v1.0 / October 16, 2017
(3.3/5) (3)

Description

این مجموعه شامل 10 سرود فارسی و 18 سرود انگلیسی گرید 1 کلاسهایاطفال می باشددر نظر داریم به زودی نسخه های دیگر سرود کلاس اطفال رادرصورت جمع اوری منابع منتشر کنیمهمراه ماباشیدinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotThecollection includes 10 song Persian and English Grade 1 children'sclasses is 18 anthemWe will consider other versions of the anthemclass children gather resources if we publishedWithusinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbot

App Information bmb.kidsmusic.saba

 • App Name
  bmb.kidsmusic.saba
 • Package Name
  bmb.kidsmusic.saba
 • Updated
  October 16, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  v1.0
 • Developer
  persian-bahai-book-apps
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link
persian-bahai-book-apps Show More...
bmb.haftvadi.com v1.0 APK
کتابخانه موبایل بهایی یکی دیگر از آثار حضرت بهاءالله را مجددا براینسخه اندروید طراحی و تقدیم شما میکند.جهت اراُه نظرات و ئیشنهاداتخود ازطریق یکی از ایمیلهای زیر اقدامفرماییدbahaimedia.net@gmail.combmapps2017@gmail.combahaimobilebook@outlook.comادرسربات کتابخانه موبایلبهاییt.me/bahaimobilebook.comwebsite:https:bahaimobilebook.blogspot.comMobileLibraries another Baha'i Writings of Bahá'u'lláh again for theAndroid version is designed and presented to you.Yyshnhadat toallege your comments by one of the following emailshonorbahaimedia.net@gmail.combmapps2017@gmail.combahaimobilebook@outlook.comCostmobile robot link libraryt.me/bahaimobilebook.comwebsite:https:bahaimobilebook.blogspot.com
bmb.azkar.saba v1.0 APK
این اپلیکیشن شامل 18 ذکر فارسی و 17 ذکر عربی میباشد انشالله در صورتاستقبال در نسخه های بعدی اذکار اضافه خواهدجهت ارتباط با ما ازروشهای زیر میتوانید استفاده کنیدbahaimobilebook@gmail.comرباتکتابخانه موبایلبهاییt.me/bahaimobilebookbotاینستاگرامinstagram.com/bahaimobilebookTheapp includes 18 listed Persian and Arabic is mentioned 17Godwilling, if all requirements will be added in the next versionThefollowing methods can be used to communicate withusbahaimobilebook@gmail.comCost mobile robotLibraryt.me/bahaimobilebookbotInstagraminstagram.com/bahaimobilebook
bmb.bahaullah.saba v1.0 APK
الله ابهی بر شما یاران و یاوران عزیزهم اکنون که در استانه جشنهایدویستمین سال میلاد حضرت بهاءالله می باشیم. کتابخانه موبایل بهاییاقدام به انتشار ائلیکیشن بهاءالله نموددر این ائلیکیشن حیات حضرتبهاءالله بصورت مختصر و همراه با تصاویر قرار گرفته است (این بخش ازسایت حضرت بهاءالله عینا گرفته شده است)همچنین برخی از اعتقادات اهلبها نیز قرار گرفته شده است و در بخش دیگر لینک برخی از سایتهای رسمیجامعه بهایی برای کسب اطلاعات بیشتر قرار گرفته استامید است این تلاشو هدیه کوچک مورد توجه و استفاده شما قرار گیردهمراه ماباشیددinstagram.com/bahaimobilebookbahaimobilebook.blogspot.comt.me/bahaimobilebookbotDearfriends and helpers of Allah upon you AbhiyanNow on the eve ofcelebrations of the bicentennial year we Bahá'u'lláh. MobileLibrary Baha'i Faith to publish the AylykyshnIn this Aylykyshn Hislife was brief and accompanying images (this section of the siteBahá'u'lláh taken literally)Some of the beliefs of the people ofthe value also has beenAnd in other official sites of the Baha'icommunity link for more information locatedWe hope this small giftof attention and effort and you will beOur mobileBashyddinstagram.com/bahaimobilebookbahaimobilebook.blogspot.comt.me/bahaimobilebookbot
bmb.namazha.saba v1.0 APK
نمازهای سه گانه بهایی همراه با متن عربی و معنی فارسی و ویدُویآموزشیinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotThreeBaha'i prayers along with the Arabic and Persian means Educationaland videoinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbot
bmb.adeiyeh.saba v1.0 APK
نرمم افزار ادعیه مخصوص شامل 23 دعا از جملهزیارتنامه حضرت بهاءالله وحضرت بابدعای خروج از منزلدعای خروج از شهردعای خوابدعای صبحدعایصیامدعای شفاو...می باشدشما میتوانید مارا در صفحات زیر دنبالکنیدfacebook.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotinstagram.com/bahaimobilebookemail:bahaimobilebook@gmail.comNrmm software includes 23 prayers,including prayers forZiaratnameh Baha'u'llah and the BabThe prayerout of the houseThe prayer out of the citySleep prayerMorningprayerLent prayerHealing PrayerAnd...isYou can follow us on thefollowingpagesfacebook.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotinstagram.com/bahaimobilebookemail:bahaimobilebook@gmail.com
خبربهایی پارسی v2.0 APK
د راین اپلیکیشن شما اخبار و رویدادهای جامعه بهایی ایران و اخبار وبشارات جهانی و.... در سریعترین زمان ممکن منتشر میشود ماسعی کردیم بهساده ترین صرت ممکن و بدون پیچیدگی خاصی طراحی کنیماین اپلیکیشن اولیناپ خبری بهایی فارسی میباشد . خوشحال خواهیم شد از طریق زیر نظرات وپیشنهادات خودرا برای تکمیل و بروزرسانیهای بعدی اپلیکیشن اراُهدهیدbahaimobilebook@gmail.combahaimedia.net@gmail.comThe Baha'icommunity of Iran Rhine your app news and events and global newsand Bashar will be published as soon as possible .... Westrive to be the easiest supposed possible without complicateddesignThis app is the first app Persian Baha'i news. We will behappy to complete and update their comments and suggestions throughthe next application allegeabusebahaimobilebook@gmail.combahaimedia.net@gmail.com
bmb.moarefi.saba v1.0 APK
ائلیکیشن معرفی دیانت بهایی بر اساس مطالب کتاب 6 روحی گفتگوهای انا وایملیا تهیه شده است .در این ائلیکیشن مناجات انتهای گفتگو نیز بصورتصوتی قرار داده شدهاستinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotAylykyshnintroduced the Baha'i Faith spiritual discussions based on the bookAnna and Aymlya 6 is provided.At the end of the conversation asvoice chanting placedAylykyshninstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbot
bmb.kidsmusic.saba v1.0 APK
این مجموعه شامل 10 سرود فارسی و 18 سرود انگلیسی گرید 1 کلاسهایاطفال می باشددر نظر داریم به زودی نسخه های دیگر سرود کلاس اطفال رادرصورت جمع اوری منابع منتشر کنیمهمراه ماباشیدinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbotThecollection includes 10 song Persian and English Grade 1 children'sclasses is 18 anthemWe will consider other versions of the anthemclass children gather resources if we publishedWithusinstagram.com/bahaimobilebookt.me/bahaimobilebookbot
Loading...