5 / May 6, 2013
(3.8/5) (10)
Loading...

Description

I Bergens Tidendes nyhetsappforBrann-supportere får du
Brann-nyhetene hyppigere og raskere!

Du får tilgang til:
• Brann-nyheter fra bt.no
• Doddos blogginnlegg fra bt.no
• Push-varsler om de største Brann-nyhetene
• Korte, hyppige nyhetsoppdateringer for de meste engasjerte
Brann-tilhengerne (f.eks.
skader og rapporter fra trening)

In BergensTidendenyhetsapp for Fire fans get
Fire news more frequently and faster!

You get access to:
• Fire News from bt.no
• Doddo blog posts from bt.no
• Push notifications of the largest Fire News
• Short, frequent news updates for the most dedicated
Fire-followers (eg.
damage and reports from training)

App Information BT-Brann

 • App Name
  BT-Brann
 • Package Name
  no.bt.brann
 • Updated
  May 6, 2013
 • File Size
  1.0M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  5
 • Developer
  BergensTidende
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

BergensTidende Show More...

MinBT 2.0 APK
Denne applikasjonen er utgått, og kan ikkelenger benyttes.Vi har pusset opp kundeportalen vår, så nå kan du enkeltbesøkenettsidene våre fra mobilen.Du trenger ikke lenger en egen app for å registrere endringer pådittBT-abonnement.Logg inn på kundeportal.bt.no/minside, og registrer endringenedine der.Har du spørsmål eller trenger hjelp?Kontakt oss på e-post bt@bt.no ellertlf. 05500.
BT+ 1.2.2 APK
BTs nye app er spesialtilpasset for Ipad, Iphone og Android. Herfårdu det beste innholdet fra Bergens Tidende, presentert i etlekkertformat som gir deg en eksklusiv og rolig leseopplevelse.Bergens Tidendes app er inkludert i alle BT-abonnement.Ny utgave blir publisert klokken 20.00 hver kveld. Da vil dufåen meny av våre beste saker fra dagen som gikk, samt myeavinnholdet som også trykkes i neste dags papiravis.Video supplerer tekst og bilder for å gi deg entotalopplevelseav BTs beste journalistikk.Å laste ned appen er gratis, men for å lese artikler, trengerduet abonnement på Bergens Tidende.BT'snewapp is tailored specifically for Ipad, Iphone and Android. Hereyouget the best content from Bergens Tidende, presented inanattractive format that gives you an exclusive and quietreadingexperience.Bergens Tidende app is included in every BT subscription.New edition published at 20.00 every night. Then you will getamenu of our favorite things from the day that passed, and muchofthe content also printed in the next day's print edition.Video supplement the text and images to give you acompleteexperience of BT's best journalism.Downloading the app is free, but to read the articles, you needasubscription to Bergens Tidende.
BT-Brann 5 APK
I Bergens Tidendes nyhetsappforBrann-supportere får duBrann-nyhetene hyppigere og raskere!Du får tilgang til:• Brann-nyheter fra bt.no• Doddos blogginnlegg fra bt.no• Push-varsler om de største Brann-nyhetene• Korte, hyppige nyhetsoppdateringer for de meste engasjerteBrann-tilhengerne (f.eks.skader og rapporter fra trening)In BergensTidendenyhetsapp for Fire fans getFire news more frequently and faster!You get access to:• Fire News from bt.no• Doddo blog posts from bt.no• Push notifications of the largest Fire News• Short, frequent news updates for the most dedicatedFire-followers (eg.damage and reports from training)
Loading...