1.0 / July 15, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

It is one of the most beautiful games played duringchildhood.Before you hit the walls, you have to lift the ball.Byclicking on the right or left side of the screen, you can navigatethrough difficult obstacles and collect the most points.You are thehighest score of the jumped ball, let's start

App Information Bouncing Ball

 • App Name
  Bouncing Ball
 • Package Name
  com.boncing.bouncingball
 • Updated
  July 15, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Hür Bilişim
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Hür Bilişim Show More...

İlahi Sözleri ve İlahi İndirme 1.1 APK
Hür Bilişim
İslami Neşidler ve İlahi Sözleri İndirme alanında faaliyet gösterenuygulamamız sayesinde, Şiir Sözlerine ulaşıp Ferman KaraçamŞiirleri veya Şehitler Kervanı İlahileri ile Abdurrahman Önülİlahileri alanındaki İslami Marş ve Ezgilere ulaşabilirsiniz. İlahiİndir olarak yayınlanan uygulamamız ile İlahi mp3 İndir dalındafaaliyetlerimiz devam etmektedir. Uygulamamız sayesinde Düğünİlahileri ve Şiir SÖzlerine ulaşabildiğiniz gibi kısa süredeyapacağımız yenilikler ile İlahi İndirmelere de ulaşabileceksiniz.Neşid Sözleri dalında da faaliyetler yapan sitemiz sayesindeMüziksiz Ezgi Sözleri ile sizlerde İslami İLahilerseslendirebilirsiniz, Ayrıca Düğün İlahileri ile İslami Düğünİlahileri alanında da Düğün Ezgilerine ait İlahi Sözlerineulaşabilirsiniz. Uygulamamız içerisinde yer alan Kürtçe İlahiSözleri dalındaki İlahilere de erişebileceğiniz gibi, Videoluİlahiler kategorisine de basitçe erişebilirsiniz. Mizgina İslamİlahi Sözleri, Hinarîya Quran İlahi Sözleri, Şehi Serisi ve KürtçeMevlit Olarak paylaşımlar içinde barındıran uygulamamıza sizlerdehemen indirip istifade edebilirsiniz. With our applicationindicating the Islamic Song of the Divine Words and activities inthe download area, Poetry Lyrics reached the Edict of IslamicMartyrs' Larch poems or hymns Abdurrahman Önül field with caravansof Divine Melodies starter and you can reach. With our applicationpublished as Divine Divine mp3 Download Download our operations inthe branches it is ongoing. Applications Thanks to our weddinghymns and poetry as you reach the divine words will also reach thedownload with the innovations we make in a short time. Thanks toour site that also operates branches in the Song of lyrics withMelodies lyrics without music you can sing in Islamic hymns, alsowith the Divine Wedding Islamic Wedding Nasheed in the area of​​the wedding you can reach the Divine Melodies Lyrics. You canalso access the Divine in Kurdish Divine Lyrics branches locatedwithin our application, you can also simply access the Divine Videocategory. Lyrics mizgin the Islamic Divine, Divine Lyrics HinarîyQuran, in the first Shehu Series and hosting our applications inKurdish Prophet's Birthday as shares can benefit from immediatelydownloaded.
Fetva Meclisi Fıkıh Uygulaması 1.5 APK
Hür Bilişim
Fetva Meclisi Gönüllüleri tarafından oluşturulan bu uygulamasayesinde Kuran, Hadis, Kıyas ve İcma ile fetvası çıkan birçokkonudaki soruların cevabını bulacaksınız.. Uygulamamızda EvlilikFıkhı, Ticaret Fıkhı, Faiz Fıkhı, Gusül Fıkhı, Genç Fıkhı, KadınFıkhı, Boşanma Fıkhı..vs. Gibi aklınıza gelebilecek her konudasorulan sorulara cevap bulabileceksiniz. Uygulamamız AyetelKürsi'nin okunuşu ile açılıp, Fıkıh Soru'larını sorabileceğiniz biruygulamadır. Uygulama sayesinde cevabını bulamadığını İslamisoruları Alim Nureddin Yıldız hocamıza sorarak bilgiedinebilirsiniz. Uygulama içinde çeşitli Kuran Meallerini deokuyup, İlmihal hakkında aklınıza gelebilecek her türlü soruyaulaşabilirsiniz. Gusül Abdesti nasıl alınır?, Gusül AbdestiFarzları, Gusül Abdestinin sünnetleri gibi sorularla beraber.Evlilik Fıkhı, İslamda Evlilik, İslamda Aile Fıkhı, İslamdaBoşanma, Boşanma Fıkhı, Cinsel Evlilik Fıkhı gibi sorulara da cevapbulabilirsiniz. Bunun yanında Namaz Fıkhı, Namazın Farzları, KuranFıkhı, Gençlik Fıkhı, İbadet Fıkhı, Oruç Fıkhı, Orucu Bozan şeyler,Ramazanda yapılması gereken dualar, Ramazan fıkhı..vs gibi heralanda da sorulara cevap bulabileceğiniz cevaplar mevcuttur. Kurantefsiri ve hadislerden faydalanarak verilen cevaplarda çoğu sorununfetvasını bulabileceksiniz ayrıca başörtüsü, örtünme, kadınfetvalarını da bulabilirsiniz.. FIKIH MEZHEPLERİ İtikadî fırkalargibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılanmüctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada “dört mezhep”adıyla şöhret bulmuş Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî,Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile diğer fıkıh ekolleri hakkında özetbilgi verilmekle yetinilecektir. *HANEFÎ MEZHEBİ *MÂLİKÎ MEZHEBİ*ŞAFİÎ MEZHEBİ *HANBELÎ MEZHEBİ Uygulamamızda Hanefi, Şafii gibimezheplerdeki sorularınıza da cevap bulabilirsiniz.. Uygulamanın"Soru Sor" kısmından mezhebinizi yazıp sorularınızı sorarak mailadresinize gelecek cevapla aklınızdaki sorulara cevapbulabilirsiniz. keywords: fıkıh, fıkıh uygulaması, kadın fıkhı,evlilik fıkhı, ayetel kürsi, kitap, kuran meali, faiz, ticaretfıkhı With this application Qur'an Fatwa Council created by theVolunteers, Hadith, Fatwa with Benchmarking and Drinking You'llfind the answers to many questions on the subject .. ApplicationOur Marriage Fiqh, Fiqh Trading, Interest Fiqh, Fiqh gusül, YoungFiqh, Fiqh Women, Divorce Fıkhı..Vs. You can find answers toquestions like everything that you can think of. Our application isopened with the reading of Ayetel Kursi is an application that youcan ask questions of Fiqh. Through the application can not find theanswer to the question of Islamic Scholars Nureddin Stars can learnby asking our teacher. Translation of the Quran to read a varietyof applications, you can reach all kinds of questions you mighthave about the catechism. How to get gusül gusül Ablution RitualBath ?, Suppose, along with questions such as circumcision of gusülablution. Marriage Fiqh, Islamic Marriage, Family Jurisprudence inIslam, the Islamic Divorce, Divorce Fiqh, Fiqh You can find answersto questions such as sexual marriage. Besides Prayer Fiqh, prayerSuppose the Qur'an, Fiqh, Youth Fiqh, Worship Fiqh of fasting Fiqhof fasting Impairments things, praying to be done in Ramadan, theanswer you'll find answers to questions in all fields such asRamadan fıkhı..vs are available. Exegesis of the Qur'an and hadithadvantage of the many problems in the answers given will also finda fatwa headscarf, veil, you'll find the female fatwas .. Sects areFIKIH as well as the jurisprudence of faith sect sects majority arereferred to with respect to the names of the founder is consideredmujtahid. The term "four sects" has found fame with the name of theHanafi Sunni schools of fiqh, Maliki will suffice merely giveninformation about other schools of fiqh of the Shafi'i and Hanbalisect. * Hanafi sect of * Maliki sectarian ' * Shafi'i School of *Hanbali School of Hanafi our application, you can find answers toyour questions in such Shafi'i sect .. Application of the "Ask aQuestion" by asking your questions, write your sect from part Youcan find answers to questions you have in mind will answer youremail address. keywords: canon law, canon law practice, femalejurisprudence, fiqh, marriage, ayetel kürsi, books, establishingmeal, interest, trade fiqh
Meal Sınavı Soruları 1.8 APK
Hür Bilişim
Uygulamamız Kuran Nesli Platform'unun her yıl düzenlediği MealSınavı'nın çıkmış sorularını yayınlamaktadır.. Sınava giren kişileruygulamamız sayesinde sınav şeklini ve Kuran ilmini daha iyişekilde öğrenmiş olurlar.. Kuran Meali Kuran Meali Soruları'nı birarada tutup bu doğrultuda Kuran'ı daha iyi şekilde öğrenmenizeyarayan uygulamamız, Kuran çalışmaları alanında sizlere ışıkolabilecek niteliktedir.. Meal Sınavı Meal Sınavlarına kolaycahazırlanabilmek için uygulamamızı indirip inceleyebilirsiniz.. Ourapplication of the Qur'an Generation Platform publishes questionsemerged Meal Examination held every year .. With our Exam takerapplication form and test knowledge they have learned the Quranbetter way .. Translation of the Quran Translation of the Quran inone of the questions in this direction by holding our applicationwhich allows you to learn the Koran in a better way, a quality thatcan light you work in the field of Quran .. Meal Exam You canreview our application to download and easy to prepare meal Exam ..
Bouncing Ball 1.0 APK
Hür Bilişim
It is one of the most beautiful games played duringchildhood.Before you hit the walls, you have to lift the ball.Byclicking on the right or left side of the screen, you can navigatethrough difficult obstacles and collect the most points.You are thehighest score of the jumped ball, let's start
SözveKalem Dergisi 1.5 APK
Hür Bilişim
SözveKalem Dergisinin website uygulamasını oluşturmaktadır.Uygulama sayesinde Gençlik, İlim ve Kültür ile alakalı birbirindengüzel makaleleri kolayca okuyabilirsiniz. Uygulama Özellikleri-Uygulama sayesinde dergiye aylık abone olma formunudoldurabilirsiniz -SözveKalem Dergisinin yazarlarının paylaşmışoldukları makaleleri okuyabilirsiniz -SözveKalem DergisiEditörleriyle kolayca iletişime geçebilirsiniz ------ Söz ve KalemDergisi, Eylül 2011’de internet üzerinden yayına başlayan ve Ekim2013’te basılı yayına geçerek okurlarıyla buluşan Aylık gençlik,ilim ve kültür dergisidir. Dergimizin yazarlarının tamamıgençlerden oluşmaktadır. Sabit yazarlarımızın yanında dergimizeyazı gönderen genç kardeşlerimizin de yazıları editörlerimiztarafından değerlendirildikten sonra uygun görüldüğündeyayınlanmaktadır. Türkiye’nin yedi bölgesinden kırka yakıntemsilcileri ile bütün ülke gençlerine ulaşmayı hedefleyenDergimizde, onlarca kategoride genç yazarlarımızın kaleme aldığıyazılar yayımlanmaktadır. Dergimizin hedef kitlesi önceliklegençlerdir. Gençlerin maddi ve manevi sorunlarına gençyazarlarımızla çözüm üretmeye talibiz. Bunun yanında gençliğe yenibir soluk olmayı, gençlere yeni bir ivme kazandırmayıhedeflemekteyiz. Bu kutlu kervanda bizimle beraber olmak isteyengenç kardeşlerimizi SÖZ&KALEM AİLESİ’NE katılmaya davetediyoruz. Gelin hep beraber gençliğin gür sesi olalım… Söz ve KalemDergisi Yönetim Kurulu. Journal of sözvekale website applicationform. Youth With app, you can read a nice article for Science andCulture associated with each other easily. Application FeaturesThrough -Application forms that you can fill out a monthly magazineJournal of -sözvekale can read the article they share the authorYou can now easily communicate with -sözvekale Journal Editor------ Lyrics and Pen Magazine, in September 2011 beganbroadcasting over the Internet and printed publications to meetwith his readers through October 2013 Monthly youth, is the scienceand culture magazine. All of the writers of our magazine iscomprised of teenagers. Once our entry was posted in our magazine,in addition to our younger brother Constant evaluation by oureditors it is published authors writing as appropriate. Turkey's UsMagazine that aims to reach young people with all countries closeto forty representatives from seven regions, dozens of categoriesin our young writers penned articles are published. Our targetaudience is primarily young Magazine. Young people's material andspiritual offering to provide solutions to the problems of ouryoung writers. Besides being a new breath to the youth, we aim togive a new impetus to young people. We invite our young brothersand sisters who want to be with us in this blessed caravan toparticipate LYRICS & FAMILY ITEMS. Come together youth loudvoice Let's ... Such Magazine and Pen Board of Directors.
Loading...