1.6.5 / December 12, 2018
(4.5/5) (43)
Loading...

Description

Skupiamy się na tworzeniu rozwiązań płynnie wpisujących się w życienowoczesnych kobiet. Oddajemy w ich ręce rewolucyjne urządzenieBRASTER przeznaczone do badania piersi w domowym zaciszu. Pozwoliono na wczesne wykrycie nowotworu piersi, co daje możliwość jegocałkowitego wyleczenia. WYBIERAJĄC BRASTER OTRZYMASZ: a)Innowacyjne urządzenie do samodzielnego, comiesięcznego badaniapiersi b) Przyjazną aplikację zainstalowanąna smartfonie lubtablecie, która przeprowadzi Cię przez badanie c) Wynik badaniaoparty o automatyczną interpretację termograficznych obrazów piersiprzez inteligentne algorytmy d) Dostęp do wykwalifikowanychspecjalistów, którzy będą gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania iwątpliwości oraz udzielić Ci porad e) Dostęp do wyników na swoimkoncie w portalu Braster APLIKACJA ZAWIERA 5 PROSTYCH DO PRZEJŚCIAKROKÓW: 1. Kwestionariusz 2. Łączenie z urządzeniem 3.Aklimatyzacja 4. Wybór matrycy 5. Badanie BY CHOOSING BRASTER YOUWILL RECEIVE: a) An innovative device for performing monthly breastself-examination, b) A user-friendly app installed on a smartphoneor tablet that will guide you through the examination c)Examination results based on automated interpretation ofthermographic breast images by intelligent algorithms. d) Access toqualified experts who are ready to answer your questions and, incase of any doubts, provide you with advice. e) Access toexamination results through individual accounts on Braster’splatform. Our innovative application contains 5 simple steps: 1.Questionnaire 2. Device connection (via WIFI, the device has abuilt-in wifi module) 3. Acclimatization 4. Matrix selection 5.Breast examination We focus on developing solutions seamlesslyenrolling in the life of modern women. We put in their hands arevolutionary device BRASTER for breast examination at home. Itwill allow for early detection of breast cancer, which gives thepossibility of cure. CHOOSING BRASTER GET: a) Innovative deviceindependent, monthly breast examination b) A friendly applicationinstalled on your smartphone or tablet, which will carry youthrough the test c) The test result based on the automaticinterpretation of thermographic images of the breast by intelligentalgorithms d) Access to qualified professionals who are ready toanswer your questions and concerns and give you advice e) access tothe results in your account portal Braster APPLICATION INCLUDES 5SIMPLE STEPS TO BE: 1. questionnaire 2. Connect the device 3.acclimatization 4. Election of the matrix 5. Study Choosing BRASTERBY YOU WILL RECEIVE: a) An innovative device for performing monthlybreast self-examination, b) A user-friendly app installed on asmartphone or tablet That will guide you through the examination c)Examination results based on automated interpretation ofThermographic breast images to intelligent algorithms. d) Access toqualified experts who are ready to answer your questions and, incase of any doubts, provide you with advice. e) Access toexamination results through individual accounts on Braster'splatform. Our innovative application contains 5 simple steps: 1.Questionnaire 2. Device connection (via Wi-Fi, the device has abuilt-in wifi module) 3. acclimatization 4. Matrix selection 5.Breast examination

App Information Braster Care

 • App Name
  Braster Care
 • Package Name
  eu.braster.brasterandroid
 • Updated
  December 12, 2018
 • File Size
  100M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.6.5
 • Developer
  Braster S.A.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Szeligi, Ul. Cichy Ogród 7 05-850 Ożarów Mazowiecki
 • Google Play Link

Braster S.A. Show More...

Braster Care 1.6.5 APK
Braster S.A.
Skupiamy się na tworzeniu rozwiązań płynnie wpisujących się w życienowoczesnych kobiet. Oddajemy w ich ręce rewolucyjne urządzenieBRASTER przeznaczone do badania piersi w domowym zaciszu. Pozwoliono na wczesne wykrycie nowotworu piersi, co daje możliwość jegocałkowitego wyleczenia. WYBIERAJĄC BRASTER OTRZYMASZ: a)Innowacyjne urządzenie do samodzielnego, comiesięcznego badaniapiersi b) Przyjazną aplikację zainstalowanąna smartfonie lubtablecie, która przeprowadzi Cię przez badanie c) Wynik badaniaoparty o automatyczną interpretację termograficznych obrazów piersiprzez inteligentne algorytmy d) Dostęp do wykwalifikowanychspecjalistów, którzy będą gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania iwątpliwości oraz udzielić Ci porad e) Dostęp do wyników na swoimkoncie w portalu Braster APLIKACJA ZAWIERA 5 PROSTYCH DO PRZEJŚCIAKROKÓW: 1. Kwestionariusz 2. Łączenie z urządzeniem 3.Aklimatyzacja 4. Wybór matrycy 5. Badanie BY CHOOSING BRASTER YOUWILL RECEIVE: a) An innovative device for performing monthly breastself-examination, b) A user-friendly app installed on a smartphoneor tablet that will guide you through the examination c)Examination results based on automated interpretation ofthermographic breast images by intelligent algorithms. d) Access toqualified experts who are ready to answer your questions and, incase of any doubts, provide you with advice. e) Access toexamination results through individual accounts on Braster’splatform. Our innovative application contains 5 simple steps: 1.Questionnaire 2. Device connection (via WIFI, the device has abuilt-in wifi module) 3. Acclimatization 4. Matrix selection 5.Breast examination We focus on developing solutions seamlesslyenrolling in the life of modern women. We put in their hands arevolutionary device BRASTER for breast examination at home. Itwill allow for early detection of breast cancer, which gives thepossibility of cure. CHOOSING BRASTER GET: a) Innovative deviceindependent, monthly breast examination b) A friendly applicationinstalled on your smartphone or tablet, which will carry youthrough the test c) The test result based on the automaticinterpretation of thermographic images of the breast by intelligentalgorithms d) Access to qualified professionals who are ready toanswer your questions and concerns and give you advice e) access tothe results in your account portal Braster APPLICATION INCLUDES 5SIMPLE STEPS TO BE: 1. questionnaire 2. Connect the device 3.acclimatization 4. Election of the matrix 5. Study Choosing BRASTERBY YOU WILL RECEIVE: a) An innovative device for performing monthlybreast self-examination, b) A user-friendly app installed on asmartphone or tablet That will guide you through the examination c)Examination results based on automated interpretation ofThermographic breast images to intelligent algorithms. d) Access toqualified experts who are ready to answer your questions and, incase of any doubts, provide you with advice. e) Access toexamination results through individual accounts on Braster'splatform. Our innovative application contains 5 simple steps: 1.Questionnaire 2. Device connection (via Wi-Fi, the device has abuilt-in wifi module) 3. acclimatization 4. Matrix selection 5.Breast examination
Loading...