press host name andhold in a short time to join. Server/Host/Creater have somefunction example Run or Continue game.

*** Play with other player via Bluetooth. Use two device toplay.

*** Try it now and don't forget leave comments to help us improvethis app.

*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen size is480x800 (4") or larger for better game experience.

*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.

Good luck!!!


*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth.
*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth(Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớkích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhauvà ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kếtnối.

*** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng /Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện (đặtthiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với các thiếtbị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũng có thểlà cho phép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vào Tìmkiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B. Chú ýrằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặc địnhđể cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gian đóngười sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặc chophép.

*** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọn mộtgame trong danh sách và kích Create, người kia có thể tham gia vàochơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọnMenu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thờigian ngắn.

*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.

Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!
ltronghau@gmail.com
+8498 345 7505

App Information Bluetooth Games All in one

 • App Name
  Bluetooth Games All in one
 • Package Name
  hdh.com.BluetoothGames
 • Updated
  June 26, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  le trong hau
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Bluetooth Games All in one Version History

Select Bluetooth Games All in one Version :
 • 1.0.5 (6) - Latest Version
 • Bluetooth Games All in one 1.0.5 APK File

  Publish Date: 2016 /4/12
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 52076a71c546ec3ebd2519dba3c66a68d85717ca
  APK Signature: 46c623042b1ea1c94c1a3f7e64a3d2df2e5a47ac

le trong hau Show More...

Bluetooth Games All in one 1.0.5 APK
le trong hau
Bluetooth games mini games folk games:+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganh vietnamese hexagon.+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+ Bingo: miss number.+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.*** A solution to your Bluetooth connection problems. Itautomatically tries to connect to your Bluetooth devices whenBluetooth has been turned on or when your device screen goes on.First, connect and pair with your Bluetooth device manually (thisis a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leaveBluetooth on and turn the screen on) and it will autoconnect.*** How to pair? With this device: Android setting / Wireless &networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth, clickDiscoverable after that click Search/Scan or maybe Find to seeanother android device and pair. Do it the same with other androiddevice. Note: your device can discoverable in 120 second, afterthat please click Discoverable again to make your devicediscoverable.*** How to play? Device A can make host by click Menu/Create selectgame at list and click Create, device B can join to play by selecthost name at list and click Menu/Join or can press host name andhold in a short time to join. Server/Host/Creater have somefunction example Run or Continue game.*** Play with other player via Bluetooth. Use two device toplay.*** Try it now and don't forget leave comments to help us improvethis app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen size is480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth.*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth(Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớkích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhauvà ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kếtnối.*** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng /Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện (đặtthiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với các thiếtbị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũng có thểlà cho phép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vào Tìmkiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B. Chú ýrằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặc địnhđể cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gian đóngười sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặc chophép.*** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọn mộtgame trong danh sách và kích Create, người kia có thể tham gia vàochơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọnMenu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thờigian ngắn.*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!ltronghau@gmail.com+8498 345 7505
Mini Games Hotspot All in one 1.0 APK
le trong hau
Wifi hotspot games mini games folkgames:+ Cards 13.+ Domino.+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganh vietnamese hexagon.+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+ Bingo: miss number.+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.*** Play with other player via Wifi hotspot. Use two or more deviceto play.*** Try it now and don't forget leave comments to help us improvethis app.*** Support Android ver 3.0 and higher. Recommended screen size is480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!
Device'sCheck 1.0.0.1 APK
le trong hau
Show some device's information. Example RamCPU Camera Battery...Step by step to test device.Have compass or not.Support flash or not.Devices was root or not....
Alone Games All in one 1.0.0.1 APK
le trong hau
Mini games All in one:+ Move the taos.+ Car: more than 2 billions point and has 10 level.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screensizeis 480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cellphone+8498 345 7505.Good luck!!!
Mirror Guong soi cái gương 1.0 APK
le trong hau
* mirror. Use front camera.* Do you need to check your look/your face, and you don't haveamirror? Now with Mirror in your phone, you won't need itanymore!Very simple to use, just open this app.* Mirror is the best solution to use as mirror in your phone.Try it now!* Gương soi, cái gương, ứng dụng cái gương để soi mặt, trangđiểm... dùng thay cái gương.
Compass La Ban LaBàn Chỉ Hướng 1.0 APK
le trong hau
+ Compass offline.+ La bàn giúp định hướng nhà đất hoặc vị trí đang đứng...*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screensizeis 480x800 (4") or larger for better experience.*** Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cellphone+8498 345 7505.Good luck!!!
hdhNotify 1.0 APK
le trong hau
Some tools example:+ Time decrease and time increase.+ Compass.+ Lunar and solar calendar. Notify when full month.+ Child lock, can not call if locked.+ Alarms.+ Memory with Notes and Notify. Can notify user about 3 days agobyicon at system bar. Some type is Birthday, Worship, AnniversaryorOther.Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis480x800 (4") or larger for better game experience.Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com.Good luck!!!Một số công cụ thường dùng nhưng một số dòng máy không cósẵnnhư:+ Đếm thời gian, đếm lùi hoặc đồng hồ bấm giờ.+ La bàn phục vụ cho việc xác định hướng.+ Thông báo cho người dùng biết sắp tới ngày 15 âm lịch hàngtháng(những cặp vợ chồng trẻ ở riêng nhớ để thắp hương ngày rằmchẳnghạn).+ Lịch âm lịch dương.+ Chức năng khóa trẻ em nghịch máy, trẻ em sẽ không gọi đượcđiệnthoại nếu đã lock.+ Lưu ngày sinh nhật hoặc các lễ kỷ niệm ngày vui cũng như cácngàygiổ cúng kỵ trong gia đình ở Memory/Notify, nó sẽ thông báochongười sử dụng biết trước tầm 3 ngày trước khi tới ngày đó,thôngbáo bằng một biểu tượng ở trên khay hệ thống kèm ghi chú củachínhngười sử dụng cho ngày đó. Tính theo lịch âm hoặc lịch dươngtùychọn.+ Lưu các ghi chú của mình vào Memory/Notes.+ Chức năng báo thức.Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhấtvào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.
LunisolarCalendar Lịch âmdương 1.0 APK
le trong hau
+ Lunisolar Calendar. Lunar and Solar Calendarwithout internet (Viet Nam Time Zone).+ Lịch âm dương offline, không cần mạng/internet, Việt Nam GMT+7.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis 480x800 (4") or larger for better experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value