1.1 / October 7, 2015
(4.3/5) ()
Loading...

Description

Vilket är ditt BMI (Body Mass Index)? Räknautditt BMI med en enkel BMI-räknare.
What is your BMI(BodyMass Index)? Calculate your BMI with a simple BMIcalculator.

App Information BMI räknare

markazits Show More...

Maskräknare 0.1 APK
markazits
Masktäthetent stämmer inte alltid när duvirkar eller stickar.Om du stickar eller virkar lösare eller hårdare än vadbeskrivningen säger,måste du räkna om antalet maskor som du ska lägga upp.Masktäthet kan också misstämma om du använder ett garn som inte ärdetsamma som i mönstret.Även till synes lika grova garner kan ge stor skillnad imasktäthet, då man arbetar med dem.Virka /sticka alltid en provlapp innan du börjar.Mät hur många maskor du får på 10 cm.Använd sedan appen för att göra beräkningen.Masktäthetent not alwaystrue when you crochet or knit.If you knit or crochet looser or tighter than what the descriptionsays,you must recalculate the number of stitches you'll add up.Gauge can also discord if you use a yarn that is not the same asthe pattern.Even seemingly equally coarse yarns can give a big difference inthe gauge, when working with them.Crochet / knitting always a swatch before you start.Measure how many stitches you get 10 cm.Then use the app to make the calculation.
BMI räknare 1.1 APK
markazits
Vilket är ditt BMI (Body Mass Index)? Räknautditt BMI med en enkel BMI-räknare.What is your BMI(BodyMass Index)? Calculate your BMI with a simple BMIcalculator.
StitchCalculator 0.1 APK
markazits
When you knit or crochet the gauge / tensionisnät always as described in the pattern.You may work tighter or looser than what is supposed or you may youuse another yarn.Make a sample and use it with the help of this app to find out howmany stitches you really need.Instructions:Crochet or knit a piece that you assume will be just over 10 cm or4 inches wide.Use this app to find out how many stitches you need.
BMI calculator 01.0 APK
markazits
What is your BMI (Body Mass Index)? This isasimple BMI-calculator.
Markazits hemsida och blogg 1.1 APK
markazits
Markazits hemsida och blogg med info omlowcarb, lågt GI, LCHF och annat om lågkolhydratkost. Mycket omminahandarbetsprojekt (mest virkning just nu, men jag stickar, syrochbroderar också) med diagram, mönster och anvisningar.Markazits website andblogwith info about low carb, low GI, LCHF two about lowcarbohydratediets. Much of my own work projects (most crochetingright now, butI knit, sew and embroider well) with charts,patterns andinstructions.
Loading...