1.1 / November 28, 2015
(4.1/5) (18809)

Description

Become the ultimate bridge constructor in this super addictiveBridge Building Brain Teaser!If you have ever wondered how theybuild all those awesome Bridges, you now have a chance to takematters into your hands and build one for yourself!Discover 4fantastic locations in this super realistic building simulator:Sunny Coast, Frozen Arctic, Wild West and the Infernal Volcano andget 3 stars in all of them. Use variety of building materials toraise your construction: Cables, Wood and Steel; but remember tostay within the budget. Other than that, you’re only limited byyour imagination! Build your bridge as sturdy and efficient aspossible and see if you can get the perfect solution in thisphysics puzzle. If you feel like more challenge, we’ve prepared thehard mode, in which you’ll have to prove your architectural,construction and building genius. If you’re looking for a morerelaxed game play - try an easy mode that gives you a bigger budgetand stronger parts.Download now and prove that you're the bestconstructor!Game features:- tons of addictive levels- beautifulgraphics- mind bending puzzles- fantastic locations- spectaculareffects - super realistic physics

App Information Bridge Builder Simulator

 • App Name
  Bridge Builder Simulator
 • Package Name
  pl.aidemmedia.BridgeBuilder
 • Updated
  November 28, 2015
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Aidem Media
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Bridge Builder Simulator Version History

Select Bridge Builder Simulator Version :
 • 1.1 (21) - Latest Version
 • 1.1 (21) - Latest Version
 • 1.1 (21) - Latest Version
 • 1.1 (21) - Latest Version
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2015 /12/12
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/14
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /4/30
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /5/7
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e

Aidem Media Show More...

Bridge Builder Simulator 1.1 APK
Aidem Media
Become the ultimate bridge constructor in this super addictiveBridge Building Brain Teaser!If you have ever wondered how theybuild all those awesome Bridges, you now have a chance to takematters into your hands and build one for yourself!Discover 4fantastic locations in this super realistic building simulator:Sunny Coast, Frozen Arctic, Wild West and the Infernal Volcano andget 3 stars in all of them. Use variety of building materials toraise your construction: Cables, Wood and Steel; but remember tostay within the budget. Other than that, you’re only limited byyour imagination! Build your bridge as sturdy and efficient aspossible and see if you can get the perfect solution in thisphysics puzzle. If you feel like more challenge, we’ve prepared thehard mode, in which you’ll have to prove your architectural,construction and building genius. If you’re looking for a morerelaxed game play - try an easy mode that gives you a bigger budgetand stronger parts.Download now and prove that you're the bestconstructor!Game features:- tons of addictive levels- beautifulgraphics- mind bending puzzles- fantastic locations- spectaculareffects - super realistic physics
Miasto SeKretów 1.4 APK
Aidem Media
Polska wersja językowa."Miasto SeKretów jest niezwykle imponujące przezdopracowanyświat, płynne animacje 3D i udźwiękowione dialogi." -iPadModo"... na poziomie filmu Pixara... Duże słowa jak na grę naiOS,ale gra jest tak dobra." - GamingBits"Zupełnie niespodziewanie, Aidem Media dostarczyło nam jednąznajlepszych gier przygodowych jakie widziałem naurządzeniumobilnym" - TouchMyAppsPierwszy epizod dostępny w aplikacji jest darmowy, aby zagraćwpozostałe cztery, wystarczy oglądać filmy reklamowe,instalowaćinne darmowe aplikacje. Dodaliśmy również możliwośćtradycyjnegozakupu pozostałych epizodów.Wybierz opcję, najbardziej odpowiednią dla Ciebie.Chcesz poznać naszego Kreta? Jeśli skończyłeś już rozbijaćpościanach ptasie móżdżki, zejdź pod ziemię w przygodowej grzeMiastoSeKretów. Zdolność logicznego myślenia i rozwiązywaniazagadekwymagane, włącz mózg i udowodnij że możesz stawać w szrankizkretem pod ziemią.Odkryj świat rewolucji, tajemnic i przygody, znajdź wskazówkiirozwiąż łamigłówki, by zdemaskować złowrogi spisek! BohaterskipiesReksio i kret Kretes nie uratują miasta Pokopane bezCiebie.Miasto SeKretów to klasyczna gra przygodowa typu "PointandClick" przedstawiona w pięknej, ręcznie rysowanejgrafice,warstwowych tłach i trójwymiarową obsadą, z w pełniudźwiękowionymidialogami.Ponad milion sprzedanych gier. Reksio i Kretes po latachprzygódw całej Europie debiutują na Androidzie. Uwielbiamydostarczaćrozrywkę i jesteśmy pewni, że aideMMedia to palindrom,którypokochacie.Gra może być bardziej wymagająca od egzaminu na studia iniewiadomo czy nie będziesz potrzebował pomocy znajomych,albojakiegoś małego dziecka.Lepsze od testu IQ, sprawdź czy odkryjesz ten złowieszczyspisekprzed Twoimi znajomymi. Powodzenia!aideMMedia - najzabawniejszy palindrom na świecie!Proszę śmiało kontaktować się z support@aidemmedia.comjeśliutknąłeś lub masz jakieś problemy z grą.Czas na rewolucję!Uwagi:* Przed zakupem kredytów proszę wyłączyć programy blokującereklamytypu AdFree.* Jasność można dostosować w ustawieniach urządzenia wraziekonieczności.* Jeśli przechylanie urządzenia nie przesuwa wózka dosortowaniaśmieci, sprawdź czy orientacja ekranu nie jestzablokowana.Polish language version."City of Secrets is very impressive by the refined world,smooth3D animations and voiced dialogs." - IPadModo"... At the Pixar film ... Big words for a game on iOS, butthegame is so good." - GamingBits"Quite unexpectedly, Aidem Media has provided us with one ofthebest adventure game I've ever seen on a mobile device"-TouchMyAppsThe first episode is available in the application is free toplayin the remaining four, just watch the commercials, installotherfree apps. We also added the possibility of a traditionalpurchasethe remaining episodes.Select the option most suitable for you.Want to know our Crete? If you are done with the break downthewalls of bird brains, get off the ground in an adventure game,Cityof Secrets. The ability to think logically and solvepuzzlesrequired, turn on the brain and prove you can stand head toheadwith a mole underground.Discover the world of revolution, mystery and adventure,findclues and solve puzzles to uncover a sinister plot! The heroicdogRex and the mole Kretes Pokopane not save the city withoutyou.City of Secrets is a classic adventure game "Point andClick"presented in a beautiful hand-drawn graphics, backgroundsandthree-dimensional layered cast, fully udźwiękowionymidialogue.More than a million games sold. Rex and Kretes after yearsofadventures across Europe debut on Android. We love toprovideentertainment and we are confident that this palindromeaideMMediayou will love.The game can be more challenging than the exam for college anddonot know whether you will need the help of friends, or asmallchild.Better than the IQ test, make sure you discover thesinisterconspiracy against your friends. Good Luck!aideMMedia - the funniest palindrome in the world!Please feel free to contact with support@aidemmedia.com ifyouget stuck or have any problems with the game.Time for a revolution!Remarks:* Before buying credits please disable any ad-blockingtypeAdFree.* Brightness You can adjust the device settings if necessary.* If you tilt the device does not move to sort garbage truck,makesure the screen orientation is not locked.
City of Secrets 2 Episode 1 1.3 APK
Aidem Media
City of Secrets 2: Episode 1 is the sequel to the original game,appreciated worldwide by gamers and reviewers, the game thatsuccessfully refreshed the classic adventure game genre, conveyingit to the touchscreen devices. Simple, intuitive controls, designedfor touchscreen devices. Carefully designed, hand-drawnbackgrounds. All dialog lines voiced. Two difficulty settings, forboth the experienced and beginner players. A challenging adventureenriched by logical challenges. Usually, a dangerous and perilousadventure hides behind a completely innocent beginning. A beginningthat doesn't mention anything about a giant worm, dangerous cookingrecipes, the common people fighting the oppressive regime,rebelling workers and trade unions. Nor does it mention a strangesalesman that forgoes the career of a dark god to start his ownfish stand business. An innocent beginning doesn't say anythingthat could be linked to words like danger, trouble or threat. It'sjust the way with all those adventures, it seems they have nothingbetter to do than just render a man's... animal's... mole's... lifeunpleasant. Moles the Mole, a not-so-bright and nice hero, but ahero nonetheless, will have the questionable opportunity todiscover what fate has in store for him. One night, closer tomorning than evening, Moles has been brutally awakened by scarynoises. Fear tightened it's icy grip on Moles' heart and just whenour hero was about to execute a tactical withdrawal, the mysterysolved itself - with a terrifying series of noises, our hero's mostimpressive muscle was demanding a night snack. Unfortunately, theproblem with adventure games is that nothing's ever easy in them.The fridge is empty, the designer didn't draw a larder and thewriter already had an idea how to complicate the hero's life. Nowthat's an innocent beginning, if I've ever seen one. And you knowwhat's the usual deal with those innocent beginnings. This game wastested on animals. They didn't like it and went away. This game wastested on testers. Nobody asked them if they wanted to do it andthey couldn't get away. City of Secrets 2 has been divided into 4closely-tied episodes. Next episodes coming soon! At least... wehope so.
Rybka MiniMini poznaje świat 1.1 APK
Aidem Media
APLIKACJA BEZPŁATNA ZAWIERA TYLKO JEDNĄAKTYWNĄ ZABAWĘ. POZOSTAŁE 8 ZABAW MOŻNA DOKUPIĆ W APLIKACJI.Rybka MiniMini poznaje świat –to szereg gier i zabaw mających nacelu mądre, bezpieczne i ciekawe zorganizowanie czasu dziecka.Priorytetem jest dobra zabawa, dawanie radości i poczucia sukcesu,a dodatkowo, niejako przy okazji, dziecko uczy się i ćwiczy wieleważnych umiejętności, takich jak liczenie, porównywanie czyorientacja w przestrzeni.Gry zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, nakażdym z nich dziecko ma kilka przykładów do wyboru.Wszystkie gry zostały pomyślane w taki sposób, aby mogli z nichskorzystać także rodzice przedszkolaków przygotowujących się dorozpoczęcia nauki szkolnej. W ramach tzw. gotowości szkolnej,przyszły pierwszoklasista powinien przejawiać taki poziom rozwojuumysłowego, emocjonalnego i społecznego, który umożliwi mu podjęcieszkolnych obowiązków i wyzwań.Dzieciom życzymy dobrej zabawy, a rodzicom… spokoju.Przekonajcie się!PiłkaPod tym symbolem znajdują się zabawy, których głównym elementemjest zestaw niekompletnych ilustracji. Zadaniem dziecka jest jeprawidłowo uzupełnić. Kształtują prawidłowe postrzeganie ipercepcję wzrokową, czyli takie działanie oka, które jest kluczowew nauce czytania, liczenia, pisania.KolejkaTo zestaw prostych zabaw, niepostrzeżenie wprowadzających malucha wświat pisania. Aby nauczyć się trudnej sztuki kreślenia ciągówliter, pisania wyrazów i tekstów, trzeba najpierw opanowaćumiejętność kreślenia linii w ograniczonym obszarze oraz kreśleniaw określonym kierunku. Po opanowaniu tych umiejętności droga dopisania jest już dużo prostsza.Świnka-skarbonkaTo prosta recepta na pierwsze spotkania malucha z matematyką.Zestaw zabaw tyle, ile... ułatwi umiejętność przeliczania,rozumienie faktu, że wynik liczenia nie zależy od kolejnościliczonych elementów, rozumienie zbiorów, porównywanie liczebnościelementów zbiorów, znajomość liczebników itp. Świnka-skarbonkasprawi, że dziecko polubi liczenie.LalaGra to zestaw zabaw takie samo?, gdzie kluczowe jest rozpoznanie wzbiorze podobnych elementów takiego samego obrazka jak zadanywzorzec. Dla młodszych dzieci przykłady są łatwiejsze, a dlastarszych – wzrasta ilość różnicujących detali oraz skomplikowanieobrazka.Zabawy te kształtują percepcję wzrokową, czyli takie działanie oka,które jest kluczowe w nauce czytania, liczenia, pisania.MiśTa gra to prosty przepis na nauczenie dziecka różnicowaniapodobnych elementów i układania ich według zadanej instrukcji.Dziecko zdobędzie także umiejętność określania podstawowych cechprzedmiotów, np. mały, duży, niski, wysoki itp. Dodatkowym, ukrytymwalorem, jest nabywana przy okazji umiejętność rozpoczynaniazadania od lewej strony – kluczowa przy nauce czytania i pisania, atakże w kształtowaniu orientacji w przestrzeni i schemacie własnegociała.AutoPod tym symbolem znajdują się zabawy, których głównym elementemjest kształtowanie umiejętności rozpoznawania konturu przedmiotu.Dzięki temu dziecko ćwiczy prawidłowe postrzeganie i percepcjęwzrokową, czyli takie działanie oka, które jest kluczowe w nauceczytania, liczenia, pisania.BalonikTo zestaw klasycznych zabaw memo, znanych każdemu dziecku. Pomagakształcić m.in. pamięć ikoniczną, wzrokową i krótkotrwałą, ćwiczyteż refleks oraz umiejętność nazywania.Wraz z każdym poziomem wzrasta ilość elementów spośród którychdziecko dobiera pary.PajacTu ukryty jest zestaw zabaw typu znajdź różnice. Poszczególneplansze przestawiają po dwa obrazki – pozornie takie same, jednakróżniące się szczegółami. Zadaniem dziecka jest te różnice odnaleźći zaznaczyć. Zadanie takie ćwiczy głównie spostrzegawczość ikoncentrację.Przybory do kolorowaniaDo dyspozycji dziecka są konturowe ilustracje oraz interaktywnekredki, którymi można pokolorować obrazek. W tej części zabawdziecko uczy się rozpoznawania kolorów, nazywania elementów, atakże ćwiczy precyzję.FREE APPLICATION INCLUDESONLY ONE ACTIVE FUN. OTHER PLAYS 8 can be purchased in APPLICATION.Fish MiniMini know the world-a series of games and activitiesaimed at the smart, safe and interesting time to organize a child.The priority is to have fun, giving a sense of joy and success, andin addition, by the way, the child learns and practices a lot ofimportant skills such as counting, comparing and orientation inspace.Games were prepared at three levels of difficulty, for eachchild has a few examples to choose from.All games are designed in such a way as to be able to use themas parents of preschoolers preparing to start school. In theframework of the so-called. school readiness, future freshmanshould exhibit a level of mental, emotional and social development,which will enable him to take school responsibilities andchallenges.Children wish you good fun, and the parents ... alone. Convinceyourself!BallUnder this symbol are fun, whose main element is a set ofincomplete illustration. The task of the child is eating properlysupplemented. Correct shape perception and visual perception, thatsuch action of the eye, which is crucial in science literacy,numeracy, writing.QueueThis set of simple playground, imperceptibly introducing a toddlerin the world of writing. To learn the difficult art of drawingstrings of letters, writing words and texts, you must first masterthe ability to plot lines in a limited area and the plot in aspecific direction. Once you have mastered these skills the waywriting is now much easier.Piggy BankThis is a simple recipe for the first meeting of a toddler withmathematics. Set play as much as ... the ability to facilitate theconversion, the understanding of the fact that the counting resultdoes not depend on the order of counting elements, comprehensioncollections, comparing the number of elements of sets, knowledge ofnumerals, etc. piggy bank will make the child likes counting.DollThe game is set play the same?, Where the key is the recognition ofa set of similar items of the same image as the given pattern. Foryounger children are easier examples, and for the elderly -increasing the number of differentiating detail and complexity ofthe image.Fun shape the visual perception, that such action of the eye, whichis crucial in science literacy, numeracy, writing.BearThis game is a simple recipe to teach the child to differentiatesimilar items and placing them according to preset instructions.The child gets the ability to determine the basic characteristicsof objects, such as small, large, low, high, etc. An additional,hidden advantage is acquired by the way the ability to start thetask from the left side - essential when teaching reading andwriting, as well as in shaping the orientation in space andschedule your own body.CarUnder this symbol are fun, whose main element is the development ofthe ability to recognize the contour of the object. As a result,the child is practicing the correct perception and visualperception, that such action of the eye, which is crucial inscience literacy, numeracy, writing.The balloonThis set of classic playground memo, known to every child. It helpsto educate include iconic memory, visual, and short-lived,practiced too reflexes and the ability to name.With each level increases the number of elements from which thechild selects the pair.ClownHere is a set of hidden playground type find differences. Theindividual boards are switching the two images - apparently thesame, but differ in details. The task of the child is thesedifferences to find and select. Such a task is practicing mainlyobservation and concentration.Instruments for coloringAvailable to the child are contoured images and interactivecrayons, which can color the picture. In this part of the play thechild learns to recognize colors, naming elements, as well aspracticing precision.
City Of Secrets 1.6 APK
Aidem Media
With over a million sales on otherplatforms,Mr Moles now debut on Android.English language version."... best adventure games I’ve ever seen on the iDevice"-TouchMyApps"City of Secrets is utterly impressive with itspolishedpresentation, fluid 3D animations, and full voiceovers."-iPadModoWant to see my Mole? If you're tired of hammering birdbrainsagainst the wall, go underground in the tap adventure game,City ofSecrets. Requires logic and puzzle solving skills so turnyourbrain back on and prove you know your head from a Mole intheground.Enter a brilliant high definition world of revolution,mystery,and adventure as you pull together the clues and solvepuzzles touncover the sinister plot. Get it on the tablet for thevivid bigscreen impact.The hero's – Rex, the dog, and Mr. Moles - well of course -themole, can't save Poco Pane without you.City of Secrets is a classical point and click adventuregamepresented with beautiful hand drawn art, layered backgroundsand a3D character cast, fully spoken throughout.After sales of over a million games, Rex and Mr. Moles havebeenon adventures across the World for many platforms! They arenowmaking their debut globally on Android. We love to entertainandare confident that aideMMedia is one palindrome you willinstantlylove.The game can be tougher than your college entrance exam anditisn’t clear yet if you will need help from your friends orsomelittle kid to solve the sinister plot.There are several methods in the game to point players intheright direction such as a notebook containing a list ofcompletedand 'to-do' tasks - and a hint system giving a writtenclue for thenext most important task if you really get stuck.Better than an IQ test, challenge your friends to see whocansolve the sinister plot first. Good luck.Please contact us at support@aideMMedia.com if you get stuckorwith any issues.Notes:* Brightness can be adjusted in your device 'Settings'ifnecessary.* If your device won't tilt to sort the trash, make sure thescreenorientation is not locked.
Reiner Knizia's Skyline 1.1 APK
Aidem Media
Clear and easy-to-understand rules.An addictive challenge for all logic puzzle lovers.56 challenging levels, divided into 4 categories.Reiner Knizia and Aidem Media, to celebrate the upcoming releaseof City of Secrets 2, present to you Skyline. A new and refreshededition of the popular board game, designed to fit the style of theCity of Secrets.The City of Secrets has more secrets and hidden places thananyone could have imagined. Deep inside the bowels of the Earth, inan abandoned mine, there is a very old and, one has to admit,pretty well-designed gate. Behind it lies... well, that's the heartof the problem actually - nobody knows what the aforementioned gateguards, because a security-crazed ancient builder decided to secureit with a multi-leveled puzzle. Face the ancient challenge and seewhat tasks await you in the City of Secrets 2!This product was not tested on animals. During the productionprocess, no sweet potatoes were injured, nor any other funnyvegetable... neither a fruit... OK, we admit: someone was hurt -one coder had a runny nose, a very irritating one.
Reiner Knizia's Skyline Free 1.4 APK
Aidem Media
Clear and easy-to-understand rules.An addictive challenge for all logic puzzle lovers.56 challenging levels, divided into 4 categories.Reiner Knizia and Aidem Media, to celebrate the upcoming releaseof City of Secrets 2, present to you Skyline. A new and refreshededition of the popular board game, designed to fit the style of theCity of Secrets.The City of Secrets has more secrets and hidden places thananyone could have imagined. Deep inside the bowels of the Earth, inan abandoned mine, there is a very old and, one has to admit,pretty well-designed gate. Behind it lies... well, that's the heartof the problem actually - nobody knows what the aforementioned gateguards, because a security-crazed ancient builder decided to secureit with a multi-leveled puzzle. Face the ancient challenge and seewhat tasks await you in the City of Secrets 2!This product was not tested on animals. During the productionprocess, no sweet potatoes were injured, nor any other funnyvegetable... neither a fruit... OK, we admit: someone was hurt -one coder had a runny nose, a very irritating one.
Reiner Knizia's Deck Buster 1.2 APK
Aidem Media
Deck Buster is ideal for fans of card gamesand logical challenges. Simple rules are a perfect starting pointfor this new and intriguing game by master game designer ReinerKnizia.At first glance, the task appears simple: place the cards tobuild strong card combinations, and with a touch of luck you willprogress.The number of cards, however, is limited, so they must be placedvery carefully to score as many points as possible and to earn asmany bonus cards as possible.The game can be played in two different modes: Deckbuster 32 isplayed with a short deck of 32 cards. Deckbuster Wild is playedwith a full deck of 52 cards, but all 2’s are Jokers.There are 59 achievements waiting to be conquered, andleaderboards for the best players to compete for the top spots!In DeckBuster 100 you can play through 100 precious cards to tryand get the highest score you can. How far can you go?!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Smule - The #1 Singing App 5.7.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
com.borninteractive.panda 3.12 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات.العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الأيفون مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده...قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على الفئة السعريةتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معينقائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ...) 
محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرعبنده، هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا،وبلمسة واحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائطالجوال للوصول الى الفرع