1.58 / December 2, 2016
(3.9/5) (7)
Loading...

Description

Nu är det enklare än någonsin att skicka in ditt bokföringsmaterialtill Bokoredo.1. Fota av dina kvitton och fakturor.2. Skicka in!Somkund hos redovisningsbyrån Bokoredo slipper du allt krångel med attlämna in dina kvitton och fakturor via post. Med vår app kan duenkelt fota av ditt material, oavsett var du befinner dig ochdirekt skicka till oss. Behöver du komplettera ditt inskickadematerial är det bara att ta ett extra foto av det du missat ochskicka till oss. Enklare kan det inte vara!

App Information Bokoredo

Bokoredo AB Show More...

Bokoredo 1.58 APK
Bokoredo AB
Nu är det enklare än någonsin att skicka in ditt bokföringsmaterialtill Bokoredo.1. Fota av dina kvitton och fakturor.2. Skicka in!Somkund hos redovisningsbyrån Bokoredo slipper du allt krångel med attlämna in dina kvitton och fakturor via post. Med vår app kan duenkelt fota av ditt material, oavsett var du befinner dig ochdirekt skicka till oss. Behöver du komplettera ditt inskickadematerial är det bara att ta ett extra foto av det du missat ochskicka till oss. Enklare kan det inte vara!
Bokoredo Pro 1.0.13 APK
Bokoredo AB
Nu gör vi det ännu enklare att vara kund hos Bokoredo Pro:1. Fotaavdina kvitton och fakturor2. Skicka in!Som kund hosredovisningsbyrånBokoredo slipper du allt krångel med att lämna indina kvitton ochfakturor via post. Med vår app kan du enkelt fotaav ditt material,oavsett var du befinner dig och direkt skickatill oss. Du skickarenkelt in underlagen så fort de uppstår, ochfår ständigt uppdateradbokföring.Now we make it even easier to bea customer of Boko ReadyPro:1. Take your receipts and invoices2.Send in!As a client of theaccounting office Boko Ready saves youthe hassle of filing yourreceipts and invoices by mail. With ourapp you can easily takepictures of your material, no matter whereyou are, and immediatelysend it to us. You simply send in thedocuments as soon as theyarise, and get constantly updatedaccounting.
Loading...