3.5.0 / December 12, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Bonoort Orthodontie geeft de patiënt de mogelijkheid om een aantalzaken te bekijken.Dit zijn o.a. :- het bekijken van zijn/haaropenstaande afspraken- het maken/verplaatsen van afspraken-fotomateriaal bekijkenBonoort Orthodontics gives the patient theopportunity to see a number of things.These are, inter alia:-Watching his / her outstanding appointments- Creating / movingappointments- See photographs

App Information Bonoort Orthodontie

Bonoort Orthodontie Version History

Select Bonoort Orthodontie Version :
 • 3.4.1 (28)
 • Bonoort Orthodontie 3.4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/6
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 9.6 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 829eeff4407caacdfaccad2297051e9176f44eb1
  APK Signature: de6fff03dae4bb1dd209ecff44069f53ced3f7a7

Netpoint Show More...

iOrtho 3.4.2 APK
Netpoint
iOrtho geeft de patiënt van een orthodontie-praktijk demogelijkheid om een aantal activiteiten uit te voeren. Dit zijno.a. :- het bekijken van zijn/haar openstaande afspraken- hetmaken/verplaatsen van afspraken- financieel overzicht van zijn/haarbehandeling bekijken- fotomateriaal bekijken Het aantal opties isafhankelijk van hetgeen de praktijk zelf aanbiedt.iOrtho gives thepatient of an orthodontic practice the opportunity to perform anumber of activities.These are inter alia:- Watching his / heroutstanding appointments- Create / move appointments- Viewfinancial summary of his / her treatment- See photographsThe numberof options depending on which offers the practice itself.
OrtoNL 3.4.4 APK
Netpoint
OrtoNL geeft de patiënt van Hagen Orthodontistde mogelijkheid om een aantal activiteiten uit te voeren.Dit zijn o.a. :- het bekijken van zijn/haar openstaande afspraken- het maken/verplaatsen van afspraken- financieel overzicht van zijn/haar behandeling bekijken- fotomateriaal bekijkenHet aantal opties is afhankelijk van hetgeen de praktijk zelfaanbiedt.OrtoNL gives the patientof Hagen Orthodontist the ability to perform a number ofactivities.These are inter alia:- Watching his / her outstanding appointments- Create / move appointments- View financial summary of his / her treatment- View photographsThe number of options depending on which offers the practiceitself.
Henneman van Hees 3.4.2 APK
Netpoint
Henneman van Hees Orthodontisten geeft de patiënt de mogelijkheidom een aantal activiteiten uit te voeren.Dit zijn o.a. :- hetbekijken van zijn/haar openstaande afspraken- het maken/verplaatsenvan afspraken- financieel overzicht van zijn/haar behandelingbekijken- fotomateriaal bekijkenHet aantal opties is afhankelijkvan hetgeen de praktijk zelf aanbiedt.Henneman van HeesOrthodontists gives the patient the opportunity to perform. SeveralactivitiesThese are, inter alia:- Watching his / her outstandingcommitments- Creating / moving appointments- Financial overview ofhis / her view treatment- See photographsThe number of optionsdepending on what the practice offers itself.
OrthoDoet 3.4.3 APK
Netpoint
OrthoDoet geeft de patiënt van OrthoDoetinchemde mogelijkheid om een aantal activiteiten uit te voeren.Dit zijn o.a. :- het bekijken van zijn/haar openstaande afspraken- het maken/verplaatsen van afspraken- financieel overzicht van zijn/haar behandeling bekijken- fotomateriaal bekijkenHet aantal opties is afhankelijk van hetgeen de praktijk zelfaanbiedt.Ortho Does gives thepatient from Ortho Doetinchem the ability to perform a number ofactivities.These are inter alia:- Watching his / her outstanding appointments- Create / move appointments- View financial summary of his / her treatment- View photographsThe number of options depending on which offers the practiceitself.
Sanders Mello 3.4.4 APK
Netpoint
Sanders Mello geeft de patiënt van F. Sanders Mello Orthodontie demogelijkheid om een aantal activiteiten uit te voeren.Dit zijn o.a.:- het bekijken van zijn/haar openstaande afspraken- hetmaken/verplaatsen van afspraken- financieel overzicht van zijn/haarbehandeling bekijken- fotomateriaal bekijkenHet aantal opties isafhankelijk van hetgeen de praktijk zelf aanbiedt.Sanders Mellogives the patient of F. Sanders Mello Orthodontics the ability toperform a number of activities.These are inter alia:- Watching his/ her outstanding appointments- Create / move appointments- Viewfinancial summary of his / her treatment- View photographsThenumber of options depending on which offers the practice itself.
Bonoort Orthodontie 3.5.0 APK
Netpoint
Bonoort Orthodontie geeft de patiënt de mogelijkheid om een aantalzaken te bekijken.Dit zijn o.a. :- het bekijken van zijn/haaropenstaande afspraken- het maken/verplaatsen van afspraken-fotomateriaal bekijkenBonoort Orthodontics gives the patient theopportunity to see a number of things.These are, inter alia:-Watching his / her outstanding appointments- Creating / movingappointments- See photographs
TopOrtho Emmen 3.4.2 APK
Netpoint
De TopOrtho applicatie geeft de patiënt van TopOrtho demogelijkheid om een aantal activiteiten uit te voeren. Dit zijno.a. het bekijken van:- Nieuws- Algemene informatie- Visie enwerkwijzeThe TopOrtho application gives the patient TopOrtho theability to perform some activities.These include watching:- News-General information- Vision and method
Otte Orthodontist 3.4.2 APK
Netpoint
Otte Orthodontist geeft de patiënt de mogelijkheid om een aantalactiviteiten uit te voeren.Dit zijn o.a. :- het bekijken vanzijn/haar openstaande afspraken- het maken/verplaatsen vanafspraken- financieel overzicht van zijn/haar behandeling bekijken-fotomateriaal bekijkenOtte Orthodontist gives the patient theopportunity to carry out a number of activities.These are, interalia:- Watching his / her outstanding appointments- Creating /moving appointments- Financial overview of his / her treatmentView- See photographs
Loading...