1.4 / March 27, 2016
(3.1/5) (170)
Loading...

Description

You can test your IQ while having funwithcustom made questions prepared by professionals. Prepare togiveboth halves of your brain a workout!

Puzzles, anagrams, number sequences and many moreuniquequestions.

Brain Games will be an excellent brain exercise for you.Whilesolving questions you will learn to look things from adifferentperspective and this will benefit you in your dailylife.

First questions might be easy but don't let it mislead you,itwill get harder with every question. Last questions will onlybesolved by geniuses.

If you stuck on some question you can look for the answers inourfacebook page which can be accessed through the like button intheapplication. But remember, this way you will lack thesatisfactionof solving them by yourself.

Brain Games | Android is one of the most popular brain gamesaswell as being the most diffucult and unique one.


Warning: Pay attention to the upper/lowercase letters anddon'tleave space before or after the answer. Use send buttonwhenanswering.

App Information Brain Games II - dnsapps

 • App Name
  Brain Games II - dnsapps
 • Package Name
  com.dnsapps.braingames2
 • Updated
  March 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Dnsapps
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Email [email protected]
  Seyitömer mah. Vani dergahı sk. No:26/6 Kocamustafapaşa/İstanbul
 • Google Play Link

Dnsapps Show More...

Zeka Oyunları II - dnsapps 1.7 APK
Dnsapps
İlk versiyonu ile büyük ilgi çeken ZekaOyunları'nın ikinci versiyonu ile yine zekanızın sınırlarınızorlayacaksınız.Özel olarak hazırlanmış, hem sayısal hem de sözel sorular ilezekanızı test etmenin yanında geliştirme imkanına da sahipolacaksınız.Bulmaca, anagram, sayı dizisi ve sıradışı bir çok soruylazihninizin sınırlarını zorlayın.Soruları çözerken kazandığınız alışkanlıklar sayesinde günlükhayatınızda olaylara farklı ve daha stratejik bir açıdanbakabilmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Sorular sizin için iyibir beyin egzersizi olacaktır.Tıkandığınız sorular olursa ve pes etmeye karar verirsenizuygulama içi bağlantıdaki Facebook sayfamızdan cevaplarabakabilirsiniz. Ancak unutmayın ki soruları kendi başınızaçözdüğünüzde yaşayacağınız tatmin çok daha fazla olacaktır.Zeka Oyunları | Android, en popüler zeka oyunlarından biriolmasının yanında kesinlikle en zor ve sıradışı olanı.Not: Zeka Oyunları strateji geliştirme, planlama, mantıkyürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışıdüşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarındagelişimini sağlayan, aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır,sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibitutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamayaimkan sağlayan oyunlardır. Bu uygulama da bu konularda gelişimsağlamanıza yardımcı olacaktır.Uyarı: Cevapları yazarken büyük/küçük harf kullanımına vecevabın sonunda veya başında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Cevabıgöndermek için boşluk bırakmadan cevapla butonunu kullanın. Aslındabu durum da oyundaki bulmacalardan biriydi ancak bu yönde çok fazlageri dönüş alınca bunu belirtme ihtiyacı hissettik.Intelligence with greatinterest the first version will push the limits of your mind againwith the second version of the Games.Specially prepared, both digital will also have the opportunityto test your intelligence and verbal development next to thequestions.Puzzles, chess, forced a series of numbers and the limits of yourvery prompt with an extraordinary mind.Questions have earned through solving habits you'll notice thatyou were able to look at the events from a different angle and morestrategic in your daily life. Questions would be a good exercisefor your brain.If you decide to not give up and in-app link clogged questionsyou can look for answers from our Facebook page. However, note thatquestions will be resolved much more satisfied you will experienceyour own.Brain Games | Android, as well as being one of the most popularboard game that is definitely the most difficult and unusual.Note: Brain Games strategy development, planning, reasoning-logicalintegration, visual-spatial thinking, unusual, attention -concentration, allowing the development of memory and memory space,but also prescience, planning and patience, persistence,determination, decision-making, The absorption defeat, developattitudes and behaviors, such as competition, allowing applicationsare games in kinesthetic field. This application will also help youto make progress on these issues.Warning: When writing answers upper / lowercase use and carefulnot to leave the space at the end or beginning of the answer. Usethe button to send the answer to answer without spaces. In fact,this was one of the puzzles in the game, but also get a lot back inthe direction of rotation, we feel the need to mention it.
Pratik Beyin Egzersizleri 2.6 APK
Dnsapps
6 adet konu başlığında toplanmış Pratik Beyin Egzersizleri ilezihninizi güçlendirin.Örneğin;- karışık matematiksel işlemleriaklınızdan yapabilmek,- karşınızdaki insanın vücut dilini okuyarakaklından geçenleri bilmek,- mental açıdan daha dirençli bir halegelmek,- daha efektif bir şekilde çalışmak,- stres yönetimi,gibifarklı alanlardaki birçok yöntem ile iş, okul ve sosyal hayatınızıolumlu yönde etkileyebilirsiniz.6 collected on topics Empower yourmind with Brain Exercises Practice.E.g;- Complicated mathematicaloperations to make your mind,- In your mind by reading the bodylanguage of the people against the last to know,- Mental point ofbecoming a more resilient,- A more effective way to work,- Stressmanagement,with many methods in different areas such as work,school and social life can affect you positively.
Brain Games II - dnsapps 1.4 APK
Dnsapps
You can test your IQ while having funwithcustom made questions prepared by professionals. Prepare togiveboth halves of your brain a workout!Puzzles, anagrams, number sequences and many moreuniquequestions.Brain Games will be an excellent brain exercise for you.Whilesolving questions you will learn to look things from adifferentperspective and this will benefit you in your dailylife.First questions might be easy but don't let it mislead you,itwill get harder with every question. Last questions will onlybesolved by geniuses.If you stuck on some question you can look for the answers inourfacebook page which can be accessed through the like button intheapplication. But remember, this way you will lack thesatisfactionof solving them by yourself.Brain Games | Android is one of the most popular brain gamesaswell as being the most diffucult and unique one.Warning: Pay attention to the upper/lowercase letters anddon'tleave space before or after the answer. Use send buttonwhenanswering.
Word Hunter - İngilizce Sözlük | Kelime Ezberleme 2.0.1 APK
Dnsapps
Word Hunter eğitmenler tarafından onaylanmış bir çok yöntemibiruygulamada toplayan, size kelime ezberleterekingilizcenizigeliştirmeyi hedefleyen, akademik bir uygulamadır.Word Hunter birgramer öğrenme uygulaması değildir! Word Hunteroluşturduğunlisteden kelime seçerek size gün içerisindebelirlediğinaralıklarla kelimeyi anlamı ile birlikte resimli olarakhatırlatır.Hatırlatılan kelimeyle, hafızanızda resim ile kelimearasında birbağlantı kurmanızı hedefleyerek sizi cümleiçerisindekullanacağınız zamana hazırlar. Word Hunter içerisindekioyunlaraynı zamanda eğitmenler tarafından onaylanmış hafıza,meditasyon vehipnoz tekniklerine dayanan bir yapıdadır. SINAVHAZIRLIĞI YAPANÖĞRENCİLER IELTS, TOEFL, YDS gibi ingilizcesınavlarında ingilizcebilginizin yanı sıra yoğun bir kelime bilgisigerekmektedir.Özellikle IELTS ve TOEFL sınavlarında sıkçakullanılan kelimeleribilmek ve ezberlemek sınavda başarılıolmanızın bir anahtarıdır.Word Hunter Hatırlatıcı listenize "HazırListeler" bölümündenTOEFL, IELTS veya diğer sınav listeleriniseçerek kısa süredekelimeleri hafızanıza geçici olarak değil kalıcıolarakekleyebilirsiniz. İNGİLİZCEYE YENİ BAŞLAYANLAR Gramerbilmekingilizce konuşmanın %20'lik bir bölümüdür. Kelimehazinenizigeliştirerek ingilizce konuşmaya hazır halegelebilirsiniz. WordHunter "Hazır Listeler" bölümünde yenibaşlayanlar için başlangıçkelimeleri bulunmaktadır. Bu listeyikullanarak ingilizceeğitiminize büyük katkı sağlayın. Word Hunteris an academicapplication that aims to improve your English bymemorizing wordsand collecting many methods approved byinstructors. Word Hunter isnot a grammar learning app! Word Hunterselects a word from thelist you create and reminds you with theword in the intervals youspecify in the day. With the wordremembered, the memory in yourmemory to create a link between thepicture and the word willprepare you for use in the sentence. Gamesin Word Hunter are alsobased on memory, meditation and hypnosistechniques approved byinstructors. STUDENTS THAT MAKE EXAM Englishexams such as IELTS,TOEFL, YDS require intensive knowledge of yourvocabulary as wellas your English. Knowing and memorizing wordsthat are frequentlyused in IELTS and TOEFL exams are a key tosuccess in the exam.Word Hunter You can permanently add words toyour memorytemporarily by selecting the TOEFL, IELTS or other examlists fromthe "Ready Lists" section of your list. ENGLISH NEWSTARTERSKnowing grammar is a part of 20% of English speaking. Youcanbecome ready to speak English by improving your vocabulary.WordHunter has the starting words for beginners in the "ReadyLists"section. Make a great contribution to your English educationbyusing this list.
Loading...