1.0.0 / November 4, 2014
(4.3/5) (3)
Loading...

Description

Ville det ikke være nyttig om kjøper kunne ha en megler på sinside? Nettopp det er tanken bak applikasjonen! La de erfarnemeglerne Christer Vikebø og Tom Jørgensen hjelpe deg med å forankremagefølelsen med velfunderte vurderinger.Lær deg boligkjøp ved ålese delen «Gode råd» eller slå opp i kapittelet om «Budtaktikk»før budrunden starter. Motta nyttige råd om konkrete boliger ved åsvare på våre spørsmål under «Visning» og slå opp ord du er usikkerpå i applikasjonens «Ordliste».Disclaimer:Boligkjøpet er enapplikasjon hvis formål utelukkende er å bidra med generellinformasjon som vi anser som nyttig ved boligkjøp. Informasjonensom genereres er imidlertid ikke ment som rådgivning og vi tar ikkeansvar for at tips, råd og taktikker fører til bestemte resultater.Trenger du konkrete råd (for eksempel i forhold til eiendom,megling eller lovverk) anbefaler vi at du kontakter fagperson medsærlig kompetanse innen det aktuelle området.Would not it behelpful if the buyer could have a broker on their side?Preciselythat is the idea behind the app! Let the experienced agentsChrister Vikebø and Tom Jørgensen help you to anchor your gut withan informed judgment.Learn purchases by reading the section "Tips"or refer to the chapter on "Budtaktikk" before the bidding starts.Receive helpful advice about specific properties by answering ourquestions in the "Display" and look up words you are unsure of theapplication's "Glossary".Disclaimer:Property acquisition is anapplication whose purpose is solely to provide general informationthat we consider useful for home purchases. The informationgenerated is not intended as advice and we take no responsibilityfor the tips, advice and tactics leading to specific results. Ifyou need specific advice (for example in relation to real estate,brokerage or law), we recommend that you contact your professionalwith particular expertise in the relevant area.

App Information Boligkjøpet

 • App Name
  Boligkjøpet
 • Package Name
  no.vikeboe.boligkjopet
 • Updated
  November 4, 2014
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Vikebø & Jørgensen
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Vikebø & Jørgensen Show More...

Boligkjøpet 1.0.0 APK
Ville det ikke være nyttig om kjøper kunne ha en megler på sinside? Nettopp det er tanken bak applikasjonen! La de erfarnemeglerne Christer Vikebø og Tom Jørgensen hjelpe deg med å forankremagefølelsen med velfunderte vurderinger.Lær deg boligkjøp ved ålese delen «Gode råd» eller slå opp i kapittelet om «Budtaktikk»før budrunden starter. Motta nyttige råd om konkrete boliger ved åsvare på våre spørsmål under «Visning» og slå opp ord du er usikkerpå i applikasjonens «Ordliste».Disclaimer:Boligkjøpet er enapplikasjon hvis formål utelukkende er å bidra med generellinformasjon som vi anser som nyttig ved boligkjøp. Informasjonensom genereres er imidlertid ikke ment som rådgivning og vi tar ikkeansvar for at tips, råd og taktikker fører til bestemte resultater.Trenger du konkrete råd (for eksempel i forhold til eiendom,megling eller lovverk) anbefaler vi at du kontakter fagperson medsærlig kompetanse innen det aktuelle området.Would not it behelpful if the buyer could have a broker on their side?Preciselythat is the idea behind the app! Let the experienced agentsChrister Vikebø and Tom Jørgensen help you to anchor your gut withan informed judgment.Learn purchases by reading the section "Tips"or refer to the chapter on "Budtaktikk" before the bidding starts.Receive helpful advice about specific properties by answering ourquestions in the "Display" and look up words you are unsure of theapplication's "Glossary".Disclaimer:Property acquisition is anapplication whose purpose is solely to provide general informationthat we consider useful for home purchases. The informationgenerated is not intended as advice and we take no responsibilityfor the tips, advice and tactics leading to specific results. Ifyou need specific advice (for example in relation to real estate,brokerage or law), we recommend that you contact your professionalwith particular expertise in the relevant area.
Loading...