7.6.3 / September 17, 2019
(4.9/5) (31)
Loading...

Description

LET OP: JE HEBT EEN BODYWEIGHT SPORTS ACCOUNT NODIG OM IN TE LOGGENIN DEZE APP. De #1 Calisthenics App in Nederland. Sluit je aan bijde grootste Calisthenics community van Nederland met de BodyweightSports App. De ideale App voor een fit én gezond leven. Bereik jedoelen en blijf gemotiveerd met de vele challenges, workouts entrainingen. Houd je activiteiten en voortgang bij en word lid vande community! Met de Bodyweight Sports app kun je: (Gratis account)Algemene informatie van onze club bekijken Je dagelijksebewegingsactiviteiten bijhouden Je gewicht en andere statistiekeninvoeren en je voortgang bijhouden Kant-en-klare Calisthenicstrainingen volgen Deelnemen aan verschillende clubchallenges enuitdagingen Tientallen achievements verdienen (PRO account)Algemene informatie van onze club bekijken Je dagelijksebewegingsactiviteiten bijhouden Je gewicht en andere statistiekeninvoeren en je voortgang bijhouden Calisthenics of anderegroepslessen boeken (afhankelijk van lidmaatchap) Allekant-en-klare Calisthenics trainingen volgen Iconische Calisthenicsoefeningen leren of verbeteren met onze specifieke schema'sDeelnemen aan alle beschikbare clubchallenges en uitdagingenHonderden achievements verdienen 24/7 support via het onlineportaal Kies de workout die bij jou past en start met jouw idealetraining: in de sportschool of thuis. Houd je fitnessprestaties bijvan conditie tot kracht, van afvallen tot groepsles: deze App isjouw eigen Personal Trainer en geeft je de motivatie die je nodighebt! Upgrade naar de PRO-versie en je krijgt nog meer extras!NOTE: YOU HAVE A BODY WEIGHT SPORTS ACCOUNT REQUIRED TO LOG IN THISAPP. The # 1 App in Calisthenics Netherlands. Join the largestcommunity of Calisthenics Netherlands with Bodyweight Sports App.The perfect App for a fit and healthy life. Reach your goals andstay motivated with many challenges, workouts and training. Keepyour activities and progress and join the community! WithBodyweight Sports app you can: (Free account)  view generalinformation of our club  Track your daily physical activities Enter your weight and other statistics and track yourprogress  Ready-made Calisthenics attend training Participate in various challenges and clubchallenges Dozens earn achievements (PRO account)  view generalinformation of our club  Track your daily physical activities Enter your weight and other statistics and track yourprogress  Calisthenics or other lessons books (dependinglidmaatchap)  follow all hand-made Calisthenics workouts Iconic Calisthenics exercises to learn or improve ourspecific schedules  Joining all available clubchallenges andchallenges  Hundreds earn achievements  24/7 support viathe online portal Choose the workout that suits you and start yourideal training: in the gym or at home. Keep your fitness tostrength performance of condition, pomace to group lessons: ThisApp is your own personal trainer and gives you the motivation youneed! Upgrade to the PRO version and get more extras!

App Information Bodyweight Sports

 • App Name
  Bodyweight Sports
 • Package Name
  digifit.android.virtuagym.pro.bodyweightsports
 • Updated
  September 17, 2019
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  7.6.3
 • Developer
  Virtuagym Professional
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Amstelplein 38, 1097 DZ, Amsterdam the Netherlands
 • Google Play Link

Virtuagym Professional Show More...

Basic-Fit Online 7.6.3 APK
Exercise is even more fun with our Basic-Fit Fitness app. Free touse for all our members! The ideal App for a fit and healthy life.Reach your goals and stay motivated with the new and improvedBasic-Fit app. Take care of yourself with a healthier lifestyle,track your workouts and progress and let us help you along: Withthe Basic Fit app you can: View the class schedules and openinghours of your club; Track your daily fitness activities; Enter yourweight and other statistics and track your progress; View clear 3Dexercise instructions (the app includes over 2000 exercises!); Usetons of ready-made workouts; Earn over 150 achievements. Choose theworkout that’s right for you and start your ideal workout regimen:in the gym or at home. Keep track of your fitness performance, fromstamina to strength, from weight loss to group class: this App isyour own Personal Trainer and will give you the motivation youneed! Upgrade to the PRO-version and receive even more features!DOWNLOAD THE APP NOW, COME ON!
Game of Fitness 7.6.3 APK
PLEASE NOTE: YOU NEED G FIT ACCOUNT TO ACCESS THIS APP. IF YOU'RE AMEMBER GET IT FOR FREE AT YOUR GYM! Begin your journey to ahealthier lifestyle and let G FIT help you along the way.Introducing G FIT, most comprehensive fitness platform with: Checkclass schedules and opening hours Track your daily fitnessactivities Track your weight and other body metrics Over 2000+exercises and activities Clear 3D exercise demonstrations Presetworkouts and the option to create your own Over 150 badges to earnSelect workouts online and synchronize them with your app toworkout at home or in the gym while keeping track of your progress.From strength to weight lifting, this app acts as your own personaltrainer guiding and giving you the motivation you need.
Thinkwell 7.6.3 APK
PLEASE NOTE: YOU NEED A THINK WELL ACCOUNT TO ACCESS THIS APP. Ifyou need assistance accessing the app, please emailhello@thinkwell.ie. Begin your journey to a healthier lifestyle andlet Thinkwell help you along the way. Introducing The VodafoneIreland Wellness App, on which you can: * Check class schedules andopening hours * Track your daily fitness activities * Track yourweight and other body metrics * Over 2000+ exercises and activities* Clear 3D exercise demonstrations * Preset workouts and the optionto create your own * Over 150 badges to earn Select workouts onlineand synchronize them with your app to workout at home or in the gymwhile keeping track of your progress. From strength to weightlifting, this app acts as your own personal trainer guiding andgiving you the motivation you need. Also checkthinkwell.virtuagym.com for many extra tools, such as your personalfitness profile, free nutrition plan, goal setting and much more!
Vondelgym 7.6.3 APK
PLEASE NOTE: YOU NEED A Vondelgym Virtuagym ACCOUNT TO ACCESS THISAPP. IF YOU'RE A MEMBER GET IT FOR FREE AT YOUR GYM! Begin yourjourney to a healthier lifestyle and let Vondelgym help you alongthe way. Introducing Vondelgym, most comprehensive fitness platformwith: * Check class schedules and opening hours * Track your dailyfitness activities * Sign up on classes and workshops * Track yourweight and other body metrics * Over 2000+ exercises and activities* Clear 3D exercise demonstrations * Preset workouts and the optionto create your own * Over 150 badges to earn Select workouts onlineand synchronize them with your app to workout at home or in the gymwhile keeping track of your progress. From strength to weightlifting, this app acts as your own personal trainer guiding andgiving you the motivation you need. Also check our website or manyextra tools, such as your personal fitness profile, free nutritionplan, goal setting and much more!
Female Fitplan 5.6.5 APK
Female FitPlan is the online platform forwomen that want tob e fit and healthy and aim to look at theirbest.The three keys of Female Fit Plan are:• effective training• healthy nutrition• rest & recoveryFemale Fit Plan is developed by and for women.This is no one-size-fits-all approach. Female Fit Plan will provideyou with a personalized training- & diet plan, concerned withyour life situation and needs.Every woman is different and has her own responds to a training-and nutrition program. What works for one, might not simply do itfor you. Why? Because you are unique. That ‘s why you deserve yourown personalized Female FitPlan.Your Female FitPlan is yourpersonal trainer, nutrition- and lifestyle coach in one!Female FitPlan provides you with unlimited online support. TheFemale FitPlan ‘s coaches, who are specialized in training,nutrition and lifestyle, will always help to get the most out ofyou.Are you ready for a serious lifestyle change? This is your chanceto get and maintain the results you have always dreamed of!
Vitaltrainer 5.4.0 APK
In order to access this app´s contents youmust be a member of vitaltrainer.If you are already a member you can get it for free on your appstore.Begin your journey to a healthier life and let vitaltrainer helpyou along theVitaltrainer is the most comprehensive fitness platform with:Daily physical activity trackingTracking of weight and other body indicatorsOver 2000 exercises and activities3d animated tutorials of exercisesPredefined workouts and the option to create your own routineCustomized workouts on your profile with your trainerAccess to a vast amount of workout and nutrition contentsOnline personal nutrition serviceWin over 150 medalsExchange your vitaltrainer points for digital and physicalachievementsComplete your non-presential workouts with your trainers´planningGoals and progress tracking. Monthly coachingSelect online workouts and sync them with your app to exercise athome, in green areas or at the gym while the app registers yourprogressYou will get constant feedback and motivation from the app or fromyour online trainer if you have signed up for this service. Thisapp works as your own personal trainer guiding and motivating youwhenever you need it
My Wellness Coach 5.1.0 APK
PLEASE NOTE: YOU NEED A MY WELLNESS COACHCLIENT TO ACCESS THIS APP. IF YOU'RE A MEMBER, GET IT FOR FREE ATTHE STUDIO!Begin your journey to a healthier lifestyle and let My WellnessCoach help you along the way. Introducing My Wellness Coach, themost comprehensive fitness platform with:* Check class schedules and opening hours* Track your daily fitness activities* Track your weight and other body metrics* Over 2000+ exercises and activities* Clear 3D exercise demonstrations* Preset workouts and the option to create your own* Over 150 badges to earnSelect workouts online and synchronize them with your app toworkout at home or in the gym while keeping track of your progress.From strength to weight lifting, this app acts as your own personaltrainer guiding and giving you the motivation you need.
Laya Wellness 7.0.2 APK
PLEASE NOTE: YOU NEED A Laya Wellness ACCOUNT TO ACCESS THIS APP.IF YOU'RE A MEMBER GET IT FOR FREE AT YOUR GYM! Begin your journeyto a healthier lifestyle and let Laya Wellness help you along theway. Introducing the Laya Wellness Corporate Wellness App, the mostcomprehensive fitness platform with: * Check class schedules andopening hours * Track your daily fitness activities * Track yourweight and other body metrics * Over 2000+ exercises and activities* Clear 3D exercise demonstrations * Preset workouts and the optionto create your own * Over 150 badges to earn Select workouts onlineand synchronize them with your app to workout at home or in the gymwhile keeping track of your progress. From strength to weightlifting, this app acts as your own personal trainer guiding andgiving you the motivation you need. Also checklayawellness.virtuagym.com for many extra tools, such as yourpersonal fitness profile, free nutrition plan, goal setting andmuch more!
Loading...