1.1.2 / April 24, 2020
(4.8/5) (6)
Loading...

Description

🌟 Play #1 Animal Bubble Shooter Classic - Pet Rescue Game! 🌟Shootto Match Three & Rescue The Pets! ▶▶ HOW TO PLAY: ● Tapwhereyou want to pop bubble. ● Match 3 or more bubbles to makethemburst! ▶▶ FEATURES: ● Super COOL boosters. ● Awesomeexplosioneffects: lightning, nova, color bomb... ● Super ADDICTIVEgameplay.● Lots of BRAIN HACKING bubble shooter - pet rescuepuzzles. ●Share your record on social networks: Facebook,Twitter... ▶▶ TIPS:● The more animal bubbles you pop, the morescore you will get. ●Get FREE ENERGY BALL after shooting an amountof animal bubbles. Besure to rate "Bubble Shooter Classic - PetRescue Shooting PuzzlePop Adventure" if you enjoy it! HAPPY PLAYINGAnimal Bubble ShooterClassic - Pet Rescue Game! ;) Let's enjoy the#1 Addictive AnimalBubble Shooter Classic Game! 🌟 Awesome AnimalBubble ShootingGames! Shoot to Match Three & Rescue The Pets!▶▶ SUPPORT: Feelfree to contact us at us@holova.net if you have anyquestion aboutAnimal Bubble Shooter Classic - Pet Rescue Game.

App Information Bubble Shooter Genius: Pet Rescue Shooting Puzzle

 • App Name
  Bubble Shooter Genius: Pet Rescue Shooting Puzzle
 • Package Name
  holova.bubble.shooter.pop.animal.puzzle.witch.adventure.saga
 • Updated
  April 24, 2020
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  Holova Studio
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  5620 1st Avenue South, Birmingham, Alabama 35212, USA
 • Google Play Link

Holova Studio Show More...

Buddha Wallpapers HD: The Best 1.1.0 APK
Holova Studio
Best Buddha Wallpapers HD Ever. Must-haveBuddhism HD wallpapers Android app for Every Buddhist!Welcome to the best collection of FREE stunning Buddha HDWallpapers on the Google Play Store!These Buddhism pictures are manually chosen one-by-one. EveryBuddha wallpaper is in high resolution, which will fit your Androidsmart phone perfectly. So every Buddhist can have the best BuddhaHD wallpapers ever.This Buddha Wallpapers HD app contains HD Buddhism images ofAvalokitesvara Bodhisattva wallpapers, Amitabha Buddha wallpapers,Gautama Buddha wallpapers, beautiful lily lotus wallpapers (flowerwallpapers), and more...Features:- The most beautiful Buddha HD wallpapers put in categories.- Set wallpaper in one click for your smart phone.- Hundreds of beautiful Buddhism wallpapers, and more tocome.- Share cool Buddha wallpapers on Facebook, Twitter, Instagram, andmore...These Buddha backgrounds (Buddhism images of Gautama Buddhawallpapers, Amitabha Buddha wallpapers, Avalokitesvara Bodhisattvawallpapers, beautiful lily lotus wallpapers) will give you astronger and happier spirit every day and night. You will findpeace and happiness in every Buddha wallpaper, which will make yourlife quality better day by day.Gautama Buddha, also known as Siddhartha Gautama, was theSpiritual Teacher who founded Buddhism.In Buddhist traditions, he is the Supreme Buddha of our age.Best Buddha Backgrounds HD Ever. This is a must-have Buddhism HDwallpapers Android app for Every Buddhist!Get this app "Buddha HD Wallpapers" for FREE!
Phật Ngôn - Lời Kinh Phật Giáo 1.0 APK
Holova Studio
Phật Ngôn - Danh Ngôn & Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Hay Nhất MỗiNgày Cho Phật Tử & 66 Câu Phật Học Chọn Lọc!Ứng dụng danh ngôn đặc biệt hữu ích cho quý Phật Tử.Ứng dụng Phật Ngôn dành cho iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) đangđược đông đảo người dùng yêu thích. Bạn có thể tải tại đây:http://bit.ly/PhatIOSPhật Ngôn sẽ hổ trợ bạn có tinh thần mạnh mẽ và hạnh phúc hơnmỗi ngày.Bạn sẽ nhận thấy bình yên và hạnh phúc thật sự trong từng câu danhngôn.Ngoài ra, với nhiều bài hát Phật giáo chọn lọc rất hay, ứng dụng sẽgiúp bạn càng ngày càng thêm tinh tấn trên con đường tu tập.Chức Năng:● Danh ngôn Phật giáo về cuộc sống thường nhật.● Hình nền tuyển chọn đẹp và chất lượng cao.● Đánh dấu và lưu danh ngôn yêu thích.● Thông báo danh ngôn mỗi ngày.● Chia sẻ danh ngôn trên Facebook, Twitter, Email, SMS...Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có góp ý hoặc bổ sungthêm danh ngôn.Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.Xin cảm ơn!Nam Mô A Di Đà Phật.Phật Ngôn - Danh Ngôn & Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Hay NhấtMỗi Ngày Cho Phật Tử & 66 Câu Phật Học Chọn Lọc!Hoàn toàn miễn phí. Tải ngay cho điện thoại Android của bạn!== Kết nối với chúng tôi ==* Facebook: http://facebook.com/holovastudio* Twitter: http://twitter.com/holovastudio* Website: http://holova.net* Email: support@holova.net
Buddha Music: Buddhism Songs 1.0.0 APK
Holova Studio
Buddha Music: Best Buddhism Songs For Buddhist- Meditation & Relaxation.Totally relax & meditate with unlimited happy & positiverelaxation Buddha HD music videos.These Buddhism songs are best used for anti-stress, healing,calming, meditation...Features:● Best relaxing & meditation Buddha music videos &playlists for Buddhists.● Search for your beloved videos easily.If you're a Buddhist or seeking for relaxing meditation Buddhismmusic songs, you've come to the right place. Here you can find ourbeautiful hand-made video music clips & collections ofrelaxation Buddha music:- Calming music.- Meditation music.- Relaxing music.- Spiritual music.- Healing music.- Peaceful music.Let this app heal your soul the right way.Happy listening.Buddha Music: Best Buddhism Songs For Buddhist - Meditation& Relaxation.== Connect With Us ==* Like us: http://facebook.com/holovastudio* Follow us: http://twitter.com/holovastudio* Visit us: http://holova.net* Email us: support@holova.net
Buddha Quotes HD - Buddhism 1.0 APK
Holova Studio
Buddha Quotes HD - Best Buddhism Wisdom & Beautiful Wallpapersfor Every Buddhist!People are loving this app on iOS. Here it is if you have iOSdevice:http://bit.ly/BuddhaIOSBuddha Quotes will give you a stronger and happier spirit everyday and night.You will find peace and happiness in every quote, which will makeyour life quality better day by day.Buddha Quotes will somehow help you in meditation & zen,too!Gautama Buddha, also known as Siddhartha Gautama, was theSpiritual Teacher who founded Buddhism.In Buddhist traditions, he is the Supreme Buddha of our age.Buddhism wisdom quotes will surely inspire you & provideessential boost to your spiritual life.Features:● Quotes on enlightenment and inspiration from the Buddha andothers.● Auto read quote in case your eyes are lazy.● Beautiful and peaceful hand-picked background pictures.● Bookmark your favorite quotes.● Quote notification every day.● Share quotes on Facebook, Twitter, Email, SMS and more...Please feel free to contact us if you have any requests or newquotes for this app.Wish you always happy.Thanks & Best Regards.Namo Amitabha Buddha.Buddha Quotes HD - Best Buddhism Wisdom & BeautifulWallpapers for Every Buddhist!Get the app for FREE!!!P/S: Although the app's name is Buddha Quotes, we know that somequotes are not as exactly as the Buddha said, but relatively theyare the Buddha's thoughts, and they have the Buddhism spirit &meaning. Please forgive & correct us if we made any mistakes inthis app.== Connect With Us ==* Like us: http://facebook.com/holovastudio* Follow us: http://twitter.com/holovastudio* Visit us: http://holova.net* Email us: support@holova.net
Phật Ngôn - Danh Ngôn Phật Giáo Hay Cho Phật Tử 2.0.5 APK
Holova Studio
Ứng dụng danh ngôn đặc biệt hữu ích cho quý Phật Tử. Ứng dụng PhậtNgôn phiên bản cho iOS đang được đông đảo người dùng yêu thích:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ http://bit.ly/PhatNgon-iOS Phật Ngôn sẽ hổ trợ bạn cótinh thần mạnh mẽ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Bạn sẽ nhận thấy bìnhyên và hạnh phúc thật sự trong từng câu danh ngôn. Ngoài ra, vớinhiều bài hát Phật giáo chọn lọc rất hay, ứng dụng sẽ giúp bạn càngngày càng thêm tinh tấn trên con đường tu tập. Chức Năng: ● Danhngôn Phật giáo về cuộc sống thường nhật. ● Hình nền tuyển chọn đẹpvà chất lượng cao. ● Đánh dấu và lưu danh ngôn yêu thích. ● Thôngbáo danh ngôn mỗi ngày. ● Chia sẻ danh ngôn trên Facebook, Twitter,Email, SMS... Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có góp ý hoặcbổ sung thêm danh ngôn. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn!Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Ngôn - Danh Ngôn & Ca Dao Tục NgữPhật Giáo Hay Nhất Mỗi Ngày Cho Phật Tử & 66 Câu Phật Học ChọnLọc! Hoàn toàn miễn phí. Tải ngay cho điện thoại Android của bạn!== Kết nối với chúng tôi == * Facebook:https://facebook.com/holovastudio * Twitter:https://twitter.com/holovastudio * Website: https://holova.net *Email: us@holova.net
Slide Puzzles: Beautiful Girls Sliding Puzzle Game 1.2.4 APK
Holova Studio
Best Sliding Puzzle FREE Game with The Most Beautiful Girls! ForAdults Only! How to Play: - Move the pieces to the correct positionto assemble the girl wallpaper picture. - To move a piece, slide ittowards the empty square. Features: - Many beautiful and cute angelgirls in HD photos. - Set high quality & beautiful wallpaperafter solving the beautiful girl photo slide tile puzzle. - Simple& intuitive interface which is easy for everyone to control. -Various sizes of girl slide tile puzzles: 3x3, 4x4, 5x5. - Supporthint & high scores leaderboard. - Share the solved photo puzzleto Facebook, Twitter, Instagram, Google+, and more... Welcome tothe Slide Puzzles FREE - Angel Girls: Cute & Beautiful Girl 15Sliding Tile Photo Puzzles & Girl Wallpapers! This tile slidepuzzle game is a learning game for everyone who wants to traintheir brain. Its goal is being an improvement of one’sconcentration, cognitive capability, and sense of space. This 15puzzle game provides an enjoyable and educational time throughchallenging and beautiful picture sliding tile puzzles. This slidepuzzle game is also made for those who are fans of the classicfifteen sliding puzzle games. Moreover, when you complete a photoslide puzzle, you'll be rewarded a high quality and beautifulwallpaper of the solved picture tile puzzle. This wallpaper ischosen manually so you will get the highest quality wallpaper foryour Android smart phone or tablet. This photo tile slide puzzlegame is very educational, because it has been demonstrated thatresolving puzzles helps in the development of skills and abilities,such as motricity, creativity, spatial skills, language and self-esteem. Besides, you will train the resolution of problems, and youwill get a beautiful girl wallpaper as a reward. Enjoy the mostbeautiful pictures of Girl Angels in this Sliding Puzzle Game:Slide Puzzles FREE - Angel Girls for Adults.
Jesus Quotes HD - Bible Verses 1.0 APK
Holova Studio
Jesus Quotes HD - Best Inspirational Holy Bible Verses By JesusChrist & Others!People are loving this app on iOS. Here it is if you have iOSdevice:http://bit.ly/JesusIOSBest daily holy bible verses that will provide essential boostto your spiritual life.Features:● 500+ holy bible verses from Jesus Christ & others.● Auto read quote in case your eyes are lazy.● Beautiful hand-picked background pictures.● Bookmark your favorite quotes.● Quote notification every day.● Share quotes on Facebook, Twitter, Email, SMS and more...Please feel free to contact us if you have any requests or newquotes for this app.Thanks & Best Regards.Jesus Quotes HD - Best Inspirational Holy Bible Verses By JesusChrist & Others!Get the app for FREE!!!== Connect With Us ==* Like us: http://facebook.com/holovastudio* Follow us: http://twitter.com/holovastudio* Visit us: http://holova.net* Email us: support@holova.net
Buddha Quotes - Best Daily Buddhist Quote Reminder 2.0.5 APK
Holova Studio
People are loving this Buddhist app on iOS. Here it is if you haveiOS device: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ http://bit.ly/BuddhaIOS Buddha Quotes willgive you a stronger and happier spirit every day and night. Youwill find peace and happiness in every quote, which will make yourlife quality better day by day. Buddha Quotes will somehow help youin meditation & zen, too! Gautama Buddha, also known asSiddhartha Gautama, was the Spiritual Teacher who founded Buddhism.In Buddhist traditions, he is the Supreme Buddha of our age.Buddhism wisdom quotes will surely inspire you & provideessential boost to your spiritual life. Features: ● Buddhism wisdomquotes on enlightenment and inspiration from the Buddha and others.● Beautiful and peaceful hand-picked Buddhism background pictures.● Bookmark your favorite Buddhist wisdom quotes. ● Buddhism wisdomquote notification every day. ● Share quotes on Facebook, Twitter,Email, SMS and more... Feel free to contact us if you have anyrequests or new quotes for this app. Wish you always be happy.Thanks & Best Regards. Namo Amitabha Buddha. Buddha Quotes -Best Daily Buddhism Wisdom Quotes & Beautiful Buddha WallpapersHD for Every Buddhist - Best Buddha Quotes Daily Reminder! Get theapp for FREE!!! == Connect With Us == * Like us:https://facebook.com/holovastudio * Follow us:https://twitter.com/holovastudio * Visit us: https://holova.net *Email us: us@holova.net
Loading...