1.0 / October 31, 2016
(5.0/5) (127)
Loading...

Description

Allahumme salli 'alā Muhammedin ve 'alāāāliMuhammed.
Es-selamu 'alejkum.
Aplikacija je napravljenja u cilju šireg omogućavanja dostupnostiipribližavanja hadisa Muhammeda s.a.w.s. Zasigurno da je iovavjerodostojna zbirka hadisa jedna ogromna riznica znanjasunnetaAllahovog poslanika Muhammeda s.a.w.s. Iz života našegposlanikaMuhammeda s.a.w.s. trebamo crpiti ogromne izvore znanjakoje ćemoako Bog da sprovesti u naš život. Rekao je Muhameds.a.w.s.:-Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držalinećetezalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi,Hakim,Malik).
Allahumma Salli'alaMuhammedin knows' Alaa Ali Muhammad.
Es-Salam 'alaykum.
The application is made employing in order to enable wideraccessand convergence Hadith Muhammad s.a.w.s. Surely that istheauthentic collection of hadith is an enormous treasure troveofknowledge of the Sunnah of Allah's Prophet Muhammad s.a.w.s.Fromthe life of our Prophet Muhammad s.a.w.s. we need to draw ahugesource of knowledge that will please God put into our lives.Hesaid Muhammad s.a.w.s.:- leave you two things which if youstickyou will not go astray, the Book of Allah and my Sunnah.(Tirmidhi,Hakim Malik).

App Information Buharijina Zbirka Hadisa

 • App Name
  Buharijina Zbirka Hadisa
 • Package Name
  zbirka.buharijina.buharijinazbirkahadisa
 • Updated
  October 31, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Jasmin Stovrag
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Jasmin Stovrag Show More...

Muslimova Zbirka Hadisa 1.1 APK
Allahumme salli 'alā Muhammedin ve 'alāā āli Muhammed. Es-selamu'alejkum. Aplikacija je napravljenja u cilju šireg omogućavanjadostupnosti i približavanja hadisa Muhammeda s.a.w.s. Zasigurno daje i ova vjerodostojna zbirka hadisa jedna ogromna riznica znanjasunneta Allahovog poslanika Muhammeda s.a.w.s. Iz života našegposlanika Muhammeda s.a.w.s. trebamo crpiti ogromne izvore znanjakoje ćemo ako Bog da sprovesti u naš život. Rekao je Muhameds.a.w.s.:- Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držalinećete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi, Hakim,Malik).
Buharijina Zbirka Hadisa 1.0 APK
Allahumme salli 'alā Muhammedin ve 'alāāāliMuhammed.Es-selamu 'alejkum.Aplikacija je napravljenja u cilju šireg omogućavanja dostupnostiipribližavanja hadisa Muhammeda s.a.w.s. Zasigurno da je iovavjerodostojna zbirka hadisa jedna ogromna riznica znanjasunnetaAllahovog poslanika Muhammeda s.a.w.s. Iz života našegposlanikaMuhammeda s.a.w.s. trebamo crpiti ogromne izvore znanjakoje ćemoako Bog da sprovesti u naš život. Rekao je Muhameds.a.w.s.:-Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držalinećetezalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi,Hakim,Malik).Allahumma Salli'alaMuhammedin knows' Alaa Ali Muhammad.Es-Salam 'alaykum.The application is made employing in order to enable wideraccessand convergence Hadith Muhammad s.a.w.s. Surely that istheauthentic collection of hadith is an enormous treasure troveofknowledge of the Sunnah of Allah's Prophet Muhammad s.a.w.s.Fromthe life of our Prophet Muhammad s.a.w.s. we need to draw ahugesource of knowledge that will please God put into our lives.Hesaid Muhammad s.a.w.s.:- leave you two things which if youstickyou will not go astray, the Book of Allah and my Sunnah.(Tirmidhi,Hakim Malik).
99 Allahovih imena 1.0 APK
Allahumme salli 'alā Muhammedin ve 'alāā āli Muhammed. Es-selamu'alejkum. Draga braćo i sestre vrlo je bitno da znamo kome se to miklanjamo. Ko je naš Gospodar Milostivi? Kakve su Njegove osobine? Sobzirom na to da Allaha niko bolje ne zna od Njega Samoga a odNjegovih stvorenja najbolje Ga poznaje Njegov poslanik Muhammed,a.s., o Allahu i Njegovim imenima može se govoriti jedino natemelju Kur’ana i sunneta. Allah se zbog toga ne može, niti smije,opisivati nikakvim ljudskim kategorijama, nego onako kako On samSebe opisuje i onako kako Ga opisuje Njegov poslanik. Kroz Svojaimena Allah nam pruža osnovne informacije o Sebi kako bismo svojimograničenim mogućnostima razumjeli Njegovu božansku prirodu ( ذات )i Njegova svojstva ( صفات ). Tako je Allah, kako sam Sebe u Kur’anuopisuje, Najveći, Svemoguć, Stvoritelj i Održavatelj svemira i svihstvorenja, Pravedni Vladar Koji sve vidi, sve čuje i svim stvarimaupravlja prema Svojoj volji. On je Vječno Živi, Prvi i Posljednji,bez početka i kraja, neograničen vremenom i mjestom i Sam Sebidovoljan. Allah je naš najveći Pomagač, Zaštitnik, Dobročinitelj iHranitelj, Koji život i smrt daje, naša iskrena pokajanja prima imolbama našim udovoljava. Upravo zbog toga je i namjera oveaplikacije da "približi" svojsta i karakteristike UzvišenogGospodara svima nama, da se svremena na vrijeme podsjećamo i danaučimo ova imena. "Buharija i Muslim bilježe hadis od EbuHurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ” Allahima 99 imena, stotinu manje jedno. Ko ih nauči i po njima postupi,ući će u Džennet. “Riječi ko ih nauči napamet i obuhvati znanjem(men ahsaha) podrazumijevaju učenje napamet, shvaćanje njihovaznačenja, poznavanje na šta ona ukazuju i postupanje prema onomešto svako ime od nas zahtijeva." A zaista čitajući ova Lijepa Imenai svojstva Allaha, ljubav prema Uzvišenom se zaista još višepovećava i učvršćuje. Ostavite i rating aplikacije, Allah vam sesmilovao. **Karakteristike aplikacije** -Jednostavnost ikompaktnost. -Fluidnost. -99 Allahovih imena na tranksripciji i naarapskom jeziku. -Mogućnost slušanja izgovora svakog imena naarapskom jeziku pojedinačno. Ukoliko imate bilo kakvih problemajavite se na mail developera. Molim Uzvišenog Allaha da nas sveučvrsti na pravome putu, podari sabura i svako dobro na ovome ionome svijetu, amin.
Simple Compass 1.1 APK
Your 5-star ratings will encourage us! Compass Features: - Simpleto use, use it like a real compass! - Professional design! -Magnetic and true north are available, the app automatically takescare of variation! - Incredibly smooth movements! - No internetconnection required! - 360 degrees! - It’s FREE! This is a simplebut high precision compass. If you finding a minimal and beautifulcompass, you will love this one. Don't lose your way and have ahappy travel! The compass app depends on the performance of yourdevice exactly. If the compass works perfectly, it means that yoursensors are perfect, too.
LightMeter IoT 1.0 APK
This app will work if your phone has internal lightsensor.----------------------------------------------- This Appallows youto measure the light luminosity that goes from 0 to 1000lux. Youcan use this app only for measuring the light luminosity oryou canuse it to turn your Android phone to IoT device. You canachievethis by filling in all the information here and turning ontheswitch. The first two sections from above you need to log in totheyour e-mail, from which e-mails will be sent, and the thirdsectionfor the e-mail account on which you will receive lightluminocityinformations, so the first and the third part may be thesame.After that, you need only to specify the scope, from onenumber toanother, that will make it your 'Defined area'. This appwill useyour 'Defined area' to send e-mail with current luxinformation to'receiver's mail' every time when measured lightluminocity ischanged and if measured light luminocity is in your'Defined area'.This app allows you to receive light luminosityinformations,wherever you are, just from android device connectedto wifi. Ifyou want to send E-mail all fields need to be filled andwithcorrectinformations!----------------------------------------------- Thebest of all isthat app is fully free! Rate our app, thank you!
Compass Pro Free 1.0 APK
1. If your device doesn’t have a magnetometer ,app will probablynotwork, try it! 2. Check you are away from any magneticinterferenceThe compass sensors are very sensitive tointerference. Make sureyou are holding your device away from anyelectric cables/magneticobjects. Also check you don’t have amagnet on your case as this caninterfere with the sensors. 3. Trycalibrating your device Over timeyour sensors can stop workingaccurately. Try re-calibrating yourdevice using the followingmethod: Wave your device in a figure of 8pattern rotating it indifferent directions as you do this. If yourdevice is very hot youmay need to wait for it to cool down. You canalso try switching itoff and on again. Be patient as this can takea few minutes towork.
Loading...