1.0.10 / July 8, 2018
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Neden BTK AKADEMİ?Teknoloji trendlerine ayak uydurabilmekadınaçağın nabzını yakalamak için yenilikleri takip eden veuygulayanbir eğitim anlayışına sahiptirBTK’ dan gelen teorik vepratikbilgiye sahip profesyonel, genç ve dinamik eğitimcikadrosunasahiptirBTK AKADEMİ’de Neler Var?BTK bünyesinde düzenlenenbilgiteknolojileri ve iletişim alanında uzman kişiler tarafındanverilençevrimiçi ve sınıf içi eğitimlere ulaşma imkanı sağlayanBTKAKADEMİ platformunda şu alanlarda eğitimler bulunmaktadır:oTeknikEğitimlero Regülasyon Eğitimlerio Oryantasyon EğitimlerioKişiselGelişim Eğitimlerio Sertifika Programları

App Information BTK Akademi

Akademi.net Show More...

DeFacto Academy 1.0.22 APK
Akademi.net
DeFacto Academy olarak, hedeflerimizi hayata geçirirken “DeğişimYönetimi”, “Sürdürülebilir Büyüme” ve “Toplumsal Fayda”yı tümfaaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. DeFactolular’ın memnuniyetive bağlılığına önem veriyoruz. “Mutluluk Bize Yakışır!” diyerekçalışanlarımızın talep ve önerileri ile proje ve uygulamalarıhayata geçiriyor; işveren markamızı güçlendiriyoruz. DeFactoAcademy olarak; DeFacto’nun yenilenen vizyonu doğrultusundaorganizasyonu dönüşüme ve değişime hazırlıyor, Global bir markaolma stratejisi doğrultusunda, DeFacto’nun kurumsal değerlerini vekültürünü sürdürülebilir rekabet avantajına çeviriyor, DeFactostratejik iş hedeflerinin hayata geçirilmesi için, kurumsal hafızave know-how transferi yapılan fonksiyonel gelişim okulları kurarakiş sonuçlarına katkıda bulunuyor, Entegre İnsan Kaynaklarımodelimizle, DeFactolular’ın profesyonel kariyerlerinidestekleyerek; üniversiteler, meslek yüksek okulları ve birçokişbirlikçimizle birlikte çeşitli gelişim projeleri veuygulamalarını hayata geçiriyor, Sektöre nitelikli insan kaynağıyetiştirerek; tedarikçilerimiz, çalışanlarımızın aileleri,müşterilerimiz, üniversiteler ve birçok STK ile kol kola çalışaraktoplumsal faydayı gözetiyor; aynı zamanda işveren markamızıgüçlendiriyoruz. DeFacto’nun en kıymetli sermayesi, güçlü insankaynağı; çalışanlarıdır. Bu nedenle DeFacto Academy’ninperformansının, enerjisinin, vizyonunun ve farkının tek ilhamı daDeFactolulardır. Academy as de facto, in realizing our goals"Change Management", "Sustainable Growth" and "social benefits"from the center, we put all of our activities. We are committed todefactolular satisfaction and loyalty. "Decent us happiness!" Wedemand and suggestions with our employees is implementing projectsand applications; We are strengthening our employer brand. as thedefacto Academy; In line with the renewed vision of theorganization's de facto transformation and is preparing to change,In line with its strategy to become a global brand, the defactocorporate values ​​and culture of turning a sustainable competitiveadvantage, defacto for the implementation of strategic businessobjectives, contributes to the institutional memory and know-howtransfer schools made functional development by establishingbusiness results, Integrated Human Resources our model, bysupporting defactolular professional career; universities,vocational schools and is implementing various development projectsand applications with our many collaborators, Sector educatingqualified human resources; our suppliers, our employees, families,customers, universities and overseeing social benefits by workinghand in hand with many NGOs; We are also strengthening our employerbrand. de facto the most precious capital, strong human resources;It is working. Therefore, the performance of the defacto Academy,energy, the only difference in the vision and inspiration aredefactolu.
TOFAŞ Akademi 1.0.20 APK
Akademi.net
Uygulamaya giriş için; TOFAŞ çalışanları PC'lerini açarkenkullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler; Bayiçalışanları ise Bayi Gelişim Portalı'na girerken kullandıklarıkullanıcı adı ve şifreleri kullanabilirler. Her türlü görüş veöneriniz için tofas.akademi@tofas.com.tr'ye ulaşabilirsiniz. Ayrıcavideo platformumuz Tideo’ya da sol menü üzerinden tek tıklaerişebilirsiniz. --- New Tofas Academy mobile application is nowavailable! You can use Academy mobile app in 6 different foreignlanguages. New TOFAS video platform called "Tideo" can be reacheddirectly from left frame menu. For access to the application; TOFAŞemployees can use their username and password when opening theirPCs; Dealer employees can use the username and passwords they usewhen entering the Dealer Development Portal. You can reach totofas.akademi@tofas.com.tr for all your opinions and suggestions.You can also access our video platform Tideo or the left menu withone click. ---   New Tofas Academy You can use 6 differentforeign languages.     New TOFAS video platform called"Tideo".
KT e-Okulum 1.0.12 APK
Akademi.net
Kuveyt Türk Bankacılık Okulu dijital platformu mobilde... Buuygulama ile tüm Kuveyt Türk çalışanları eğitim ve gelişimaktivitelerini takip edebilir, eğitim etkinliklerine aktif katılımsağlayabilir.Kuwait Turkish Banking School in mobile digitalplatform ... With this application you can follow all Kuveyt Turkstaff training and the development activities can provide activeparticipation in educational activities.
Aktif Akademi 1.0.13 APK
Akademi.net
Aktif Akademi, Aktif Bank ve iştirak çalışanları için hazırlanmışuzaktan eğitim uygulamasıdır. Bu uygulama ile çalışanlar eğitimsüreçlerini bu platform üzerinden yöneteceklerdir.Active Academy isprepared for distance learning applications, Aktif Bank andsubsidiary employees. With this application they will manageemployee training processes via this platform.
Tegep Yeni Nesil Öğrenme 0.0.1 APK
Akademi.net
Create Outstanding Events , Be The Master Of EventManagementEventMaster.io provides organizers create successfulevents by cementing them to design amazing websites, enlargenetwork, be mobile and exceed the expectations - using unique anduser friendly event management platform for both organizers andattendees alikeWhat Event Master OffersUser FriendlyOperate TheEvent From Start To FinishSmart and Lucrative Event ManagementApplicationEverything You Need To Attract Great AttentionEventAppAgendaWebsiteCRMSurveysReportsNetworkingSponsorsAchieveSpectecular Succsess On Event ManagementHave An Awesome EventWebsiteManage Your Event Easily Monitor real time analyticsGreatestEvent Management SoftwareKeep In Touch via Push MessagesGoMobileTurn Your Events Into An Amazing JourneyBoost SocialBuzzMagnify SponsorsMake Glorious The Event ExperiencePlan yourprograme in the most effective wayAttract Your TargetAudienceCustomer : TEGEP , Türkiye Eğitim Gelişim Platformu
BTK Akademi 1.0.10 APK
Akademi.net
Neden BTK AKADEMİ?Teknoloji trendlerine ayak uydurabilmekadınaçağın nabzını yakalamak için yenilikleri takip eden veuygulayanbir eğitim anlayışına sahiptirBTK’ dan gelen teorik vepratikbilgiye sahip profesyonel, genç ve dinamik eğitimcikadrosunasahiptirBTK AKADEMİ’de Neler Var?BTK bünyesinde düzenlenenbilgiteknolojileri ve iletişim alanında uzman kişiler tarafındanverilençevrimiçi ve sınıf içi eğitimlere ulaşma imkanı sağlayanBTKAKADEMİ platformunda şu alanlarda eğitimler bulunmaktadır:oTeknikEğitimlero Regülasyon Eğitimlerio Oryantasyon EğitimlerioKişiselGelişim Eğitimlerio Sertifika Programları
Gobito Akademi 1.0.13 APK
Akademi.net
streamx.io Akademi , Video Editing , interaction &storyboarding platformunun eğitimlerinin yayınlandığı Akademiplatformudur.Powered By Gobito Knowledgebaze LMS streamx.ioAcademy, Video Editing, Academy of the publication of educationalinteraction & storyboarding platformudur.powered By GobitoKnowledgebaz LMS platform
com.aris.kb.mobile 1.0.16 APK
Akademi.net
Aris Akademi, Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. çalışanları içinhazırlanmış bir uzaktan eğitim uygulamasıdır. Bu uygulama ile ARiSçalışanları, kendilerine atanan tıbbi ve sektörel eğitimlerigörebilecek ve bu eğitimleri alabileceklerdir. Arise Academy, AliRaif Pharmaceutical Industry Co., Ltd. It is an educationalapplication for remote employees. aris working with thisapplication, you can see the assigned medical and sectoraleducation and be able to receive such training.
Loading...